• Dansk
 • English

term.subject="sygepleje"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Evidens i sygeplejen

  • Bog
  Connie Berthelsen: Evidens i sygeplejen
  61.7 BER

  Evidens i sygeplejen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Del af serien ”Kort og godt om sygepleje”. Denne bog handler om evidens i klinisk sygeplejepraksis. Sygeplejefaget har gennem årene været genstand for forskellige tilgange til forskning og evidens for at legitimere fagets plads i videnskaben. Der er en stigende erkendelse af, at det er en kompleks opgave at vidensbasere klinisk praksis, men det er samtidig nødvendigt, hvis kvaliteten i patienternes pleje og behandling og sygeplejen som profession skal styrkes. Med denne bog ønsker forfatteren at give læseren viden om, hvordan man som sygeplejerske kan håndtere mulighederne og begrænsningerne for udvikling og implementering af evidensbaseret viden i egen sygeplejepraksis. Bogen er baseret på den nyeste forskning om brugen af evidens i klinisk sygeplejepraksis og har form som en praktisk håndbog, som sundhedsprofessionelle let kan relatere til og i deres egen praksis. Læseren introduceres først til begreberne evidens, evidensbaseret medicin og evidensbaseret praksis, og der gives et historisk oprids af sygeplejens brug af evidensbegrebet (kapitel 1-3). Derefter følger to kapitler om forskningen i sygeplejerskers interesse og motivation for at bruge evidens og de barrierer, der står i vejen for implementeringen (kapitel 4-5). Kapitel 6 undersøger, hvordan barriererne kan nedbrydes, og det afsluttende kapitel 7 giver konkrete anbefalinger og indsatsområder til at styrke en evidensbaseret praksis i sygeplejen. Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende, men andre sundhedsprofessionelle kan også have gavn af at læse med.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:47547873|980|.
  Description: 
  Indhold: Begrebet evidens ; Historien bag evidensbaseret sygepleje ; Evidens i nutidens sygeplejepraksis ; Interessen for evidensbaseret sygepleje ; Barrierer for en evidensbaseret sygepleje ; Muligheder for en evidensbaseret sygepleje ; Anbefalinger og indsatsområder
  ISBN no.: 
  9788759334744
  Extent: 
  102 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47547873|980|a
 2. Psykiatrisk sygepleje

  • Bog
  : Psykiatrisk sygepleje
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48713734|980|.
  Contributor: 
  Tom Havemann, Niels Buus et al.
  Description: 
  Indhold: Recovery / af Cath Roper et al. Niels Buus: Sygeplejersker i psykiatrien / af Niels Buus med Barbara Askham og Karina Stjernegaard. Sygeplejestuderende i psykiatrien : forventninger, oplevelser og læring / af Niels Buus et al. Patientens møde med de psykiatriske institutioner / af Mari Holen og Agnes Ringer med Esben Sandvik Tønder. Patienterfaringer som kundskabsgrundlag i psykiatrisk sygepleje / af Rose-Marie Bank og Bengt Karlsson. Assessment i psykiatrisk sygepleje / af Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker med Louise Dvinge, Niels Buus og Niels Laurs Pedersen. En søgen efter personen : the tidal model og holistisk assessment / af Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker med Heidi Lindtoft-Kammersgaard, Mads Kastrup Quistgaard og Niels Buus. Psykisk førstehjælp / af Thomas Iversen med Karina Stjernegaard og Barbara Askham. Lene Berring: Deeskalering af konflikter på psykiatriske afdelinger / af Lene Berring med Emil Boulund. Miljøterapiens betydning i behandlingspsykiatrien / af Lisbeth Hybholt og Barbara Askham med Karina Stjernegaard. Åben dialog / af Niels Buus, Andrea McCloughen og Kristof Mikes-Liu med Esben Sandvik Tønder. Psykosocial sundhedspædagogik / af Anja Kammacher og Helle Schnor med Bo Rasmussen. Resonans i relationer / af Esben Sandvik Tønder og Bengt Eirik Karlsson. Påskønnende lytning / af Niels Buus et al. En traume-bevidst tilgang til psykiatrisk sygepleje / af Andrea McCloughen og Cynthia Delgado med Stephanie Ruddie Jørgensen. Selvmordsforebyggelse / af Annette Erlangsen og Merete Nordentoft med Louise Dvinge. Klinisk supervision / af Henrik Gonge og Niels Buus med Barbara Askham. Peerstøtte / af Karina Stjernegaard og Bolette Villesen. På vej mod en tvangsfri psykiatri / af Lene Lauge Berring, Jacob Hvidhjelm og Jesper Bak med Esben Sandvik Tønder og Søren Dixen
  ISBN no.: 
  9788762820067
  Extent: 
  599 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48713734|980|a
 3. Ledelse for sykepleiere : likeverd i relasjoner

