• Dansk
 • English

term.subject="sundhedsvæsen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kultur for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39498693|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Bess Boelsbjerg, Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen et al.
  Note: 
  Indhold:: Kultur i en sundhedsprofessionel kontekst / Mette Terp Høybye, Tine Tjørnhøj-Thomsen. Dannelse af professionsidentitet i en arbejdskultur på medicinsk afsnit / Carsten Juul Jensen. Det multikulturelle samfund / Peter Hervik. Racialisering af forskellighed / Lamies Nassri, Peter Hervik. Migration og sundhed / Hanne Winther Frederiksen. Kulturelle forståelser af krop, sygdom og død / Hanne Bess Boelsbjerg. Familien som kulturel enhed / Mathilde Meedom Hermansen. Kulturmøder i sundhedsvæsenet / Dorthe Susanne Nielsen, Morten Sodemann. Kulturmøder i sundhedssektoren: Tolkens perspektiv / Salhah El-Matari. Kulturelle kompetencer - i mødet mellem mennesker / Hanne Bess Boelsbjerg, Mathilde Meedom Hermansen
  ISBN nr.: 
  9788712059547
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39498693|980|a
 2. Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  • Bog
  : Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab
  61.4 FOR

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  2021
  6. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: I 6. udgave af FORSKNINGSMETODER I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB beskriver 28 forskere forskellige folkesundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der spænder fra interviews, diskursanalyse og antropologisk feltarbejde til epidemiologi og spørgeskemastudier. Nyt i 6. udgave af bogen er kapitlerne om hermeneutik og videnskabs- og teknologistudier/STS. Bogen er en klassiker på mange uddannelser, og den henvender sig til studerende og forskere, som vil have hjælp til valg og afvejning af metoder, og som har brug for konkrete anvisninger til, hvordan metoderne udføres. Kapitlerne er rige på konkrete eksempler fra folkesundhedsvidenskaben, men metoderne kan naturligvis også bruges inden for andre fagområder. Bogen er velegnet til studerende på både professionsuddannelserne og universiteterne.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39035561|980|.
  Bidrag af: 
  Anja Marie Bornø Jensen, Signild Vallgårda, Anja Marie Bornø Jensen et al.
  Note: 
  Indhold: Klaus Høyer: Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?. Videnskabsteori og metode / Ivan Lind Christensen og Mette Nordahl Svendsen. Kvalitative interviews / Anja Marie Bornø Jensen, Iben Mundbjerg Gjødsbøl og Ivana Bogicevic. Feltarbejde og deltagerobservation / Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte og Mette Terp Høybye. Participatoriske forskningsmetoder / Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen. Introduktion til diskursanalyse / Sniff Andersen Nexø og Søren Rud. Dorthe Brogård Kristensen: Fænomenologi - filosofi, metode og analytisk værktøj. Historiske analyser / Signild Vallgårda og Maria Olejaz. Signild Vallgårda: Sammenlignende undersøgelser. Den epidemiologiske forskningsmetode / Katrine Strandberg-Larsen og Mette Madsen. Mogens Grønvold: Spørgeskemaundersøgelser. Lisbeth B. Knudsen: Registerforskning. Interventionsforskning i en folkesundhedskontekst / Sarah Fredsted Villadsen, Ulla Christensen og Signe Smith Jervelund. Mixed methods / Maria Kristiansen og Anna Vera Jørring Pallesen. Formidling af kvalitative og kvantitative forskningsresultater / Anja Marie Bornø Jensen og Signe Smith Jervelund. Mette Hartlev: Udvalgte love og regler for forskning med mennesker. Hermeneutik : filiosofi, analyse og metode / Loa Kirstine Teglgaard Christensen og Nete Schwennesen. Videnskabs- og teknologistudier-STS / Henriette Langstrup og Sarah Wadmann
  ISBN nr.: 
  9788762820906
  Omfang: 
  479 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39035561|980|a
 3. Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  • Bog
  : Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?
  61.01 REL

  Relationer i sundhedsvæsenet : hvorfor og hvordan?

