• Dansk
  • English

Lektørudtalelse

Forfatter : Hans-Christian Uth

Anvendelse/målgruppe/niveau

For mennesker der arbejder med - eller interesserer sig for - styring og ledelse af arbejdet med velfærd særligt inden for uddanelsesområdet

Beskrivelse

Antologi med bidrag fra otte ph.d.'ere og en professor inden for felterne: uddannelsesforskning, statskundskab og kulturanalyse. I bogens indledningafsnit peges på den lange række af paradokser, som behandles gennem resten af bogen. Der er nedslag inden for folkeskole- og gymnasieområdet, men det er forfatternes opfattelse, at mange af beskrivelserne uden videre vil kunne overføres til andre uddannelsesområder eller andre sektorer. På folkeskoleområdet tages fat på emner som: Fælles Mål, evaluering, test, elevplaner og dokumentation. På gymnasieområdet er det forhold som: kontraktstyring, selveje, decentralisering og re-centralisering, teamledelse, kompetenceorientering og resultatstyring. Bogens afsluttende afsnit samler op på de behandlede paradokser og peger på den uløselige præstationskonflikt, lærere og ledere står i. Antologien er forsynet med omfattende noteapparat og litteraturliste til hvert kapitel

Sammenligning

I 2008 udgav en af bogens redaktører Demokratiseringen af den offentlige sektor, og fra 2009 har vi Vildveje i velfærdsstaten. I 2011 udkom to titler inden for emneområdet: Velfærd med et menneskeligt ansigt? og God uddannelse i målingens tidsalder

Samlet konklusion

En krævende bog på alment niveau, som får påpeget den lange række af styringsparadokser, som er resultatet af transformationen af de nordiske velfærdsstater