  • Bog
  61.7 VEV

  Ledelse for sykepleiere : likeverd i relasjoner

  2020
  1. utgave, 1. opplag
  Denne boken viser hvilken faglig kompetanse sykepleiere trenger for å lede, og belyser hvilke verdier som kan vektlegges i utøvelse av lederskap
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48622909|980|.
  ISBN no.: 
  9788245021899
  Extent: 
  158 sider
  Publisher: 
  Fagbokforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48622909|980|a
 4. Social udsathed og sygepleje

  • Bog
  Nanna Kappel, Lene Tanderup: Social udsathed og sygepleje
  61.7 SOC

  Social udsathed og sygepleje

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om de udfordringer der kan opstå i mødet mellem socialt udsatte borgere og sundhedsprofessionelle i den kliniske sygepleje
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38371401|980|.
  Description: 
  Heri QR-koder til lydklip, Indhold: Teoretiske perspektiver (Ulighed i sundhed ; Social udsathed ; Sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge hos socialt udsatte ; Hjemløshed ; Socialt udsatte kvinder ; Kulturelle aspekter af social udsathed ; Sundhedskompetence og kulturel sundhedskapital ; Stigmatisering og identitetsdannelse ; Forråelse ) ; Handlemuligheder for sygeplejersker i forhold til socialt udsatte mennesker (Rogivende pædagogik - low arousal ; Skadesreduktion og lavtærskeltilbud ; Særlige tilbud rettet mod socialt udsatte)
  ISBN no.: 
  9788759335895
  Extent: 
  135 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38371401|980|a
 5. Helsepedagogiske metoder : teori og praksis

  • Bog
  61.7 HEL

  Helsepedagogiske metoder : teori og praksis

  2020
  1. utgave, 1.opplag
  I boken beskriver forskere og fagpersoner fra flere helseprofesjoner en rekke metoder for kommunikasjon og samhandling med og veiledning av brukere, pasienter og pårørende som er i ulike lærings-, mestrings- og endringsprosesser. Kapitlene viser til aktuell teori og forskning, men er hovedsakelig praktisk rettet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48058418|980|.
  Contributor: 
  André Vågan
  ISBN no.: 
  9788205523739
  Extent: 
  240 sider
  Publisher: 
  Gyldendal
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48058418|980|a
 6. Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  • Bog
  Rita Nielsen (f. 1949): Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation
  61.7 NIE

  Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48875335|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvordan er det at være gammel? ; Mål og indhold i palliation ; Når døden nærmer sig ; Fysiske symptomer og behandling ; Smerter ; Træthed/fatigue ; Gener fra mave-tarmkanalen ; Åndenød ; Psykiske symptomer og behandling ; Kommunikation ; Pårørende - statist eller medspiller ; Fokus på personalet ; Åndelig omsorg
  ISBN no.: 
  9788741006666
  Extent: 
  91 sider
  Publisher: 
  Eksistensen
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48875335|980|a
 7. Kulturmøder i sygeplejen