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvordan man forbedrer og beriger relationer i sundhedsvæsenet. En række forskere og klinikere med tværprofessionel baggrund giver hver deres bud på, hvordan man i den kliniske kontekst kan arbejde med en relationel opmærksomhed på omsorg og behandling - til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39446472|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Søndergaard (f. 1963-07-01), Anette Grønning, Elisabeth Assing Hvidt
  Note: 
  Indhold: Relationer i sundhedsvæsenet : grundtanke og bærende ideer / af Elisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard og Anette Grønning. Udgangspunkt for relationsdannelse (Empati som udgangspunkt for relationsdannelse / af Elisabeth Assing Hvidt, Christina Maar Andersen og Jens Søndergaard. Det relationelle som fundament for omsorg / af Dorte Toudal Viftrup og Niels Christian Hvidt. Relationer og velfærdsteknologi / af Kim Lee, Sally Wulff Jørgensen og Carl J. Brandt) ; Samarbejde om relationsdannelse (Fælles beslutningstagning : hvorfor og hvordan? / af Karina Dahl Steffensen og Jesper Bo Nielsen. Læge-patient-relationens betydning for livet med kronisk sygdom / af Aida Hougaard Andersen og Kirsten Kaya Roessler. Symmetrisk partnerskab i læge-patient-relationen : en eksemplarisk case / af Dorthe Christiane Zinck Iversen og Inger Uldall Juhl. Hvordan kan den tværfaglige relation mellem læge og præst styrke patientrelationen? / af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal. Katja Schrøder: Betydningen af kollegiale relationer ved utilsigtede hændelsesforløb) ; Læringsforløb med fokus på relationsdannelse (Narrativ medicin : komplekse relationer / af Merethe Kirstine Andersen, Anette Bygum og Anders Juhl Rasmussen. Eksistentielle overvejelser : sårbare relationer mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende / af Connie Timmermann ... et al. Relationsdannelse med patienten : belyst ved mikroskopi af samtalen. Relationen mellem etniske minoritetspatienter og sundhedsprofessionelle / af Anne Ulsø og Elisabeth Assing Hvidt. Den digitale læge-patient-relation / af Anette Grønning og Elisabeth Assing Hvidt)
  ISBN nr.: 
  9788759336830
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39446472|980|a
 4. Sundhedspædagogik for praktikere

