• Dansk
 • English

term.subject="undervisningsmetodik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Med teknologien ved hånden : tablets og mobil læring i skolens praksis

  • Bog
  37.134 MEY

  Med teknologien ved hånden : tablets og mobil læring i skolens praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tablets og smartphones er på mange skoler en væsentlig faktor i selve undervisningen. Her fremlægges konklusionerne af to forskningsprojekter, hvor alle lærere og elever har haft adgang til personlige tablets. For lærerstuderende, undervisere, skoleledere samt skolepolitikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48765971|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771603798
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48765971|980|a
 2. Didaktisk opslagsbog

  • Bog
  : Didaktisk opslagsbog
  37.1 DID

  Didaktisk opslagsbog

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Der stilles skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48351891|980|.
  Bidrag af: 
  Karsten Agergaard, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Almen didaktik / Henrik Juul og Alexander von Oettingen. Merete Wiberg: Dannelse ; Eksemplarisk princip ; Forståelse og forforståelse ; Problemorientering. Dannelsesbegreberne material, formal og kategorial / Peter Brodersen og Henrik Juul. Jens Aage Poulsen: Deduktive, induktive og abduktive aktiviteter ; Funktionelle og formelle aktiviteter ; Helheds-og elementprincippet. Jørn Bjerre: Demokrati og deltagelse. Dialog og lytning / Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov. Peter Brodersen: Didaktisk dramaturgi ; Organisationsformer ; Praktiske aktiviteter ; Undervisningsmønstre ; Æstetik. Henrik Juul: Didaktiske modeller. Dorthe Carlsen: Differentiering. Jørn Bjerre: Elevforudsætninger ; Rammefaktorer ; Sociale relationer. Karsten Agergaard: Evaluering ; Feedback. Per Fibæk Laursen: Fag, faglighed og tværfaglighed ; Lærerroller ; Læseplan/lærerplan ; Mål og formål ; Planlægning af undervisning ; Undervisningsbegrebet. Lene Tanggaard: Fantasi ; Læring ; Kreativitet. Nikolaj Elf: Fordybelse. Martin Blok Johansen: Forhindringer. Eva Dam Christensen: Gruppearbejde. Thomas Illum Hansen: Indhold ; Oplevelse, erfaring og erkendelse ; Teknologiforståelse. Helle Plauborg: Klasseledelse. Søren Harnow Klausen: Kompetencer og handlekompetencer ; Viden og færdigheder ; Værdier og holdninger. Kulturforståelse og normkritik / Mira C. Skadegård og Pernille Ahrong. Stig Toke Gissel: Læremidler ; Multimodalitet ; Stilladsering. Hanne Balsby Thingholm: Metakognition. Dorte Ågård: Motivation. Thomas R.S. Albrechtsen: Progression ; Taksonomi ; Øvelse. Marianne Tolstrup: Vejledning
  ISBN nr.: 
  9788741277752
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351891|980|a
 3. De gode kompetencer i det 21. århundrede

  • Bog
  37.1 GOD

  De gode kompetencer i det 21. århundrede

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Viden og konkrete værktøjer til, hvordan man i skolen kan arbejde med de færdigheder, tilgange og karaktertræk, der inden for uddannelsesområdet regnes som afgørende for at opnå succes i det moderne samfund: kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47861594|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788771609752
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47861594|980|a
 4. Udeskole i teori og praksis

  • Bog
  37.12 UDE

  Udeskole i teori og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teoretisk funderet og praktisk orienteret grundbog om udeskole for lærer- og pædagogstuderende samt grundskolens pædagogiske praktikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48643973|980|.
  Bidrag af: 
  Jørgen Bærenholdt (f. 1955-01-20), Marianne Hald (f. 1962-09-15)
  Note: 
  Indhold: Teknisk baggrund og didaktisk model (Jørgen Bærenholdt: Udeskolens kvaliteter. Didaktik / af Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald. Sådan tilrettelægger du et udeskoleforløb / af Ida Maria Damsø Christiansen og Marianne Hald) ; Udeskole i fag (Ditte Vejby Schou: Instruktioner og skolehave - om meningsfuld fremstilling i dansk. Maria Møller: Når undersøgende arbejde og udeskole skaber sammenhæng mellem kompetence og stofområde i matematikundervisning. Camilla Damsgaard: Udeskole i madkundskab - hvorfor og hvordan? Søren Rasmussen Mølgaard Lunde: Natur/teknologi - udeskolens bidrag til naturfaglig dannelse. Jørgen Bærenholdt: Udeskole og historiefaget) ; Udeskole for elever med særlige undervisningsbehov (Jørgen Bærenholdt: Elever med særlige undervisningsbehov i normalklasse og udeskole ; Undervisningsforløb med udeskole på specialskole. Ida Maria Damsø Christiansen: Udeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser) ; Andre aspekter af udeskole (Maj Kærgaard Kristensen: Kroppen med i udeskole ; Typer af bevægelse i udeskole. Marianne Hald: Udeskolens bidrag til elevernes sproglige udvikling. Virksomhedssamarbejde - en del af åben skole / af Maria Møller og Marianne Hald. Jørgen Bærenholdt: Motivation i udeskole)
  ISBN nr.: 
  9788772340197
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48643973|980|a
 5. Interkulturel didaktik

