• Dansk
 • English

term.subject="syge"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Udsyn inden for murene

  • Bog
  99.4 PET
  Petersen Trine

  Udsyn inden for murene

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Trine Petersen (f. 1975) fortæller om hvordan det er at være indlagt på en retspsykiatrisk afdeling. Bogen er skrevet med det formål at give håb og afhjælpe tabuer, og som en støtte til andre i samme situation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48529887|980|.
  Note: 
  På omslaget: Personlig beretning, Indhold: Indledning ; Del 1 (Verden inden for murerne ; Jeg vil leve livet ; Skriget ; Uretfærdighed ; Utilfredshed med lægen ; Samværet på afdelingen ; Tilgivelse i dagligdagen ; Ensomhed ; Patientrapporterne ; Gud og de lykkelige øjeblikke ; Min flugt fra mig selv ; Spilledjævelen ; Forladt ; Diabetes – endnu en udfordring ; Det fysiske og det psykiske ; Doktor død) ; 2. Del (Vejen videre ; Domsændring og frihed ; Angsten og samtalerne med psykolog ; Den svære kærlighed ; At sætte grænser giver rummelighed ; Nye veje ; Tilbagefald ; Det skete igen ; Motiver bag min selvskade ; At male ; Kreative interesser ; Mentalisering ; Min familie ; Mine ønsker opfyldt ; Bilag)
  ISBN nr.: 
  9788772189833
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  mellemgaard
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48529887|980|a
 2. Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

  • Bog
  Louise Bøttcher, Jesper Dammeyer: Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse
  38.7 HAN

  Handicappsykologi : en grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48319998|980|.
  Note: 
  Indhold: Psykologi relateret til mennesker med handicap - det teoretiske perspektiv (Handicappsykologi : en teoretisk introduktion ; Handicap og udvikling : barnet med handicap ; Handicap og udvikling i et livsperspektiv : unge og voksne med handicap ; Handicap i familien - familier med handicap) ; Rundt om forskellige handicapgrupper (Psykisk udviklingshæmning ; Bevægelseshandicap ; Sansehandicap ; Autismespektrumforstyrrelser) Intervention - det pædagogiske og psykologiske arbejde med personer med handicap (Pædagogiske og psykologiske metoder i arbejdet med mennesker med handicap ; Det relationsorienterede arbejde med mennesker med handicap ; Støtte til sprog og kommunikation ; Interventioner i forbindelse med problemadfærd ; Handicap og inkludering
  ISBN nr.: 
  9788759333440
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48319998|980|a
 3. Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  • Bog
  ? LID

  Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  2020
  Forlagets beskrivelse: Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger. Hun utdyper universell utforming teoretisk og i praksis, og diskuterer forholdet mellom individ og fellesskap. Lid drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer, og hvordan samfunnet kan bygge en kultur for likeverd, medborgerskap og likestilling. Forfatteren reiser en rekke sentrale problemstillinger, blant annet om hvordan oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering, om universell utforming er like bra for alle, og om det finnes grenser for hva som skal utformes universelt. Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie og helsefag, pedagogikk, diakoni, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126719981|980|.
  Note: 
  Indhold: Forord ; Innledning (Sentrale begreper ; Nærmere om bokens kapitler) ; Teoretiske perspektiver på funksjonsevne og funksjonshemming (Historisk bakteppe ; Forankring i en demokratiforståelse ; Tre analytiske nivåer: mikro, meso og makro ; Teorier om funksjonshemming ; Medisinske og sosiale forståelsesmodeller ; Funksjonshemming som interaksjon og relasjon ; Kritisk realisme som teoretisk ramme for fenomenet funksjonshemming ; Relasjonelle modeller) ; Jus og politikk (Likestillings- og diskrimineringsloven ; Plan- og bygningsloven og universitets- og høyskoleloven ; Fortolkning i praksis ; FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ; EU-direktiv ; Struktur for likestilling og likeverdig tilgjengelighet) ; Etiske perspektiver (Verdsetting av menneskelig mangfold ; Etisk sensitivitet ; Betydningen av etisk teori ; Hva betyr likeverdig? ; Språkets betydning) ; Menneskerettighetsperspektiv («Personer med nedsatt funksjonsevne» som gruppe ; Konkrete rettigheter eller en retningsgivende konvensjon? ; FNs bærekraftsmål: Ingen skal utelates ; Deltakelse som rettferdighet ; Deltakelse i livsløpets faser) ; Metoder for forskning og kunnskapsutvikling (FN-konvensjonen forplikter ; Kunnskapsbasert praksis ; Forståelse og fortolkning ; Samproduksjon av kunnskap ; Gå-intervju ; Kartleggingsverktøy ; Casestudier ; Deltakende aksjonsforskning ; Den virkelige verden eller laboratorium ; Forskning gjennom praksis ; Analyse av datamateriale ; Forskningsetiske overveielser ; Medvirkning og tverrfaglighet) ; Menneskelig mangfold som fortolkningshorisont (Livsløpet ; Mikroperspektiv på tilgjengelighet ; Psykososiale aspekter ved tilgjengelighet og barrierer ; Aldersvennlige lokalsamfunn ; Mangfold som vilkår) ; Tverrfaglige samarbeidsprosesser (Fagpersoners kunnskap om menneskerettigheter ; Tverrfaglig samarbeid som innovasjon ; Medvirkning i faglige og politiske prosesser) ; Samfunnsplanlegging (Tverrfaglige bidrag i planlegging ; Kommunal planstrategi ; Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven ; Folkehelse ; Ensomhet ; Sosial bærekraft ; Evakuering ; Balanse mellom universell utforming og individuell tilrettelegging) ; Skole og høyere utdanning (Demokrati, ytringsfrihet og medborgerskap i skolen ; Inkludering i utdanningssystemet ; Høyere utdanning ; Pedagogikk for studenter som ennå ikke er studenter ; Rom for læring ; Tilrettelegging for at studenter og ansatte har ulik funksjonsevne ; Hva er barrierene? ; Digitalisering i høyere utdanning ; Et eksempel på utforming av et undervisningsbygg) ; Universell utforming i arbeidslivet (Arbeidsmarked som marked ; Utfordringer med digitalisering ; Rekruttering ; Kultur på arbeidsplassen) ; Helsetjenester og velferdsteknologi (Tilgjengelighet til helsetjenester ; Velferdsteknologi ; Demens) ; Kultur og lokalsamfunn (Tilgjengelighet til kultur og kulturarv ; Restaurering av Eidsvollsbygningen i 2014 ; Steilneset minnested i Vardø ; En raus og inkluderende folkekirke ; Sosial trygghet) ; Avslutning (Friksjon og grenser ; Tilgjengelighet til offentlige rom som demokratisk verdi ; En følelse av medborgerskap)
  ISBN nr.: 
  9788202663513, 9788202651213
  Omfang: 
  176 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126719981|980|a
 4. Med verden i ryggen

