• Dansk
 • English

term.subject="socialt arbejde"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Socialfaglig kvalitet

  • Bog
  38.401 DUU

  Socialfaglig kvalitet

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En række perspektiver på kvalitetsudvikling samt konkrete eksempler på og metoder til arbejdet med dette inden for socialt arbejde. Til studerende, medarbejdere og mellemledere inden for socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730639|980|.
  Note: 
  Indhold: Kvalitet og kvalitetsudvikling ; Mødrehjælpen : mål, metoder og teorigrundlag ; Socialfagligt arbejde og socialfaglighed ; Supervision i specialteam ; Socialfagligt arbejde i omskiftelige politiske vinde ; Rehabiliteringsteam : socialfagligheden styrkes ; Analyser i socialt arbejde ; Projekt Assens : analytisk "mindset" i praksis ; Aktionsforskning som tilgang til kvalitetsudvikling ; Aktionsforskning anvendt i kvalitetsudvikling ; Ledelsens betydning for kvalitetsudvikling
  ISBN nr.: 
  9788759333709
  Omfang: 
  185 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730639|980|a
 2. Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  • Bog
  : Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv
  38.51 BØR

  Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen har fokus på børns rettigheder og giver de fagprofessionelle, der arbejder med børn, viden og værktøjer til at kunne inddrage børnerettigheder i deres virke
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780764|980|.
  Bidrag af: 
  Asta Breinholt, Anne-Dorthe Hestbæk, Anette Faye Jacobsen et al.
  Note: 
  Indhold: Børns vilkår i velfærdsstaten (Asta Breinholt: Udsatte familier : hvad tæller for børns fremtidsudsigter? Børnefattigdom i velfærdsstaten / Asger Graa Andreasen & Anne-Dorthe Hestbæk. Økonomi og rettigheder / Steen Juul Hansen & Ida Schrøder) ; Rettighedsfokus på børn i udsatte positioner (Peter Hjaltason: Udsatte børns rettigheder i den kommunale socialforvaltning. Mai Heide Ottosen: Udsatte skilsmissebørn og barnets bedste. Anne-Dorthe Hestbæk: Anbragte børn og unges rettigheder - hvor godt lykkes det os?) ; Særlige grupper af børn og unge (Nikolaj Nielsen: Inklusion af børn med handicap i et menneskeretligt perspektiv. Børns rettigheder og æreskultur / Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen. Line Vikkelsø Slot: Uacceptabel social kontrol - en (ny) udfordring) ; Dilemmaer i praktisk socialt arbejde (Børns rettigheder - krav og udfordringer i kommunal praksis / Idamarie Leth Svendsen et. al. Forældre og børns rettigheder i socialt myndighedsarbejde med udsatte familier - inddragelse, indflydelse og deltagelse / Anne Marie Villumsen & Line Berg. Tea Torbenfeldt Bengtsson: At hjælpe socialt udsatte børn) ; Samarbejde om børn i dagtilbud og døgnanbringelser (Samarbejde mellem fagprofessionelle i kommunale forvaltninger og institutioner / Nanna Høygaard Lindeberg & Hans Skov Kloppenborg. Annette Faye Jacobsen: Samarbejdet mellem forvaltning, forældre og anbringelsessted. Martin Hofmann: Børns ret til selv- og medbestemmelse på sikrede institutioner) ; Kontrol med børns forhold og rettigheder (Kontrol og tilsyn / Caroline Adolpsen & Anette Faye Jacobsen. Tilsyn med anbragte børn / Lars Aagerup & Lisbeth Helgesen)
  ISBN nr.: 
  9788750054085
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780764|980|a
 3. Demens og kultur : demensomsorg i et interkulturelt lys