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedspædagogik for praktikere

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Af almene sundhedspædagogiske problemstillinger behandles begreberne: læring, erfaring, handlekompetence, planlægning af undervisning og forholdet mellem teori og praksis, og af den professionelle hjælpers mere specifikke opgaver behandles: den pædagogiske samtale, vejledning, konsultation, opfattelse af sundhed, hospitalisering, sundhedsprojekter og sundhedskampagner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39545624|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Sundhed og pædagogik - Seks forskellige sundhedsforståelser (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som 'sundhedisme' ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i brug ; Sundhed og pædagogik - De seks sundhedsopfattelser i en pædagogisk optik (Sundhed som fravær af sygdom ; Sundhed som rigtig sundhedsadfærd ; Sundhed som livskvalitet ; Sundhed som sundhedisme ; Sundhed i bred og positiv betydning (WHO 1948) ; Sundhed som ressource) ; Sundhed og pædagogik - Sundhedspædagogikkens særkende (Sundhedspædagogikkens handleperspektiv ; Sundhed og samfund ; Sundhedspædagogik og etik) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Forholdet mellem generationerne i tre samfundsfigurationer (Den postfigurative kultur ; Den cofigurative kultur ; den præfigurative kultur) ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Om at leve i den præfigurative kultur ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Vidensoverlevering i et kulturelt frisat samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Intimitetssamfundet - det afritualiserede samfund ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - En øget eksperatafhængighed ; Sundhedspædagogik i et samfundsperspektiv - Sundhedspædagogiske udfordringer) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Hvad er didaktik? ; Undervisningens formål, indhold og metode - Didaktisk analyse af undervisningens hvorfor, hvad og hvordan ; Undervisningens formål, indhold og metode - Tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogik ; Humanistisk pædagogik ; frigørende pædagogik) ; Undervisningens formål, indhold og metode - Eksempler på metoder inden for de tre didaktiske retninger (Mål-middel-pædagogikken og Blooms taksonomi ; Humanistisk pædagogik og 'uvidenhedens didaktik' ; Frigørende pædagogik for forumteateret) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Den didaktiske triangel (Lærerens kompetencer ; Elevens motivation og læring ; Lærestoffets beskaffenhed) ; Undervisning og den didaktiske triangel - Undervisning som en relationel aktivitet ; Undervisning og den didaktiske triangel - Didaktiske overvejelser særligt relateret til sundhedspædagogisk undervisning) ; Pædagogisk vejledning (Hvad er pædagogisk vejledning ; Vejledningens opstartsfase; rammer og roller ; Vejledningssamtalen ; De vejledte ; Om vejledning af grupper ; Vejledning og etik) ; Sundhedskampagner og sundhedspædagogik (Den nutidige sundhedskampagne ; Kampen om opmærksomhed ; Sundhedskampagners adfærdsmål ; Kampagners påvirkningsform ; Kampagneformidlingens begrænsninger ser i relation til pædagogisk formidling ; Den succesfulde kampagne) ; Forholdet mellem teori og praksis (Vores hverdagsforståelse af begreberne teori og praksis ; Den dualistiske forståelse af teori og praksis ; Teori og praksis i pædagogikken ; Aristoteles' kundskabsforståelse ; Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv ; Hvad kan vi lære af Aristoteles i dag? ; Kundskab om praksis og praktisk kundskab) ; Skolastisk og ikke skolastisk læring (Fra mesterlære til skolelære til livslang læring ; Aristoteles' læringsforståelse ; Skolastisk læring ; Ikke-skolastisk læring ; Forskelle på skolastisk og ikke-skolastisk læring ; Læringsformernes styrker og svagheder) ; Forholdet mellem viden og adfærd (Vaner og handlinger ; Tre klassiske perspektiver på forholdet mellem viden og adfærd ; Forholdet mellem viden og adfærd i praksis ; Vigtige overvejelser i en adfærdsorienteret sundhedspædagogik) ; Handlebarrierer og handlerum (Den frie viljes paradoks ; Karakteristika ved menneskets adfærd konkretiseret ved smagen ; Handlebarrierer ud fra smagens diskurs ; Handlerummet som sundhedspædagogisk begreb ; Handlekompetence)
  ISBN nr.: 
  9788702309904
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39545624|980|a
 5. Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice

  • Bog
  61 FUN

  Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice

  2021
  Forlagets beskrivelse: ”Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice” presents evidence-based perspectives on a broad range of approaches to person-centred practice in healthcare. Featuring contributions from internationally recognised experts in the field, this valuable textbook helps students and staff across healthcare disciplines understand the essential concepts of person-centred practice in various health-related contexts. Using the Person-centred Practice Framework - an innovative theoretical model based on more than two decades of research and practice - students develop a strong understanding of the different components of person-centredness, their connections and interactions, and how they can be implemented to promote positive healthcare experiences for care providers, service-users, and families. Recognising the dynamic and complex nature of person-centredness, the text emphasises the importance of a common language and a shared understanding of person-centred practice in all areas of healthcare, from hospital and social care systems, to mental health, learning disability, and rehabilitation services. This practical and insightful introduction to the subject: (1) Provides engaging, student-friendly coverage of the central principles and practice of person-centredness within a multi-professional and interdisciplinary context. (2) Features cases and examples of person-centred practice in curricula worldwide. (3) Includes activities designed to support person-centred practitioner development. (4) Discusses the future of person-centred facilitation, learning and practice. (5) Offers real-world guidance on providing a holistic approach to developing person-centred relationships that facilitate meaningful connections with others. ”Fundamentals of Person-Centred Healthcare Practice” is an indispensable resource for nursing and allied health professionals, and an important reference work for educators, facilitators, supervisors and healthcare practitioners.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:131827067|980|.
  Bidrag af: 
  Brendan McCormack, Tanya McCance, Cathy Bulley, Donna Brown, Ailsa McMillan, Suzanne Martin
  Note: 
  Online version: Fundamentals of person-centred care, Indhold: The Person in Person-Centred Practice (The Person in Person-centred Practice (Brendan McCormack, Tanya McCance & Jan Dewing) ; What is person-centredness (Brendan McCormack, Tanya McCance & Suzanne Martin) ; The Person-centred Practice Framework (Tanya McCance & Brendan McCormack) ; Knowing self (Donna Brown & Savina Tropea) ; Flourishing as Humans (Brendan McCormack, Tanya McCance & Jan Dewing) ; Professionalism and practising professionally (Caroline Gibson, Kath MacDonald & Deirdre O’Donnell) ; The future nurse, midwifery and allied health professional (Suzanne Martin, Charlotte McArdle & Ed Jesudason)) ; Being Person-centred (Communicating and relating effectively (Duncan Pentland, Helen Riddell & Lindsay Regan) ; Systems to support person-centred decision making (Amanda Stears & Dawn Jansch) ; Connecting with others (Brighide Lynch, Derek Barron & Lesley McKinlay) ; The physical environment (Suzanne Martin, Assumpta Ryan & Fiona Maclean) ; Working with persons’ beliefs and values (Suzanne Martin, Lisa Luhanga & Catherine Wells) ; Engaging meaningfully and effectively (Ailsa Espie, Georgios Tsigkas & Donna Brown) ; Sharing in decisions (Jean Daly Lynn, Assumpta Ryan & Fiona Kelly) ; Being sympathetically present (Tanya McCance, Brendan McCormack, Karl Tizzard-Kleister & Lynn Wallace) ; Providing holistic care (Neal F. Cook & Michelle L. Elliot)) ; Person-Centredness in Health and Social Care Systems (Sociopolitical context in person-centred practice (Deborah Baldie, Tanya McCance & Brendan McCormack) ; Being person-centred in the acute hospital setting (Christine Boomer, Bill Lawson & Robert Brown) ; Person-centred rehabilitation (Jackie Gracey & Ailsa McMillan) ; Being person-centred in community and ambulatory services (Caroline Dickson & Lorna Peelo-Kilroe) ; Experiencing person-centredness in long-term care (Kevin Moore & Fiona Kelly) ; Being person-centred in mental health services (David Banks, Josianne Scerri & Jessica Davidson) ; Person-centred support for people with learning disabilities (Owen Barr, Martina Conway & Vidar Melby) ; Being person-centred in maternity services (Honor MacGregor & Patricia Gillen) ; Being person-centred in children’s services (Ruth Magowan & Brian McGowan) ; Being person-centred when working with people living with long-term conditions (Anne Williams, Suzanne Martin & Vivien Coates) ; Palliative and end of life care services (Antonia Lannie, Erna Haraldsdottir & Juliet Spiller)) ; Approaches to Learning and Development for Person-Centred Practice (Being an active learner (Jan Dewing & Brighide Lynch) ; Knowing and becoming through reflective learning (Donna Brown & Kristina Mountain) ; Becoming a critical thinker (Neal F. Cook, Sonyia McFadden & Lindsey Regan) ; Developing and supporting practice educators (Fiona Stuart, Lucia Ramsey & Jacinta Lynch) ; Being curious through research and knowledge exchange (Cathy Bulley, Margaret Smith & Alison Williams) ; Being a lifelong learner (Lindesay Irvine, Patricia Gillen & Owen Barr) ; The future of person-centred practice - a call to action! (Brendan McCormack, Tanya McCance, Donna Brown, Cathy Bulley, Ailsa McMillan & Suzanne Martin))
  ISBN nr.: 
  9781119533085
  Omfang: 
  xxix, 350 p.
  Udgiver: 
  Wiley-Blackwell
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:131827067|980|a
 6. Forebyggende sundhedsarbejde

