• Dansk
 • English

term.subject="udsatte børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  2020
  5. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219373|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake
  Note: 
  Indhold: Forståelsesgrundlaget ; De vigtigste elementer i en helhedsorienteret, differentieret tilgang (HDT) ; Faglig og formel autoritet ; Motivationsprocesser – om at engagere forældrene i samarbejde og behandling ; Om at styrke forældrenes omsorgsfunktioner ; Undersøgelse og behandling går hånd i hånd – at være barn af sine forældre og forældre til sine børn ; Styrkelse af forældre-barn-relationen med fokus på samspil og tilknytning ; Arbejde med børn i risiko- og omsorgssvigtsituationer ; Arbejde med samlivssituationer, som belaster barnet ; Familie- og netværksmøder i behandlingsarbejdet ; Gruppetilgang ; Arbejde med børn, forældre og plejeforældre i adskillelses- og tilknytningsprocesser ; Tværfagligt samarbejde, Forlagets forfatterinformation: Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.
  Original titel: 
  Sveket
  ISBN nr.: 
  9788741275734
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219373|980|a
 2. Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  • Bog
  38.5 SID

  Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  2020
  Hvad gør man, når en 13-årig stikker af fra sit opholdssted? Hvad stiller man op, når en 14-årig afviser behandling af et eskalerende misbrug? Hvis et barn eller en ung er til fare for sig selv eller andre, kan sikret anbringelse være nødvendigt for en kortere periode. Denne bog handler om de svære beslutninger, der er forbundet med at anbringe og om de unges oplevelser af at blive anbragt på sikret institution. Sidste udvej bidrager med den nyeste viden om forskning og praksis inden for sikret anbringelse og belyser de unges oplevelser og samarbejde med sagsbehandler. Bogen kommer også med en række konkrete anbefalinger, så ungeperspektivet sikres, og den sikrede anbringelse tilpasses de unges behov. Bogen henvender sig til sagsbehandlere, pædagoger og studerende, der søger viden om det socialfaglige arbejde med udsatte unge og tvangsmæssige beslutninger. Bogen er også relevant for ansatte på sikrede og delvis lukkede døgninstitutioner, beslutningstagere og andre professionelle, der har berøring med unge i udsatte positioner.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130729606|980|.
  Bidrag af: 
  Ann-Karina Henriksen, Rikke Cecilie Bjerrum Refsgaard
  ISBN nr.: 
  9788750057635
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130729606|980|a
 3. Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  • Bog
  37.363 SKO

  Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287972|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772045474
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48287972|980|a
 4. Opsporing og underretning i dagtilbud

  • Bog
  38.5 OPS

  Opsporing og underretning i dagtilbud

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af hvordan pædagoger kan være med til at opspore børn, der ikke er i god trivsel i daginstitutionerne og af den efterfølgende underretning og indsats over for disse børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559944|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Rammerne om daginstitutionens opsporing og underretning (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers arbejde med tidlige indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud. Krishna Husted Vijayarankan: Juridiske rammer - underretningspligten. Mia Glendøs: Psykologiske rammer - transparent tværfagligt samarbejde. Lene Mosegaard Søbjerg: Socialfaglige rammer - hvor lander underretningen?). Børn og forældre, som skaber bekymring i dagtilbud (Lars Ladefoged: Multiple metoder til opsporing - et relationelt perspektiv på udsathed. Louise Svendsen: Børn i krise. Kitt Ivarsen: Børn udsat for overgreb - når mistanken opstår. Mette Blauenfeldt: Traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres forældre). Praksisfeltet : hvad pædagogen selv kan gøre og samarbejdet med andre (Anne Marie Villumsen: Opsporingsarbejde i dagtilbud - risikovurdering og analysearbejde med forældrene som aktive deltagere. Anette Boye Koch: Børnesensitive perspektiver - voksnes "adgang" til børns oplevelser. Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud - at åbne døre til børn i udsatte positioner / Charlotte Munch Nielsen og Susanne Uggerly. Forældre som værdige samarbejdspartnere / Kamilla Shanti Melgaard og Susanne Elling)
  ISBN nr.: 
  9788741276809
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559944|980|a
 5. Mønsterbrydere og mindset

  • Bog
  37.36 MØN

  Mønsterbrydere og mindset

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen tager afsæt i et projekt på Teknisk Skole og Gymnasium i Viborg og viser, hvad der skal til for at få udsatte børn og unge til at bryde mønstrene fra deres sociale arv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47847982|980|.
  Note: 
  I kolofonen: Om at styrke unges evne til at gennemføre en uddannelse, Indhold: Mindsetforandring : den grundlæggende mentale ændring (Mønsterbrydere ; At møde verden på en ny måde ; Hvad eleverne selv gjorde anderledes) ; Relationer, der rykker (Relationers betydning ; Lærere ; Elevcoaches ; Et støttende fællesskab) ; Uddannelsesinstitutioners arbejde med mønsterbrydere (Organisatoriske praksisser der fremmer mønsterbrydere ; Et samfundsperspektiv på social arv og mønsterbrydere ; Perspektiverende betragtninger)
  ISBN nr.: 
  9788771583595
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47847982|980|a
 6. Fattigrøv

