• Dansk
 • English

term.subject="uddannelse"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Gode løsninger på svære sociale problemer

  • Bog
  Dorte Bukdahl: Gode løsninger på svære sociale problemer
  33.9 BUK

  Gode løsninger på svære sociale problemer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om udfordringen i at løse komplekse sociale problemer indenfor de offentlige velfærdsområder, med fokus på at effektstyring og evidens må kombineres med fleksible og pragmatisk tilpassede løsninger, der fx giver mulighed for tilpasning til den enkelte borger eller lokale forhold
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38728385|980|.
  ISBN no.: 
  9788759338568
  Extent: 
  300 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38728385|980|a
 2. Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  • Bog
  : Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden
  38.401 EVI

  Evidensbaseret praksis : forskning, brugerperspektiv, praksisviden

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Samlet indføring i evidensbaseret praksis inden for de social- og sundhedsfaglige professioner. For undervisere og studerende på de social- og sundhedsfaglige uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38915851|980|.
  Contributor: 
  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
  Description: 
  EBP: Evidensbaseret praksis, Indhold: Evidensbaseret praksis - den historiske udvikling og centrale begreber / af Hanne Kaae Kristensen & Lisbeth Rosenbek Minet. Borgerperspektiver i evidensbaseret praksis / af Hanne Peoples & Alice Ørts Hansen. Professionelles praksisviden, herunder klinisk ræsonnering / af Tonny Jæger Pedersen & Hanne Kaae Kristensen. Systematisk litteratursøgning af videnskabelige artikler / af Stina Meyer Larsen & Anne-Marie Fiala Carlsen. At udarbejde en CAT baseret på kvantitativ eller kvalitativ forskning / af Stina Meyer Larsen & Hanne Peoples. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvantitative forskningsmetoder i praksis / af Palle Larsen & Tonny Jæger Pedersen. At integrere forskningsbaseret viden baseret på kvalitative forskningsmetoder i praksis / af Hanne Peoples & Hanne Kaae Kristensen. Implementering af EBP i uddannelsesregi / af Hanne Kaae Kristensen & Alice Ørts Hansen. Implementering af EBP i praksis / af Lisbeth Rosenbek Minet & Kamilla Kielsgaard
  ISBN no.: 
  9788762820043
  Extent: 
  274 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38915851|980|a
 3. Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  • Bog
  : Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund
  61.642 REC

  Recovery-orienterede praksisser - i velfærdsinstitutioner og civilsamfund

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Der er behov for et paradigmeskifte på det psykiske sundhedsområde. Væk fra psykiatriens snævre forståelse af syg og rask som absolutte modsætninger. Og mod recovery, en forståelse af det at komme sig som en personlig og kompleks proces. En forståelse, der allerede nu informerer en række sundhedsfaglige og sociale indsatser i velfærdsinstitutioner og civilsamfundet. Denne bog anlægger et humanistisk blik på recovery og viser, hvorfor det er tiltrængt. Bogen er udarbejdet af både brugere og førende forskere på feltet og indkredser de begreber, betingelser og rettigheder, der gør det muligt for professionelle og andre at hjælpe brugere og familier med psykiske lidelser med at leve så godt som muligt.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:38727893|980|.
  Contributor: 
  Jeppe Oute, Kim Jørgensen (f. 1965-07-03)
  Description: 
  Indhold: Recovery-bevægelsens rødder og rammebetingelser (Larry Davidson: Recovery-bevægelsens historiske og konceptuelle rødder. Recovery i den nordiske velfærdsstat - accept, tilpasning eller oprør? / Pernille Mørch Jensen, Bengt Karlsson og Marit Borg. Recoverykapital og kapabiliteter / Otta Ness et. al.) ; Recovery-orienterede praksisser i psykiatriske velfærdsinstitutioner (Recovery i psykiatriske behandlingsinstitutioner og ideen om sygdomsindsigt / Mari Holen og Agnes Ringer. Mike Slade: Recovery-orienteringen i psykiske sundhedstjenester. Recovery + Åben Dialog = Relationel Recovery? / Bengt Karlsson og Marit Borg. Recovery og personer med dobbeltdiagnose - dilemmaer og muligheder / Eva Brekke og Morten Brodahl. Alain Topor: Hverdagens hjælpsomme praksis - hvordan kan professionelle bidrage til recovery-processen for mennesker med alvorlige psykiske problemer?) ; Recovery-orienterede praksisser i civilsamfundet (Sidsel Busch: Stemmehørerbevægelsen og recovery. "Hvis du opgiver håbet, opgiver du vel også livet" - håb, recovery og alt andet end trivialiteter / Knut Tore Sælør og Rose Marie Bank. Recovery og social inklusion / Lars Holmboe og Jesper Holst Seistrup. Kim Jørgensen: Recovery-orienteret arbejde i klinisk praksis - muligheder og udfordringer), Indhold: Recovery og recovery-orienterede praksisser i velfærdsinstitutioner og civilsamfund (Jeppe Oute & Kim Jørgensen) ; Recovery-bevægelsens rødder og rammebetingelser (Recovery-bevægelsens historiske og konceptuelle rødder (Larry Davidson) ; Recovery i den nordiske velfærdsstat - accept, tilpasning eller oprør? (Pernille Mørch Jensen, Bengt Karlsson & Marit Borg) ; Recovery-kapital og kapabiliteter (Ottar Ness, Jeppe Oute, Larry Davidson & Dina von Heimburg)) ; Recovery-orienterede praksisser i psykiatriske velfærdsinstitutioner (Recovery i psykiatriske behandlingsinstitutioner og ideen om sygdomsindsigt (Mari Holen & Agnes Ringer) ; Recovery-orienteringen i psykiske sundhedstjenester (Mike Slade) ; Recovery + Åben Dialog = Relationel Recovery? (Bengt Karlsson & Marit Borg) ; Recovery og personer med dobbeltdiagnose - dilemmaer og muligheder (Eva Brekke & Morten Brodahl) ; Hverdagens hjælpsomme praksis - hvordan kan professionelle bidrage til recovery-processen for mennesker med alvorlige psykiske problemer? (Alain Topor)) ; Recovery-orienterede praksisser i civilsamfundet (Stemmehørerbevægelsen og recovery (Sidsel Busch) ; “Hvis du opgiver håbet, opgiver du vel også livet” - håb, recovery og alt andet end trivialiteter (Knut Tore Sælør & Rose Marie Bank) ; Recovery og social inklusion (Lars Holmboe & Jesper Holst Seistrup) ; Recovery-orienteret arbejde i klinisk praksis - muligheder og udfordringer (Kim Jørgensen))
  ISBN no.: 
  9788759335055
  Extent: 
  231 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38727893|980|a
 4. Markedsføring - for de finansielle uddannelser