  • Bog
  : Forebyggende sundhedsarbejde
  61.4 FOR

  Forebyggende sundhedsarbejde

  2021
  7. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Dette er 7. udgave af FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE, der for længst har skrevet sig ind som en klassiker inden for områderne forebyggelse og sundhedsfremme. Bogen har over en periode på 35 år fået status af et alment accepteret opslagsværk og er en foretrukken grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt på kandidatuddannelser som medicin, folkesundhedsvidenskab og sociologi. Siden den første udgave udkom i 1986, har værket behandlet centrale områder inden for forebyggelse og sundhedsfremme og har for hver ny udgave afspejlet den aktuelle udvikling inden for området og i samfundet som helhed. Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er inddragelse af brugeren og dennes aktive rolle blevet endnu mere afgørende, ligesom klimalovgivning og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Derfor er der i denne udgave mere fokus på brugerinvolvering, udvikling af kompetencer og handlekraft, men også på individets egne værdier og præferencer. Mere generelt afspejler 7. udgave den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen. Den praktiske virkelighed, hvor det forebyggende sundhedsarbejde udføres, udgør en rød tråd i samtlige udgaver af FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE. Bogen rummer også en række teoretiske og metodiske kapitler, som giver læseren en solid forståelse af baggrunden for det praktiske arbejde. Denne kombination af teori og praksis gør bogen særdeles velegnet som lærebog for en bred målgruppe.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39545667|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Grønbæk, Bjarne Bruun Jensen, Susanne Reventlow
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Introduktion til kapitlerne ; Sundhedsfremme og forebyggelse i historisk perspektiv) ; Sundhed og sygdom i Danmark (Sundhedstilstanden i Danmark ; Organisatoriske og politiske rammer for forebyggelsen i Danmark ; Sundhedsadfærd og sundhedsprofiler ; Mental sundhed og stress ; Psykiske lidelser ; Social ulighed i sundhed ; Migration, etnicitet/kultur og behandlerrollen ; Smitsomme sygdomme – deres betydning, epidemiologi og forebyggelse i et dansk og globalt perspektiv ; Forurening, miljø og sundhed) ; Begreber og modeller (Epidemiologi ; Kvalitative metoder ; Analysemodeller ; Sundhed og klima – to sider af samme mønt ; Sundhedsøkonomisk analyse ; Evaluering – forskellige tilgange ; Hvilke former for evidens er nødvendige i det forebyggende sundhedsarbejde? ; Sociale relationer, fællesskab og social kapital ; Kernebegreber i sundhedspædagogik ; Sundhedskompetence (health literacy) i sundhedsfremme og forebyggelse ; Fremtidens professionelle kompetencer inden for forebyggelse og rehabilitering ; Stigmatisering ; Livskvalitet ; Det etiske grundlag) ; Intervention og forandering (Sundhedspædagogisk intervention – på vej mod sundhedsfremme version 2.0 ; Interventionsforskning ; Strukturel forebyggelse ; Vaccinationer ; Screening ; Fokus på sårbare populationer som interventionsstrategi i det forebyggende sundhedsarbejde ; Supersetting-tilgangen til integreret forebyggelse i lokalsamfundet ; Individ og familie som aktører ; Medicin som forebyggelse)
  ISBN nr.: 
  9788762820104
  Omfang: 
  634 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39545667|980|a
 7. Forskning, kvalitet og klinisk praksis : grundbog for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Forskning, kvalitet og klinisk praksis : grundbog for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis : grundbog for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: ”Forskning, kvalitet og klinisk praksis” introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet. Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerer eksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode. Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38926071|980|.
  Bidrag af: 
  Per Jørgensen (f. 1952-10-16), Mette Kjølby, Jens Winther Jensen
  Note: 
  Indhold: Forskning (Videnskabsteori og etik ; Forskningsmetodik ; Forskning – fra idé til publikation ; Klinisk forskning og evidens) ; Kvalitet (Kvalitetsbegreber og –vurdering ; Kliniske retningslinjer og databaser ; Patientsikkerhed ; Det Nationale Kvalitetsprogram og andre nationale kvalitetsinitiativer) ; Klinisk praksis (Patientforløb ; Brugerinvolvering ; Implementering ; Kvalitetsmåling og -udvikling) ; Sammenfatning og samspil (Uddannelse som hængsel mellem forskning og klinisk praksis ; Eksempler på samspil mellem forskning, kvalitet og klinisk praksis ; Erfaringer fra kræftområdet ; Sammenhæng og samspil)
  ISBN nr.: 
  9788702314038
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38926071|980|a
 8. Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  • Bog
  Kristian Larsen (f. 1958-01-29): Sundhedskapital : investeringer i kroppen
  61.4 LAR

