• Dansk
 • English

term.subject="trivsel"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  • Bog
  13.16 RAV

  Selvbestemmelsesteorien : motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2021)
  Teoretisk og forskningsbaseret introduktion til selvbestemmelsesteorien (SDT)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38926098|980|.
  Note: 
  SDT: Self-determination theory, Indhold: En teori om menneskers motivation og trivsel ; Motiveret af stok og gulerod eller af interesse? ; Behov for autonomi, kompetence og samhørighed ; Mennesket som aktivt og integrerende, men sårbart ; Indoptagelse af kultur og kontekster ; Selvet som organismisk proces ; Tre miniteorier om årsager, mål og relationer ; Opdragelse, læring og identitetsudvikling ; Arbejdsliv, sundhed og samfund ; Følelsesliv og psykisk lidelse ; Behovsstøtte ; Hvordan når SDT-forksningen sine resultater? ; Kritik af SDT ; En model til centrale SDT-begreber ; Et forskningsprogram i udvikling ; Videre læsning
  ISBN nr.: 
  9788741274461
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38926098|980|a
 2. Sådan siger du nej på jobbet : uden skyld, skuffelser og sure miner

  • Bog
  60.136 ULL

  Sådan siger du nej på jobbet : uden skyld, skuffelser og sure miner

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Vil du gerne være bedre til at sige nej på jobbet uden at modtage sure miner og uden at sidde med skyldfølelse, så bør du kigge nærmere på denne bog. For læseren, der gerne vil lære at sige nej på den gode måde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39051621|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772164144
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39051621|980|a
 3. Guide til et godt studieliv

  • Bog
  : Guide til et godt studieliv
  37.125 GUI

  Guide til et godt studieliv

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger - og af det studiemiljø, du er en del af. Det hele skal spille sammen, hvis dine faglige og sociale studiekompetencer skal kunne udvikle sig. Her præsenteres forfatternes bedste råd til at komme godt i gang med studielivet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39136457|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Balsby Thingholm, Karsten Mellon et al.
  Note: 
  Indhold: At være studerende ; At udvikle en positiv skriveproces ; At være proaktiv i læringsprocesser ; At opleve studietvivl ; At være medlem af en studiegruppe
  ISBN nr.: 
  9788771588705
  Omfang: 
  102 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39136457|980|a
 4. Elevperspektiver

  • Bog
  37.363 ELE

  Elevperspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne antologi tager udgangspunkt i skoledagen set fra elevens perspektiv, for på den baggrund at forbedre elevernes skolegang. Bogen har relevans for lærere, lærerstuderende, skolepolitikere samt andre med engagement i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38821865|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Munch Drejer, Micki Sonne Kaa Sunesen, Ditte Dalum Christoffersen et al.
  Note: 
  Indhold: Hvad er elevperspektiver? (Claus Munch Drejer: Tre perspektiver på eleven. Søren Pjengaard: Fem forskellige elevperspektiver med konsekvenser for skolens praksis og dannelsesopgave. Kit Stender Petersen: Et børneetisk perspektiv : om solidaritet og opmærksomhed i arbejdet med børn og unge. Katrine Cecilie Weiland Willaa: Følelsesreglernes betydning for børns følelsesmæssige trivsel i indskolingen). Hvorfor er elevperspektiver væsentlige at medtænke i skolen som praksisform? (Tekla Canger: Fortællingens potentiale : unges perspektiver på marginalisering. Laila Colding Lagermann: Inddrag maraginaliserede unge som en del af løsningen - ikke blot som en del af problemet. Ditte Dalum Christoffersen: "Jeg kan ikke sidde stille". Louise Klinge: Børns perspektiver på relationen til deres lærere). Hvordan kan man arbejde med elevperspektiver i skolen (Micki Sonne Kaa Sunesen: Eleven som forsker. Suna Christensen: Klimastrejke som skoleudviklingsperspektiv. Pernille Rosenkilde: Inddragelse af elevperspektiver i en inkluderende praksis. Visual thinking strategies : at støtte elever i at sætte ord på det, de ser / Anne Zieler & Marie Abel Heise. Kedsomhed i skolen / Mette Marie Ledertoug & Nanna Paarup)
  ISBN nr.: 
  9788772047003
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38821865|980|a
 5. Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  • Bog
  35 SEN