  • Bog
  99.4 MEL
  Melle Thomas

  Med verden i ryggen

  2020
  1. oplag (2020)
  Thomas Melle (f. 1975) beretter om sit liv store psykiske nedture pga. maniodepressivitet - fra den vilde mani til den dybe depression
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47875315|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Jonia
  Original titel: 
  Die Welt im Rücken
  ISBN nr.: 
  9788771515145
  Omfang: 
  310 sider
  Udgiver: 
  Jensen & Dalgaard
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47875315|980|a
 5. Jeg kan : en kreativ metode til løsning af voksnes problemer : fra problem til færdighed - løsningsfokuseret metode

  • Bog
  38.79 ROS

  Jeg kan : en kreativ metode til løsning af voksnes problemer : fra problem til færdighed - løsningsfokuseret metode

  2019
  Om hvordan psykisk sårbare personer og personer med funktionsnedsættelser i teori og praksis kan hjælpes til at løse hverdagsproblemer ved at lære nye færdigheder. Med eksempler på en række forløb med brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46844068|980|.
  Bidrag af: 
  Svaneke Kurser & Rådgivning
  Note: 
  Bygger videre på: Børn kan, Hertil findes arbejdsbog
  ISBN nr.: 
  9788743008002
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Svaneke Kurser & Rådgivning, Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46844068|980|a
 6. Håndbog for psykiatribrugere og pårørende : kend dine rettigheder

  • Bog
  61.642 HÅN

  Håndbog for psykiatribrugere og pårørende : kend dine rettigheder

  2019
  5. reviderede udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: ”Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – kend dine rettigheder” er skrevet af Knud Kristensen, landsformand for SIND, og Ellen Margrethe Basse. Bogen svarer fx på, hvem der kan træffe beslutninger i sundhedssystemet og i det sociale system, hvordan beslutningerne skal forberedes, hvordan planer mv. skal udarbejdes, samt oplysninger om klage- og erstatningsmuligheder. Psykiatrihåndbogen er udkommet i 15.000 eksemplarer, og den fjerde reviderede udgave indeholder også en udførlig beskrivelse af de rettigheder, der følger af FN’s Handicapkonvention samt øvrige internationale konventioner. Bogen er desværre udsolgt på tryk, men de 748 sider kan hentes gratis som PDF-fil. Læs mere her www.psykiatrihaandbog.dk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46553055|980|.
  Bidrag af: 
  Landsforeningen Sind
  Note: 
  Indhold: Handicapkonventionen m.fl. ; Inddragelse ; Forebyggelse og sundhedsfremme ; Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning ; Tvang på psykiatriske afdelinger ; Retspsykiatri ; Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger ; Socialpsykiatrien ; Sociale ydelser m.m. ; Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav ; Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning
  ISBN nr.: 
  9788790513085
  Omfang: 
  768 sider
  Udgiver: 
  Sind
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46553055|980|a
 7. Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  • Bog
  38.79 PLE

