• Dansk
 • English

term.subject="udsatte børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt. Bind 2, Praksis og ansvar

  2020
  5. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219373|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake
  Note: 
  Indhold: Forståelsesgrundlaget ; De vigtigste elementer i en helhedsorienteret, differentieret tilgang (HDT) ; Faglig og formel autoritet ; Motivationsprocesser – om at engagere forældrene i samarbejde og behandling ; Om at styrke forældrenes omsorgsfunktioner ; Undersøgelse og behandling går hånd i hånd – at være barn af sine forældre og forældre til sine børn ; Styrkelse af forældre-barn-relationen med fokus på samspil og tilknytning ; Arbejde med børn i risiko- og omsorgssvigtsituationer ; Arbejde med samlivssituationer, som belaster barnet ; Familie- og netværksmøder i behandlingsarbejdet ; Gruppetilgang ; Arbejde med børn, forældre og plejeforældre i adskillelses- og tilknytningsprocesser ; Tværfagligt samarbejde, Forlagets forfatterinformation: Kari Killén er uddannet socionom og er videreuddannet inden for børne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Hun underviser, superviserer og rådgiver både i Norge, Danmark og internationalt. Hun har klinisk erfaring fra arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatri og har været sagkyndig i børnesager.
  Original titel: 
  Sveket
  ISBN nr.: 
  9788741275734
  Omfang: 
  388 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219373|980|a
 2. Opsporing og underretning i dagtilbud

  • Bog
  : Opsporing og underretning i dagtilbud
  38.5 OPS

  Opsporing og underretning i dagtilbud

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af hvordan pædagoger kan være med til at opspore børn, der ikke er i god trivsel i daginstitutionerne og af den efterfølgende underretning og indsats over for disse børn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559944|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Rammerne om daginstitutionens opsporing og underretning (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers arbejde med tidlige indsatser, opsporing og underretning i dagtilbud. Krishna Husted Vijayarankan: Juridiske rammer - underretningspligten. Mia Glendøs: Psykologiske rammer - transparent tværfagligt samarbejde. Lene Mosegaard Søbjerg: Socialfaglige rammer - hvor lander underretningen?). Børn og forældre, som skaber bekymring i dagtilbud (Lars Ladefoged: Multiple metoder til opsporing - et relationelt perspektiv på udsathed. Louise Svendsen: Børn i krise. Kitt Ivarsen: Børn udsat for overgreb - når mistanken opstår. Mette Blauenfeldt: Traumatiserede børn med flygtningebaggrund og deres forældre). Praksisfeltet : hvad pædagogen selv kan gøre og samarbejdet med andre (Anne Marie Villumsen: Opsporingsarbejde i dagtilbud - risikovurdering og analysearbejde med forældrene som aktive deltagere. Anette Boye Koch: Børnesensitive perspektiver - voksnes "adgang" til børns oplevelser. Sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud - at åbne døre til børn i udsatte positioner / Charlotte Munch Nielsen og Susanne Uggerly. Forældre som værdige samarbejdspartnere / Kamilla Shanti Melgaard og Susanne Elling)
  ISBN nr.: 
  9788741276809
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559944|980|a
 3. Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  • Bog
  37.363 SKO

  Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287972|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772045474
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48287972|980|a
 4. Mønsterbrydere og mindset

  • Bog
  37.36 MØN

  Mønsterbrydere og mindset

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen tager afsæt i et projekt på Teknisk Skole og Gymnasium i Viborg og viser, hvad der skal til for at få udsatte børn og unge til at bryde mønstrene fra deres sociale arv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47847982|980|.
  Note: 
  I kolofonen: Om at styrke unges evne til at gennemføre en uddannelse, Indhold: Mindsetforandring : den grundlæggende mentale ændring (Mønsterbrydere ; At møde verden på en ny måde ; Hvad eleverne selv gjorde anderledes) ; Relationer, der rykker (Relationers betydning ; Lærere ; Elevcoaches ; Et støttende fællesskab) ; Uddannelsesinstitutioners arbejde med mønsterbrydere (Organisatoriske praksisser der fremmer mønsterbrydere ; Et samfundsperspektiv på social arv og mønsterbrydere ; Perspektiverende betragtninger)
  ISBN nr.: 
  9788771583595
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47847982|980|a
 5. Fattigrøv

  • Bog
  30.1628 ERD

  Fattigrøv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forfatterens samtaler med 9 børn på 12-14 år, har han skrevet om deres personlige og smertefulde oplevelser med at mangle penge derhjemme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47848008|980|.
  Bidrag af: 
  Mille Husballe Kristensen
  Note: 
  Indhold: Din fattigrøv, Camilla 13 år ; Vi søskende må ikke vide, at min far samler på tomme flasker, Samra 13 år ; En slags mor, Simone 12 år ; De voksne tager først, Majid 14 år ; At leve af madaffald fra containere, Mourad 13 år ; Pizzastykker og pasta med tomatsovs, Mads 14 år ; Et liv som tigger, Mariora 12 år ; Et kvindehjem, Ahmet 13 år ; Andres jul, Anton 13 år
  ISBN nr.: 
  9788770186452
  Omfang: 
  59 sider
  Udgiver: 
  Straarup & Co
  Alder: 
  fra 10 år
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:47848008|980|a
 6. Tidlig indsats i dagtilbud : perspektiver på Heckman-kurven

