• Dansk
 • English

term.subject="socialpædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Erfaret magt : frustrationer og fastholdelser på botilbud

  • Bog
  38.78 ERF

  Erfaret magt : frustrationer og fastholdelser på botilbud

  2020
  1. udg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130661912|980|.
  Bidrag af: 
  Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy Kragh
  Note: 
  Ifølge Grundloven er den personlige frihed ukrænkelig. Men for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har der altid været undtagelser. På botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autisme kan personalet med hjemmel i serviceloven f.eks. fastholde beboerne, hvis de er til fare for sig selv eller andre. Personalet kan også bruge magt til at afværge ødelæggelse af indbo. Ifølge loven må sådanne indgreb alene ske for at sikre beboerne ”omsorg, værdighed og tryghed” eller for at tilgodese ”hensynet til fællesskabet”. Men hvordan erfarer beboerne egentlig selv at blive holdt fast? Spørgsmålet har hidtil været fraværende i forskningen og den offentlige debat. Denne bog er således den første, som undersøger beboernes egne erfaringer. Bogen belyser både magtanvendelsernes historiske baggrund og deres nutidige konsekvenser. I bogen møder vi mennesker placeret på botilbud i byernes randområder og i udkanten af offentlighedens bevidsthed og interesse. Med udgangspunkt i deres fortællinger viser Erfaret magt, hvordan de voldsomme episoder er forbundet med følelser som trods, afmagt, stolthed og skam, og hvordan destruktive mønstre med eskalerende vold og magt kan blive skabt, men også brudt. Herigennem belyser bogen de menneskelige konsekvenser af særlovene – den måde, de forvaltes på, og det menneskesyn, som ligger bag. Stine Grønbæk Jensen er antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. ved Historie på Syddansk Universitet. Hun har været tilknyttet Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og Pædagogik på Københavns Universitet og er nu ansat på Syddansk Universitet. Hendes forskning omhandler erfaringer og erindringer fra velfærdsstatens institutioner. Modtager af Bank-Mikkelsens Mindepris i 2020. Jesper Vaczy Kragh er historiker og ph.d. ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Arbejder i dag på Københavns Universitet. Har skrevet bøger om udsatte grupper og psykiatriens hist, Med litteraturhenvisninger
  ISBN nr.: 
  9788740833218
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130661912|980|a
 2. Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 KVA

  Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale i social- og specialspecialiseringens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Med refleksionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599318|980|.
  Bidrag af: 
  Annika Foxby, Inge Andrea Bjørnshave et al.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Mennesker i udsatte positioner (Birgit Kirkebæk: Social- og specialpædagogikkens historie og paradigmer. Gitte Riis Hansen: Hvem er de udsatte? Mette Tellerup Larsen: Etiske dilemmaer i social- og specialpædagogisk praksis. Videnskabsteori i en social- og specialpædagogisk kontekst / af Louise Hvidtved Byskov og Christian Sung Dan Pedersen. Mikkel Boje Smidt: Pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner). Identitet og fællesskab (Rikke Yde Tordrup: Et barn kan udviklingspsykologisk gå i stykker - udviklende øjeblikke kan "klinke skårene". Heidi Lykke Nissen: At afvige eller være såkaldt normaliseret - det er spørgsmålet. Maj-Lill Skov: Inklusionsdilemmaer med fokus på socialt udsatte. Astrid Hestbech: Teknologi i social- og specialpædagogik. Bevægelse i specialpædagogikken / af Thomas Bille, Mette Schmidt og Göran Krantz). Relation og kommunikation (Didaktik og læreprocesser i relation til social- og specialpædagogik / af Inge Andrea Bjørnhave og Helga Borgbjerg Hansen. Jørgen Lyhne: Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Annika Foxby: Natur og udeliv i social- og specialpædagogikken. Æstetiske læreprocesser i socialpædagogisk arbejde / af Bennyé D. Austring og Merete Cornét Sørensen. Mie Skads Jeppson: Derfor er mindfulness relevant inden for sundhedsfremme på social- og specialområdet). Samarbejde og udvikling (De social- og specialpædagogiske institutioner, deres organisationer og ledelsesmæssige rammer - og tværprofessionelle samarbejde / af Charlotte Nørgaard og Lone Tams Gildberg. Hans Månsson: Skabelse af special- og socialpædagogisk professionsidentitet gennem aktiv udfordring af pædagogisk praksis. Heidi Lykke Nissen: Neuropædagogik og professionel selvrefleksion. Dokumentation og socialpædagogik / af Randi Andersen, Jonas Sprogøe og Lars Christian Aagerup)
  ISBN nr.: 
  9788771606690
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47599318|980|a
 3. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Mads Thomsen (f. 1981-06-01): Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Note: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN nr.: 
  9788771608014
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883245|980|a
 4. Social- og specialpædagogik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53828191|980|.
  Bidrag af: 
  Holger Kjærgaard (f. 1934)
  Note: 
  Indhold: Holger Kjærgaard: Social- og specialpædagogik - hvad er det? Individualiserende problemforståelser i pædagogisk arbejde / af Britta Dumstrei & Simon Sejer Nielsen. Ullrich Zeitler: Kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. John Andersen: Empowerment, kritisk teori og aktionsforskning. Inge M. Bryderup: Synet på børn og på de socialpædagogiske opgaver - et historisk blik. Janne Hedegaard Hansen: Inklusion og eksklusion. Bennyé D. Austring: Æstetik og socialpædagogik. Mikkel Boje Smidt: Social- og specialpædagogisk arbejde med udgangspunkt i målgruppens livsbetingelser. Kevin Anthony Perry: "SuperStikkerPatruljen" - tillid og mistillid som udtryk for kulturel indramning. Marleen Stefansen: Tilværelsespsykologi og kvalificeret selvbestemmelse - teoretiske afsæt for udviklingen af mestringsevne hos unge med sociale og psykiske vanskeligheder. Trine Schultz: Omsorgs- og handlepligt i forhold til udsatte børn og unge samt voksne med nedsat psykisk funktionsevne. Mie Engen: Autonomi og mestring - socialpædagogisk arbejde med voksne udviklingshæmmede i botilbud. Mette Rømer: Det socialpædagogiske arbejde på botilbud med domfældte udviklingshæmmede - rammebetingelser og dilemmaer. Ditte-Marie From: Sundhedsfremmende pædagogik på specialinstitutioner. Psykosocialt arbejde i relationel praksis sammen med mennesker med alvorlige psykiske problemer / af Pernille Mørch Jensen og Line Top Abildtrup. Anni Mortensen: Neuropædagogik - pædagogik med hjernen og med hjertet. Pædagogisk arbejde på plejehjem med fokus på mennesker med demens / af Elisabeth Mølholm Andersen og Mette Wraagaard Ingstrup. Birgit Kirkebæk: Etik i social- og specialpædagogik
  ISBN nr.: 
  9788750051282
  Omfang: 
  378 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53828191|980|a
 5. Den store casebog : om børn, unge og voksne i skoler og institutioner

