• Dansk
 • English

term.subject="uddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Digitalisering, kompetanse og læring

  • Bog
  37.134 DIG

  Digitalisering, kompetanse og læring

  2020
  Summary: Diskusjonene om digitale teknologier i undervisning og læring dreier seg i stor grad om helt konkrete utfordringer. For eksempel om hva som er fordelene ved bruk av digitale teknologier vurdert opp mot etablerte pedagogiske praksiser. Kompetanse, motivasjon og holdninger hos lærere omtales oftest som det største hindret for bruk av digitale teknologier i undervisning og læringsarbeid. Men er det slik? Ikke overraskende strever utdanningssektoren med å utvikle overordnede strategier så vel som med å utnytte digitale teknologier i undervisningen. I denne boken er nettopp bruk av teknologi i utdanning tema. Forfatterne viser at dette er mer komplisert enn å handle om teknologien i seg selv eller de individuelle barrierene for å bruke den. Digitale teknologier i undervisning og læring handler like mye om sosiale relasjoner, kulturer, utdanningspolitikk og økonomi, altså den sosiale praksis bruken inngår i.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126918712|980|.
  Bidrag af: 
  Bård Ketil Engen
  ISBN nr.: 
  9788205538313
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126918712|980|a
 2. Økonomisk metode

  • Bog
  Kenneth Hansen (f. 1966): Økonomisk metode
  33.01 HAN

  Økonomisk metode

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Praksisnær lærebog til de merkantile fag inden for grundlæggende metodelære med hovedvægt på kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352189|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forfatterens hjemmeside, Indhold: Teori, empiri og metode ; Tilrettelæggelse af arbejdsprocessen ; Problemformulering ; Skrivning af projektrapporten ; Kvalitative teknikker ; Kvantitative data ; Kvantitativ databehandling I - ikke-numeriske data ; Kvantitativ databehandling II - tværsnitsdata ; Kvantitativ databehandling III - tidsserier ; Udvikling af spørgeskemaer ; Udvælgelse af stikprøver ; Validitet og reliabilitet
  ISBN nr.: 
  9788741279435
  Omfang: 
  157 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352189|980|a
 3. Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid

  • Bog
  Mia Lund Andersen, Eva Thestrup Overvad: Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid
  37.17 KUN

  Kunsten at studere til pædagog : din guide til en god studietid

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Ud over den studietekniske indføring i de discipliner, man som kommende pædagog skal tilegne sig i løbet af sin studietid, gives der en indsigt i den menneskelige betydning af at uddanne sig til pædagog. Henvender sig til pædagogstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48780016|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagoguddannelsen ; Dannelse og uddannelse til pædagogprofessionen ; Studieaktivitetsmodellen ; Fire centrale studiediscipliner ; Undervisning ; Vejledning ; Praktik ; Prøver ; Studiegruppen ; Feedback ; Peer feedback ; Foretagsomhed
  ISBN nr.: 
  9788750053873
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48780016|980|a
 4. Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab

  • Bog
  Michael Andersen (f. 1958), Carsten Rohde, Jeanette Willert: Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730655|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788759336908
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730655|980|a
 5. Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  • Bog
  65.213 WØL

  Eksternt regnskab : årsregnskabsloven i praktisk perspektiv

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Lærebog der behandler årsregnskabslovens regler for regnskabsaflæggelse for handels- og produktionsvirksomheder i klasse B og C
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48351956|980|.
  Note: 
  På omslaget: Inklusive opgaver, Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Balancen ; Immaterielle anlægsaktiver ; Materielle anlægsaktiver ; Finansielle anlægs- og omsætningsaktiver (kapitalandele i virksomheder) ; Varebeholdninger ; Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser ; Andre tilgodehavender ; Igangværende arbejder for fremmed regning ; Periodeafgrænsningsposter ; Likvide beholdninger ; Egenkapital ; Langfristede gældsforpligtelser ; Leverandørgæld ; Anden gæld ; Leasingaftaler ; Udskudt og aktuel skat ; Resultatopgørelsen ; Pengestrømsopgørelse ; Opgaver
  ISBN nr.: 
  9788741279411
  Omfang: 
  624 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351956|980|a
 6. Skat for de finansielle uddannelser - 2020