  • Bog
  30.1628 ERD

  Fattigrøv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forfatterens samtaler med 9 børn på 12-14 år, har han skrevet om deres personlige og smertefulde oplevelser med at mangle penge derhjemme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47848008|980|.
  Bidrag af: 
  Mille Husballe Kristensen
  Note: 
  Indhold: Din fattigrøv, Camilla 13 år ; Vi søskende må ikke vide, at min far samler på tomme flasker, Samra 13 år ; En slags mor, Simone 12 år ; De voksne tager først, Majid 14 år ; At leve af madaffald fra containere, Mourad 13 år ; Pizzastykker og pasta med tomatsovs, Mads 14 år ; Et liv som tigger, Mariora 12 år ; Et kvindehjem, Ahmet 13 år ; Andres jul, Anton 13 år
  ISBN nr.: 
  9788770186452
  Omfang: 
  59 sider
  Udgiver: 
  Straarup & Co
  Alder: 
  fra 10 år
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:47848008|980|a
 7. Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge : en guide til plejefamilier - om forebyggelse, opsporing og håndtering

  • Bog
  38.5 VOL

  Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge : en guide til plejefamilier - om forebyggelse, opsporing og håndtering

  2018
  1. oplag (2018)
  En guide for plejefamilier der har børn og unge mellem 0-18 år i fuldtidspleje eller aflastning. Guiden skal rette plejeforældrenes opmærksomhed mod tegn på overgreb mod deres plejebørn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54792441|980|.
  Bidrag af: 
  Socialstyrelsen
  Note: 
  Downloades i PDF-format
  ISBN nr.: 
  9788793407930
  Omfang: 
  64 sider
  Udgiver: 
  Socialstyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54792441|980|a
 8. Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54872100|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen
  Note: 
  Indhold: Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier / Maria Appel Nissen og Margit Harder. Anne-Dorthe Hestbæk: De mest udsatte familiers levevilkår. Helhedsorienterede sociale indsatser med fokus på handling og læring / Martin Bæksgaard Jakobsen og Ulf Hjelmar. Det bøjelige helhedssyn - når organiseringen former det sociale arbejde / Maja Haack, Annemette Matthiessen og Birgitte Zeeberg. Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier i Skive kommune / Line Berg og Camilla Brath Bach. Christian Buskjær Christensen: Sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune. Ulrikke von Tangen Rothe: Lolland Kommunes heldhedsorienterede indsats for familier med komplekse problemer. Martin Bæksgaard Jakobsen: Virksomme mekanismer i helhedsorienteret socialt arbejde. Anne Marie Villumsen: Familiernes stemme om helhedsorienteret socialt arbejde ; Mellem socialrådgiver og familie. Ulf Hjelmar: Organisatorisk og lovgivningsmæssig læring i det helhedsorienterede sociale arbejde. Camilla Armstrong Gjedde: Hvad slås børnene fra de udsatte familier med? Når der ikke rigtig er noget at tage sig sammen af / Lene Mosegaard Søbjerg og Christina Klitbjerg-Nielsen
  ISBN nr.: 
  9788750051947
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54872100|980|a
 9. Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  • Bog
  38.5 HVA

  Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Sammenfatning af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2019
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47169682|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Hvem er de udsatte unge - og hvor mange er udsatte? Betydningen af sociale begivenheder i barn- og ungdommen, af risikoadfærd og af en opvækst i familier med lave indkomster (Betydningen af negative hændelser i barn- og ungdommen for risikoen for senere udsathed ; Betydningen af forældres skilsmisse for risikoen for, at unge bliver udsatte ; Mentale sundhedsproblemer hos mødre øger unges risiko for at ende i udsathed ; Børn i lavindkomstfamilier - hvor mange drejer det sig om? ; Konsekvenser af at vokse op i en familie med lave indkomster ; Betydningen af risikoadfærd i form af et stort alkohol- og hashmisbrug) ; Betydningen af strukturelle forhold (Social baggrund og uddannelse ; Den økonomiske gevinst af uddannelse for den enkelte ; Betydningen af antallet af undervisningstimer i folkeskolen for elevernes afgangskarakter ; Betydningen af mindstelønninger for de unges beskæftigelse ; Hvor mange udsatte unge og hvor finder de beskæftigelse?) ; Rockwool Fondens Interventionsenhed og portrætter af udsatte unge (Arbejdet i Rockwool Fondens Interventionsenhed)
  ISBN nr.: 
  9788702272659
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47169682|980|a
 10. Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis

  • Bog
  38.5 BUU

  Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Trin for trin gennemgang af processerne i en tvangsfjernelsessag med gode råd til især forældrene om muligheder og faldgruber i hver fase. Relevante love og vejledninger afslutter bogen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54136331|980|.
  ISBN nr.: 
  9788793709003
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Trykværket
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54136331|980|a