• Dansk
 • English

term.subject="specialpædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Til elevens beste : pedagogiske perspektiver

  • Bog
  37.1 TIL

  Til elevens beste : pedagogiske perspektiver

  2020
  1. utgave, 1. opplag
  Hvordan kan vi realisere skolens dannings- og utdanningsoppdrag? Hvordan kan skolen ivareta elevens beste som et grunnleggende hensyn? Ved hjelp av sentrale pedagogiske grunnteorier utforsker denne boken ulike perspektiver på læring, motivasjon, mestring og demokratiforståelse. Forfatterne tar utgangspunkt i forskningsbaserte kilder, samtidig som kapitlene på ulike måter løfter frem praksiser i klasserommet gjennom eksempler og undersøkelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47812194|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Grete Danielsen, Anne Grete Danielsen et al.
  ISBN nr.: 
  9788205518506
  Omfang: 
  309 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47812194|980|a
 2. Fra uro til ro : utfordrende atferd og barns muligheter for læring

  • Bog
  37.7 FRA

  Fra uro til ro : utfordrende atferd og barns muligheter for læring

  2020
  1. utgave, 1. opplag
  Denne boka bygger bro mellom teori og praksis. Samtidig som den formidler den nyeste kunnskapen om hvordan vedvarende stress kan påvirke hjernens utvikling og forårsake utviklingstraumatisering, presenterer den en rekke øvelser og verktøy lærere kan bruke for å skape en skolehverdag som gir større trivsel og mer rom for læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48720625|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205534902
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48720625|980|a
 3. Find styrken hos børn med særlige behov

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48267882|980|.
  Bidrag af: 
  Ida Eliasen
  Note: 
  Indhold: Elever med dysleksi og andre læsevanskeligheder ; Elever med ADHD ; Elever med sociale samt adfærds- og følelsesmæssige forskelligheder ; Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder (SLD) ; Elever med eksekutive vanskeligheder (EFD) ; Elever med sprog- og talehandicap ; Elever med en auditiv forstyrrelse (APD) ; Elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF) ; Elever med intellektuelle handicap (IH) ; Elever med nedsat hørelse og døve elever ; Elever med synshandicap og blinde elever ; Elever med fysiske handicap ; Multihandicappede elever
  Original titel: 
  Building on the strenghts of students with special needs
  ISBN nr.: 
  9788772161136
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, børnematerialer
  Haves:: 
  870970-basis:48267882|980|a
 4. Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 KVA

  Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale i social- og specialspecialiseringens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Med refleksionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599318|980|.
  Bidrag af: 
  Annika Foxby, Inge Andrea Bjørnshave et al.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Mennesker i udsatte positioner (Birgit Kirkebæk: Social- og specialpædagogikkens historie og paradigmer. Gitte Riis Hansen: Hvem er de udsatte? Mette Tellerup Larsen: Etiske dilemmaer i social- og specialpædagogisk praksis. Videnskabsteori i en social- og specialpædagogisk kontekst / af Louise Hvidtved Byskov og Christian Sung Dan Pedersen. Mikkel Boje Smidt: Pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner). Identitet og fællesskab (Rikke Yde Tordrup: Et barn kan udviklingspsykologisk gå i stykker - udviklende øjeblikke kan "klinke skårene". Heidi Lykke Nissen: At afvige eller være såkaldt normaliseret - det er spørgsmålet. Maj-Lill Skov: Inklusionsdilemmaer med fokus på socialt udsatte. Astrid Hestbech: Teknologi i social- og specialpædagogik. Bevægelse i specialpædagogikken / af Thomas Bille, Mette Schmidt og Göran Krantz). Relation og kommunikation (Didaktik og læreprocesser i relation til social- og specialpædagogik / af Inge Andrea Bjørnhave og Helga Borgbjerg Hansen. Jørgen Lyhne: Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Annika Foxby: Natur og udeliv i social- og specialpædagogikken. Æstetiske læreprocesser i socialpædagogisk arbejde / af Bennyé D. Austring og Merete Cornét Sørensen. Mie Skads Jeppson: Derfor er mindfulness relevant inden for sundhedsfremme på social- og specialområdet). Samarbejde og udvikling (De social- og specialpædagogiske institutioner, deres organisationer og ledelsesmæssige rammer - og tværprofessionelle samarbejde / af Charlotte Nørgaard og Lone Tams Gildberg. Hans Månsson: Skabelse af special- og socialpædagogisk professionsidentitet gennem aktiv udfordring af pædagogisk praksis. Heidi Lykke Nissen: Neuropædagogik og professionel selvrefleksion. Dokumentation og socialpædagogik / af Randi Andersen, Jonas Sprogøe og Lars Christian Aagerup)
  ISBN nr.: 
  9788771606690
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47599318|980|a
 5. On educational inclusion : meanings, history, issues and international perspectives

  • Bog

  On educational inclusion : meanings, history, issues and international perspectives