  • Bog
  Poul K. Faarup, Ole Ejnar Andersen (f. 1948), Ane Kathrine Bo Johansen: Markedsføring - for de finansielle uddannelser
  65.5 MAR

  Markedsføring - for de finansielle uddannelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til klassiske markedsføringsteorier, -modeller og - begreber og deres tilpasning til den digitaliserede verden, med særligt fokus på skabelse af kundeværdi og kundeoplevelser gennem CRM (costumer relationsship management) og CEM (costumer experience mangement)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926233|980|.
  ISBN no.: 
  9788741279602
  Extent: 
  642 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38926233|980|a
 5. Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion

  • Bog
  Anne Mette Møller (f. 1981-08-31), Gitte Sommer Harrits: Forskningsinterview : en praktisk og metodisk introduktion
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38744194|980|.
  Description: 
  Indhold: Introduktion ; Før du går i gang med interview ; Hvordan sikres kvalitet? ; Udvælgelse, relation og kontakt til interviewpersoner ; Interviewguide ; Interviewsituationen ; Analyse og fortolkning
  ISBN no.: 
  9788757446067
  Extent: 
  224 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38744194|980|a
 6. Skat for de finansielle uddannelser - 2021

  • Bog
  Henrik Steen Andersen (f. 1960-09-13): Skat for de finansielle uddannelser - 2021
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38926128|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Skattepligt samt gavebegrebet ; Skatteopgørelse for personer ; Pensioner ; Ejendomsbeskatning ; Salg af fast ejendom ; Kursgevinstloven ; Aktiebeskatning for personer ; Indkomstopgørelsen for virksomheder ; Skattemæssige afskrivninger ; Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ; Skatteopgørelsen for selskaber ; Moms og lønsumafgift
  ISBN no.: 
  9788702315912
  Extent: 
  243 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38926128|980|a
 7. Videnskabsteori : en grundbog

