• Dansk
 • English

term.subject="uddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  • Bog
  65.213 WØL

  Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebog der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48351956|980|.
  Note: 
  På omslaget: Inklusive opgaver, Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Balancen ; Immaterielle anlægsaktiver ; Materielle anlægsaktiver ; Finansielle anlægs- og omsætningsaktiver (kapitalandele i virksomheder) ; Varebeholdninger ; Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser ; Andre tilgodehavender ; Igangværende arbejder for fremmed regning ; Periodeafgrænsningsposter ; Likvide beholdninger ; Egenkapital ; Langfristede gældsforpligtelser ; Leverandørgæld ; Anden gæld ; Leasingaftaler ; Udskudt og aktuel skat ; Resultatopgørelsen ; Pengestrømsopgørelse ; Opgaver
  ISBN nr.: 
  9788741279411
  Omfang: 
  624 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351956|980|a
 2. Oplevelsesanalyse om vidensudvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219152|980|.
  Bidrag af: 
  Tine Fristrup, Tine Fristrup, Søren Nagbøl et al.
  Note: 
  Indhold: Søren Nagbøl: Oplevelsesanalyse som processociologisk orientering. Line Rønn Shakoor: Oplevelsesanalyse og pædagogisk praksis. Line Vesterheim: Fjernundervisning. Christina Steiness: Kan man observere og opleve de sociale medier? Christoffer Fuglsig Nissen: Om at blive far. Om vidensudvikling og sanselig orientering / Søren Nagbøl og Tine Fristrup
  ISBN nr.: 
  9788741275543
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48219152|980|a
 3. Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  • Bog
  13.15 CHE

  Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Opdateret viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser. Udgangspunktet er forskning, der viser, at kreativitet ikke handler om individuelt talent, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster, og bogen diskuterer konsekvensen heraf for uddannelse og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48482686|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Bjørnemose Andersen
  ISBN nr.: 
  9788772102900
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48482686|980|a
 4. Hvordan danner pædagogstuderende professionsidentitet i pædagoguddannelsen?

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47862485|980|.
  Bidrag af: 
  DPP
  Note: 
  På omslaget: Rapportering fra et forskningsprojekt
  ISBN nr.: 
  9788799626052
  Omfang: 
  238 sider
  Udgiver: 
  DPP
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47862485|980|a
 5. Kommunikation og salgskanaler

  • Bog
  65.52 KOM

  Kommunikation og salgskanaler

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebog i markedskommunikation og go-to-market strategier i form af distribution og salgskanaler for fysiske produkter og serviceydelser på business-to-consumer og business-to- business markeder i en stadig mere digitaliseret verden. For HD- og HA-uddannelser og markedsføringsøkonom- og serviceøkonomuddannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48794149|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Moderne markedsføring ; Brands og branding ; Kommunikationsstrategi og -planlægning) ; Værdiskabelse ved kommunikation til og med markedet (Online/digital markedsføring ; Offline reklame ; Offline medieplanlægning ; Implicitte reklameformater ; PR, sponsering og events; Direct marketing ; Brand-aktivering ; Return om Marketing Investments (ROMI) og effektmålinger) ; Salgskanaler (place) (Distributionsformer- og strategier ; Online som salgskanal (e-handel))
  ISBN nr.: 
  9788702308624
  Omfang: 
  351 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48794149|980|a
 6. Økonomisk metode

  • Bog
  33.01 HAN

  Økonomisk metode

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Praksisnær lærebog til de merkantile fag inden for grundlæggende metodelære med hovedvægt på kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352189|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forfatterens hjemmeside, Indhold: Teori, empiri og metode ; Tilrettelæggelse af arbejdsprocessen ; Problemformulering ; Skrivning af projektrapporten ; Kvalitative teknikker ; Kvantitative data ; Kvantitativ databehandling I - ikke-numeriske data ; Kvantitativ databehandling II - tværsnitsdata ; Kvantitativ databehandling III - tidsserier ; Udvikling af spørgeskemaer ; Udvælgelse af stikprøver ; Validitet og reliabilitet
  ISBN nr.: 
  9788741279435
  Omfang: 
  157 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352189|980|a
 7. Sandheder og menneskesyn : pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

