• Dansk
 • English

term.subject="uddannelse"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Digitalisering, kompetanse og læring

  • Bog
  37.134 DIG

  Digitalisering, kompetanse og læring

  2020
  Summary: Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer. For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik? Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:126918712|980|.
  Contributor: 
  Bård Ketil Engen
  ISBN no.: 
  9788205538313
  Extent: 
  141 sider
  Publisher: 
  Gyldendal
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126918712|980|a
 2. Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  • Bog
  65.213 WØL

  Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebog der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48351956|980|.
  Description: 
  På omslaget: Inklusive opgaver, Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Balancen ; Immaterielle anlægsaktiver ; Materielle anlægsaktiver ; Finansielle anlægs- og omsætningsaktiver (kapitalandele i virksomheder) ; Varebeholdninger ; Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser ; Andre tilgodehavender ; Igangværende arbejder for fremmed regning ; Periodeafgrænsningsposter ; Likvide beholdninger ; Egenkapital ; Langfristede gældsforpligtelser ; Leverandørgæld ; Anden gæld ; Leasingaftaler ; Udskudt og aktuel skat ; Resultatopgørelsen ; Pengestrømsopgørelse ; Opgaver
  ISBN no.: 
  9788741279411
  Extent: 
  624 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351956|980|a
 3. Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid

  • Bog
  Mia Lund Andersen, Eva Thestrup Overvad: Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid
  37.17 KUN

  Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Ud over den studietekniske indføring i de discipliner, man som kommende pædagog skal tilegne sig i løbet af sin studietid, gives der en indsigt i den menneskelige betydning af at uddanne sig til pædagog. Henvender sig til pædagogstuderende
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48780016|980|.
  Description: 
  Indhold: Pædagoguddannelsen ; Dannelse og uddannelse til pædagogprofessionen ; Studieaktivitetsmodellen ; Fire centrale studiediscipliner ; Undervisning ; Vejledning ; Praktik ; Prøver ; Studiegruppen ; Feedback ; Peer feedback ; Foretagsomhed
  ISBN no.: 
  9788750053873
  Extent: 
  264 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48780016|980|a
 4. Oplevelsesanalyse om vidensudvikling

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48219152|980|.
  Contributor: 
  Tine Fristrup, Tine Fristrup, Søren Nagbøl et al.
  Description: 
  Indhold: Søren Nagbøl: Oplevelsesanalyse som processociologisk orientering. Line Rønn Shakoor: Oplevelsesanalyse og pædagogisk praksis. Line Vesterheim: Fjernundervisning. Christina Steiness: Kan man observere og opleve de sociale medier? Christoffer Fuglsig Nissen: Om at blive far. Om vidensudvikling og sanselig orientering / Søren Nagbøl og Tine Fristrup
  ISBN no.: 
  9788741275543
  Extent: 
  207 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48219152|980|a
 5. Økonomisk metode

  • Bog
  33.01 HAN

  Økonomisk metode

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Praksisnær lærebog til de merkantile fag inden for grundlæggende metodelære med hovedvægt på kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48352189|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på forfatterens hjemmeside, Indhold: Teori, empiri og metode ; Tilrettelæggelse af arbejdsprocessen ; Problemformulering ; Skrivning af projektrapporten ; Kvalitative teknikker ; Kvantitative data ; Kvantitativ databehandling I - ikke-numeriske data ; Kvantitativ databehandling II - tværsnitsdata ; Kvantitativ databehandling III - tidsserier ; Udvikling af spørgeskemaer ; Udvælgelse af stikprøver ; Validitet og reliabilitet
  ISBN no.: 
  9788741279435
  Extent: 
  157 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352189|980|a
 6. Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  • Bog
  13.15 CHE

  Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Opdateret viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser. Udgangspunktet er forskning, der viser, at kreativitet ikke handler om individuelt talent, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster, og bogen diskuterer konsekvensen heraf for uddannelse og læring
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48482686|980|.
  Contributor: 
  Henrik Bjørnemose Andersen
  ISBN no.: 
  9788772102900
  Extent: 
  259 sider
  Publisher: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48482686|980|a
 7. Hvordan danner pædagogstuderende professionsidentitet i pædagoguddannelsen?

