• Dansk
 • English

term.subject="velfærdsstaten"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Major trends in Danish and global welfare at the dawn of the 21st. century

  • Bog
  33.9 HAS

  Major trends in Danish and global welfare at the dawn of the 21st. century

  2020
  1. oplag (2020)
  Opgør med de senere års traditionelle syn på dansk velfærd og analyse af de dramatiske forandringer i velfærden, der er sket i løbet af det seneste århundrede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47994225|980|.
  Bidrag af: 
  Steve Smith
  Note: 
  Indhold: Freedom, equality, and welfare ; The intricate Danish pension system ; Equality, inequality, integration, disintegration and poverty ; The labour market ; New directions in welfare policy 2000-2019 ; Trends in the welfare states new paradigm
  Original titel: 
  Hovedstrømninger i dansk og international velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede
  ISBN nr.: 
  9788779172302
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Multivers
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47994225|980|a
 2. Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne

  • Bog
  Grete Brochmann: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne
  33.9 VEL

  Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tal og fakta på de sociale parametre i de skandinaviske lande, baseret på statistikker fra hjemmelivet og arbejdsmarkedet. Sundhed, indvandring, indkomster, beskæftigelse og en lang række andre emner gennemgås og perspektiveres. Til studerende og samfundsinteresserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48700012|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Befolkningen (Skandinavien: afgrænsning og introduktion ; Befolkningen i Skandinavien ; Befolkningens geografiske fordeling ; Den skandinaviske familie ; Indvandringen til Skandinavien) ; Velfærdsstaten (Den skandinaviske velfærdsstat 1960-2020 ; Skandinaviens skatter ; Den skandinaviske vælger ; Uddannelseseksplosionen ; Skandinaviens udsatte unge ; Sundhed i Skandinavien ; Forbrydelse, straf og afsoning) ; Arbejdsmarkedet, indkomster og forbrug (Erhvervsudviklingen ; Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet ; Indkomster og forbrug ; Hvordan præsterer landene i en globaliseret økonomi?) ; Perspektivering (Velfærdsreformer : ændre for at bevare? ; Efterskrift : Skandinavien i coronaens tegn)
  ISBN nr.: 
  9788702307559
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48700012|980|a
 3. Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  • Bog
  Lars Hovbakke Sørensen: Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393642|980|.
  Note: 
  Indhold: Velfærsstaten - et nyt fænomen ; Styreformens udvikling ; Socialt arbejde og socialpolitik i adelvældets og enevældens tid ; Den spæde velfærdsstat 1849-1914 ; Betydningen af Første Verdenskrig ; Krisen i 1930'erne og Anden Verdenskrig ; Velfærdsstatens storhedstid (1945-1973) ; Kritik af velfærdssamfundet og ny økonomisk krise (1973-1982) ; Reformer af velfærdssamfundet (1982-1993) ; Globalisering, liberalisering og nye styringsparadigmer ; Fra moderne til postmoderne samfund ; Velfærsstatens udvikling og det internationale samarbejde siden 1945 ; Immigrationens historie ; Synet på familien og børnene i forandring
  ISBN nr.: 
  9788741277066
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38393642|980|a
 4. Velfærdssamfundet : enkelt, retfærdigt og effektivt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789346|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er problemet? ; Væksten i de offentlige udgifter ; Er uligheden større, og er der flere fattige? ; Er de sociale ydelser i Danmark stadig generøse? ; Hvad kan der gøres for at undgå fattigdom i Danmark? ; Er Danmark parat til den teknologiske udvikling? ; Hvordan kan vi bevare en unik dansk velfærdsstat?
  ISBN nr.: 
  9788741277592
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47789346|980|a
 5. Reaktionens tid : konkurrencestaten mellem reform og reaktion

  • Bog
  33.9 PED

  Reaktionens tid : konkurrencestaten mellem reform og reaktion

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Der argumenteres for hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Der redegøres for konkurrencestatens opståen og for den værdi- og idékrise, som den har ført med sig
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54532849|980|.
  Note: 
  På titelsiden fejlagtigt: ... reaktion og reform
  ISBN nr.: 
  9788775145713
  Omfang: 
  289 sider
  Udgiver: 
  Information
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54532849|980|a
 6. Fra almisser til velfærd : om velfærdsstaten og udtømningen af ideerne

