• Dansk
 • English

term.subject="sygdom"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Medisinsk treningslære

  • Bog
  ? MED

  Medisinsk treningslære

  2020
  3. utgave
  Forlagets beskrivelse: Boken handler om hvordan mennesket tilpasser seg fysisk belastning, og hvordan trening tilpasses for å imøtekomme den enkeltes behov. Treningslære i medisinsk sammenheng bygger på idrettens treningslære. Mange av de prinsippene som brukes der trening inngår i pasientsammenheng, er de samme som innen idretten. Det er likevel viktige forskjeller, og disse er belyst i denne boken. ”Medisinsk treningslære” er omarbeidet og ajourført med nye forskningsresultater. Treningslære er praktisk anvendelse av kunnskap fra flere integrerte fagfelt – anatomi, fysiologi, psykologi og sosiologi. I medisinsk sammenheng kommer også sykdomslære i tillegg. Boken er primært rettet mot fysioterapistudenter på bachelor- og masternivå. Den er også aktuell i videre- og etterutdanningen i ulike helsefag – for fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell som ønsker en teoretisk og praktisk vinkling mot fysisk aktivitet og trening som en del av rehabiliteringsopplegget.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126723687|980|.
  Bidrag af: 
  Håvard Østerås (f. 1971), Ann-Katrin Stensdotter (f. 1961)
  Note: 
  Indhold:
  Omfang: 
  282 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126723687|980|a
 2. Åndelig omsorg

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46703979|980|.
  Bidrag af: 
  Niels Christian Hvidt, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Dorte Toudal Viftrup
  Note: 
  Indhold: Vibeke Østergaard Steenfeldt: Åndelig omsorg : en introduktion. Mogens Pahuus: Ånden og det åndelige. Birgit Bidstrup Jørgensen: Barmhjertighed i åndelig omsorg. Dorte Toudal Viftrup: Religiøs coping. Når samtalen er svær / Maria Baastrup Jørgensen og Majbritt Fuder Normann Nielsen. Elisabeth Assing Hvidt: Spørgeguide til den eksistentielle læge-patient-samtale. Mødet med patient og pårørende / Dorte Toudal Viftrup og Annette Langdahl. Niels Christian Hvidt: Forbindelsen mellem tro, helbred og åndelig omsorg. Rita Nielsen: Mødet med patienter, der har en kristen tro. Naveed Baig: Mødet med den muslimske patient - omsorg og støtte for alle. Præsten på hospitalet / Katrine Louise Raun og Linda Ishøj Frederikssen. Christina Prinds: Åndelig omsorg ved livets begyndelse. Etiske dilemmaer og åndelig omsorg i sidste livsfase / Ingeborg Kastberg og Georg Bollig
  ISBN nr.: 
  9788762817234
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46703979|980|a
 3. Aktivt liv med kronisk helsesvikt : Rehabilitering

  • Bog
  61.6 DRA

  Aktivt liv med kronisk helsesvikt : Rehabilitering

  2019
  Forlagets beskrivelse: Boken tar for seg helsefremmende og generelle rehabiliteringstiltak ved kronisk helsesvikt. Bakgrunnskunnskap om rammeforhold, arbeidsprosesser, menneskets kropp og sykdomsutvikling er formidlet på en oversiktlig måte. Temaene er aktuelle både på sykehus, i kommunalt arbeid og på rehabiliteringsinstitusjoner. Forfatteren beskriver hvordan sykdom gir ubalanse, og hvordan onde sirkler kan bidra til kronisk helsesvikt. Menneskekroppen som en kompleks helhet og samspillet mellom fysiske og psykiske faktorer er fremhevet. Boken vektlegger en tverrfaglig tilnærming, pasientmedvirkning, samt faglig grunnlag for klinisk utøvelse. Målet for god rehabilitering er å hjelpe mennesker med kronisk helsesvikt til et aktivt liv med økt livskvalitet, mestringsevne og funksjonsnivå. Bokens målgruppe er studenter og fagpersoner innen rehabilitering og fysikalsk medisin, men også pasienter og deres prårørende vil ha utbytte av boken. Margaretha Dramsdahl (f. 1961) er lege og spesialist i psykiatri, samt godkjent psykoterapeut og veileder i kognitiv terapi. Hun har fullført ph.d.-grad innen kognitiv nevrovitenskap ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet som overlege ved Haukeland Universitetssykehus. Siden 2013 har hun bodd og arbeidet i Danmark, for tiden ved Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland. Hun har tidligere utgitt to bøker: Sandkorn En bok om depresjon og kognitiv terapi (2007) og Kognitiv miljøterapi Samarbeid og endring (2015, medforfatter Helge Jordahl).
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505361|980|.
  Note: 
  Indhold: Helsefremming, sykdomsforebygging og rehabilitering ; Rehabilitering i prosess ; Det hele mennesket ; Sykdomsutvikling ; Tiltak
  ISBN nr.: 
  9788245022940
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505361|980|a
 4. Pårørt : en pårørendes forløb med alzheimers

