• Dansk
 • English

term.subject="socialpædagogisk arbejde"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen et al.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN nr.: 
  9788750057956
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39372312|980|a
 2. Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  • Bog
  38.5 SID

  Sidste udvej : om at anbringe og blive anbragt på sikret institution

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om socialt anbragte unge og de socialfaglige beslutninger, der ligger til grund for en sikret anbringelse. Bogen handler specifikt om sikret anbringelse, men også om det svære samarbejde med unge i udsatte positioner, forvaltningspraksis og dilemmaer i tvangsmæssige indgreb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38762362|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750057635
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38762362|980|a
 3. Den bedste modgift mod omsorgstræthed er omsorg

  • Tidsskriftsartikel

  Den bedste modgift mod omsorgstræthed er omsorg

  I: Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 7 (2021), S. 8-13
  Det koster at skulle leve sig ind i udsatte og traumatiseredes liv på daglig basis. Alligevel kan de færreste nok forestille sig et arbejde som socialpædagog uden empati og omsorg. Men "compassion" og egenomsorg kan gøre det nemmere at være i det svære, lyder budskabet fra pædagog, forfatter og cand.pæd. Anne-Mette Sohn Jensen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61443134|980|.
  Omfang: 
  S. 8-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 7 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61443134|980|a
 4. Low Arousal 2 som redskab til at forebygge udadreagerende adfærd

  • Tidsskriftsartikel

  Low Arousal 2 som redskab til at forebygge udadreagerende adfærd

  I: Social udvikling, 2021, nr. 4, S. 29-35
  Metoden Low Arousal anser udfordrende adfærd som en strategi hos borgeren for at klare svære situationer, og ikke som et udtryk for modstand, og derfor ses adfærden også som en reaktion hos borgeren på baggrund af uhensigtsmæssigt sammenspil og kommunikation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61771468|980|.
  Omfang: 
  S. 29-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2021, nr. 4
  Haves:: 
  870971-tsart:61771468|980|a
 5. Når natur gør en forskel i det socialpædagogiske arbejde

  • Tidsskriftsartikel

  Når natur gør en forskel i det socialpædagogiske arbejde

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021), S. 87-101
  Projektet "Natur til et godt liv - Laboratoriet" har man undersøgt hvbad der sker, når naturen integreres i arbejdet med unge på kanten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61544968|980|.
  Omfang: 
  S. 87-101
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61544968|980|a
 6. Når drømmekandidaten er svær at finde

  • Tidsskriftsartikel

  Når drømmekandidaten er svær at finde

  I: Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 8 (2021), S. 17-20
  Mange socialpædagogiske arbejdspladser har svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraf, men at ansætte for bredt kan forværre problemet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61589368|980|.
  Omfang: 
  S. 17-20
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 8 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61589368|980|a
 7. Nye arbejdsdelinger i socialpædagogisk praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Nye arbejdsdelinger i socialpædagogisk praksis

  I: Tidsskrift for arbejdsliv, Årg. 23, nr. 1 (2021), S. 66-83
  Det analyseres hvordan faglighed og arbejdsdelinger forhandles under arbejdet med digitale dokumentationssystemer i tre forskellige socialpædagogiske institutionstyper; den markedsorienterede, den bureaukratiske og den pædagogiske institution
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39100479|980|.
  Omfang: 
  S. 66-83
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for arbejdsliv, Årg. 23, nr. 1 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:39100479|980|a
 8. Verdens ældste pædagogiske debat

  • Tidsskriftsartikel

  Verdens ældste pædagogiske debat

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021), S. 7-14
  Om den idehistoriske baggrund for den pædagogiske debat som den udfolder sig i relation til metoden low arousal og de etiske komplikationer, der kan trækkes herfra. Dikotomien mellem autoritære og autonomistøttende pædagogiske positioner udpeges, og en række sammenhænge mellem pædagogisk og etisk praksis sammenfattes. Der gives eksempler på, hvorledes spændingsfeltet mellem god etisk praksis og pædagogiske indsatser går hånd i hånd
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61533303|980|.
  Omfang: 
  S. 7-14
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 24, nr. 1 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61533303|980|a
 9. Der mangler kvalificerede tilbud og hjælp til mennesker med udviklingshæmning, som har ruskmiddelproblemer

  • Tidsskriftsartikel

  Der mangler kvalificerede tilbud og hjælp til mennesker med udviklingshæmning, som har ruskmiddelproblemer

  I: Stof, Nr. 38 (2021), S. 66-71
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39076225|980|.
  Omfang: 
  S. 66-71
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Stof, Nr. 38 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:39076225|980|a
 10. Fra socialpædagog til tilsynschef: Styrk de faglige fordi'er

  • Tidsskriftsartikel

  Fra socialpædagog til tilsynschef: Styrk de faglige fordi'er

  I: Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 2 (2021), S. 8-13
  Som leder har hun skullet vende en arbejdsplads, hvor magtanvendelser stod i kø. Løsningen blev at give fagligheden et kvalitetsløft af de helt store. Nu vil Trine Stokholm som ny tilsynschef bruge sin praksiserfaring til - sammen med alle landets socialpædagoger - at give socialområdet et løft
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39026651|980|.
  Omfang: 
  S. 8-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 78, nr. 2 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:39026651|980|a