  2020
  Summary: "Combining examination of policy with primary research and analysis of up-to-date literature, On Inclusive Education explores the various interpretations of inclusion, its history in education, and a range of its applications internationally. With an international complement of authors, this book features detailed yet accessible chapters on a range of topics, including: inclusion in law; academically gifted students; students with severe, sensory and multiple impairments; and case studies from Germany, Portugal, the Netherlands and Russian Federation. The book also examines the impact of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities - and Article 24 in particular - and the likely legacies and future implications of recent inclusion movements. For postgraduate students and academics researching in the field of inclusive education, and also for school administrators and policy makers, On Inclusive Education is an essential resource"--
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126967489|980|.
  Bidrag af: 
  James M. Kauffman
  Note: 
  : On educational inclusion., Foreword / Edwin W. Martin, Jr. -- Definitions and other issues / James M. Kauffman and Jeanmarie Badar -- Inclusion as Idea and its justification in law / Jean B. Crockett -- The inclusion of students with high-incidence disabilities in general education environments / Brian R. Barber and Andrew L. Wiley -- A science of instruction and its implications for students with disabilities / Justin T. Cooper, Terrance M. Scott and Todd Whitney -- Tiered systems and inclusion : potential benefits, clarifications, and considerations / Kathleen Lynne Lane, Mark Matthew Buckman, Wendy Peia Oakes and Holly Menzies -- Disproportionality and inclusion / Adrienne D. Woods, Yangyang Wang and Paul L. Morgan -- An examination of highly-cited research on inclusion / Bryan G. Cook and Lysandra Cook -- Inclusion and students with severe, sensory, and multiple impairments / Jason C. Travers, Heather J. Forbes, Jenee Vickers Johnson and Kevin Ayres -- Inclusion of academically advanced (gifted) students / Carolyn M. Callahan, Jonathan A. Plucker, Stuart Gluck and Carlos Rodriguez -- Inclusion, governments, and nongovernmental organizations / Mitchell L. Yell and David F. Bateman -- The impact of Article 24 of the CRPD on special and inclusive education in Germany, Portugal, the Russian Federation and the Netherlands / Dimitris Anastasiou, Marion Felder, Luís Augusto De Miranda Correia, Alexey Shemanov, Inge Zweers and Bernd Ahrbeck -- Likely legacies of the inclusion movement / James M. Kauffman, Daniel P. Hallaha, Timothy J. Landrum and Carl R. Smith
  ISBN nr.: 
  9780367361242, 9780367361235
  Omfang: 
  xxv, 273 sider
  Udgiver: 
  Routledge, Taylor & Francis Group
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126967489|980|a
 6. Udeskole i teori og praksis

  • Bog
  : Udeskole i teori og praksis
  37.12 UDE

  Udeskole i teori og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teoretisk funderet og praktisk orienteret grundbog om udeskole for lærer- og pædagogstuderende samt grundskolens pædagogiske praktikere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48643973|980|.
  Bidrag af: 
  Jørgen Bærenholdt (f. 1955-01-20), Marianne Hald (f. 1962-09-15)
  Note: 
  Indhold: Teknisk baggrund og didaktisk model (Jørgen Bærenholdt: Udeskolens kvaliteter. Didaktik / af Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald. Sådan tilrettelægger du et udeskoleforløb / af Ida Maria Damsø Christiansen og Marianne Hald) ; Udeskole i fag (Ditte Vejby Schou: Instruktioner og skolehave - om meningsfuld fremstilling i dansk. Maria Møller: Når undersøgende arbejde og udeskole skaber sammenhæng mellem kompetence og stofområde i matematikundervisning. Camilla Damsgaard: Udeskole i madkundskab - hvorfor og hvordan? Søren Rasmussen Mølgaard Lunde: Natur/teknologi - udeskolens bidrag til naturfaglig dannelse. Jørgen Bærenholdt: Udeskole og historiefaget) ; Udeskole for elever med særlige undervisningsbehov (Jørgen Bærenholdt: Elever med særlige undervisningsbehov i normalklasse og udeskole ; Undervisningsforløb med udeskole på specialskole. Ida Maria Damsø Christiansen: Udeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser) ; Andre aspekter af udeskole (Maj Kærgaard Kristensen: Kroppen med i udeskole ; Typer af bevægelse i udeskole. Marianne Hald: Udeskolens bidrag til elevernes sproglige udvikling. Virksomhedssamarbejde - en del af åben skole / af Maria Møller og Marianne Hald. Jørgen Bærenholdt: Motivation i udeskole)
  ISBN nr.: 
  9788772340197
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48643973|980|a
 7. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Note: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN nr.: 
  9788771608014
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883245|980|a
 8. Kort & godt om neuropædagogik og neuropsykologi

  • Bog
  37.75 LYH

  Kort & godt om neuropædagogik og neuropsykologi

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En kort introduktion til neuropædagogik og neuropsykologi for studerende og professionelle indenfor det pædagogiske felt, samt for pårørende til en person, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48816975|980|.
  Note: 
  Indhold: Bag om neuropædagogikken og neuropsykologien ; Hjernen ; Neuropsykologisk viden om mennesket ; Fra viden til neuropædagogisk praksis ; Det neuropædagogiske værksted ; Neuropædagogik og neuropsykologi i Danmark
  ISBN nr.: 
  9788771587876
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48816975|980|a
 9. Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 SOC

  Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Grundbog til specialisering i social- og specialpædagogik med fokus på særlige kendetegn for disse typer af pægagogikker, hvad de kan bruges til, hvem de retter sig mod, hvordan de udføres i praksis og hvordan man uddanner til dem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46076427|980|.
  Bidrag af: 
  Tim Vikær Andersen
  ISBN nr.: 
  9788741269672
  Omfang: 
  624 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46076427|980|a
 10. Neuropædagogik med mennesket i centrum : relationer, neuroner og emotioner

  • Bog
  37.75 MOR

  Neuropædagogik med mennesket i centrum : relationer, neuroner og emotioner

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46908872|980|.
  Note: 
  Indhold: Det neuropædagogiske genstandsfelt (Det tværvidenskabelige genstandsfelt ; Kognitionsforskningens tre generationer ; Det neuropædagogiske syn på læring) ; Metoder i neuropædagogisk arbejde (Den neuropædagogiske praksis ; Metoder til refleksion over den neuropædagogiske praksis)
  ISBN nr.: 
  9788771609288
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46908872|980|a