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46984269|980|.
  Note: 
  Indhold: Grundlaget for opbygning af en fasemodel for pårørendes forløb (Søgen efter struktur og modeller ; Forståelse og bevægelse ; Meningsfuldhed og stigmatisering ; Faser og forløb ; Posttraumatisk vækst) ; Beskrivelser, dagbogsnotater og refleksioner (Første fase : rystelse og omstilling ; Anden fase : nedslidning og indstilling ; Tredje fase : kamp og fastholdenhed ; Fjerde fase : angst og afgrund ; Femte fase : ro og afklaring) ; Forholdet mellem professionelle og pårørende (Den professionelles støtte til den pårørende ; Samarbejde) ; Metoder og perspektiver (Undersøgelsesmetoder og kvalitetssikring ; Undren og perspektiver)
  ISBN nr.: 
  9788772100258
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46984269|980|a
 5. Alzheimers og andre demenssygdomme

  • Bog
  61.641 ALZ

  Alzheimers og andre demenssygdomme

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: ”Alzheimers og andre demenssygdomme” giver en kort, faglig introduktion til diagnosticering, evaluering og behandling af demens og let kognitiv svækkelse i USA. Bogen er skrevet af de to anerkendte forskere Benjamin T. Mast og Brian P. Yochim. Forfatterne gennemgår de typiske kendetegn ved demenssyndromer og beskriver en 7-faset inddeling af sygdomsprogression ved det hyppigst forekommende demenssyndrom Alzheimers sygdom. Alzheimers og andre demenssygdomme tilbyder fagpersoner en kontekst til den store mængde amerikansk orienteret litteratur, som findes på demensområdet. ”Alzheimers og andre demenssygdomme” indgår i serien ”Advances in Psychotherapy – Evidence Based Practice”.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46159071|980|.
  Bidrag af: 
  Lone Østerlind
  Note: 
  Indhold: Beskrivelse ; Teorier om og modeller for Alzheimers sygdom og demens ; Diagnose og behandlingsindikationer ; Behandling af Alzheimers sygdom og demens ; En case
  Original titel: 
  Alzheimer's disease and dementia
  ISBN nr.: 
  9788771351088
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46159071|980|a
 6. Samtaler med unge pårørende

  • Bog
  13.17 NOR

  Samtaler med unge pårørende

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse. Nogle børn og unge har mistet en forælder. Andre har en far eller mor, der er ramt af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, misbrug eller andre problemer. Fælles for dem er, at deres udfordringer ligner hinanden, og at de har behov for professionel støtte til at kunne mestre dem. ”Samtaler med unge pårørende” henvender sig til fagpersoner, der kommer i kontakt med disse børn og unge, f.eks. pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere og terapeuter. I bogens første del fortæller unge pårørende med forskellig baggrund om deres tanker og følelser, om ansvar, stigmatisering, sorg og sårbarhed. Men også om at lære sig selv bedre at kende og om at kunne klare svære ting. Anden del guider fagpersoner gennem tre typer af støttende samtaler: samtalen med barnet eller den unge i skole eller dagtilbud, forældersamtalen om barnet eller den unge samt familiesamtalen, hvor barnets eller den unges perspektiv er i centrum. Med forord af Haldor Øvreeide.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47142806|980|.
  Note: 
  Indhold: Børn og unges opvækst i et indefra-perspektiv (Ingelise Nordenhof: Børn og unge som pårørende ; Pårørende på godt og ondt ; At søge efter mening. At føle sig anderledes ; Positioneringer som pårørende ; Støttende relationer / af Ingelise Nordenhof og Mathilde Zwinge) ; Professionelle samtaler med børn, unge og forældre (Ingelise Nordenhof: Hvor kan unge pårørende få støtte? ; Samtaler i skoler og dagtilbud Forældresamtalen om barnet ; Familiesamtalen med børn og unge som pårørende)
  ISBN nr.: 
  9788750050834
  Omfang: 
  276 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47142806|980|a
 7. Folkelige sundhedsopfattelser : et antropologisk feltarbejde om danskernes sundhed

  • Bog
  61.3 OBE

  Folkelige sundhedsopfattelser : et antropologisk feltarbejde om danskernes sundhed