  • Bog
  61.641 HAN

  Demens og kultur : demensomsorg i et interkulturelt lys

  2020
  Forlagets beskrivelse: Interessen for hvordan kultur påvirker mennesker som lever med demens, deres familier og helsearbeidere som har ansvar for omsorg og behandling, øker. Mennesker er like forskjellige i etniske minoritetsgrupper som i majoritetsbefolkningen. Livsstil, livssyn, hendelser og erfaringer gjennom et langt liv gjør at vi alle utvikler oss forskjellig. Det er derfor sentralt å hjelpe personer med demens med å ivareta sin identitet, sin restfunksjon og de trekk ved deres kultur som er viktige for dem. Kunnskap om andre kulturer er et viktig redskap for å kunne møte mennesker fra etniske minoriteter som er rammet av demens, på en god måte. Helsearbeidere gir pleie, omsorg og behandling til enkeltpersoner, ikke kulturer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720459|980|.
  Note: 
  Indhold: Aldring i et kulturelt perspektiv ; Aldring og demens ; Kommunikasjon og samhandling ; Familiebaseret eller profesjonell omsorg? ; Identitetsbevarende og trygghetskapende tiltak ; Ivaretakelse av tradisjoner
  ISBN nr.: 
  9788205531819
  Omfang: 
  120 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720459|980|a
 4. Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  • Bog
  19.01 VIT

  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  2020
  Forlagets beskrivelse: Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet. Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720467|980|.
  Bidrag af: 
  Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte) ; Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv (Per Arne Tufte) ; Kunnskapsbasert praksis og translasjon: om kunnskapstyper og standardisering (Hilde Bondevik & Eivind Engebretsen) ; Handling og rasjonalitet (Edmund Henden) ; Fenomenologiens mange ansikter (Magdalene Thomassen) ; Kropp-sinn; fysisk-psykisk: et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse- og sosialfagene (Gunn Engelsrud) ; Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning (Magdalene Thomassen) ; Hermeneutikk som metode – introduksjon til hermeneutisk intensjonalisme (Nils Gilje) ; Kritisk realisme – å forklare og forstå det sosiale (Monica Kjørstad) ; Sosialkonstruksjonisme (Per Koren Solvang) ; Praktisk kunnskap (Sissel Seim) ; Verdier og forskning (Dag Jenssen) ; Frigjørende samfunnsvitenskap (Mathias Nygaard)
  ISBN nr.: 
  9788205518377
  Omfang: 
  363 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720467|980|a
 5. Menneske først : noget om at hjælpe mennesker videre

  • Bog
  38.43 SME

  Menneske først : noget om at hjælpe mennesker videre

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Med baggrund i et mangeårigt virke inden for det sociale område, videregiver forfatteren i cases og forløbsbetragtninger sine refleksioner og råd i forbindelse med at hjælpe mennesker videre fra fastlåste situationer i deres liv hvad enten det drejer sig om jobsituationen, den sociale spændetrøje eller lavt selvværd
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:54146523|980|.
  Note: 
  Indhold: Om at opbygge tillid ; Forventningsafstemning ; Fra tanke til handling ; Den gode praksis ; Frivillig i det sociale område ; Når alt alligevel går galt ; Den usunde relation
  ISBN nr.: 
  9788702245448
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:54146523|980|a
 6. Jura og socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54219539|980|.
  Note: 
  Indhold: Lovregler - hvad skal jeg vide som sagsbehandler? ; Overblik over de forvaltningsretlige regler ; Retssikkerhed ; Lov om aktiv socialpolitik ; Beskæftigelsesområdet ; Love om sygedagpenge ; Revalidering, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og folkepension ; Børn og unge ; Børn og voksne med handicap ; Organiseringen af den kommunale forvaltning og samarbejde ; Økonomiske aspekter
  ISBN nr.: 
  9788750051329
  Omfang: 
  325 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54219539|980|a
 7. Menneskesyn i socialt arbejde