  • Bog
  Ben Farid Røjgård Nielsen, Helen Krag: Kulturmøder i sygeplejen
  61.7 KUL

  Kulturmøder i sygeplejen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forfatterne ønsker med denne bog at give sygeplejestuderende interkulturelle sygeplejefaglige kompetencer som et fundament for at skabe sunde kulturmøder og yde den bedst mulige personcentrerede pleje
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47823447|980|.
  Description: 
  Indhold: Kulturmøder i sygeplejen ; Kultur ; Interkulturel kommunikation ; Brug af tolke ; Diabetes ; Transkulturel psykiatri ; Perspektiver på kulturmøder
  ISBN no.: 
  9788759334546
  Extent: 
  102 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47823447|980|a
 8. Håndbog i sygepleje : endokrinologi

  • Bog
  61.615 HÅN

  Håndbog i sygepleje : endokrinologi

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Med HÅNDBOG I SYGEPLEJE: ENDOKRINOLOGI formidles de væsentligste aspekter af det kliniske arbejde som endokrinologisk sygeplejerske, så du altid har de basale kundskaber ved hånden. Bogens kapitler er skrevet af en række erfarne sygeplejersker og læger, der har stor viden og indsigt, og som til daglig arbejder med endokrinologiske patienter. Heri beskrives de almindeligste endokrinologiske sygdomme samt elektrolytforstyrrelser, som ofte ses i forbindelse med endokrine lidelser. Ligeledes findes et kapitel om re-ernæring, som er et væsentligt fokuspunkt for den indlagte patient. HÅNDBOG I SYGEPLEJE: ENDOKRINOLOGI henvender sig til sygeplejestuderende, som er i klinik på relevant afdeling, samt nyuddannede sygeplejersker, som arbejder med endokrinologiske patienter i hverdagen.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:47917743|980|.
  Contributor: 
  Charlotte Schiøtz, Louise Engelund Thomsen
  Description: 
  Indhold: Introduktion til endokrine kirtler ; Hypofysesygdomme ; Thyroideasygdomme ; Elektrolytforstyrrelser ; Kalkstofskifte ; Binyresygdomme ; Diabetes ; Reernæring
  ISBN no.: 
  9788793590960
  Extent: 
  167 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47917743|980|a
 9. Håndbog i sygepleje : lunger

  • Bog
  Birgit Refsgaard Iversen: Håndbog i sygepleje : lunger
  61.62 REF

  Håndbog i sygepleje : lunger

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Med HÅNDBOG I SYGEPLEJE: LUNGER har du altid den erfarne sygeplejerskes ekspertise i kittellommen, når det handler om pleje af patienter med lungesygdomme. Bogen har et anvisende og praksisnært fokus på de mest almindelige sygeplejeopgaver inden for lungespecialet. Den er samtidig overskuelig og let at slå op i, og det lille format gør, at den er nem at have med sig i kittellommen. Bogen er opdelt, så læseren får konkret viden om henholdsvis lungernes anatomi og fysiologi, om sygdomme, behandling og specifik sygepleje samt mere generel viden om forskellige observationer og målinger, iltbehandling, palliation, inhalationsmedicin og kontakt til primærsektoren. HÅNDBOG I SYGEPLEJE: LUNGER henvender sig til sygeplejestuderende, som er i klinik på relevant afdeling, samt nyuddannede sygeplejersker, som arbejder på en lungemedicinsk afdeling eller i akutmodtagelse.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:47917727|980|.
  Description: 
  Indhold: Lungernes anatomi og fysiologi ; Normalværdier og skemaer ; Astma ; Akut astma ; Empyem ; Interstitielle lungesygdomme ; KOL ; Eksacerbation i KOL ; Lungecancer ; Lungeabces ; Lungetransplantation ; Lungetuberkulose ; Pleuraeffusion ; Pneumoni ; Pneumothorax ; Sarkoidose ; Angst og dyspnø ; Iltbehandling ; Inhalationsmedicin ; Palliativ behandling til ikke-maligne lungepatienter ; Telemedicin ; Udskrivelse; Hjemmesygepleje
  ISBN no.: 
  9788793590489
  Extent: 
  170 sider
  Publisher: 
  FADL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47917727|980|a
 10. Kræftsygepleje : i et forløbsperspektiv