  2019
  1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: Bogen har til formål at undersøge folkelige sundhedsopfattelser i Danmark fra et antropologisk perspektiv. Metodisk baserer bogen sig på etnografiske interviews og deltagerobservation. I betegnelsen folkelig ligger en understregning af, at bogen præsenterer en analyse af informanternes opfattelse af sundhed i deres hverdagsliv. Bogen søger således en forståelse af den sociale og kulturelle dynamik, hvorunder sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd konstrueres. Bogen er relevant for forskere og sundhedsprofessionelle. Den kan benyttes i udformningen af sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, da den søger en forståelse af den sociale og kulturelle dynamik, hvori initiativerne indtræder ved deres implementering. Bogen er en redigeret udgave af en Ph.d., som aldrig blev færdig.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46605381|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning (Det antropologiske perspektiv ; Kulturel distance ; Roller ; Metode ; Subjektivitet ; Bogen opbygning) ; Folkelig sundhed (Sundhed som helhed ; Sundhed og sygdom ; Kontruktionen af folkelig sundhed , Sundhedens forhandling og fortolkning ; At undersøge folkelig sundhed) ; Kultur og krop i senmoderniteten – en teoretisk ramme (Den sociale aktør ; Sociale relationer i senmoderniteten ; Det vestlige selv, den vestlige krop ; Kroppens grænser ; Individets identitesarbejde ; Sociale felter, habitus og symbolsk kapital ; Normalitet mellem selvkontrol og selvudfoldelse) ; Folkelig sundhed som normalitet (Normalitet ; Folkelig sundhed som normalitet ; Selvudfoldelsens normalitet ; Selvkontrollens normalitet ; Indviduelle og sociale sundhedsversioner) ; Forhandlingen af sundhedsversioner (Opvækst ; Sociale handlerum ; Ansvar og indblanding) ; Sundhed og krop (Sundhed som kropstegn ; Sociale kropstegn ; Det usunde kropsideal , Kropstegn som social adskillelse) ; Sundhedsbegrebets historiske konstruktion (Sundhed som statsligt imperativ ; Sundhed og individets autonomi ; Sundhed som matters in place) ; Folkelige sundhedsopfattelser – en konklusion, Forlagets forfatterbeskrivelse: Lars Oberländer er oprindelig uddannet antropolog med en specialisering i medicinsk antropologi. fra Københavns Universitet. Han har lavet feltarbejde i Tanzania og Østafrika. Siden har han arbejdet sundhedsfremme/forebyggelse, akkreditering og kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen
  ISBN nr.: 
  9788743009412
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  BoD
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46605381|980|a
 8. Sygepleje. Bind 3, Patientinvolvering

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46413806|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Sygepleje og patientinvolvering . Sygeplejens virksomhedsområde . Sygepleje og kommunikation . Patient- og sygeplejerskerelationen . Sygepleje og pårørende . Sygepleje og innovation . Patientforeninger . Sygepleje og den urolige patient . Sygepleje og accelererede patientforløb . Værdier, etik og moral i sygepleje . Sygepleje, sorg og sorgprocesser . Sygepleje og udsatte patientgrupper . Sygepleje, håb, håbløshed og mestring . Sygepleje, egenomsorg og patientinvolvering . Sygepleje, kronisk sygdom og multisygdom . Sygepleje og børn . Sygepleje og ældre . Dokumentation . Teori om sygepleje . Den reflekterende sygeplejerske
  ISBN nr.: 
  9788793590366
  Omfang: 
  475 sider, 3 bind
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46413806|980|a
 9. Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  • Bog
  ? PSY

  Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  2019
  2. utgave
  Forlagets beskrivelse: Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Akutt og/eller kritisk sykdom, overvåkning og behandling kan medføre betydelig stress. Derfor kan den akutt og/eller kritisk syke pasienten oppleve utrygghet og angst, sårbarhet, fremmedgjøring, avhumanisering, isolasjon, lidelse og mangel på kontroll. Denne boka beskriver pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom i sykehus og hvordan sykepleieren kan ivareta behovene, hos barn, ungdom og voksne. Videre beskrives pårørendes opplevelser og behov, og hvordan familiefokusert omsorg kan bidra til at de kan være en ressurs i pasientens behandlingsforløp. Boka er skrevet for bachelor-, videreutdannings- og masterstudenter i sykepleierutdanning, og sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med akutt og/eller kritisk syke mennesker.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540574|980|.
  Bidrag af: 
  Dag-Gunnar Stubberud
  Note: 
  Indhold: Psykososiale konsekvenser av å være akutt og kritisk syk (Dag-Gunnar Stubberud) ; Pasientens psykososiale behov: konsekvenser for sykepleierens kompetanse (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta den voksne pasientens psykososiale behov (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta psykososiale behov hos barn og ungdom (Inger Lucia Sjøberg) ; Å ivareta pasientens psykososiale behov etter overføring fra intensivavdeling til sengepost (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for pårørende til den voksne pasienten (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for foreldre til akutt og / eller kritisk skadde barn på sykehus (Inger Lucia Sjøberg) ; Når mindreårige barn er pårørende til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Inger Lucia Sjøberg) ; Flerkulturell kompetanse i sykepleie til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Anne Eikeland)
  ISBN nr.: 
  9788205523272
  Omfang: 
  ?
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540574|980|a
 10. Slut med at spille helt på jobbet: "Man gør alle en tjeneste, hvis man tager en sygedag"

  • Tidsskriftsartikel

  Slut med at spille helt på jobbet: "Man gør alle en tjeneste, hvis man tager en sygedag"

  I: A4 medier online, 2020-05-16,
  Coronakrisen bør lære os, at det er slut med at møde småsyg op på arbejde. I værste fald kan det føre til langt mere sygdom på arbejdspladsen. Derfor bør ledere lave tydelige retningslinjer og gå forrest mod et bedre arbejdsmiljø. Det mener flere eksperter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48294472|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  A4 medier online, 2020-05-16
  Haves:: 
  870971-tsart:48294472|980|a