• Dansk
 • English

term.subject="uddannelsespolitik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hvorfor går børn i skole?

  • Bog
  37.01 HVO

  Hvorfor går børn i skole?

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Spørgsmålet om hvorfor børn går i skole besvares ud fra forskellige perspektiver som f.eks. historiske, filosofiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske. Med bud på, hvad der vil være brug for i fremtidens skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47847915|980|.
  Bidrag af: 
  Elsebeth Jensen (f. 1960-07-07), Ole Løw
  Note: 
  Indhold: Gode mennesker og nyttige borgere : om grunde til, at børn har gået i skole / af Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen & Lisa Rosén Rasmussen. Livs- og tilværelsesoplysningsperspektiver (Simon Axø: At stå i et spørgende forhold til tilværelsen. David Bugge: Tilværelsesoplysning og selvforglemmelse. Pia Søltoft: Dannelse, karakter og autenticitet). Sociologiske perspektiver (Stinus Storm Mikkelsen: Social sortering eller lighedsorientering? John Benedicto Krejsler: Skolen som simulation og dannelsesaktivisten : om kunsten at tænke anderledes. Preben Olund Kirkegaard: Undervisning, feedback og læring i et systemteoretisk perspektiv). Psykologiske perspektiver (Ole Løw: Kulturpsykologiske perspektiver på skole og uddannelse. Else Skibsted: Elevens alsidige udvikling : et tilværelsespsykologisk perspektiv). Filosofiske og dannelsesmæssige perspektiver (Svend Brinkmann: Hvorfor går børn i skole? : et pragmatisk perspektiv. Alexander von Oettingen: Folkeskoleidealet : et dannelsesperspektiv på skolen). Aktørperspektiver (Modsætninger i skolens hverdagsliv : perspektiver fra børn, lærere og forældre / af Charlotte Højholt & Dorte Kousholt. Et lærerperspektiv på demokrati som livsform i skolens vigtigste fællesskab - klassen / af Elsebeth Jensen & Hilmar Dyrborg Laursen). Fremtidsperspektiver (Johannes Fibiger: Fra aksetid til teknologiforståelse. Dion Sommer: Den fremtidsparate skole i robotalderen : en vision. Steen Hildebrandt: Fremtiden kalder)
  ISBN nr.: 
  9788750053651
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47847915|980|a
 2. Selvbyggerbørn : hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv

  • Bog
  Merete Riisager: Selvbyggerbørn : hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv
  37.2 RII

  Selvbyggerbørn : hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Debatbog om hvordan nutidens børn og unge tillægges ansvar for egen opdragelse, dannelse og uddannelse. Det skyldes dels de voksne, der ikke tager tilstrækkeligt ansvar, og dels samfundets krav om læringsmål og effektivitet. Til læsere med interesse for uddannelsespolitik, dannelse, forældreskab og folkeskole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48727336|980|.
  ISBN nr.: 
  9788774674603
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Kristeligt Dagblad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48727336|980|a
 3. Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse

  • Bog
  37.07 BAL

  Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:53979041|980|.
  Note: 
  Om digitaliseringen af især uddannelsessektoren. Bogen stiller bl.a. spørgsmålstegn ved, om man lærer bedre på en iPad end ved en tavle, og om interaktive medier kan erstatte den gammeldags underviser. Er der en målbar læringseffekt af de store investeringer i digitalisering, som samfundet har foretaget?
  ISBN nr.: 
  9788771351033
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:53979041|980|a
 4. Fremtidsparat? : hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse

  • Bog
  37.1 FRE

  Fremtidsparat? : hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Præsentation af en række kritiske analyser af PISA-undersøgelserne og den samfunds- og menneskeforståelse, de udspringer af, samt alternativer til det nuværende uddannelsessystem og visioner om, hvad der skal til for at opnå en fremtidsparat skole og daginstitution
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54992521|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann, Jacob Klitmøller, Dion Sommer
  Note: 
  Indhold: Indledning - bliv fremtidsparat / Dion Sommer og Jacob Klitmøller. Kritikken (Anders Petersen: Præstationssamfundet - test til tidens virkelighed. Svein Sjøberg: PISA - oraklet i Paris? : global styring af skole og uddannelse. Peter Allerup: PISA's metoder - et ambitiøst projekt, som ikke virkede efter hensigten. Pædagogiske koncepter, undervisning og skolens legitimitet / Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen). Alternativer og visioner (Dion Sommer: Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. Ingrid Pramling Samuelsson: At lægge grunden til en verdensmedborger i daginstitutionen. Turboladet globalisering og den fremtidsparate skole - en vision / Jacob Klitmøller og Dion Sommer. Pasi Sahlberg: Globalisering og lærerprofessionen - fra tilskuer til aktør. Svein Østerud: Forsøg på at udforme uddannelsesmål for et medialiseret og globaliseret samfund. Andreas Gruschka: At lære at forstå - et svar på kompetenceorienteringen. Succesfuldt regionalt skoleløft i Finland - et vedvarende og koordineret flerfagligt lederskab / Michael Uljens, Rolf Sundqvist og Ann-Sofie Smeds-Nylund. Tina Øllgaard Bentzen: Tillid gennem samskabt styring - en vision). Fremtidsperspektiv (Hinsides PISA - alternative stier mod fremtiden / Dion Sommer og Jacob Klitmøller)
  ISBN nr.: 
  9788741271644
  Omfang: 
  396 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54992521|980|a
 5. Critical Pedagogy in Nursing : Transformational Approaches to Nurse Education in a Globalized World

  • Bog
  61.707 DYS

  Critical Pedagogy in Nursing : Transformational Approaches to Nurse Education in a Globalized World

  2018
  Forlagets beskrivelse: This book explores the academic processes of nursing education in times of uncertainty around healthcare policy and healthcare provision. Grounded in research examining current theory, policy and culture around nursing pedagogy, Sue Dyson addresses the core issues facing nurses today and argues that the current curriculum no longer reflects or serves contemporary nursing practice. In a time of scandals, cuts in funding and shortfalls in the profession, this book provides an answer to the growing call for a dynamic restructuring of nurse education. Offering a critical analysis of innovative pedagogies for nursing, the author proposes the notion of the co-created curriculum as a way forward for nurse education in the post-Francis era. This will be an invaluable read to academics, practitioners and policy makers in the fields of nursing, medicine, education, education policy and medical sociology
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:53729983|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduction ; Nursing, Nurse Education and the National Health Service: A Tripartite Relationship ; Global Health and Global Nurse Education ; Pedagogy in Nurse Education ; Transforming Nurse Education ; Co-creation in Nurse Education ; Preparing Nurses for Contemporary Nursing Practice, DOI: 10.1057/978-1-137-56891-5, On frontcover: Edited by Sue Dyson
  ISBN nr.: 
  9781137568915, 9781137568908, 1137568917
  Omfang: 
  xiii, 190 p.
  Udgiver: 
  Palgrave MacMillan
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:53729983|980|a
 6. Den evige begyndelse : en tekstsamling om pædagogik, kultur og eksistens

  • Bog
  37.36 MÅR

  Den evige begyndelse : en tekstsamling om pædagogik, kultur og eksistens

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Samling af forfatterens artikler fra 2017-2019 der dokumenterer kritikken af periodens skole-, kultur- og uddannelsespolitiske tiltag. Samt indlæg, som er mere alment politiske i deres tematik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47524024|980|.
  ISBN nr.: 
  9788797070062
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Fjordager
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47524024|980|a
 7. Performative Approaches to Education Reforms : Exploring Intended and Unintended Effects of Reforms Morphing as they Move

  • Bog
  37.36 PER

  Performative Approaches to Education Reforms : Exploring Intended and Unintended Effects of Reforms Morphing as they Move

