• Dansk
 • English

term.subject="udsatte unge"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Mønsterbrydere og mindset

  • Bog
  37.36 MØN

  Mønsterbrydere og mindset

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen tager afsæt i et projekt på Teknisk Skole og Gymnasium i Viborg og viser, hvad der skal til for at få udsatte børn og unge til at bryde mønstrene fra deres sociale arv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47847982|980|.
  Note: 
  I kolofonen: Om at styrke unges evne til at gennemføre en uddannelse, Indhold: Mindsetforandring : den grundlæggende mentale ændring (Mønsterbrydere ; At møde verden på en ny måde ; Hvad eleverne selv gjorde anderledes) ; Relationer, der rykker (Relationers betydning ; Lærere ; Elevcoaches ; Et støttende fællesskab) ; Uddannelsesinstitutioners arbejde med mønsterbrydere (Organisatoriske praksisser der fremmer mønsterbrydere ; Et samfundsperspektiv på social arv og mønsterbrydere ; Perspektiverende betragtninger)
  ISBN nr.: 
  9788771583595
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47847982|980|a
 2. Fattigrøv

  • Bog
  30.1628 ERD

  Fattigrøv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forfatterens samtaler med 9 børn på 12-14 år, har han skrevet om deres personlige og smertefulde oplevelser med at mangle penge derhjemme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47848008|980|.
  Bidrag af: 
  Mille Husballe Kristensen
  Note: 
  Indhold: Din fattigrøv, Camilla 13 år ; Vi søskende må ikke vide, at min far samler på tomme flasker, Samra 13 år ; En slags mor, Simone 12 år ; De voksne tager først, Majid 14 år ; At leve af madaffald fra containere, Mourad 13 år ; Pizzastykker og pasta med tomatsovs, Mads 14 år ; Et liv som tigger, Mariora 12 år ; Et kvindehjem, Ahmet 13 år ; Andres jul, Anton 13 år
  ISBN nr.: 
  9788770186452
  Omfang: 
  59 sider
  Udgiver: 
  Straarup & Co
  Alder: 
  fra 10 år
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:47848008|980|a
 3. Opsporing og underretning i dagtilbud

  • Bog
  : Opsporing og underretning i dagtilbud
  38.5 OPS

  Opsporing og underretning i dagtilbud

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af hvordan pædagoger kan være med til at opspore børn, der ikke er i god trivsel i daginstitutionerne og af den efterfølgende underretning og indsats over for disse børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559944|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Rammerne om daginstitutionens opsporing og underretning (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers arbejde med tidlige indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud. Krishna Husted Vijayarankan: Juridiske rammer - underretningspligten. Mia Glendøs: Psykologiske rammer - transparent tværfagligt samarbejde. Lene Mosegaard Søbjerg: Socialfaglige rammer - hvor lander underretningen?). Børn og forældre, som skaber bekymring i dagtilbud (Lars Ladefoged: Multiple metoder til opsporing - et relationelt perspektiv på udsathed. Louise Svendsen: Børn i krise. Kitt Ivarsen: Børn udsat for overgreb - når mistanken opstår. Mette Blauenfeldt: Traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres forældre). Praksisfeltet : hvad pædagogen selv kan gøre og samarbejdet med andre (Anne Marie Villumsen: Opsporingsarbejde i dagtilbud - risikovurdering og analysearbejde med forældrene som aktive deltagere. Anette Boye Koch: Børnesensitive perspektiver - voksnes "adgang" til børns oplevelser. Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud - at åbne døre til børn i udsatte positioner / Charlotte Munch Nielsen og Susanne Uggerly. Forældre som værdige samarbejdspartnere / Kamilla Shanti Melgaard og Susanne Elling)
  ISBN nr.: 
  9788741276809
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559944|980|a
 4. Ny udsathed i ungdomslivet : 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge

  • Bog
  30.1664 NY

  Ny udsathed i ungdomslivet : 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Flere unge mistrives i dag med et eksploderende antal diagnoser til følge. 11 forskere kommer med en række bud på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af aktuelle samfundsmæssige forandringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47372445|980|.
  Bidrag af: 
  Ny Udsathed projekt, Tom Havemann et al.
  Note: 
  Udarbejdet som led i projektet "Ny Udsathed", Indhold: Morten Ejrnæs: Ingen er dømt til den sociale arv. Hanne Warming: Tillid til systemet. Anders Petersen: Alle er potentielt udsatte. Nikolas Rose: En epidemi af psykiske problemer kalder på nye forståelser af vores tid. Nanna Mik-Meyer: Udsatte unge fastholdes i udsathed. Máirtin Mac an Ghaill: Det neoliberale marginaliseringssprog. Manglende muligheder forstærker uligheden / Tracy Shildrick og Robert MacDonald. Christer Hyggen: Ledighedens ar. Kitty te Riele: Fleksibel læring kan afhjælpe marginalisering. Jette Kofoed: In- og ekslusionsprocesser er altid kollektive. Line Lerche Mørck: Marginalisering overskrides i fællesskaber. Et helhedsbillede ; Ny udsathed - hvad ved vi?
  ISBN nr.: 
  9788741275314
  Omfang: 
  261 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47372445|980|a
 5. Rockere og bandemedlemmer i Danmark

