• Dansk
 • English

term.subject="folkeskolen"

Refine your search

Material
Subject
Author
Year
Language
Source
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Grib litteraturen : 50 litteraturdidaktiske greb : lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning

  • Bog
  Ayoe Quist Henkel: Grib litteraturen : 50 litteraturdidaktiske greb : lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning
  37.14816 GRI

  Grib litteraturen : 50 litteraturdidaktiske greb : lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hermed 50 litteraturdidaktiske greb til at nytænke og gentænke litteraturundervisningen i hele grundskoleforløbet. Her er teori, eksempler fra praksis og helt konkrete greb lige til at anvende. For dansklærere i grundskolen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48795706|980|.
  Contributor: 
  Ayoe Quist Henkel et al.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet
  ISBN no.: 
  9788702288643
  Extent: 
  159 sider
  Publisher: 
  Gyldendal
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48795706|980|a
 2. Lærere mellem engagement og afmagt

  • Bog
  37.363 LÆR

  Lærere mellem engagement og afmagt

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om hvordan forhenværende, nuværende og kommende lærere ser på deres rolle i folkeskolen, som de seneste år har været præget af en vis portion kaos i kølvandet på skolereformen, lockouten og regeringsindgrebet i 2013-2014
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47898862|980|.
  Contributor: 
  Unge Pædagoger, Marie Schneekloth, Ole Gade
  Description: 
  Indhold: Metodiske overvejelser ; De pressede lærere ; Styring og magtkampe før 2013 ; Lærerflugten ; Mellem kærlighed og frustration ; Bare jeg brænder nok for det ; At blive, være og forblive lærer
  ISBN no.: 
  9788792914637
  Extent: 
  138 sider
  Publisher: 
  UP
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47898862|980|a
 3. Didaktisk opslagsbog

  • Bog
  37.1 DID

  Didaktisk opslagsbog

  2020
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Der stilles skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48351891|980|.
  Contributor: 
  Karsten Agergaard, Peter Brodersen et al.
  Description: 
  Indhold: Almen didaktik / Henrik Juul og Alexander von Oettingen. Merete Wiberg: Dannelse ; Eksemplarisk princip ; Forståelse og forforståelse ; Problemorientering. Dannelsesbegreberne material, formal og kategorial / Peter Brodersen og Henrik Juul. Jens Aage Poulsen: Deduktive, induktive og abduktive aktiviteter ; Funktionelle og formelle aktiviteter ; Helheds-og elementprincippet. Jørn Bjerre: Demokrati og deltagelse. Dialog og lytning / Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov. Peter Brodersen: Didaktisk dramaturgi ; Organisationsformer ; Praktiske aktiviteter ; Undervisningsmønstre ; Æstetik. Henrik Juul: Didaktiske modeller. Dorthe Carlsen: Differentiering. Jørn Bjerre: Elevforudsætninger ; Rammefaktorer ; Sociale relationer. Karsten Agergaard: Evaluering ; Feedback. Per Fibæk Laursen: Fag, faglighed og tværfaglighed ; Lærerroller ; Læseplan/lærerplan ; Mål og formål ; Planlægning af undervisning ; Undervisningsbegrebet. Lene Tanggaard: Fantasi ; Læring ; Kreativitet. Nikolaj Elf: Fordybelse. Martin Blok Johansen: Forhindringer. Eva Dam Christensen: Gruppearbejde. Thomas Illum Hansen: Indhold ; Oplevelse, erfaring og erkendelse ; Teknologiforståelse. Helle Plauborg: Klasseledelse. Søren Harnow Klausen: Kompetencer og handlekompetencer ; Viden og færdigheder ; Værdier og holdninger. Kulturforståelse og normkritik / Mira C. Skadegård og Pernille Ahrong. Stig Toke Gissel: Læremidler ; Multimodalitet ; Stilladsering. Hanne Balsby Thingholm: Metakognition. Dorte Ågård: Motivation. Thomas R.S. Albrechtsen: Progression ; Taksonomi ; Øvelse. Marianne Tolstrup: Vejledning
  ISBN no.: 
  9788741277752
  Extent: 
  336 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351891|980|a
 4. Teknologiforståelse

  • Bog
  37.141961 CAE

  Teknologiforståelse

  2020
  1. oplag (2020)
  Nutidens børn og unge er født i en digital tidsalder, hvor digitaliseringen har skabt store ændringer i samfundet. Denne bog dykker ned i den drastiske udvikling og diskuterer vigtigheden af at bibringe børn og unge teknologiforståelse. For undervisere, studerende på pædagogiske uddannelser samt andre med interesse i emnet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48848796|980|.
  Contributor: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Der er brug for teknologiforståelse ; Et samfund af data ; Intet at skjule ; Etiske dilemmaer ; Forvrængede sandheder ; Vores fælles samfund ; Nutidens apps - og fremtidens
  ISBN no.: 
  9788772194141
  Extent: 
  67 sider
  Publisher: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48848796|980|a
 5. Billedkunst - valgfag og prøve