  • Bog
  38.4 MEN

  Menneskesyn i socialt arbejde

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Forlagets beskrivelse: Velfærdspolitiske ideer om det produktive menneske er en stærk drivkraft i udviklingen af menneskesyn. Dette kommer til udtryk i en forventning om, at hjælp til mennesker i sårbare positioner skal føre til selvforsørgelse – eller til at de kan klare sig selv ved at realisere egne ressourcer, netværk og potentialer for forandring. Hvad betyder det for socialt arbejde? Går noget tabt? Kommer nogen i klemme? Forfatterne viser, at der findes menneskesyn, som i dag har trange kår, men som er vigtige, fordi de kan nuancere og udvide vores forestillinger om, hvad det vil sige at være et produktivt menneske. Det viser de med eksempler fra socialt arbejdes praksis – beskæftigelsesområdet, psykiatri- og handicapområdet, børne-, familie- og ungeområdet samt det boligsociale område. Bogen giver nye perspektiver på udviklingen af velfærd og socialt arbejde og bidrager til refleksion over og diskussion om, hvordan vi betragter og behandler mennesker, der befinder sig i udsatte, sårbare eller vanskelige positioner.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:55128170|980|.
  Bidrag af: 
  Pia Ringø, Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov et al.
  Note: 
  Indhold: Udviklingen af det produktive menneske (Ideen om det produktive menneske - historiske kampe om menneskesyn / Pia Ringø og Maria Appel Nissen. Maria Appel Nissen: Kampe om menneskesyn - hvem er homo faber?). Menneskesyn i socialt arbejdes praksis (Alle mennesker har ressourcer / Mia Arp Fallov og Lykke Larsen. Det netværkende menneske / Rasmus Hoffmann Birk, Mia Arp Fallov og Lykke Larsen. Det potentielle menneske / Andreas Møller Jørgensen og Pia Ringø). Bevægelser i socialt arbejdes praksis (Maria Appel Nissen: Kompleksitet, tid og fleksibilitet. Mia Arp Fallov: Socialt arbejdes oversættelse af det produktive menneske. Pia Ringø: At have indsigt i menneskets liv - en situationel forståelse i socialt arbejde. Kampe om menneskesyn og perspektiver på udviklingen af socialt arbejde / Maria Appel Nissen, Pia Ringø og Mia Arp Fallov)
  ISBN nr.: 
  9788750051824
  Omfang: 
  237 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:55128170|980|a
 8. Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  • Bog
  38.4 MIK

  Fagprofessionelles møde med udsatte klienter : dilemmaer i den organisatoriske praksis

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Om hvordan velfærdsstaten møder udsatte klienter. Baseret på interviews med klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53895956|980|.
  Note: 
  Sammenfattes i: Når udsatte borgere møder velfærdssystemet, Indhold: Hvorfor studere social udsathed - og hvordan? ; At være socialt udsat ; Social udsathed og strukturelle faktorer : regler, love, økonomi og moral ; Den kommunale kontekst ; Dobbeltdiagnoser : psykiske lidelser og misbrug ; Gæld og udsathed ; Dokumentation og pædagogik ; Kriminalitet og udsathed ; Dilemmaer i arbejdet med udsatte klienter ; Interesseorganisationers syn på udsathed
  ISBN nr.: 
  9788741271972
  Omfang: 
  254 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53895956|980|a
 9. Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126791607|980|.
  Note: 
  innhold: Faglig forståelse ; Sentrale spørsmål ; Usynliggjøringsprosesser ; Ugyldiggjøringsmekanismer ; Skader og konsekvenser ; Barns smerteuttrykk ; Framgangsmåter ved mistanke ; Bekymringer og mistanker ; Avdekking ; Kommunikasjon mellom voksen og barn ; Arbeid med overgrepssaker: Du er ditt beste redskap ; Tverretatlig samarbeid ; Aktuelle samarbeidspartnere ; Fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft ; Tverretatlig samarbeid kommer ikke av seg selv! ; Forebygging: Hva kan vi gjøre?
  ISBN nr.: 
  9788215028781
  Omfang: 
  293 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126791607|980|a
 10. Frivillighed

  • Bog
  38.2 AST

  Frivillighed

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Betragtninger om frivillighedens væsen og det frivillige arbejdes betydning for demokrati og sammenhængskraft i samfundet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54892527|980|.
  Note: 
  Indhold: Frihed, lighed, frivillighed ; Fællesskab og social kapital ; Frivilligheden forvaltet ; Vedholdende og anerkendt ; Jeg drømte mig en drøm
  ISBN nr.: 
  9788771846416
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54892527|980|a