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47672694|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Skattepligt samt gavebegrebet ; Skatteopgørelse for personer ; Pensioner ; Ejendomsbeskatning ; Salg af fast ejendom ; Kursgevinstloven ; Aktiebeskatning for personer ; Indkomstopgørelsen for virksomheder ; Skattemæssige afskrivninger ; Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ; Skatteopgørelsen for selskaber ; Moms og lønsumafgift
  ISBN nr.: 
  9788741278131
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47672694|980|a
 7. Teologi og pædagogik. Bind 2, Udkast til en helhedstænkning

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47831628|980|.
  Bidrag af: 
  Carlo Grevy
  Note: 
  Indhold: Opsummering og oplæg (Ekskurs 1 : om historicitet og forståelse) ; Kristologi, historicitet og forståelse ; Dogmatik mellem historiepositivisme og hermeneutik (Den kristne bekendelse og den historisk-kritiske videnskab ; Ekskurs 2 : om den græske og hebræiske gudstanke og vor situation ; Den kristne bekendelse og den almene hermeneutik ; Ekskurs 3 : om brud og nyskabelse i teologisk og pædagogisk tænkning) ; På vej mod en pædagogisk helhedstænkning (Nogle ansatser til en pædagogisk enheds- og helhedstænkning ; Pragmatisme, eksistensfilosofi og pædagogik) ; Oplæg til spændingsfelter ; Religionspædagogik og dannelsestraditioner ; Situationsbevidsthed og religionspædagogik (Lighed med Goldman ; Distance til Goldman ; Ekskurs 4 : om Michael Grimmitts religionspædagogiske tænkning ; Goldman og Grimmitt af blivende interesse)
  ISBN nr.: 
  9788799766765
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Pendulum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47831628|980|a
 8. Oplevelsesanalyse om vidensudvikling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219152|980|.
  Bidrag af: 
  Tine Fristrup, Tine Fristrup, Søren Nagbøl et al.
  Note: 
  Indhold: Søren Nagbøl: Oplevelsesanalyse som processociologisk orientering. Line Rønn Shakoor: Oplevelsesanalyse og pædagogisk praksis. Line Vesterheim: Fjernundervisning. Christina Steiness: Kan man observere og opleve de sociale medier? Christoffer Fuglsig Nissen: Om at blive far. Om vidensudvikling og sanselig orientering / Søren Nagbøl og Tine Fristrup
  ISBN nr.: 
  9788741275543
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48219152|980|a
 9. Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  • Bog
  13.15 CHE

  Kreative læreprocesser og æstetiske perspektiver : (ud)dannelse for det hele menneske

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Opdateret viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser. Udgangspunktet er forskning, der viser, at kreativitet ikke handler om individuelt talent, men er en handling, man dyrker sammen med andre i givne kontekster, og bogen diskuterer konsekvensen heraf for uddannelse og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48482686|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Bjørnemose Andersen
  ISBN nr.: 
  9788772102900
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48482686|980|a
 10. Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Pædagogik : for sundhedsprofessionelle
  61.4 PÆD

  Pædagogik : for sundhedsprofessionelle

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Om centrale pædagogiske begreber, der er skabt af den nyeste forskning i at vejlede og undervise patienter, pårørende og andre borgere i at mestre sundhedsudfordringer og sygdom
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48307515|980|.
  Bidrag af: 
  Jette Lind (f. 1961), Julie Wielandt Tejmers (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Dorit Ibsen Vedtofte: Historisk rids over pædagogik i en sundhedsprofessionel sammenhæng ; Centrale pædagogiske begreber. Pædagogik i sundhedsvæsenet / af Kim Jørgensen og Jette Lind. Julie Wielandt Tejmers: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Piagets teori om erkendelse ; Teoretiske perspektiver på læring : Knud Illeris' teori om læring ; Didaktiske overvejelser i mødet med patienten. Rikke Vinter Hedensted: Teoretiske perspektiver på læring : Jean Lave og Etienne Wenger om situeret læring ; Teoretiske perspektiver på læring : Donald A. Schön om refleksion som læringsbegreb ; Feedback. Jette Lind: Barrierer mod læring. Jakob Ibsen Vedtofte: Patientuddannelse - fra compliance til self efficacy. Sine Lehn: Kritisk-analytisk refleksion som pædagogisk metode til udvikling af tværprofessionalitet. Marianne Eilsø Munksgaard: Onlineundervisning til patienter, borgere og pårørende
  ISBN nr.: 
  9788712058724
  Omfang: 
  205 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48307515|980|a