  Kerneopgaven i krise : bliv konkret og spar på kræfterne

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  "Vi har travlt - men ikke med kerneopgaven" anfører forfatter og foredragsholder Anders Seneca, der er er af Danmarks skarpeste hjerner på kerneopgaven. Ledere og andre interesserede får her hans bud på, hvordan kerneopgaven bliver konkret, så spildtid mindskes og trivsel øges på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38763024|980|.
  ISBN nr.: 
  9788773390177
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Grønningen 1
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38763024|980|a
 6. Forstå din arbejdsidentitet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61348557|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Da arbejdsidentiteten forsvandt ; Identitet og den erfarede følelse af at være den, vi er ; Hvad er arbejdsidentitet? ; Et århundrede med arbejdsidentitetstest ; Behov for en ny arbejdsidentitetstest - Arbejdsidentitet Pro ; Metode-, data- og resultatforklaring
  ISBN nr.: 
  9788759338582
  Omfang: 
  146 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61348557|980|a
 7. Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  • Bog
  37.15 BÆR

  Bære- og væredygtige rum i skolen : en bog om rummets didaktik

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Denne bog fortæller om, hvorledes man via bevidst fokus på indretning af undervisningsrum kan skabe rum, som rammesætter og understøtter elevernes læring og trivsel. For grundskolens pædagogiske personale samt studerende på pædagogiske uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38748009|980|.
  Note: 
  Indhold: Det pædagogiske fundament : ide og tilgang (Bære- og væredygtige rum ; Grundlæggende antagelser ; Faglig og pædagogisk ambition ; Teamsamarbejdet) ; Rummets didaktik : principper og begreber (Energibaner : placering af inventar ; Indgange : udseende og signalværdi ; Visuelle støtter ; Aktivt og passivt rod ; Den professionelles arbejdsplads ; Rummets Fem Faser og Rummets High Five ; Anbefalinger)
  ISBN nr.: 
  9788772340357
  Omfang: 
  103 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38748009|980|a
 8. Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  • Bog
  37.31 LUN

  Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  2021
  1. oplag (2021)
  Interessant og vigtig bog, der i forbindelse med elevers skolefravær, sætter fokus på skolens rolle og handlemuligheder i forhold til at nedbringe fraværet. Bogen henvender sig til alle skoleprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61473319|980|.
  Note: 
  Indhold: Fokus på fravær (Skolens fællesskab ; To ubekendte) ; Hvad er fravær? (Fraværskategorier ; Skolevægring ; Pjæk ; Tilbageholdelse ; Fra individ til relation og kultur ; Skoleeksklusion ; Fraværets forskellige former ; Et spørgsmål om erkendelsesteori) ; Børnenes fortællinger (At se med eleverne ; At lytte med eleverne ; Alexander ; Lea ; Sofie ; Når skoleoplevelser fører til fravær) ; Fra fravær til skoletrivsel (Forebyg fravær ; Forholdet til de voksne ; Forholdet til kammeraterne ; Mobning og ensomhed ; Forholdet til det faglige ; Kedsomhed ; Motivation og trivsel ; Elevengagement ; Skoletilhør) ; Skolekulturens betydning for fravær (Hvad er skolekultur? ; Tre forskellige skolekulturer ; Den aggressive skolekultur ; Den passive skolekultur ; Den proaktive skolekultur) ; Hvad kan skolen gøre? (Et fælles afsæt ; Håndtering af fravær ; Foldagers fem faser i håndtering af fravær ; Hurtig handling ; Forebyggelse af fravær ; Rettidige relevante indsatser ; At arbejde med skoletilhør) ; Samarbejde med forældre (En vigtig opgave ; Skoleledernes forpligtelser ; Fravær rammer familierne ; Relationen mellem skole og forældre ; Børn i skoletrivsel giver glade forældre ; Et responsivt forældresamarbejde ; Responsive kendetegn ; Et positivt forældresyn) ; Fra fravær til fællesskab (Det kan skolen gøre) ; Det videre arbejde (Ni opgaver)
  ISBN nr.: 
  9788772191638
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61473319|980|a
 9. Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben - : en guide til, hvordan du stopper følelsesmæssig forurening på jobbet

  • Bog
  60.136 ØST

  Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben - : en guide til, hvordan du stopper følelsesmæssig forurening på jobbet

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38689924|980|.
  Note: 
  Indhold:
  ISBN nr.: 
  9788771163506
  Omfang: 
  176 sider
  Udgiver: 
  Zara
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38689924|980|a
 10. Det gode skoleliv

  • Bog
  Clarissa Corneliussen: Det gode skoleliv
  37.12 GOD

  Det gode skoleliv

  2021
  2. udgave
  En præsentation af de grundlæggende indsatser, som Spiralprojektet, har vist at man med fordel kan bruge til at skabe positive læringsspiraler i undervisningen. Med særligt fokus på børn, der normalt ikke trives i skolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61615393|980|.
  Bidrag af: 
  Experimentarium institution et al.
  ISBN nr.: 
  9788772196107
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Experimentarium
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61615393|980|a