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47862485|980|.
  Contributor: 
  DPP
  Description: 
  På omslaget: Rapportering fra et forskningsprojekt
  ISBN no.: 
  9788799626052
  Extent: 
  238 sider
  Publisher: 
  DPP
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47862485|980|a
 8. Bæredygtighedens pædagogik : forskningsperspektiver og eksempler fra praksis

  • Bog
  37.1 BÆR

  Bæredygtighedens pædagogik : forskningsperspektiver og eksempler fra praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38440519|980|.
  Contributor: 
  Jonas Andreasen Lysgaard, Nanna Jordt Jørgensen
  Description: 
  Indhold: Bæredygtighed i pædagogik og uddannelse / af Nanna Jordt Jørgensen & Jonas Andreasen Lysgaard. Bæredygtighed som udfordring i uddannelse og politik (Jeppe Læssøe: Bæredygtighedsbegrebet og uddannelse. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - fra politik til praksis / af Monica Carlsson & Jonas Lysgaard). Bæredygtighed og uddannelse som tema i forskning og erkendelse (Jeppe Læssøe: Forskning i uddannelse og bæredygtighed ; Dynamisk samspilstænkning. Bæredygtighed og viden i krise / af Jonas Lysgaard & Nanna Jordt Jørgensen). Centrale begreber og tematikker i uddannelse og pædagogik for bæredygtighed (Monica Carlsson: Handlekompetencebegrebet på arbejde i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Jeppe Læssøe: Bæredygtighed, social læring og forandringsagenter. Nanna Jordt Jørgensen: Bæredygtighed og global ulighed som pædagogisk udfordring). Pædagogik og uddannelse for bæredygtighed i praksis (Monica Carlsson: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som institutionel udviklingsproces. Pædagogik for bæredygtighed i daginstitutioner - åbninger og dilemmaer / af Nanna Jordt Jørgensen og Katrine Dahl Madsen. Bæredygtighed i folkeskolen og de frie grundskoler / af Katrine Dahl Madsen og Jonas Lysgaard. Jonas Lysgaard: Bæredygtig udvikling og folkehøjskoler
  ISBN no.: 
  9788772161266
  Extent: 
  243 sider
  Publisher: 
  Frydenlund Academic
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38440519|980|a
 9. Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhed, menneske og samfund - i sundhedsarbejde

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen viser, hvordan samfundet sætter rammerne for den sundhedsprofessionelles møde med borgeren
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48441017|980|.
  Contributor: 
  Grit Niklasson
  Description: 
  Indhold: Tine Rostgaard: Velfærdsstaten. Ina Munch: Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sundhed og sygdom : kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. Bjarne Bruun Jensen: Sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen: Folkesundhed. Lars Iversen: Ulighed i sundhed : levevilkår og livsstil. Oline Pedersen: Magtrelationer i sundhedsfaglig velfærdsprofessionel praksis. Ditte Campion: Kønsidentiteter - og betydningen af det sproglige møde. Maja Lundemark Andersen: Empowerment i teori og praksis : udfordringer i velfærdsarbejde. Helle Timm: Patient- og brugerperspektiver. Grit Niklasson: Det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdes krydsfelt. Thomas Halfdan Breck: Risikoarbejdets begreber og dilemmaer. Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicin. Sundhed og sociale netværk / Charlotte Juul Nilsson og Rikke Lund
  ISBN no.: 
  9788759335147
  Extent: 
  323 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48441017|980|a
 10. Kommunikation og salgskanaler

  • Bog
  Poul K. Faarup, Ole Ejnar Andersen (f. 1948): Kommunikation og salgskanaler
  65.52 KOM

  Kommunikation og salgskanaler

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebog i markedskommunikation og go-to-market strategier i form af distribution og salgskanaler for fysiske produkter og serviceydelser på business-to-consumer og business-to- business markeder i en stadig mere digitaliseret verden. For HD- og HA-uddannelser og markedsføringsøkonom- og serviceøkonomuddannelse
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48794149|980|.
  Description: 
  Indhold: Introduktion (Moderne markedsføring ; Brands og branding ; Kommunikationsstrategi og -planlægning) ; Værdiskabelse ved kommunikation til og med markedet (Online/digital markedsføring ; Offline reklame ; Offline medieplanlægning ; Implicitte reklameformater ; PR, sponsering og events; Direct marketing ; Brand-aktivering ; Return om Marketing Investments (ROMI) og effektmålinger) ; Salgskanaler (place) (Distributionsformer- og strategier ; Online som salgskanal (e-handel))
  ISBN no.: 
  9788702308624
  Extent: 
  351 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48794149|980|a