• Dansk
 • English

term.subject="undervisning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  • Bog
  : God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet
  37.1 GOD

  God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559146|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Undervisning ; Progression ; Læreren som leder. Per Fibæk Laursen: God og effektiv undervisning ; Rammefaktorer ; Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller. Karsten Agergaard: Indhold ; Mål ; Evaluering. Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af undervisningen / af Peter Brodersen og Stig Toke Gissel. Stig Toke Gissel: Lærerens brug af læremidler
  ISBN nr.: 
  9788741277738
  Omfang: 
  407 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559146|980|a
 2. Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  • Bog
  : Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen
  37.1 UND

  Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremtidens lærer skal besidde mange kompetencer. Denne grundbog handler om at blive og være undervisningskompetent og samtidig have en opmærksomhed på alle de forhold, der har betydning for moderne undervisning. For lærerstuderende i faget "Almen undervisningskompetence"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48717373|980|.
  Bidrag af: 
  Betina Jakobsen, Karen B. Braad
  Note: 
  Indhold: Det samfundsmæssige niveau (Lejf Moos: Folkeskolen - folkets skole? Merete Wiberg: Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Lea Lund: Lærerens professionelle didaktiske kompas). Det organisatoriske niveau (Thorkild Thejsen: Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis / Janne Hedegaard Hansen ... et al. Niels Kryger: At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet). Klasseniveauet (Karen Bønløkke Braad: Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis. Louise Klinge: Relationskompetence og klasseledelse. Mathias Sune Berg: Kroppens betydning for lærerens lederskab. Betina Jakobsen: Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen. Helen Nyboe: At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? Simon Skov Fougt: It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat)
  ISBN nr.: 
  9788759335178
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48717373|980|a
 3. Kort & godt om didaktik

  • Bog
  37.1 LUN

  Kort & godt om didaktik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens? Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser? ”Kort & godt om DIDAKTIK” giver overblik over begrebet ’didaktik’ – både teoretisk, historisk og praktisk – og bogen bugner af viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring. Bogen henvender sig til alle, der underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og videregående uddannelser – og til dem, der arbejder didaktisk på den ene eller anden måde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47985994|980|.
  Note: 
  Indhold: Didaktikbegrebets oprindelse ; Den didaktiske trekant og lærerroller ; Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder ; Didaktiske modeller ; Didaktik og curriculum ; Forskellige syn på eleven ; Didaktisk refleksion - at tænke didaktisk
  ISBN nr.: 
  9788771587654
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47985994|980|a
 4. En moderne og aktuel didaktik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780705|980|.
  Bidrag af: 
  Celine Ferot, Ane Qvortrup, Karina Kiær et al.
  Note: 
  Indhold: Didaktikkens udvikling - mellem matter og meaning, mål og medier, fag, elever og læring ; Udviklinger i uddannelsessystemets hensigt - fra perfektion og perfektibilitet over dannelse til entreprenørskab og bæredygtighed / af Ane Qvortrup og Hanne Fie Rasmussen. Karina Kiær: Læreres databrug - mellem indsigt og valg. Hvad skal vi bruge det til? : ansigtsløs kommunikation i praksis - et danskdidaktisk perspektiv / af Karina Kiær og Minea Neigaard. Signe Schmidt Rye: Interkulturel kompetence - et større fokus i faget engelsk. Gitte Stamp: At træne sin læringsmuskel - når lærere skal lære elever at lære. Dansklæreres målforståelser i didaktiske design med innovation / af Karina Kiær og Celine Ferot. Rikke Teglskov: It i matematikundervisningen. Minea Neigaard: It-didaktik - en vej til varieret undervisning. Peder Møgelvang Pedersen: Professionsundervisningens it-didaktik - et paradigmeskift for didaktikken
  ISBN nr.: 
  9788771604092
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780705|980|a
 5. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  • Bog
  37.1489 HVO

  Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48440495|980|.
  Note: 
  Indhold: Lærerkognition og lærermotivation - den reflekterende praktiker ; Lærerens udvikling ; Sprogundervisning fra forståelse til praksis ; Indhold i undervisningen ; Færdighedslæring : lytte og tale, læse og skrive
  ISBN nr.: 
  9788759331606
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48440495|980|a
 6. Fagsprog i naturfag : at læse, skrive og "gøre" videnskab

  • Bog
  37.145 POL

  Fagsprog i naturfag : at læse, skrive og "gøre" videnskab

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Gennemgang af de naturfaglige genrer og af, hvordan læreren kan opbygge elevernes kendskab til sproglige mønstre og strukturer. Dernæst gennemgås de sproglige ressourcer, eleverne skal beherske for at skrive fagtekster i naturfagene. Med konkrete pædagiske værktøjer til undervisning i læse- og skrivefaglighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48224733|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Schilling, Verner Schilling
  Note: 
  Indhold: Del 1 (Generiske aktiviteter i skolens naturfag ; Eksempler på tekster i naturfag ; Makrogenrer ; Forskellige måder at skabe betydninger på ; At konsolidere en videnskabelig tilgang ; En sprogmodel for undervisere ; Stilladsering i naturfagsundervisningen ; Teaching Learning Cycles) ; Del II (Sproglige ressourcer til at "gøre" videnskab)
  Original titel: 
  Apprenticing students into science
  ISBN nr.: 
  9788750053705
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48224733|980|a
 7. Sandheder og menneskesyn : pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

  • Bog
  60.7 SAN

  Sandheder og menneskesyn : pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789745|980|.
  Bidrag af: 
  Agnete Gudnason, Henrik Hersom
  ISBN nr.: 
  9788757134056
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Praxis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47789745|980|a
 8. Natur/teknologididaktik : naturfagsundervisning for begyndere

  • Bog
  Trine Hyllested: Natur/teknologididaktik : naturfagsundervisning for begyndere
  37.145 HYL

  Natur/teknologididaktik : naturfagsundervisning for begyndere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Denne bog viser lærerstuderende samt grundskolens naturfagsundervisere, hvorledes man som underviser kan skabe en naturfaglig undervisning, som udvikler de yngste elevers naturfaglige kompetencer samt får dem til at tænke naturfagligt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48793541|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er naturfag i folkeskolen anno 2020? ; Naturvidenskab og naturfag ; Hvorfor undervise i naturfagene? ; Naturfag som en del af folkeskolens demokratiske dannelse ; Hvad karakteriserer de 6-12 åriges måde at lære på? ; Et undervisningsforløb i natur/teknologi på læreruddannelsen ; De fire naturfaglige kompetencer : undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation ; Hvad er lærerens rolle i natur/teknologi? ; Evaluering : hvor skal vi hen, og hvordan finder vi ud af, hvor langt vi er nået? ; De naturfaglige læremidler ; Hvordan er natur/teknologi blevet et skolefag i 2020? ; Hjælpespørgsmål til den faglige og den fagdidaktiske dimension af natur/teknologi
  ISBN nr.: 
  9788741278407
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48793541|980|a
 9. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 10. Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  • Bog
  37.1 OPL

  Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i, hvordan de æstetiske begreber oplevelse, fordybelse og virkelyst kan udmønte sig i grundskolens pædagogiske virke, samt præsentation af en didaktisk model med fire virksomhedsformer (kommunikation, æstetik, analyse og håndværk), som undervisere kan anvende ved planlægning og evaluering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559278|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Oplevelse, fordybelse og virkelyst - et æstetisk perspektiv på undervisning ; Æstetik og oplevelse ; Æstetik og virkelyst ; Evaluering af æstetik i undervisningen ; Æstetik og kategorial dannelse. Thomas Illum Hansen: Æstetik og fordybelse. Thomas Ziehe: Æstetisering og selvorientering - om to moderne mønstre i selvorienteringen
  ISBN nr.: 
  9788741277998
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559278|980|a