  Sundhedskapital : investeringer i kroppen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til det sundhedssociologiske begreb sundhedskapital, der kan anvendes til at analysere kroppe og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39294303|980|.
  Note: 
  Indhold: Selvbiografi og introduktion ; Hvad er sundhedskapital? ; Bourdieu - centrale begreber ; Krop ; Folkesundhed, politik og sundhedsøkonomi ; Profession ; Opsamling og perspektiv
  ISBN nr.: 
  9788759335048
  Omfang: 
  238 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39294303|980|a
 9. Primary Care for the Physical Therapist : Examination and Triage

  • Bog
  61.4 PRI

  Primary Care for the Physical Therapist : Examination and Triage

  2021
  3rd Edition
  Forlagets beskrivelse: Specifically designed to address the expanding role of physical therapists in primary care, ”Primary Care for the Physical Therapist: Examination and Triage, 3rd Edition” covers all the information and skills you need to be successful in the field. Updated content throughout the text helps you stay up to date on the best practices involving patient examination, medical screening, patient management, and communication. This new third edition also features a new chapter on electrodiagnostic testing, a new chapter on patients with a history of trauma, and updated information on how to screen and examine the healthy population. It’s a must-have resource for any physical therapist wanting to obtain the technical expertise and clinical decision-making abilities to meet the challenges of a changing profession. Key Features: (1) Tailored content reflects the specific needs of physical therapists in primary care. (2) Emphasis on communication skills underscores this essential aspect of quality patient care. (3) Overview of the physical examination is provided in the text to ground therapists in the basis for differential diagnosis and recognizing conditions. New to This Edition: (a) NEW! Updated content throughout the text reflects the current state of primary care and physical therapy practice. (b) NEW! New chapter on electrodiagnostic testing helps familiarize physical therapists with indications for electrodiagnostic testing and implications of test results to their clinical decision-making. (c) NEW! New chapter on patients with a history of trauma emphasizes the red flags that physical therapists need to recognize for timely patient referral for appropriate tests. (d) NEW! Updated information on how to screen and examine the healthy population enhances understanding of the foundations of practice and the role that physical therapists can fill in primary care models.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126888902|980|.
  Bidrag af: 
  William G. Boissonnault, William Raymond Vanwye
  Note: 
  Indhold: Foundations (Primary Care Team: Now and Beyond in Physical Therapy (David G. Greathouse, Nancy D. Harada, Alan C. Lee & Brian A. Young) ; Evidence-Based Measures for Diagnosis and Outcomes (David A. Scalzitti) ; Health and Wellness Perspective in Primary Care (Janet R. Bezner) ; The Patient Interview: The Science Behind the Art of Skillful Communication (Matthew B. Garber & William G. Boissonnault)) ; Examination/Evaluation (Prologue (William G. Boissonnault) ; Symptom Investigation: Part I-Chief Complaint by Body Region (Joseph Godges, Michael S. Wong & William G. Boissonnault) ; Symptom Investigation: Part II-Chief Complaint by Symptom (William R. VanWye & William G. Boissonnault) ; Symptom Investigation: Part III-History of Trauma (William G. Boissonnault & William R. VanWye) ; Patient Health History Including Identifying Health Risk Factors (William G. Boissonnault) ; Review of Systems (William G. Boissonnault) ; The Patient Interview: The Physical Examination Begins (William G. Boissonnault) ; Cardiovascular and Pulmonary Systems Review (William R. VanWye) ; Upper Quarter Screening Examination (William G. Boissonnault & William R. VanWye) ; Lower Quarter Screening Examination (William G. Boissonnault & William R. VanWye) ; Diagnostic Imaging and Physical Therapist Practice (Charles R. Hazle Jr. & Mohini Rawat) ; Laboratory Tests and Values (Connie J. Kittleson & Sandra J. Baatz) ; Electrophysiological Testing: Nerve Conduction Studies (NCS) & Electromyography (EMG) (David G. Greathouse, Greg Ernst, John S. Halle & Scott William Shaffer)) ; Life Cycle/Special Populations (The Adolescent Population (Christina Odeh & Brynn Nahlik) ; The Obstetric Patient (Jill Schiff Boissonnault & Rebecca G. Stephenson) ; The Geriatric Population (Susan Wenker) ; “Do-Not-Want-to Miss List” of Nine Conditions (William G. Boissonnault))
  ISBN nr.: 
  9780323638975, 032363897X
  Omfang: 
  xii, 417 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126888902|980|a
 10. Menneske : sundhed, samfund og kultur