  • Bog
  32.15 HED

  Fra almisser til velfærd : om velfærdsstaten og udtømningen af ideerne

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Første del omhandler baggrunden for velfærdsstaten og vejen til demokratiet i Danmark, mens anden del viser, hvorledes velfærden indføres og udbygges fra omkring år 1800 frem til i dag. Tredje del består af en række essays
  Serie: 
  På sporet af -: 3. fortælling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54162855|980|.
  Note: 
  Indhold: Tese og forudsætninger (Demokratiet er sårbart ; Kommunisterne kommer til Danmark ; Et genmæle mod afstumpet terror ; En hård dag ; Forstærkede krav om reformer ; Om at skille fårene fra bukkene ; En hård dag) ; Menneskeværd, politik og velfærd (Vejen mod demokrati åbner sig ; Offentlig fattighjælp og folkekrav ; En hård dag ; Folkestyre, partier og flere fattige ; En hård dag ; En dansk model for velfærd starter ; En hård dag ; Med Stauning i spidsen for Danmark ; En hård dag ; Et dyrt socialt supermarked ; En hård dag ; En bygning de rejste og nu piller ned) Essays
  ISBN nr.: 
  9788740959208
  Omfang: 
  444 sider
  Udgiver: 
  Forum Humanum
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54162855|980|a
 7. Konkurrencestaten Danmark

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54162936|980|.
  Note: 
  Indhold: Velfærdsstaten (Velfærdsmodeller ; Velfærdsstaten i Danmark ; Indvandring ; Konkurrenceevnen) ; Konkurrencestaten (Hvad er en konkurrencestat? ; Politiske ideologier i konkurrencestaten ; Alternativer til konkurrencestaten ; Globaliseringen og den internationale konkurrence ; Den politiske kulturs historie i Danmark ; Konkurrencestaten og den offentlige sektor) ; Politikområder i konkurrencestaten (Økonomisk politik ; Den økonomiske politik i Danmark ; Arbejdsmarkedspolitik i Danmark ; Uddannelsespolitik i Danmark)
  ISBN nr.: 
  9788770170215
  Omfang: 
  113 sider
  Udgiver: 
  Filo
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54162936|980|a
 8. Har velfærdssamfundet en fremtid? : velfærdens økonomi og dilemmaer

  • Bog
  33.9 AND

  Har velfærdssamfundet en fremtid? : velfærdens økonomi og dilemmaer

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Gennemgang af den nordiske velfærdsmodels økonomiske grundlag samt diskussion af velfærdssamfundet og velstandens dilemmaer og udfordringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54881738|980|.
  Note: 
  Indhold: Velstand og lighed ; Den danske velfærdsmodel ; Velfærdsmodellens egenskaber og performance ; Velfærdssamfundets udfordringer ; Velstandens dilemma ; Velfærdssamfundets fremtid
  ISBN nr.: 
  9788702261639
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54881738|980|a
 9. Velfærdsillusionen : om et samfund i krise

  • Bog
  33.9 ALL

  Velfærdsillusionen : om et samfund i krise

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Debatbog hvor forfatteren søger at vise at det danske velfærdssamfund ikke fungerer.Han tegner et billede af et samfund præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer i en sådan grad at forestillingen om velfærdssamfundet fremstår som en illusion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54118325|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Velfærdsstatens moderne udvikling ; Socialkrisen (Den gode samfundsborger ; Velfærdsstaten øger utrygheden) ; Ledelseskrisen (Støjkonsulenten, der fik en chef fra rotteafdelingen ; Ledelsesrum, styring, kompleksitet og bureaukrati) ; Demokratikrisen (En vision for Danmark ; Vores samfundssystem vakler ; Revitalisering af velfærdssamfundet)
  ISBN nr.: 
  9788759331583
  Omfang: 
  293 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54118325|980|a
 10. Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  • Bog
  38.4 MIK

  Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Om hvordan velfærdsstaten møder udsatte klienter. Baseret på interviews med klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53895956|980|.
  Note: 
  Sammenfattes i: Når udsatte borgere møder velfærdssystemet, Indhold: Hvorfor studere social udsathed - og hvordan? ; At være socialt udsat ; Social udsathed og strukturelle faktorer : regler, love, økonomi og moral ; Den kommunale kontekst ; Dobbeltdiagnoser : psykiske lidelser og misbrug ; Gæld og udsathed ; Dokumentation og pædagogik ; Kriminalitet og udsathed ; Dilemmaer i arbejdet med udsatte klienter ; Interesseorganisationers syn på udsathed
  ISBN nr.: 
  9788741271972
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53895956|980|a