  • Bog
  Tine Brøndum, Peter Hobel, Morten Meisner (f. 1951): Interkulturel didaktik
  37.12 INT

  Interkulturel didaktik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen gør op med det statiske kulturbegreb og kommer med bud på, hvordan der skabes en udviklende og ligesindet læring. Til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og den er også relevant for studerende
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48858295|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Teori (Det interkulturelle i undervisningen - i et didaktisk perspektiv ; Kulturmøder og interkulturel didaktik i gymnasiet ; Læseplaner og lærerens refleksion over undervisningens indhold) ; Praksis (Introduktion til undervisningsforløb ; Skolen som ramme for socialisering og integration - i Danmark og i Bosnien ; Familien i interkulturel belysning - et undervisningseksempel ; Interkulturel kommunikation og corporate social responsibility ; Etik og religiøs & sekulær argumentation ; Udlandsrejser og internationalt samarbejde ; Introduktion til skoleportrætter ; Duborg-skolen ; Københavns Åbne Gymnasium)
  ISBN nr.: 
  9788772161242
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48858295|980|a
 6. Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring

  • Bog
  : Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring
  37.12 DIA

  Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Inspiration til systematisk arbejde med dialogisk pædagogik, kreativitet og læring inden for uddannelse på alle niveauer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48669492|980|.
  Bidrag af: 
  Conni Hesel Rickmann, Lisbeth Rindholt, Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness, Preben Olund Kirkegaard
  Note: 
  Indhold: Dialogisk pædagogik som deltagende læring / Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness og Preben O. Kirkegaard. Robin Alexander: Dialogisk pædagogik i en post-sandhedsverden. Per Fibæk Laursen: Næste didaktiske revolution bliver dialogisk bliver dialogisk. Rupert Wegerif: Undervisning som åbning, udvidelse og uddybning af dialogisk(e) rum. Ingunn Johanne Ness: Polyfoni og kreative vidensprocesser i klasserummet og i videregående uddannelser. Olga Dysthe: Lærerens betydning og rolle i dialogisk pædagogik : casestudie fra en præstationsorienteret skolevirkelighed. Eugene Matusov: Elever og lærere som autorer i en bakhtinsk kritisk dialog. Dialog + microblogging = flerstemmighed? / Ingvill Rasmussen & Kari Anne Rødnes. Svein Olav Norenes: Hvordan kan IKT-medieret kommunikation og samarbejde være en ressource i mødet mellem det enstemmige og det flerstemmige klasserum? Praksisrefleksioner om dialogbaseret undervisning og kunst / Nana Bernhardt og Line Esbjørn. Tina Høegh: Lytning : mere end den halve dialog. Hanne Balsby Thingholm: Didaktiske forståelsesdialoger. Preben Olund Kirkegaard: Dialogisk undervisning - filosofiske og didaktiske perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788772044323
  Omfang: 
  386 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48669492|980|a
 7. Dybde//læring : en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

  • Bog
  37.1 DYB

  Dybde//læring : en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

  2019
  Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de transformerer dybdelæring til å være kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring på en og samme gang
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46280075|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215029726
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46280075|980|a
 8. Madkundskabsundervisning : en fagmetodik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47068509|980|.
  Note: 
  Indhold: Metodik ; Planlægning og tilrettelæggelse ; Gennemførelse ; Evaluering ; Indføring i fagets faglige dimensioner ; Sammenhæng mellem teori og praksis ; Rum, rammer og organisationsformer ; Læremidler : en blandet størrelse ; Tværfaglighed og kreativ tænkning
  ISBN nr.: 
  9788741274171
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47068509|980|a
 9. Innovative læringsforløb : læring der skaber forandring

  • Bog
  37.1 JUN

  Innovative læringsforløb : læring der skaber forandring

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indeholder 11 læringsforløb med udgangspunkt i forskellige innovationsmodeller, som kan anvendes i grundskolen (indskoling, mellemtrin og udskoling). Inspireret af udviklingsmetoden "designtænkning"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47366828|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750054399
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47366828|980|a
 10. Religionsundervisning : en fagmetodik

  • Bog
  37.142 REL

  Religionsundervisning : en fagmetodik

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  20 arbejdsmetoder til hvordan elever kan undersøge og analysere indholdet i kristendomsundervisningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47068533|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Hvad er metoder? ; Argumentation ; Billeder ; Deltagerobservation og kvarteranalyse ; Etik ; Filosofi som analyseredskab ; Fortællinger ; Genstande ; Grader af religiøsitet ; Interview ; Konflikter ; Myter ; Niveauer af religion ; Nye religioner ; Religioners dimensioner ; Religionsbegrebet ; Religionshistoriske tekster ; Ritualer ; Samtaler : filosofi med børn ; Sekularisering ; Symboler ; Metoder og religionsfaget ; Arbejdsark til metoderne
  ISBN nr.: 
  9788741274447
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47068533|980|a