  • Bog
  60.7 SAN

  Sandheder og menneskesyn : pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47789745|980|.
  Bidrag af: 
  Agnete Gudnason, Henrik Hersom
  ISBN nr.: 
  9788757134056
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Praxis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47789745|980|a
 8. Menneske : sundhed, samfund og kultur

  • Bog
  61.4 MEN

  Menneske : sundhed, samfund og kultur

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi med bidrag fra forskere og praktikere med tilknytning til Grønland om emner der udspringer af grønlandske problematikker inden for sundhed og sundhedsvæsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38188178|980|.
  Bidrag af: 
  Ilisimatusarfik, Anders Øgaard, Tine Aagaard, Lise Hounsgaard et al.
  Note: 
  På titelsiden: Ilisimatusarfik - University of Greenland, Indhold: Susanne Møller: Sygeplejeuddannelsen set i et uddannelseshistorisk perspektiv. Helbred og et godt liv i et sociokulturelt perspektiv (Familier og velfærd : mere udvikling - mindre behandling / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Sundhed og sundhedsvæsen i Grønland år 2020 / af Henrik L. Hansen og Paneeraq Noahsen. Arnaq Grove: Dialogtolkning i konsultationen i det grønlandske sundhedsvæsen - uddannelse mod stærkere tolke. Fællesskaber, trivsel og sundhed / af Peter Berliner og Gestur Hovgaard). Brugerpektiver på sundheds- og velfærdsindsatser (Tine Aagaard: Patientperspektiver - en vidensform. At være grønlandsk patient i Danmark - patientens perspektiv / af Anna Kleist Egede, Lise Hounsgaard og Lene Seibæk. Tove Borg: Rehabilitering som del af borgernes livsførelse og læring i relationelle og kulturbestemte kontekster. Lene Seibæk: Patientinddragelse i klinisk hospitalspraksis). Faglige perspektiver på sundhed og velfærd (Janne Flora: "Jeg ved ikke hvorfor han gjorde det. Det skete af sig selv" - kausalitet og selvmord. Päivi Juuso: The connection to nature as an aid to recovery in the Circumpolar North. Livskvalitet i alderdommen - hverdagtemaers indflydelse på den gode alderdom / af Tenna Jensen og Kamilla Nørtoft. MarieKathrine Poppel: Alkohol og mænds vold mod kvinder i samliv. Rusmidler i en grønlandsk sammenhæng - historie, forebyggelse og behandling / af Birgit V. Niclasen og Bodil Karlshøj Poulsen. Når helbredet svigter i alderdommen - ældres møde med uvished i behandlingsforløb i det grønlandske sundhedsvæsen / af Mette Schlütter og Lise Hounsgaard. Helen Schultz: Narrativ teori og praksis. Sundhedsretlige betragtninger - mellem himmel og jord / af Morten Nornild, Bjarne Erbo Grønfeldt og Henriette. Anders Øgaard: Pædagogiske perspektiver fotr telemedicin : et praksisfelt i Grønland under udvikling). Organisation og ledelse (Rekruttering og fastholdelse i det grønlandske sundhedsvæsen set fra sygeplejerskers perspektiver / af Helle Mougaard-Frederiksen og Tine Aagaard. Maria Ackrén: Sundhedsvæsen og sundhedsøkonomi i autonome regioner). Forskningstilgange og -etik (Videnskabsetik i sundhedsforskning i et postkolonialt samfund med en lille befolkning / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Michael Lynge Pedersen: Sundhedstjenesteforskning. Community-based participatory research methodology in Greenland : a case study of population dynamics in Greenland / Gitte Adler Reimer and Elizabeth Rink. Tine Aagaard: Patienters viden og hvordan vi kan interviewe om den)
  ISBN nr.: 
  9788772046310
  Omfang: 
  412 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38188178|980|a
 9. Digitalisering, kompetanse og læring

  • Bog
  37.134 DIG

  Digitalisering, kompetanse og læring

  2020
  Summary: Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer. For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik? Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126918712|980|.
  Bidrag af: 
  Bård Ketil Engen
  ISBN nr.: 
  9788205538313
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126918712|980|a
 10. Statistik i økonomisk perspektiv

  • Bog
  51.4 HAN

  Statistik i økonomisk perspektiv

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  En introduktion til grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning. Med fokus på de metoder, hvormed datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714064|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788741279558
  Omfang: 
  303 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714064|980|a