  • Bog
  37.21 TID

  Tidlig indsats i dagtilbud : perspektiver på Heckman-kurven

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Heckman-kurven og dens betydning for den tidlige indsats for udsatte børn i Danmark betragtes ud fra perspektiver som de fagprofessionelles rolle, faglig ledelse, den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på fremtidens investeringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46164873|980|.
  Bidrag af: 
  James J. Heckman, Camilla Ottsen, Ditte Bergholdt Asmussen et al.
  Note: 
  Indhold: James J. Heckman: Uddannelse, færdigheder og synapser. Anne Kjær Olsen: De fagprofessionelles rolle i tidlig indsats. Line Arnmark: Faglig ledelse af den tidlige indsats i dagtilbud. Evaluering som vejen til et læringsmiljø af høj kvalitet / Signe Bohm og Andreas Hougaard. Mette Skovgaard Væver: En tværfaglig tidlig børneindsats kræver fælles sprog, kompetencer og systematik. Agi Csonka: Forældre : hvad skal vi med dem? Kommunal styring og lokalt ejerskab : kan det lykkes? / Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen. Stina Vrang Elias: Fremtidens kloge uddannelsesinvesteringer handler også om tidlig indsats
  ISBN nr.: 
  9788771605662
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46164873|980|a
 7. Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  • Bog
  38.5 HVA

  Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Sammenfatning af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2019
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47169682|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Hvem er de udsatte unge - og hvor mange er udsatte? Betydningen af sociale begivenheder i barn- og ungdommen, af risikoadfærd og af en opvækst i familier med lave indkomster (Betydningen af negative hændelser i barn- og ungdommen for risikoen for senere udsathed ; Betydningen af forældres skilsmisse for risikoen for, at unge bliver udsatte ; Mentale sundhedsproblemer hos mødre øger unges risiko for at ende i udsathed ; Børn i lavindkomstfamilier - hvor mange drejer det sig om? ; Konsekvenser af at vokse op i en familie med lave indkomster ; Betydningen af risikoadfærd i form af et stort alkohol- og hashmisbrug) ; Betydningen af strukturelle forhold (Social baggrund og uddannelse ; Den økonomiske gevinst af uddannelse for den enkelte ; Betydningen af antallet af undervisningstimer i folkeskolen for elevernes afgangskarakter ; Betydningen af mindstelønninger for de unges beskæftigelse ; Hvor mange udsatte unge og hvor finder de beskæftigelse?) ; Rockwool Fondens Interventionsenhed og portrætter af udsatte unge (Arbejdet i Rockwool Fondens Interventionsenhed)
  ISBN nr.: 
  9788702272659
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47169682|980|a
 8. Jeg er godt anbragt, når - : fortællinger og anbefalinger om anbringelse fra børn og fagpersoner

  • Bog
  38.51 JEG

  Jeg er godt anbragt, når - : fortællinger og anbefalinger om anbringelse fra børn og fagpersoner

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Hvad vil det sige at være anbragt, og kan man have et godt liv når man ikke bor sammen med sin familie? Børn fortæller om deres oplevelser med anbringelse, mens forældre og fagpersoner deler deres erfaringer og anbefalinger om emnet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47077648|980|.
  Bidrag af: 
  Eva Tandrup Koch, Mette Korsgaard
  Note: 
  Indhold: Frygten for at blive anbragt ; Hvad betyder det at være anbragt? ; Sådan er det for mig at være anbragt ; Sådan tror jeg, det er at være anbragt ; At være forælder til anbragte børn ; Skolelæreres forestillinger om og erfaringer med anbragte børn ; Hvad er børns rettigheder? ; Hvordan kan vi informere bedre om anbringelse? : anbefalinger fra børn og unge ; Erfaringer og anbefalinger fra fagpersoner ; Når anbringelse ikke er den rigtige hjælp ; Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er et barn og har brug for hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788702222258
  Omfang: 
  169 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, fagligt niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47077648|980|a
 9. Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet : en håndbog om Sverigesmodellen

  • Bog
  38.5 TID

  Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet : en håndbog om Sverigesmodellen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Organisering efter "Sverigesmodellen" af en tidlig indsats i det sociale arbejde med udsatte børn og unge med konkrete anvisninger på, hvordan man hensigtsmæssigt arbejder efter modellen i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46980166|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741272627
  Omfang: 
  83 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980166|980|a
 10. Ud i naturen - ind i fællesskabet : natursocialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  38.45 UD

  Ud i naturen - ind i fællesskabet : natursocialt arbejde med børn, unge og familier

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Introduktion til de teorier, metoder og begreber som natursociale indsatser over for børn, unge og familier i udsatte positioner bygger på samt tips og tricks til aktiviteter i det fri og endelig syv eksempler på konkrete projekter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46120116|980|.
  Bidrag af: 
  Red Barnet forening, Eva Skytte, Eva Skytte, Martin Einfeldt et al.
  Note: 
  Indhold: Eva Skytte: Naturen kan noget særligt ; Den natursociale forståelse ; Neuroaffektiv udviklingspsykologi : Planlægning af turen. Eksempler på naturaktiviteter. Børnesyn / Sita Michael Bormann og Eva Skytte. Syv eksempler (Familieklubber for krigstraumatiserede flygtningefamilier / Eva Skytte og Knud Eschen. I skoven med drenge med tidlige tilknytningsforstyrrelser / Anne Birthe Rasmussen og Line Bjorholm. Tine Soulié: Naturoplevelsesklub for børn med funktionsnedsættelser. Lisette Rasmussen: Månedlige ture for børn og familier i udsatte boligområder. Morten Kjelmann: Flygtningebørn. Poul Hjulmann Seidler: Nye fortællinger om og med børn og unge i udsatte positioner. Søren Ninn Rasmussen: Netværksgrupper for unge kvinder)
  ISBN nr.: 
  9788750053453
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag, Red Barnet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46120116|980|a