• Dansk
 • English

term.subject="velfærdssamfund"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Major trends in Danish and global welfare at the dawn of the 21st. century

  • Bog
  33.9 HAS

  Major trends in Danish and global welfare at the dawn of the 21st. century

  2020
  1. oplag (2020)
  Opgør med de senere års traditionelle syn på dansk velfærd og analyse af de dramatiske forandringer i velfærden, der er sket i løbet af det seneste århundrede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47994225|980|.
  Bidrag af: 
  Steve Smith
  Note: 
  Indhold: Freedom, equality, and welfare ; The intricate Danish pension system ; Equality, inequality, integration, disintegration and poverty ; The labour market ; New directions in welfare policy 2000-2019 ; Trends in the welfare states new paradigm
  Original titel: 
  Hovedstrømninger i dansk og international velfærd i begyndelsen af det 21. århundrede
  ISBN nr.: 
  9788779172302
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Multivers
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47994225|980|a
 2. Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne

  • Bog
  Grete Brochmann: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne
  33.9 VEL

  Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien : træk af udviklingen siden 1960'erne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tal og fakta på de sociale parametre i de skandinaviske lande, baseret på statistikker fra hjemmelivet og arbejdsmarkedet. Sundhed, indvandring, indkomster, beskæftigelse og en lang række andre emner gennemgås og perspektiveres. Til studerende og samfundsinteresserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48700012|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Befolkningen (Skandinavien: afgrænsning og introduktion ; Befolkningen i Skandinavien ; Befolkningens geografiske fordeling ; Den skandinaviske familie ; Indvandringen til Skandinavien) ; Velfærdsstaten (Den skandinaviske velfærdsstat 1960-2020 ; Skandinaviens skatter ; Den skandinaviske vælger ; Uddannelseseksplosionen ; Skandinaviens udsatte unge ; Sundhed i Skandinavien ; Forbrydelse, straf og afsoning) ; Arbejdsmarkedet, indkomster og forbrug (Erhvervsudviklingen ; Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet ; Indkomster og forbrug ; Hvordan præsterer landene i en globaliseret økonomi?) ; Perspektivering (Velfærdsreformer : ændre for at bevare? ; Efterskrift : Skandinavien i coronaens tegn)
  ISBN nr.: 
  9788702307559
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48700012|980|a
 3. Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

  • Bog
  30.1668 BAK

  Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fra forskellige vinkler gives et fagligt og personligt indblik i, hvordan livet er for ældre i et velfærdssamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48623018|980|.
  Bidrag af: 
  Randi Bjerre Høfring, Lotte Evron
  Note: 
  Indhold: Om øjenåbneren Simone de Beauvoir ; Om det uforståelige ved aldring : hvordan alderdommen formes og erfares ; Om integritet og alderdom ; Om at forske i alderdom ; Om forestillinger om alderdom : betydninger for omsorgsarbejde ; Om at skamme sig over at ældes og selvbestemt død ; Om det ubehagelige ved at blive forebygget ; Om at stoppe den økonomiske inkontinens ; Om integritet og integrering af ældre fra forskellige kulturer ; Om snefugle og den alderløse alderdom ; Om alderdom og transhumanisme
  Original titel: 
  Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
  ISBN nr.: 
  9788759335215
  Omfang: 
  229 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48623018|980|a
 4. Samfundskontrakten : en danmarksrejse på jagt efter fremtiden

  • Bog
  33.19 MAN

  Samfundskontrakten : en danmarksrejse på jagt efter fremtiden

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Diskussion med nogle af Danmarks mest succesrige iværksættere og ledere om hvad der skal til for at få virksomheder til at opstå, trives og vokse i Danmark, samt hvordan vi efterlader et bedre samfund til de kommende generationer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48329845|980|.
  Bidrag af: 
  Stine Trier Norden, Søren Rud
  Note: 
  På omslaget: Virksomhederne og velfærdssamfundet har brug for hinanden ; Kan vi forny vores fælles kontrakt og styrke velstand og velfærd, Indhold: Dem, der kan og vil : 3shape + Netcompany ; Har du virkelig ikke lyst til at tjene en masse millioner? : Sitcore ; Modne milliarder og bristede bobler : Vækstfonden + Chr. Augustinus Fabrikker ; Danmarks stærke klynger : robotklyngen + Sound Hub Denmark + Copenhagen Fintech + Dansk AM Hub ; Kunsten at vokse : Normal + Lakrids + Joe & The Juice ; Det, som Danmark kan, er det, som verden har brug for : Pleo + S8 ; Sammen er vi noget : Tor Nørretranders ; Misligeholdte kontrakter : Copenhagen Infrastructure Partners ; Fremtiden skabes her
  ISBN nr.: 
  9788799757343
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Life Publishing
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48329845|980|a
 5. Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser

  • Bog
  Lars Hovbakke Sørensen: Velfærdsstatens historie : for de socialfaglige og pædagogiske professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393642|980|.
  Note: 
  Indhold: Velfærsstaten - et nyt fænomen ; Styreformens udvikling ; Socialt arbejde og socialpolitik i adelvældets og enevældens tid ; Den spæde velfærdsstat 1849-1914 ; Betydningen af Første Verdenskrig ; Krisen i 1930'erne og Anden Verdenskrig ; Velfærdsstatens storhedstid (1945-1973) ; Kritik af velfærdssamfundet og ny økonomisk krise (1973-1982) ; Reformer af velfærdssamfundet (1982-1993) ; Globalisering, liberalisering og nye styringsparadigmer ; Fra moderne til postmoderne samfund ; Velfærsstatens udvikling og det internationale samarbejde siden 1945 ; Immigrationens historie ; Synet på familien og børnene i forandring
  ISBN nr.: 
  9788741277066
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38393642|980|a
 6. Velfærdssamfundet : enkelt, retfærdigt og effektivt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789346|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er problemet? ; Væksten i de offentlige udgifter ; Er uligheden større, og er der flere fattige? ; Er de sociale ydelser i Danmark stadig generøse? ; Hvad kan der gøres for at undgå fattigdom i Danmark? ; Er Danmark parat til den teknologiske udvikling? ; Hvordan kan vi bevare en unik dansk velfærdsstat?
  ISBN nr.: 
  9788741277592
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47789346|980|a
 7. Reaktionens tid : konkurrencestaten mellem reform og reaktion

  • Bog
  33.9 PED

  Reaktionens tid : konkurrencestaten mellem reform og reaktion

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Der argumenteres for hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Der redegøres for konkurrencestatens opståen og for den værdi- og idékrise, som den har ført med sig
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54532849|980|.
  Note: 
  På titelsiden fejlagtigt: ... reaktion og reform
  ISBN nr.: 
  9788775145713
  Omfang: 
  289 sider
  Udgiver: 
  Information
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54532849|980|a
 8. Strategi og styring med effekt

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54217854|980|.
  Bidrag af: 
  Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen
  Note: 
  På omslaget: Danske erfaringer, Indhold: Fremtidens velfærdssamfund / Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (Helene Bækmark: Effekt som fremtidens velfærdsparadime. Effekt i fokus : erfaringer fra Odense Kommune / Sarah Gaarde & Anders Drejer Lønbæk. Det effektbaserede styringsparadigme i Odense Kommune / Trine Kragelund Jensen & Kenwyn Ditlev Olesen. Larry Højgaard Kristiansen: Usund styring giver usunde patientforløb. Pernille Moll: Regionerne på vej mod værdibaseret styring. Produktionsprocessen og den økonomiske styring af effekt / Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen). Strategier, mål og databaseret ledelse / Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (Styring og ledelse i Gladsaxe Kommune : få mål, der sætter retning / Charlotte Juel Baungaard & Trine Vedel Kruse. Mål skaber mening : strategi og målstyring på sundheds- og ældreområdet / Jan Bendix Jensen, Julie Teresa Neidhardt & Anne Fink. PRO-data : et patientnært redskab til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet / Mette Munch-Petersen & Annette Wandel. Thomas Frank: Fra nul til data : erfaringer fra Hedensted Kommune. Nikolaj Schnurre: Vidensinformeret styring og ledelse i folkeskolen. Katrine Bagge Thorball: Datadrevne beslutninger og velfærdsanalyse). Nye modeller for effektbaseret økonomistyring / Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (Erfaringer med frisætning fra DRG-styring i fem afdelinger på Aarhus Universitetshospital / Kirsten Wisborg & Eva Sejersdal Knudsen. Janne Refnov: økonomisk styring på vej : værdibaseret finansiering og afregning i sundhedsvæsnet. På vej mod effektbaseret styring af folkeskolen : erfaringer fra Vordingborg Kommune / Signe Hindborg Riise-Knudsen & Søren Kokholm. Værdibaseret styring af ortopædkirurgien i Region Nordjylland / Helene Hedensted Bjerregaard & Poul Hedevang Christensen. Design og test af effektbaserede økonomimodeller / Trine Kragelund Jensen & Kenwyn Ditlev Olesen. Sidse Kristensen: Differentieret budgettildeling som styringsværktøj og dialogredskab. Allan Andreasen Kortnum: Frafald på ungdomsuddannelserne)
  ISBN nr.: 
  9788757438628
  Omfang: 
  416 sider
  Udgiver: 
  DJØF
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54217854|980|a
 9. Velfærdsillusionen : om et samfund i krise

  • Bog
  33.9 ALL

  Velfærdsillusionen : om et samfund i krise

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Debatbog hvor forfatteren søger at vise at det danske velfærdssamfund ikke fungerer.Han tegner et billede af et samfund præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer i en sådan grad at forestillingen om velfærdssamfundet fremstår som en illusion
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54118325|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Velfærdsstatens moderne udvikling ; Socialkrisen (Den gode samfundsborger ; Velfærdsstaten øger utrygheden) ; Ledelseskrisen (Støjkonsulenten, der fik en chef fra rotteafdelingen ; Ledelsesrum, styring, kompleksitet og bureaukrati) ; Demokratikrisen (En vision for Danmark ; Vores samfundssystem vakler ; Revitalisering af velfærdssamfundet)
  ISBN nr.: 
  9788759331583
  Omfang: 
  293 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54118325|980|a
 10. Velfærd i udvikling : perspektiver ved offentlig-privat samarbejde

  • Bog
  35 HOU

  Velfærd i udvikling : perspektiver ved offentlig-privat samarbejde

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Beskrivelse af OPS-Scenen som folkemødeprojekt og de ideer, løsninger og perspektiver for offentlig-privat samarbejde som fremstår, når man analyserer de debatter, der blev afviklet på OPS-scenen 2018
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55096341|980|.
  Bidrag af: 
  De fire vinde Aps
  Note: 
  På omslaget: Debat om offentlig-privat samarbejde, erkendelser fra OPS-Scenen, Folkemødet 2018
  ISBN nr.: 
  9788743003212
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:55096341|980|a