• Dansk
 • English

term.subject="undervisning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Dialog om undervisning : pædagogisk ledelse med fokus på fag

  • Bog
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06): Dialog om undervisning : pædagogisk ledelse med fokus på fag
  37.1 NIE

  Dialog om undervisning : pædagogisk ledelse med fokus på fag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af hvordan lærere og pædagogiske ledere kan udvikle undervisningen. Henvender sig til lærerstuderende og til grundskolernes lærere, vejledere og pædagogiske ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39044978|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogisk ledelse (Fagenes hovedområder ; Forskelle i erfaringer og holdninger ; Kompetenceudvikling ; Det fælles ; Kultur) ; Det fælles i det faglige (Folkeskolens formål ; Undersøgelse, kommunikation og fremstilling ; Kommunikation : faglig læsning og formidling ; At skrive for at lære ; Kommunikation ; Fremstilling) ; Overblik over et fag (Dansk ; Matematik ; Naturfagene ; Engelsk ; Historie ; Idræt ; Håndværk og design ; Elevernes alsidige udvikling ; Dialog om undervisning (Årsplan ; Mål ; Progression ; Evaluering : muligheder og begrænsninger)
  ISBN nr.: 
  9788741268729
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39044978|980|a
 2. Tilbage til teksten

  • Bog
  Stig Toke Gissel, Thomas Illum Hansen: Tilbage til teksten
  37.14816 TIL

  Tilbage til teksten

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man i danskundervisningen kan støtte eleverne i at have en undersøgende tilgang til æstetiske tekster, som fx en novelle, roman eller en kortfilm
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926551|980|.
  Note: 
  Indhold: En verden skabes, opleves og undersøges ; En undersøgende tilgang til litteratur ; Litterær kvalitet og tekstvalg i undervisningen ; Hvad sker der, når vi læser litteratur ; Undersøgelse af film i undervisningen ; Undersøgelser i klasserummet ; Vurdering af elevers litterære fortolkningskompetence ; Tilgange til litteratur i undervisningen ; Pejlemærker i litteraturundervisningen
  ISBN nr.: 
  9788702307900
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38926551|980|a
 3. Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  • Bog
  : Almendidaktik : udfordringer og åbninger
  37.1 ALM

  Almendidaktik : udfordringer og åbninger

  2021
  1. oplag (2021)
  Der sættes fokus på en række problemstillinger om uddannelse, undervisning og læring, herunder det grundlæggende almendidaktiske spørgsmål om, hvad der er pædagogikkens og uddannelsens formål. Henvender sig til studerende, undervisere og forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38760076|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Monica Carlsson, Mikkel Stovgaard et al.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor almendidaktik? / Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard. Stig Broström: Almendidaktikbegrebet - i et dagtilbudsperspektiv. Per Fibæk Laursen: Almendidaktikbegrebet - i skoleperspektiv. Mikkel Stovgaard: Didaktiske spor som grundlag for gentænkning af mål og deres rolle i undervisningen. Clemens Wieser: Empirisk analyse af undervisningspraksis og didaktiske situationer. Undervisning i etik i skolen / Merete Wiberg og Carsten Fogh Nielsen. Lotte Hedegaard-Sørensen: Undervisningen : politisk kampfelt og dilemmaer i praksis. Monica Carlsson: Uddannelsesværdier knyttet til læring og skoletrivsel. Anne Maj Nielsen: Didaktik med nærvær og sans for resonans. Anders Skriver Jensen: Et didaktisk perspektiv på pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Værdier og værdiopdragelse i dansk dagtilbudspædagogik / Stig Broström, Ole Henrik Hansen og Anders Skriver Jensen. Nanna Jordt Jørgensen: Naturfremmed eller bæredygtig? : social inklusion i naturpædagogiske indsatser i daginstitutioner
  ISBN nr.: 
  9788793890053
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  U Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38760076|980|a
 4. Digital projektdidaktik

  • Bog
  : Digital projektdidaktik
  37.134 DIG

  Digital projektdidaktik

  2021
  1. oplag (2021)
  Projektorienteret undervisning anvendes i stort omfang i grundskolen. Her undersøger forskere otte frie skolers undervisningspraksis i forbindelse med projektorienteret undervisning i en digital kontekst. For undervisere og studerende ved professionshøjskolerne for lærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38828061|980|.
  Bidrag af: 
  Stefan Ting Graf, Stinus Lundum Storm Mikkelsen
  Note: 
  Indhold: Udvikling i og forskning fra de frie skoler / Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen. Et teoribaseret koncept for inkluderende digital projektdidaktik (Et nyt koncept for inkluderende digital projektdidaktik ; Fire projektkompetencer i digitale læringsmiljøer ; Hvad ved vi om inklusion og eksklusion i projektorienteret undervisning / Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen). Empiriske nedslag i digital projektpraksis (Stinus Storm Mikkelsen: Stilladsering og elevdeltagelse i syv projektforløb. Karsten Aagergaard: Inklusion i projektundervisningens fællesskaber. Peter Brodersen: Elevers motivation og behov for stilladsering i projektorienterede forløb. Marie Falkesgaard Slot: Teknologiforståelse i elevers digitale projektarbejde. Birgit Orluf: Eleverne som tekstproducenter i projektforløb. Læreres rammesætning og elevers produkter / Marie Falkesgaard Slot og Stefan Ting Graf). Empiriske nedslag på udviklingspraksis med frie skoler (Stefan Ting Graf: Et komparativt blik på de frie grundskolers undervisning. Interventionsdesign for projektorienteret undervisning med it / Stefan Ting Graf og Karsten Aagergaard. Skoleudvikling med it i de frie skoler / Stinus Storm Mikkelsen og Mette Damgaard Jørgensen)
  ISBN nr.: 
  9788771845143
  Omfang: 
  288 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38828061|980|a
 5. Matematik for alle : håndbog i matematikundervisning