  • Bog
  37.147 BIL

  Billedkunst - valgfag og prøve

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi der vil give læreren i valgfaget billedkunst viden og inspiration til undervisningen samt forslag til en række konkrete og praksisnære undervisningsforløb
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:47917387|980|.
  Contributor: 
  Kirsten Bak Andersen, Knud Erik Christensen (f. 1966-04-19), Henrik Marxen et al.
  Description: 
  Indhold: Lykke Østrup Andersen: At starte valgfag i billedkunst. Kirsten Bak Andersen: Tegning - at se, registrere, fortolke og fortælle i billeder ; Streger, tegn og grafisk facilitering. Kurater din egen udstilling / af Knud Erik Christensen og Henrik Marxen. Kulturmøder i visuel kultur / af Anne Louise Bahn og Maja Laybourn. Hvad gør tøj? / af Susanne Skou Kristensen og Hanne Bøgesvang
  ISBN no.: 
  9788771501254
  Extent: 
  144 sider
  Publisher: 
  Meloni
  Audience: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:47917387|980|a
 6. Fortæl : det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse

  • Bog
  : Fortæl : det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse
  37.12 FOR

  Fortæl : det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Denne antologi fortæller, hvorledes man via narrativer og fortællinger kan føre elever ind i ukendte universer og sammenhænge, de ikke selv kan fremkalde, samt hvor stor betydning det narrative har for elevers oplevelse, forståelse og dannelse. For lærerstuderende, undervisere samt andre med interesse i det narrative
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38392662|980|.
  Contributor: 
  Johannes Fibiger (f. 1962), Peter Brodersen et al.
  Description: 
  Indhold: Peter Brodersen: Fortællinger og dannelse. Johannes Fibiger: At fortælle sig selv i en verden af narrativer. Bettina Perregaard: At blive sig selv fuldelig gjennemsigtig. Martin Reng: At undersøge narrativer med faglige redskaber. Søren Pjengaard: At bygge broer mellem klassens fortællinger
  ISBN no.: 
  9788741277332
  Extent: 
  162 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38392662|980|a
 7. Sprog i fokus

  • Bog
  Nina M. Haselbach, Dorte F. Olesen: Sprog i fokus
  37.362 SPR

  Sprog i fokus

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Den obligatoriske sprogvurdering i alle landets 0. klasser gør, at flere institutioner i stigende grad efterlyser redskaber til at tilrettelægge sprogarbejdet hos førskoleelever og 0. klasseselever, og det giver denne bog et konkret bud på. For pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38431382|980|.
  Contributor: 
  Anni List Kjærby
  ISBN no.: 
  9788771501353
  Extent: 
  71 sider
  Publisher: 
  Meloni
  Audience: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38431382|980|a
 8. Hvad vi taler om, når vi taler om at lære : syv lærestykker til skolen

  • Bog
  Keld Skovmand, Lene Tanggaard (f. 1973): Hvad vi taler om, når vi taler om at lære : syv lærestykker til skolen
  37.1 HVA

  Hvad vi taler om, når vi taler om at lære : syv lærestykker til skolen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Keld Skovmand og Lene Tanggaard diskuterer i denne bog den pædagogiske og politiske præmis for begrebet læring. Bogen er skrevet direkte henvendt til landets lærermøder og har relevans for alle med engagement i grundskolen, lige fra lærere og lærerstuderende til skolepolitikere
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38701215|980|.
  ISBN no.: 
  9788741274249
  Extent: 
  217 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38701215|980|a
 9. Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  • Bog
  : Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber
  37.1 TVÆ

  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

  2020
  1. oplag (2020)
  Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i folkeskolen behandles ud fra to perspektiver. Hvordan kan samarbejdet forstås og organiseres, når det skal virke i skolens hverdagsliv. Og hvad skal der samarbejdes om, når fokus er at udvikle børns deltagelsesbetingelser i skolen
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38827731|980|.
  Contributor: 
  Ida Schwartz, Gry Tybjerg, Tilde Mardahl-Hansen
  ISBN no.: 
  9788740833249
  Extent: 
  110 sider
  Publisher: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38827731|980|a
 10. Basketball i skolen : driblinger, leg og undervisningsforløb

  • Bog
  79.75 ELS

  Basketball i skolen : driblinger, leg og undervisningsforløb

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:38257951|980|.
  Contributor: 
  BørneBasketFonden, Mikkel Bøyesen, Henrik Veiergang, Jesper Hauge
  Description: 
  Indhold: Boldbasis og boldspil ; Introduktion til basketball ; Basketball i skolen ; Basketmatematik ; Jr. NBA league ; Basketball & medborgerskab ; Ekstra spil og øvelser
  ISBN no.: 
  9788797094532
  Extent: 
  224 sider
  Publisher: 
  Børnebasketfonden
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38257951|980|a