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48351905|980|.
  Contributor: 
  Karina Wittrup, Marianne Cumberland
  Description: 
  Indhold: Kræft : sygdommen, organiseringen og sygeplejen (Mikael Rørth: Hvad er kræft? Kræftsygepleje i et politisk, organisatorisk og internationalt perspektiv / af Marianne Cumberland og Birgitte Grube. Kræftforebyggelse og sundhedsfremme - før, under og efter en diagnose / af Katrine Grønvold Christensen og Janne Villemoes Bigaard. Kræftsygepleje - et speciale / af Karina Wittrup og Randi Dahl Kristensen). Når et menneske rammes af en kræftsygdom (Christian Busch: Kræftdiagnosen : et eksistentielt vendepunkt. Hanne Konradsen: Body image. Bente Appel Esbensen: Pårørendes oplevelser og udfordringer. Karina Wittrup: Kræftpatienten i et informationssamfund). Når mennesker med kræft skal modtage behandling (Fra diagnose til behandling: Kræftplaner og -pakker / af Michael Borre og Torben Palshof. Mennesker med kræft i kirurgisk behandling / af Birgitte Goldschmidt Mertz og Niels Kroman. Mennesker med kræft i strålebehandling / af Annette Bøjen og Cai Grau. Mennesker med kræft i medicinsk kræftbehandling / af Svend Ottesen og Karina Wittrup. Mennesker med kræft der modtager knoglemarvstransplantation / af Niels Smedegaard Andersen og Fanny Gossmann). Mennesker med kræft - behov og problemstillinger undervejs i et sygdomsforløb (Sygeplejemæssige udfordringer hos kræftpatienter med kvalme og opkastning / af Karin B. Dieperink og Rasmus Skøtt. Sygeplejemæssige udfordringer ved udskillelsesproblemer hos mennesker med kræft / af Berit Johnsen og Birte Hedal. Sygeplejemæssige udfordringer ved fatique hos mennesker med kræft / af Karen Anna Riis-Pedersen og Helle Gyldenvang. Sygeplejemæssige udfordringer ved smerter hos mennesker med kræft / af Anne Marie Kjærsgaard-Andersen og Brita Jørgensen. Sygeplejemæssige udfordringer ved seksualitets- og fertilitetsproblemer hos mennesker med kræft / af Pernille Tine Jensen og Stinne Holm Bergholdt. Birgitte T. Espersen: Sygeplejemæssige udfordringer ved dyspnø hos mennesker med kræft. Ditte Naundrup Therkildsen: Sygeplejemæssige udfordringer ved marvsuppression hos mennesker med kræft. Sygeplejefaglige udfordringer i forbindelse med ernæringsmæssige problemer hos kræftpatienter / af Ane Rytter og Ole Hamberg. Sygeplejefaglige udfordringer i forbindelse med behandling af ældre mennesker med kræft / af Karin B. Dieperink og Trine Lembrecht Jørgensen. Sygeplejefaglige udfordringer når børn og unge behandles for kræft / af Martha Kragh Topperzer et al. Kræftrehabilitering / af Lise Bjerrum Thisted og Karen Trier. Helle Timm: Palliativ indsats til mennesker med kræft). Når mennesker med kræft afslutter deres behandlingsforløb (Mary Jarden: Hverdagslivet efter behandlingen. Senfølger / af Marianne Nord Hansen og Christoffer Johansen. Når et menneske dør af kræft - sorgen og de efterladte / af Preben Engelbrekt og Birgitte Grube)
  ISBN no.: 
  9788762819320
  Extent: 
  514 sider
  Publisher: 
  Munksgaard
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351905|980|a