  • Bog
  19.01 BIR

  Videnskabsteori : en grundbog

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:38926462|980|.
  Description: 
  Indhold: Logik og argumentationsteori (Formel logik: Argumenters form ; Informel logik: Argumenters form og indhold ; Forslag til videre læsning) ; Viden (Kriterier for viden ; Former for viden ; Viden om naturen, mennesket og samfundet ; Forslag til videre læsning) ; Objektivitet og subjektivitet (Positivismen og det objektive vidensideal ; Observationers subjektivitet ; Forslag til videre læsning) ; Begrundelsesformer (Deduktion: Begrundelse via fornuft ; Induktion: Begrundelse via erfaring ; Hypotetisk deduktiv metode: Begrundelse via falsifikation ; Abduktion: Begrundelse via kreativitet ; Forslag til videre læsning) ; Forklaring (Årsagsforklaringer ; Funktionalistiske forklaringer ; Formålsforklaringer ; Forslag til videre læsning) ; Forståelse (Hermeneutik ; Fænomenologi ; Kritisk teori ; Forslag til videre læsning) ; Teori (Teoriers struktur, funktion og værdi ; Thomas Kuhn og paradigmebegrebet ; Forslag til videre læsning) ; Videnskab og etik (Videnskabens betydning for etikken ; Etikkens betydning for videnskaben ; Forslag til videre læsning)
  ISBN no.: 
  9788702326116
  Extent: 
  178 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38926462|980|a
 8. Process tracing i samfundsvidenskaben

  • Bog
  Rasmus Brun Pedersen, Derek Beach: Process tracing i samfundsvidenskaben
  30.01 PRO

  Process tracing i samfundsvidenskaben

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Process tracing-metoden gør det muligt at forklare, hvorfor cases har et bestemt udfald, og tilbyder samtidig redskaber til at analysere den kausale proces, der forbinder årsag og udfald. Bogen giver en introduktion til de forskellige elementer og designs, der indgår i process tracing-metoder, og diskuterer centrale spørgsmål om begrebsgørelse, caseudvælgelse m.m.
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38822179|980|.
  Description: 
  Indhold: Introduktion til process tracing ; Hvordan defineres årsager, udfald og kausalprocesser? ; Caseudvælgelse i process tracing ; Hvordan laves inferens i process tracing? ; Hvordan spores processer empirisk? ; Dataindsamling og evaluering af datakilder ; Teoritestende process tracing ; Teoriopbyggende og -reviderende process tracing ; Case-centrisk process tracing
  ISBN no.: 
  9788757445282
  Extent: 
  190 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38822179|980|a
 9. Tværmedial markedskommunikation : videregående uddannelser

  • Bog
  Ezio Pillon, Nana Emilie Grew, Henrik Lindberg: Tværmedial markedskommunikation : videregående uddannelser
  65.5 TVÆ

  Tværmedial markedskommunikation : videregående uddannelser

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærebog der fører den klassiske markedskommunikation ind i den digitaliserede verden. Tværmedial markedskommunikation er virksomhedens samlede erhvervsrettede kommunikation, offline såvel som online. For studerende på videregående uddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38871781|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Definitioner ; Teorier og modeller ; Branding og positionering ; Kommunikations-strategi ; Interkulturel markedskommunikation ; Kommunikation, kreativitet og innovation ; Medieforbrug og -adfærd ; Medievalg og medieplanlægning ; Social kapital - jeg, mig og mine venner ; Virksomheden på de sociale medier ; Sociale medier i praksis ; Webdesign ; Søgemaksineopdatering (SEO) ; Søgeordsannoncering (SEM) ; Content marketing ; Influencer marketing ; Annoncering og annoncenetværk ; E-mailmarketing ; Massekommunikation ; Ukonventionel kommunikation ; Effektmåling og evaluering
  ISBN no.: 
  9788741278094
  Extent: 
  407 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38871781|980|a
 10. Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  • Bog
  Ann Hermansen, Marie Østergaard Møller, Simon Østergaard Møller: Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet
  38.4 FAG

  Faglighed og styring : fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man kan udvikle styring og fagprofessionel ledelse i en retning, som understøtter en styrket fagprofessionalisme i mødet med borgerne, og hvordan man som fagprofessionel og som leder af fagprofessionelle i højere grad kan balancere behovet for styring og autonomi på socialområdet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38822195|980|.
  Description: 
  Indhold: Det sociale områdes styrings- og vidensgrundlag (Fra standardisering til fagprofessionel dømmekraft ; Det sociale områdes udfordringer ; Fagprofessionel dømmekraft) ; Et praksiseksempel på kvalificering af fagprofessionel dømmekraft (Vidensamarbejde i sociale indsatser : om fagprofessionelle sammenstød i dokumentationssystemer ; Journalbaseret effektanalyse ; Organisering af fagprofessionel dømmekraft) ; Bedre kobling af ledelse, styring og fagprofessionel dømmekraft (Ledelse, der understøtter fagprofessionel dømmekraft ; Balanceret styring og udvikling af fagprofessionel praksis ; Eftertanke og nye spørgsmål)
  ISBN no.: 
  9788757448320
  Extent: 
  228 sider
  Publisher: 
  Djøf
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38822195|980|a