• Dansk
 • English

term.subject="læreruddannelse"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Lærerpraksis og pedagogisk teori

  • Bog
  37.31 LÆR

  Lærerpraksis og pedagogisk teori

  2020
  Med utgangspunkt i læreres praksis diskuterer forfatterne sentrale spørsmål om læring, etikk, styring, klasseledelse og vurdering i et kommunikasjonsperspektiv. Boken er forskningsbasert, og problemstillingene belyses ut fra klasseromsobservasjoner og intervjuer med lærere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48496385|980|.
  ISBN no.: 
  9788215029740
  Extent: 
  251 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48496385|980|a
 2. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Description: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN no.: 
  9788759332672
  Extent: 
  226 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48729789|980|a
 3. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN no.: 
  9788741270807
  Extent: 
  355 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 4. Flere med i klassefellesskapet : digitale læringsressurser som støtte

  • Bog
  37.134 KAR

  Flere med i klassefellesskapet : digitale læringsressurser som støtte

  2020
  Denne boken viser hvordan flere kan delta i klasserommet ved hjelp av mobilteknologi, nettbrett, talesynteser og lydopptak
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48429319|980|.
  Description: 
  Indhold: Inkluderende fellesskap. ; Talegjenkjenning og lydopptak for elevermed lese- og skrivevansker. ; Nettbrett og klassefellesskap. ; Voksenopplæring og bruk av digitale læremidler. ; ASK-elever i klasserommet. ; Leseopplæring for en ASK-bruker. ; Inkluderende klassefellesskap.
  ISBN no.: 
  9788215034782
  Extent: 
  130 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48429319|980|a
 5. Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv

  • Bog
  : Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv
  37.17 FEE

  Feedbackkommunikation i et didaktisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologien tager fat på en drøftelse af feedbackkommunikation, undervisning og professionalisering på professionshøjskolerne og lignende videregående uddannelser. Henvender sig til undervisere og studerende på professionshøjskoler samt bachelor- og kandidatstuderende på pædagogiske universitetsuddannelser
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38623141|980|.
  Contributor: 
  Thomas R. S. Albrechtsen, Preben Olund Kirkegaard, Niels Bech Lukassen et al.
  Description: 
  Indhold: Preben Olund Kirkegaard: Feedbackkommunikation og professionsudvikling : tre teoretiske perspektiver. Siv M. Gamlem: Feedback for læring og udvikling. Thomas R. S. Albrechtsen: "Må jeg spørge dig om noget? : om kollegial feedbacksøgning på professionsuddannelserne. Marie Neergaard: Feedback om dialogisk undervisningspraksis : et sprogpsykologisk perspektiv. Feedbackpraksisser i læreruddannelsen og studerendes ønske om processer og dialog / Siv M. Gamlem, Wenke Mork Rogne og Kim-Daniel Vattøy. Niels Bech Lukassen: Feedbackkommunikation : formativ vurdering og professionsdidaktik
  ISBN no.: 
  9788771606447
  Extent: 
  120 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38623141|980|a
 6. Fagdidaktik og demokrati

  • Bog
  : Fagdidaktik og demokrati
  37.1404 FAG

  Fagdidaktik og demokrati

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i de dominerende fag i grundskolen belyses gennem ny forskning, analyser og cases hvordan fagdidaktik og demokrati hænger sammen i teori og praksis. For studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38242725|980|.
  Contributor: 
  Claus Haas, Christina Matthiesen (f. 1971)
  Description: 
  Indhold: De enkelte fags afsæt og muligheder (Lena Lindenskov: Didaktisk model for matematikundervisning og demokrati. Jan Alexis Nielsen: Demokratiforberedende naturfagsundervisning gennem samfundsrelevante problemstillinger. Christina Matthiesen: Argumentationsundervisning i danskfaget og det stærke kairos-begreb. Litteraturlæsning i et demokratisk perspektiv - med teoretiske argumenter og nedslag i læremidler / Anna Karlskov Skyggebjerg og Marianne Oksbjerg. Claus Haas: Historiebrug som identitetspolitisk dannelse : i og uden for skolen ; Forestillinger om grundloven i læremidler for samfundsfag og historie - mellem systembevarende myte og ideologikritik. Bergþóra Kristjánsdóttir: Sprogfag som demokratisk konfliktfelt. Fremstil en stol - og find en plads i demokratiet / Lisbeth Haastrup og Lisa Fälling Andersen). Eksperimenter og perspektiver (Louise Molbæk: Situationsbaseret skrivning og demokratisk dialog. Louise Rosendal Bang: Deltagelsesmuligheder i den litterære klassesamtale - hvad kan vi lære af Forfatterskolens kollektive læsninger?. Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Demokratisk dannelse i den åbne skoles mundane rum : erfaringer fra Næstved Kommune. Helle Rørbech: Didaktisk scenarier og andre rum : om demokratiske dannelsespotentialer i efterskoleelevers filmproduktion. Teknologikritik i skolen : et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse / Elisa Nadire Caeli og Jeppe Bundsgaard. Teknokritisk matematikundervisning : at åbne den skjulte matematik i demokratiets tjeneste / Morten Misfeldt og Uffe Thomas Jankvist)
  ISBN no.: 
  9788759335888
  Extent: 
  355 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38242725|980|a
 7. Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  • Bog
  37.1 UND

  Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremtidens lærer skal besidde mange kompetencer. Denne grundbog handler om at blive og være undervisningskompetent og samtidig have en opmærksomhed på alle de forhold, der har betydning for moderne undervisning. For lærerstuderende i faget "Almen undervisningskompetence"
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48717373|980|.
  Contributor: 
  Betina Jakobsen, Karen B. Braad
  Description: 
  Indhold: Det samfundsmæssige niveau (Lejf Moos: Folkeskolen - folkets skole? Merete Wiberg: Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Lea Lund: Lærerens professionelle didaktiske kompas). Det organisatoriske niveau (Thorkild Thejsen: Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis / Janne Hedegaard Hansen ... et al. Niels Kryger: At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet). Klasseniveauet (Karen Bønløkke Braad: Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis. Louise Klinge: Relationskompetence og klasseledelse. Mathias Sune Berg: Kroppens betydning for lærerens lederskab. Betina Jakobsen: Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen. Helen Nyboe: At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? Simon Skov Fougt: It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat)
  ISBN no.: 
  9788759335178
  Extent: 
  244 sider
  Publisher: 
  Samfundslitteratur
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48717373|980|a
 8. Glad lærer

  • Bog
  Henning Engholt Jørgensen: Glad lærer
  37.39 ENG

  Glad lærer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i egne erfaringer fortæller Henning Engholt Jørgensen i denne bog, hvorfor lærerjobbet er et af verdens vigtigste, sjoveste og mest spændende job. For lærerstuderende, lærere og alle andre med interesse i grundskolen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48991483|980|.
  Contributor: 
  Maj-Britt Lund
  Description: 
  Indhold: Fællesskabet og mønsterbryderens skole ; Dannelsen og uddannelsen ; Inklusion ; Hvem bestemmer i klassen? ; Hvornår lærer vi noget? ; Den gode lærer tager eleverne med på råd ; Professioner i skolen ; Mens vi underviser, leves livet ; Forældreopgaven ; Barnets første lærere ; Den vanskelige samtale, klagen og skolehjemsamtalen ; Et langt og godt lærerliv ; Fremtidens folkeskole
  ISBN no.: 
  9788794049191
  Extent: 
  79 sider
  Publisher: 
  Forfatterskabet.dk
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48991483|980|a
 9. Fiktion : litteratur og didaktik på læreruddannelsen

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48644902|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvad er fiktive tekster? : om fiktionskoder og tekstens mønstre ; Genrer er noget vi læser : om genreteori ; Øje for teksten : om litterære metoder ; Hvad betyder teksten? ; om tekstanalyse og fortolkning ; Teksten på spil : om litteraturdidaktik og litteraturpædagogik ; Samtaler med de døde : om litteraturhistorie, klassikere og kanon ; Garderobeskabet og andre steder for fantasien : om børnelitteratur ; I en flydende verden : om digital litteratur og intermedial litteraturdidaktik ; Glem ikke at skrive : om litteraturundervisning og skriftlighed ; Litteraturen rundt på gulvet : om litteraturundervisning, mundtlighed, krop og performativitet
  ISBN no.: 
  9788771608663
  Extent: 
  207 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48644902|980|a
 10. Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

  • Bog
  37.31 LED

  Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

  2020
  Handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen som foregår mellom lærere og elever. I første del fokuseres det på hvordan lærer-elev-interaksjoner på ulike måter fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og faglige læring. I bokas andre del vises det hvordan skolen som organisasjon kan støtte lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48426441|980|.
  Contributor: 
  Pål Roland, Randi M. Sølvik, Sigrun K. Ertesvåg et al.
  ISBN no.: 
  9788202643782
  Extent: 
  220 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48426441|980|a