  • Bog
  37.12 STO

  Den store casebog : om børn, unge og voksne i skoler og institutioner

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Introduktion til casebegrebet, herunder hvordan man kan arbejde analytisk og konstruktivt med cases. Cases med studiespørgsmål opdelt i kategorierne daginstitutioner, skoler og mennesker i udsatte positioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54604947|980|.
  Note: 
  Indhold: Cases : spejlbilleder af virkeligheden ; Daginstitutioner (Børnehave og vuggestue) ; Skole (Indskolingen ; Mellemtrinnet ; Udskolingen ; Specialpædagogiske tilbud ; Skole-fritid) ; Mennesker i udsatte positioner (Udviklingshæmmede ; Døgninstitution for børn og unge ; Socialpsykiatrien ; Aflastning)
  ISBN nr.: 
  9788741271163
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54604947|980|a
 6. Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 SOC

  Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Grundbog til specialisering i social- og specialpædagogik med fokus på særlige kendetegn for disse typer af pægagogikker, hvad de kan bruges til, hvem de retter sig mod, hvordan de udføres i praksis og hvordan man uddanner til dem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46076427|980|.
  Bidrag af: 
  Tim Vikær Andersen
  ISBN nr.: 
  9788741269672
  Omfang: 
  624 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46076427|980|a
 7. Udfordrende adfærd : konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer

  • Bog
  Kjeld Høgsbro: Udfordrende adfærd : konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer
  38.78 HØG

  Udfordrende adfærd : konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Indføring i de forhold og problemstillinger, man som studerende eller ny medarbejder konfronteres med i det professionelle arbejde på boenheder for borgere med udfordrende adfærd
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54700466|980|.
  Note: 
  Indhold: Beboernes livsverden ; Medarbejdernes situation ; Ledelse, styring og selvstyring ; Livsverden, samspil og styring - en sammenfatning ; Analytisk redskab - et appendix ; Opgaver
  ISBN nr.: 
  9788750052043
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54700466|980|a
 8. Jeg kan : en kreativ metode til løsning af voksnes problemer : fra problem til færdighed - løsningsfokuseret metode

  • Bog
  38.79 ROS

  Jeg kan : en kreativ metode til løsning af voksnes problemer : fra problem til færdighed - løsningsfokuseret metode

  2019
  Om hvordan psykisk sårbare personer og personer med funktionsnedsættelser i teori og praksis kan hjælpes til at løse hverdagsproblemer ved at lære nye færdigheder. Med eksempler på en række forløb med brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46844068|980|.
  Bidrag af: 
  Svaneke Kurser & Rådgivning
  Note: 
  Bygger videre på: Børn kan, Hertil findes arbejdsbog
  ISBN nr.: 
  9788743008002
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Svaneke Kurser & Rådgivning, Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46844068|980|a
 9. Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde : udvikling af en narrativ metode på Synscenter Refsnæs - det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse

  • Bog
  38.72 NAR

  Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde : udvikling af en narrativ metode på Synscenter Refsnæs - det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om udviklingen og afprøvning af en narrativ socialpædagogisk metode med afsæt i Michael Whites terapeutiske tilgang. Et forløb, som en gruppe medarbejdere og en gruppe unge med alvorlig synsnedsættelse på Synscenter Refsnæs var en del af
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47495814|980|.
  Bidrag af: 
  Narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde projekt
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet "Narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde. Et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjælland"
  ISBN nr.: 
  9788772102740
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47495814|980|a
 10. Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde : udvikling af en narrativ metode på Himmelev - et behandlingstilbud til børn og unge med autisme i Region Sjælland

  • Bog
  38.79 NAR

  Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde : udvikling af en narrativ metode på Himmelev - et behandlingstilbud til børn og unge med autisme i Region Sjælland

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om udviklingen og afprøvning af en narrativ socialpædagogisk metode med afsæt i Michael Whites terapeutiske tilgang. Et forløb, som en gruppe medarbejdere og en gruppe unge med autisme på Himmelev behandlingstilbud var en del af
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46567897|980|.
  Bidrag af: 
  Narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde projekt
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet "Narrativ tilgang i socialpædagogisk arbejde. Et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjælland"
  ISBN nr.: 
  9788772100180
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46567897|980|a