• Dansk
 • English

term.subject="offentlig forsorg"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Description: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN no.: 
  9788771608014
  Extent: 
  208 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883245|980|a
 2. Menneskesyn i socialt arbejde

  • Bog
  38.4 MEN

  Menneskesyn i socialt arbejde

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Forlagets beskrivelse: Velfærdspolitiske ideer om det produktive menneske er en stærk drivkraft i udviklingen af menneskesyn. Dette kommer til udtryk i en forventning om, at hjælp til mennesker i sårbare positioner skal føre til selvforsørgelse – eller til at de kan klare sig selv ved at realisere egne ressourcer, netværk og potentialer for forandring. Hvad betyder det for socialt arbejde? Går noget tabt? Kommer nogen i klemme? Forfatterne viser, at der findes menneskesyn, som i dag har trange kår, men som er vigtige, fordi de kan nuancere og udvide vores forestillinger om, hvad det vil sige at være et produktivt menneske. Det viser de med eksempler fra socialt arbejdes praksis – beskæftigelsesområdet, psykiatri- og handicapområdet, børne-, familie- og ungeområdet samt det boligsociale område. Bogen giver nye perspektiver på udviklingen af velfærd og socialt arbejde og bidrager til refleksion over og diskussion om, hvordan vi betragter og behandler mennesker, der befinder sig i udsatte, sårbare eller vanskelige positioner.
  Find it here
  Details
  Available: 
  830380-katalog:55128170|980|.
  Contributor: 
  Pia Ringø, Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov et al.
  Description: 
  Indhold: Udviklingen af det produktive menneske (Ideen om det produktive menneske - historiske kampe om menneskesyn / Pia Ringø og Maria Appel Nissen. Maria Appel Nissen: Kampe om menneskesyn - hvem er homo faber?). Menneskesyn i socialt arbejdes praksis (Alle mennesker har ressourcer / Mia Arp Fallov og Lykke Larsen. Det netværkende menneske / Rasmus Hoffmann Birk, Mia Arp Fallov og Lykke Larsen. Det potentielle menneske / Andreas Møller Jørgensen og Pia Ringø). Bevægelser i socialt arbejdes praksis (Maria Appel Nissen: Kompleksitet, tid og fleksibilitet. Mia Arp Fallov: Socialt arbejdes oversættelse af det produktive menneske. Pia Ringø: At have indsigt i menneskets liv - en situationel forståelse i socialt arbejde. Kampe om menneskesyn og perspektiver på udviklingen af socialt arbejde / Maria Appel Nissen, Pia Ringø og Mia Arp Fallov)
  ISBN no.: 
  9788750051824
  Extent: 
  237 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:55128170|980|a
 3. Fattigsteder : ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie

  • Bog
  38.409 BRA

  Fattigsteder : ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Gennem besøg på fattiggårde, arbejdsanstalter, børnehjem og fattige rønner fortælles historien om samfundets udstødte og fattige i sidste halvdel af 1800-tallet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47385679|980|.
  Contributor: 
  Martin Dreyer Pedersen, Anna Sarelin
  Description: 
  Indhold: Første fortælling: Fanø : Sønderho Fattiggård : et nyt syn på fattighjælp ; Anden fortælling: København : Pjaltenborg : storbyelendighed ; Tredje fortælling: Vendsyssel : Stagstedstenen : vold, had og dæmonisering ; Fjerde fortælling: Fyn : Svendborg Fattiggård : bykultur, arkitektur og hjemlighed ; Femte fortælling: Himmerland : Tordenkalven : frihed ; Sjette fortælling: Sjælland : Greve Hospital : fattighuset som kom på museum ; Syvende fortælling: København : Børnehjemmet af 1870 : børneforsorg ; Ottende fortælling: Vestjylland : Ørre fattigkoloni : hedens folk og kjæltringerne ; Niende fortælling: Holstebro : Skovvang : levekår og sundhed
  ISBN no.: 
  9788776955793
  Extent: 
  201 sider
  Publisher: 
  Vandkunsten
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47385679|980|a
 4. Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  • Bog
  38.4 MIK

  Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Om hvordan velfærdsstaten møder udsatte klienter. Baseret på interviews med klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:53895956|980|.
  Description: 
  Sammenfattes i: Når udsatte borgere møder velfærdssystemet, Indhold: Hvorfor studere social udsathed - og hvordan? ; At være socialt udsat ; Social udsathed og strukturelle faktorer : regler, love, økonomi og moral ; Den kommunale kontekst ; Dobbeltdiagnoser : psykiske lidelser og misbrug ; Gæld og udsathed ; Dokumentation og pædagogik ; Kriminalitet og udsathed ; Dilemmaer i arbejdet med udsatte klienter ; Interesseorganisationers syn på udsathed
  ISBN no.: 
  9788741271972
  Extent: 
  254 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53895956|980|a
 5. Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  • Bog
  38.4 BED

  Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Inspiration til nye former for møder på tværs af professioner og på tværs af kommuner, regioner, private aktører og special- og almenområdet. Den fagprofessionelle skal agere mødefacilitator og facilitator i samarbejdsprocesser med borgeren som central aktør. Med øvelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46108299|980|.
  Contributor: 
  Annemette Matthiessen et al.
  Description: 
  Indhold: Del 1 (Morten Ejrnæs: Tværprofessionelt samarbejdes formål, funktioner og dysfunktioner. Ib Ravn: Tværprofessionelle møder bør faciliteres ; At agere facilitator ; Strukturer og teknikker til facilitering) ; Del 2 (Birgitte Zeeberg: Med myndigheden som deltager. Anna Marie Møller: Med borgeren som deltager) ; Del 3 (Tværprofessionelle møder med borgere på beskæftigelsesområdet / Tanja Dall og Karen Dahl-Nielsen. Anne Jørgensen: Tværprofessionelle møder med udsatte voksne. Birgit Raundahl Koldsø: Tværprofessionelle møder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Tværprofessionelle møder med mennesker med demens / Charlotte Rugh og Signe Lillegaard Haldgran)
  ISBN no.: 
  9788759329818
  Extent: 
  259 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46108299|980|a
 6. Kærlig hilsen fru Hansen : den offentlige sektor tilbage til virkeligheden

  • Bog
  Anne Schødts Nielsen, Malene Kjær-Jepsen: Kærlig hilsen fru Hansen : den offentlige sektor tilbage til virkeligheden
  35 KÆR

  Kærlig hilsen fru Hansen : den offentlige sektor tilbage til virkeligheden

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2019)
  Beskrivelse af den offentlige sektor i borgerens liv i kommunen. Med udgangspunkt i designtænkningen gives 12 metoder til udvikling af den offentlige sektor, så offentlig service og ydelser i højere grad bliver tilrettelagt, så det giver mening for borgeren og ikke for systemet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:54163533|980|.
  ISBN no.: 
  9788771584240
  Extent: 
  224 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54163533|980|a
 7. Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde

  • Bog
  38.4 SAM

  Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  11 forskere og undervisere beskriver og analyserer udvalgte dele af de samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle rammevilkår for det pædagogiske arbejde
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46823923|980|.
  Contributor: 
  Kathrine Hammerich, Katrine Willads Lehrmann, Anette Erlandson Pedersen
  Description: 
  Indhold: Bent Greve: Dansk velfærdshistorie - et rids. Mellem professionalisering, deprofessionalisering og prekarisering / af Nina Vaaben og Ditte Tofteng. Den pædagogiske opgave - mellem kontrol og autonomi / af Nils Falk Hansen og Kaj Storgaard Jensen. Sine Penthin Grumløse: Ulighed - betragtet i et kulturhistorisk bakspejl. Laura Egelund Nielsen: Ulighed i sundhed - et pædagogisk anliggende. Magt og myndighed / af Kathrine Willads Lehrmann og Julie Top-Nørgaard. Anette Erlandson Pedersen: Børn, unge, køn og lligestilling. Vibe Larsen: Den flerkulturelle pædagogiske hverdag. Noona Elisabeth Jensen: Hverdagsliv i institutionen - regler, rutiner og ritualer. Lone Grundtvig Buss: Tværprofessionelt arbejde. Gitte Lyng Rasmussen: Netværksdannelse og social kapital i pædagogisk arbejde
  ISBN no.: 
  9788772160962
  Extent: 
  256 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46823923|980|a
 8. Aktionslæring som løftestang : professionel praksis på velfærdsområdet

  • Bog
  Benedicte Madsen (f. 1943): Aktionslæring som løftestang : professionel praksis på velfærdsområdet
  38.4 MAD

  Aktionslæring som løftestang : professionel praksis på velfærdsområdet

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om hvordan aktionslæring kan medvirke til meningsfuld professionel udvikling på velfærdsområdet og om hvordan metoden kan forankre processerne i deltagernes organisatoriske dagligdag
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47308887|980|.
  Contributor: 
  Kirsten Bro, Mette Marie Hansen (f. 1982-06-07), Marianne Thrane
  Description: 
  Indhold: Introduktion til aktionslæring ; Aktionslæring i uddannelsessystemet ; Teamudvikling ; Udvikling af kvalificeret selvbestemmelse ; Kommunikation og dialog ; Tendenser og dilemmaer på professionsområdet ; Reflekteret erfaringslæring
  ISBN no.: 
  9788741277448
  Extent: 
  223 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47308887|980|a
 9. Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:46980174|980|.
  Description: 
  Indhold: Det sociale arbejdes vilkår for at skabe hjælp til forandring (Socialt arbejde - et foranderligt felt ; Et kritisk blik på fælleselementerne ; Hjælp og forandring) ; Introduktion til undersøgelse, refleksion og omsorg - URO (Undersøgelse ; Refleksion ; Omsorg) ; Kommunikation og samtaleværktøjer (Kommunikation - fra teori til praksis ; Socialarbejderens samtale med borgeren) ; URO-modellen og værktøjskassen (Præsentation af URO-modellen ; Værktøjskassen)
  ISBN no.: 
  9788741273631
  Extent: 
  252 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980174|980|a
 10. Det risikoscorede menneske

  • Avisartikel

  Det risikoscorede menneske

  Is part of: Weekendavisen, 2020-07-24, S. 13
  Hvem er arbejdsmarkedsparat? Hvem skal tvangsfjernes? Kunstig intelligens i form af datadrevet beslutningsstøtte spiller en større og større rolle i arbejdet med at prioritere forskellige typer behov, og algoritmer udkonkurrerer i stigende grad menneskelige skøn i velfærdsstaten
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-avis:48599931|980|.
  Extent: 
  S. 13
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Weekendavisen, 2020-07-24
  Haves:: 
  870971-avis:48599931|980|a