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46481089|980|.
  Bidrag af: 
  Statens Byggeforskningsinstitut, Maja Skovgaard et al.
  Note: 
  Supplerer: Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål, Indhold: Forord ; Indledning ; Demens (Demenssygdomme ; Velfærdsteknologi) ; Lovgivning (Byggeloven og bygningsreglementet ; Almenboligloven ; Friplejeboligloven ; Lejeloven ; Boligstøtteloven ; Arbejdsmiljøloven ; Fødevareloven ; Serviceloven) ; Hovedgreb (Hjemlighed og atmosfære ; Lysets betydning ; At finde vej ; Kontakt til naturen) ; Anbefalinger (Den private bolig ; Boliggruppen ; Boliggruppe-naboskab ; Fælles udearealer ; Adgangsarealer i bygningen ; Servicearealer i bygningen ; Overordnet planlægning) ; Referencesteder ; Litteratur (Øvrig litteratur ; Øvrige kilder)
  ISBN nr.: 
  9788756319157
  Omfang: 
  117 sider
  Udgiver: 
  Statens Byggeforskningsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46481089|980|a
 8. Funksjonshemmedes menneskerettigheter : fra prinsipper til praksis

  • Bog
  38.7 SKA

  Funksjonshemmedes menneskerettigheter : fra prinsipper til praksis

  2019
  1. udgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126584814|980|.
  Note: 
  Indhold: Ut av mørket, fram i lyset. Funksjonshemmede får en egen menneskerettighetskonvensjon. CRPD - overordnede prinsipper og betydning for praksis. Fra ord til handling - iverksetting av konvensjonen. Menneskerettighetene i lys av funksjonshemming. Retten til selvbestemmelse
  ISBN nr.: 
  9788215031323
  Omfang: 
  124 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126584814|980|a
 9. Aktiv dødshjelp : etikk ved livets slutt

  • Bog
  61.01 AKT

  Aktiv dødshjelp : etikk ved livets slutt

  2019
  Forlagets beskrivelse: "I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp.Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505221|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Argumentene for aktiv dødshjelp (Lidelse ; Død ; Selvbestemmelse) ; Argumentene mot aktiv dødshjelp (Drap ; Selvmord ; Legeetikk ; Menneskeverd ; Livshjelp ; Avgrensning ; Manglende beslutningskompetanse ; Barn ; Psykiske lidelser ; Press mot sårbare grupper ; Feilvurderinger og urettferdighet ; Skråplan ; Gjennomføring) ; Avslutning
  ISBN nr.: 
  9788202594848
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505221|980|a
 10. Håndbok i klinisk helsepsykologi : for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade

  • Bog
  ? HÅN

  Håndbok i klinisk helsepsykologi : for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade

  2019
  Forlagets beskrivelse: Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Roller og funksjoner i familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager og samtidig ta vare på livet. Håndboken er skrevet for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade. Ditt arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, helsesekretær, psykolog eller kanskje noe ganske annet. Du kan også være student på vei inn i en av disse profesjonene. Den gir deg nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126607415|980|.
  Bidrag af: 
  Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo, Nina Lang
  Note: 
  Indhold: Innføring i klinisk helsepsykologi (”Se meg som hel, ikke bare som del”: Introduksjon til klinisk helsepsykologi ; Inkludering av klinisk helsepsykologi i helsetjenestene ; Kommunikasjon som verktøy i en klinisk hverdag ; Modeller for etterlevelse, selvregulering og endring av helseatferd) ; Tiltak ved langvarige plager (Søvntyvene: Mestring av søvnproblemer ; Energityvene: Mestring ved vedvarende utmattelse ; Oppmerksomhetstyvene: Mestring av langvarige smerter ; Psykologisk tiltak ved ikke-kardiale brystsmerter ; Plagen med magen: Mestring ved mage-tarmsykdom) ; Sentrale fagområder i klinisk helsepsykologi (Psykologisk behandling og hjelp til selvregulering ved diabetes ; Psykiske helseproblemer ved hjertesykdom ; Vandring i ukjent landskap – mestring ved kreftsykdom) ; Kriser og uhelbredelig sykdom (Å gjenvinne livet: Psykologisk førstehjelp og behandling ved kriser ; Behandling av spesifikke fobier: Blod-, skade- og injeksjonsfobi ; Psykologiske tiltak, og eksistensiell og åndelig ivaretakelse i palliasjon) ; Se mulighetene: Familie og arbeid (Den egentlige førstelinjen: Familien og paret ved sykdom og skade ; Når mor eller far er syk: Barn som pårørende ; Se mulighetene: Arbeidsrettede tiltak ved somatisk sykdom og skade), Forlagets forfatterinformation: Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang er psykologspesialister ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Sykehuset har en egen klinisk helsepsykologisk tjeneste for pasienter og pårørende.
  ISBN nr.: 
  9788245021844
  Omfang: 
  462 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126607415|980|a