  • Bog
  Pernille Pind: Matematik for alle : håndbog i matematikundervisning
  37.1451 PIN

  Matematik for alle : håndbog i matematikundervisning

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Baseret på at elever lærer forskelligt, og at matematik kan læres på mange måder, hjælpes læreren til at fokusere sin undervisning på fagets vigtigste områder. For matematikundervisere i grundskolen og lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38971247|980|.
  Bidrag af: 
  Erik Bjerre
  ISBN nr.: 
  9788792435644
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Pind og Bjerre
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38971247|980|a
 6. Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  • Bog
  Wendy Murawski, Lise Dieker: Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer
  37.12 LED

  Ledelse af co-teaching : lær at lede co-teachingdansen - ledelsesstrategier til bedre teampræstationer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan skoleledere kan opstarte, lede samt understøtte processen med co-teaching på deres skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748998|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Søgaard
  Original titel: 
  Leading the co-teaching dance
  ISBN nr.: 
  9788772340173
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38748998|980|a
 7. Danskundervisning 4.-9.

  • Bog
  : Danskundervisning 4.-9.
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 4.-9.

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 4.-9.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38831305|980|.
  Bidrag af: 
  Joy Lieberkind, Bodil Nielsen (f. 1947-09-06)
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Joy Lieberkind: Undervisning i at undersøge litteratur ; Undervisning i at fremstille fortællinger. Martin Brandt-Pedersen: Undervisning i at undersøge og fremstille film. Bodil Nielsen: Undervisning i at undersøge brugstekster ; Undervisning i at fremstille brugstekster. Malene Erkmann: Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster. Torben Mundbjerg: Undervisning i at lytte og tale. Eva Theilgaard Brink: Undervisning i nabosprog) ; Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Nina Berg Gøttsche: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling. Faglig læsning og problembaseret læring / Grete Dolmer og Hanne Beermann. Mette Vedsgaard Christensen: Undervisning i grammatik. Bodil Nielsen: Sprog i sammenhæng ; Årsplan)
  ISBN nr.: 
  9788741278322
  Omfang: 
  673 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38831305|980|a
 8. Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve

  • Bog
  Marlene Muhlig, Rikke Hyldahl Homann: Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve
  37.147 BIL

  Billedkunst : håndbog til valgfag og prøve

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne hånd- og opslagsbog er uundværlig for den lærer der underviser i billedkunst som valgfag, og som skal føre eleverne til den afsluttende prøve
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38810073|980|.
  Note: 
  Indhold: Valgfaget billedkunst (Undervisningens tilrettelæggelse ; Temaer : et didaktisk udgangspunkt ; Praksisfaglighed i billedkunst ; Visuel kultur ; Innovation, kreative og æstetiske læreprocesser ; Udtryksformer ; Portfolio og evaluering ; Feedback ; Billedsamtale ; Gruppearbejde ; Læringsledelse i billedkunstværkstedet ; Undervisningsforløb) ; Prøven i billedkunst (Prøvens opbygning ; Prøveoplæg ; Årsudstilling ; Prøvedagens forløb)
  ISBN nr.: 
  9788771501391
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Meloni
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:38810073|980|a
 9. Danskundervisning 1.-6.

  • Bog
  37.14896 DAN

  Danskundervisning 1.-6.

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver et overblik over danskfaget og et indblik i fagets forskellige dele. For studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk 1.-6.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926101|980|.
  Bidrag af: 
  Bodil Nielsen (f. 1947-09-06), Joy Lieberkind
  Note: 
  På omslaget: Indblik og overblik, Indhold: Undervisning i at undersøge og fremstille tekster (Joy Lieberkind: Undervisning i at undersøge litteratur ; Undervisning i at fremstille fortællinger. Martin Brandt-Pedersen: Undervisning i at undersøge og fremstille film. Bodil Nielsen: Undervisning i at undersøge brugstekster ; Undervisning i at fremstille brugstekster. Malene Erkmann: Undervisning i at undersøge og fremstille digitale tekster. Torben Mundbjerg: Undervisning i at lytte og tale. Eva Theilgaard Brink: Undervisning i nabosprog) ; Forudsætninger for at læse, forstå og fremstille tekster (Nina Berg Gøttsche: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling. Faglig læsning og skrivning / Grete Dolmer og Hanne Beermann. Mette Vedsgaard Christensen: Undervisning i grammatik. Sara Hannibal: Ordforråd og dialogisk læsning. Bodil Nielsen: Årsplan)
  ISBN nr.: 
  9788741278315
  Omfang: 
  628 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38926101|980|a
 10. Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  • Bog
  37.12 GJO

  Gjort, lært, klogt : nye metoder til skolens læringsarbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Lærerstuderende, lærere og skoleledere får her en tankevækkende og meget interessant bog, der sætter fokus på lærerens og lederens læringskompetencer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38621084|980|.
  Bidrag af: 
  Elisa Nadire Caeli
  Note: 
  Indhold: Tid til undren og refleksion ; Forske i egen praksis ; Udviklingsvejvisere ; Metaforer i hverdagslivet ; Uden mål farer du aldrig vild ; At kalde på de hvide svaner
  Original titel: 
  Gjort, lært, lurt
  ISBN nr.: 
  9788772041773
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38621084|980|a