  • Bog
  34.31 ROC

  Rockere og bandemedlemmer i Danmark

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Med et psykologisk og socialt udgangspunkt undersøges de faktorer, der ligger til grund for at nogle unge mænd indfanges af det kriminelle bandemiljø
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47142695|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til rocker- og bandemiljøet ; Rockere og bandemedlemmers opvækstvilkår ; Indeni og udenpå ; Personlighed, forstyrrelser og miljøerne ; Tiltrækning og retfærddigggørelse ; Når livet bliver til virkelighed ; Det offentlige Danmark ; Rockere, bandemedlemmer og fængslet ; Det formaliserede exit ; Den arbejdende relation ; Forandring og proces
  ISBN nr.: 
  9788772161334
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47142695|980|a
 6. Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  • Bog
  38.5 HVA

  Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Sammenfatning af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2019
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47169682|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Hvem er de udsatte unge - og hvor mange er udsatte? Betydningen af sociale begivenheder i barn- og ungdommen, af risikoadfærd og af en opvækst i familier med lave indkomster (Betydningen af negative hændelser i barn- og ungdommen for risikoen for senere udsathed ; Betydningen af forældres skilsmisse for risikoen for, at unge bliver udsatte ; Mentale sundhedsproblemer hos mødre øger unges risiko for at ende i udsathed ; Børn i lavindkomstfamilier - hvor mange drejer det sig om? ; Konsekvenser af at vokse op i en familie med lave indkomster ; Betydningen af risikoadfærd i form af et stort alkohol- og hashmisbrug) ; Betydningen af strukturelle forhold (Social baggrund og uddannelse ; Den økonomiske gevinst af uddannelse for den enkelte ; Betydningen af antallet af undervisningstimer i folkeskolen for elevernes afgangskarakter ; Betydningen af mindstelønninger for de unges beskæftigelse ; Hvor mange udsatte unge og hvor finder de beskæftigelse?) ; Rockwool Fondens Interventionsenhed og portrætter af udsatte unge (Arbejdet i Rockwool Fondens Interventionsenhed)
  ISBN nr.: 
  9788702272659
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47169682|980|a
 7. Intensiv læring : relationer, mestringsoplevelser og transfer i det nye pædagogiske landskab

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46390679|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er intensive læringsforløb? ; Seks erfaringer med intensive læringsforløb ; Understøttende rammer for det gode læringsmiljø ; Accelereret læring som undervisningsmetode ; Elever bliver motiveret af noget forskelligt ; Transfer - fra intensive læringsforløb til folkeskolen ; De specifikke og generelle elementer på intensive læringsforløb ; Intensiv læring som del af længerevarende indsatser ; Et nødvendigt supplement til folkeskolens læringsfællesskab?
  ISBN nr.: 
  9788771604054
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46390679|980|a
 8. Ud i naturen - ind i fællesskabet : natursocialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  38.45 UD

  Ud i naturen - ind i fællesskabet : natursocialt arbejde med børn, unge og familier

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Introduktion til de teorier, metoder og begreber som natursociale indsatser over for børn, unge og familier i udsatte positioner bygger på samt tips og tricks til aktiviteter i det fri og endelig syv eksempler på konkrete projekter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46120116|980|.
  Bidrag af: 
  Red Barnet forening, Eva Skytte, Eva Skytte, Martin Einfeldt et al.
  Note: 
  Indhold: Eva Skytte: Naturen kan noget særligt ; Den natursociale forståelse ; Neuroaffektiv udviklingspsykologi : Planlægning af turen. Eksempler på naturaktiviteter. Børnesyn / Sita Michael Bormann og Eva Skytte. Syv eksempler (Familieklubber for krigstraumatiserede flygtningefamilier / Eva Skytte og Knud Eschen. I skoven med drenge med tidlige tilknytningsforstyrrelser / Anne Birthe Rasmussen og Line Bjorholm. Tine Soulié: Naturoplevelsesklub for børn med funktionsnedsættelser. Lisette Rasmussen: Månedlige ture for børn og familier i udsatte boligområder. Morten Kjelmann: Flygtningebørn. Poul Hjulmann Seidler: Nye fortællinger om og med børn og unge i udsatte positioner. Søren Ninn Rasmussen: Netværksgrupper for unge kvinder)
  ISBN nr.: 
  9788750053453
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag, Red Barnet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46120116|980|a
 9. Ama'r halshug : et systembarns rå fortælling

  • Bog
  99.4 KAR
  Karlsen Henriette

  Ama'r halshug : et systembarns rå fortælling

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Henriette Karlsen (f. 1991) beretter om sin opvækst på Amager med en alkoholiseret og voldelig mor, og om livet på gaden som 15-årig, men også om sit opgør med familiens negative sociale arv og det velfærdssamfund, som svigtede hende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47096693|980|.
  ISBN nr.: 
  9788740051490
  Omfang: 
  331 sider
  Udgiver: 
  Politiken
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47096693|980|a
 10. Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet : en håndbog om Sverigesmodellen

  • Bog
  38.5 TID

  Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet : en håndbog om Sverigesmodellen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Organisering efter "Sverigesmodellen" af en tidlig indsats i det sociale arbejde med udsatte børn og unge med konkrete anvisninger på, hvordan man hensigtsmæssigt arbejder efter modellen i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46980166|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741272627
  Omfang: 
  83 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980166|980|a