  • Bog
  61.4 MEN

  Menneske : sundhed, samfund og kultur

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi med bidrag fra forskere og praktikere med tilknytning til Grønland om emner der udspringer af grønlandske problematikker inden for sundhed og sundhedsvæsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38188178|980|.
  Bidrag af: 
  Ilisimatusarfik, Anders Øgaard, Tine Aagaard, Lise Hounsgaard et al.
  Note: 
  På titelsiden: Ilisimatusarfik - University of Greenland, Indhold: Susanne Møller: Sygeplejeuddannelsen set i et uddannelseshistorisk perspektiv. Helbred og et godt liv i et sociokulturelt perspektiv (Familier og velfærd : mere udvikling - mindre behandling / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Sundhed og sundhedsvæsen i Grønland år 2020 / af Henrik L. Hansen og Paneeraq Noahsen. Arnaq Grove: Dialogtolkning i konsultationen i det grønlandske sundhedsvæsen - uddannelse mod stærkere tolke. Fællesskaber, trivsel og sundhed / af Peter Berliner og Gestur Hovgaard). Brugerpektiver på sundheds- og velfærdsindsatser (Tine Aagaard: Patientperspektiver - en vidensform. At være grønlandsk patient i Danmark - patientens perspektiv / af Anna Kleist Egede, Lise Hounsgaard og Lene Seibæk. Tove Borg: Rehabilitering som del af borgernes livsførelse og læring i relationelle og kulturbestemte kontekster. Lene Seibæk: Patientinddragelse i klinisk hospitalspraksis). Faglige perspektiver på sundhed og velfærd (Janne Flora: "Jeg ved ikke hvorfor han gjorde det. Det skete af sig selv" - kausalitet og selvmord. Päivi Juuso: The connection to nature as an aid to recovery in the Circumpolar North. Livskvalitet i alderdommen - hverdagtemaers indflydelse på den gode alderdom / af Tenna Jensen og Kamilla Nørtoft. MarieKathrine Poppel: Alkohol og mænds vold mod kvinder i samliv. Rusmidler i en grønlandsk sammenhæng - historie, forebyggelse og behandling / af Birgit V. Niclasen og Bodil Karlshøj Poulsen. Når helbredet svigter i alderdommen - ældres møde med uvished i behandlingsforløb i det grønlandske sundhedsvæsen / af Mette Schlütter og Lise Hounsgaard. Helen Schultz: Narrativ teori og praksis. Sundhedsretlige betragtninger - mellem himmel og jord / af Morten Nornild, Bjarne Erbo Grønfeldt og Henriette. Anders Øgaard: Pædagogiske perspektiver fotr telemedicin : et praksisfelt i Grønland under udvikling). Organisation og ledelse (Rekruttering og fastholdelse i det grønlandske sundhedsvæsen set fra sygeplejerskers perspektiver / af Helle Mougaard-Frederiksen og Tine Aagaard. Maria Ackrén: Sundhedsvæsen og sundhedsøkonomi i autonome regioner). Forskningstilgange og -etik (Videnskabsetik i sundhedsforskning i et postkolonialt samfund med en lille befolkning / af Gert Mulvad og Tine Aagaard. Michael Lynge Pedersen: Sundhedstjenesteforskning. Community-based participatory research methodology in Greenland : a case study of population dynamics in Greenland / Gitte Adler Reimer and Elizabeth Rink. Tine Aagaard: Patienters viden og hvordan vi kan interviewe om den)
  ISBN nr.: 
  9788772046310
  Omfang: 
  412 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38188178|980|a