  2019
  Forlagets beskrivelse: The purpose of this book is to investigate with conceptualization how reforms change educational organizations and subjectivities, and how educational organizations change reforms. The book gives an account of the power of conceptual endeavors, with close readings of empirical material. The book elaborates this through empirical investigations of the intertwinement of different educational reforms, of policies, standards, and everyday educational lives across the globe. As well as telling stories of reforms and how they transform and are transformed by the educational organizations and subjects they engage, the book highlights how a careful enactment of methodologies and critiques might enable a tracing of not only intended but also unintended effects of reforms. In this way, the book explores performative approaches to education reform and thus attempts to nuance the idea of causality and linearity in the implementation of education reforms. Engaging with performative approaches, this book scrutinizes how reforms are involved with the creation and shaping of the world and thus offers insight into what happens when reforms are borrowed, translated, and taken up in a range of ways. This book was originally published as a special issue of the “International Journal of Qualitative Studies in Education”.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126254164|980|.
  Bidrag af: 
  Dorthe Staunæs, Katja Brøgger, John Benedicto Krejsler
  Note: 
  Indhold: Introduction: How reforms morph as they move. Performative approaches to education reforms and their un/intended effects (Dorthe Staunæs, Katja Brøgger & John Krejsler) ; The performative power of (non)human agency assemblages of soft governance (Katja Brøgger) ; International large-scale assessments, affective worlds and policy impacts in education (Sam Sellar & Bob Lingard) ; Businesses seeing like a state, governments calculating like a business (Gita Steiner-Khamsi) ; The ‘fear of falling behind regime’ embraces school policy: state vs federal policy struggles in California and Texas (John Benedicto Krejsler) ; ‘Green with envy:’ affects and gut feelings as an affirmative, immanent, and trans-corporeal critique of new motivational data visualizations (Dorthe Staunæs) ; Reforming time in Danish schools (Nana Vaaben) ; Students of reforms. Investigating and troubling the enactment of student voices in research on reform (Malou Juelskjær, Helene Falkenberg & Vibe Larsen)
  ISBN nr.: 
  9780367246457, 0367246457
  Omfang: 
  ix, 114 p.
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126254164|980|a
 8. Hvordan lære mindre og mindre : en undersøgelse af kreativitet i skolen

  • Tidsskriftsartikel

  Hvordan lære mindre og mindre : en undersøgelse af kreativitet i skolen

  I: Unge pædagoger, Årg. 81, nr. 3 (2020), S. 91-98
  Gennem samtaler med bl.a. Erik Lerdahl og Harriet Bjerrum Nielsen undersøges det, hvordan det står til med kreativiteten i den norske skole. På trods af at kreativitet og nysgerrighed prises og vurderes som stadig vigtigere, er skolen præget af præstationsdrevne læringsplaner og læringsmål, tests, vurderinger og karakterer - og ikke mindst kedsomhed. Skolen er blevet et tungt politisk projekt, og den levner ikke meget plads til at eleverne kan udfolde sig kreativt eller dvæle ved idéer, tanker eller dagdrømme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38731661|980|.
  Omfang: 
  S. 91-98
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Unge pædagoger, Årg. 81, nr. 3 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:38731661|980|a
 9. Hur lär sig elever på två olika yrkesprogram? : en studie om skillnader och likheter i lär- och undervisningsstrategier av betydelse för elevers studiemotivation

  • Tidsskriftsartikel

  Hur lär sig elever på två olika yrkesprogram? : en studie om skillnader och likheter i lär- och undervisningsstrategier av betydelse för elevers studiemotivation

  I: Kognition & pædagogik, Årg. 30, nr. 116 (2020), S. 100-114
  Om den svenske ungdomsuddannelse, hvor gymnasium og "yrkesprogram" (erhvervsuddannelserne) er lagt sammen på en måde, der kan minder om en stærkt udvidet EUX
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38310127|980|.
  Omfang: 
  S. 100-114
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kognition & pædagogik, Årg. 30, nr. 116 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:38310127|980|a
 10. Hvad sker der, når Ane Halsboe-Jørgensen finder ud af, at 100 procent af alle danske astronauter har en ph.d.-grad?

  • Avisartikel

  Hvad sker der, når Ane Halsboe-Jørgensen finder ud af, at 100 procent af alle danske astronauter har en ph.d.-grad?

  I: Politiken, 2020-02-16, Sektion 2, s. 12
  Det er nærmest en katastrofe, at mange unge vælger jura og statskundskab, lyder det fra uddannelsesministeren. Men hun er selv uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47803217|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 12
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2020-02-16
  Haves:: 
  870971-avis:47803217|980|a