• Dansk
 • English

term.subject="skatteret"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skat for de finansielle uddannelser - 2020

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47672694|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Skattepligt samt gavebegrebet ; Skatteopgørelse for personer ; Pensioner ; Ejendomsbeskatning ; Salg af fast ejendom ; Kursgevinstloven ; Aktiebeskatning for personer ; Indkomstopgørelsen for virksomheder ; Skattemæssige afskrivninger ; Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ; Skatteopgørelsen for selskaber ; Moms og lønsumafgift
  ISBN nr.: 
  9788741278131
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47672694|980|a
 2. Skatteforvaltning - skatteproces - skattekontrol

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48166237|980|.
  Note: 
  Indhold: Principper og historik (Skatteforvaltningsrettens overordnede systematik ; Historik ; Skatteforvaltningsloven) ; Skatteforvaltningen (Told- og skatteforvaltningen - organisation og kompetence ; Skatterådet ; Kommunalbestyrelsens kompetence - Borgerservice ; Skatteministeren ; Sagsbehandlingsregler ; Genoptagelse og ændring ; Ekstraordinær skatteansættelse - Fristgennembrud - 6 måneders reaktionsfrist) ; Skatteproces (Administrativ klage - klagesystem ; Klage til Skatteministeren ; Skatteankestyrelsen ; Fælles regler for klage ; Skatteankenævn ; Landsskatteretten ; Ombudsmanden ; Domstolsprøvelse ; Sagsomkostninger - Omkostningsdækning) ; Skatteansættelsen (Indledning og historik ; Procedure og fremgangsmåde ved skatteansættelsen ; Skatteindberetningsloven ; Oplysningspligten ; Oplysningsfrister ; Administrative sanktioner ved undladt eller ukorrektopfyldelse af oplysningspligt ; Skatteansættelsen - Sagsoplysning og "bevisbyrde") ; Skattekontrollen (Indledning og historik ; National og international skattekontrol ; Kontrolbeføjelsernes tidsmæssige udstrækning ; Kontrolbeføjelser over skatteyderen ; Kontrolbeføjelser over for tredjemand ; Retssikkerhedsloven)
  ISBN nr.: 
  9788757444865
  Omfang: 
  437 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48166237|980|a
 3. Generationsskifte og omstrukturering : det skatteretlige grundlag

  • Bog
  Birgitte Sølvkær Olesen: Generationsskifte og omstrukturering : det skatteretlige grundlag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48803008|980|.
  Note: 
  Indhold: Overdragelse af den personligt ejede virksomhed med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse af aktier med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse mellem ægtefæller/ugifte samlevende ; Overdragelse med succession til medarbejdere ; Stiftelse af selskab ; Omstrukturering ; Aktieombytning ; Fusion ; Tilførsel af aktier ; Spaltning
  ISBN nr.: 
  9788757448481
  Omfang: 
  392 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48803008|980|a
 4. Skat for de finansielle uddannelser - 2019

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178599|980|.
  Note: 
  Indhold: Skattepligt samt gavebegrebet ; Skatteopgørelse for personer ; Pensioner ; Ejendomsbeskatning ; Salg af fast ejendom ; Kursgevinstloven ; Aktiebeskatning for personer ; Indkomstopgørelsen for virksomheder ; Skattemæssige afskrivninger ; Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ; Skatteopgørelsen for selskaber ; Moms og lønsumafgift
  ISBN nr.: 
  9788741274737
  Omfang: 
  241 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46178599|980|a
 5. Forældrekøb : skattemæssige aspekter af forældrekøb

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46466713|980|.
  Note: 
  Indhold: Beskatning af parterne i det løbende retsforhold (Hjemmelsgrundlaget for lejefiksering ; Fastsættelse af markedslejen ; Skattemæssige konsekvenser for udlejer ; Skattemæssige konsekvenser for barnet) ; Beskatning ved overgang af ejendommen til barnet (Værdiansættelse ; Beskatning af forældrene eller forældrenes hovedaktionærselskab; Beskatning af barnet)
  ISBN nr.: 
  9788757445190
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46466713|980|a
 6. Er det rimeligt, at staten snupper noget af din arv?

  • Avisartikel

  Er det rimeligt, at staten snupper noget af din arv?

  I: Kristeligt dagblad, 2020-08-15, Arv & Testamente, s. 18-19
  Spørgsmålet om, hvorvidt arveafgiften er rimelig eller ej, styres ofte af ideologiske eller moralske argumenter. Men der findes også samfundsøkonomiske fordele og ulemper. To økonomer argumenterer for hver deres synspunkt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48684114|980|.
  Omfang: 
  Arv & Testamente, s. 18-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2020-08-15
  Haves:: 
  870971-avis:48684114|980|a
 7. Ny afgørelse om omgåelse af regler på skatteområdet

  • Avisartikel

  Ny afgørelse om omgåelse af regler på skatteområdet

  I: Jyllands-posten, 2020-07-11, Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Skattelovgivningen er gennem en årrække blevet suppleret af uskrevne principper om tilsidesættelse af transaktioner, som reelt må anses som en omgåelse af loven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48563333|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-07-11
  Haves:: 
  870971-avis:48563333|980|a
 8. Bødskov tøver over krav om forældelsesfrist i skattesager

  • Avisartikel

  Bødskov tøver over krav om forældelsesfrist i skattesager

  I: Berlingske tidende, 2020-08-14, Sektion 2, s. 10
  Ecco, der netop har været igennem en 14 år lang skattesag, efterlyser sammen med Dansk Erhverv en forældelsesfrist i skattesager. Borgerlige skattordførere bakker op, men skatteministeren tøver, selv om han godt forstår frustrationen over, at skattesager trækker ud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48676863|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2020-08-14
  Haves:: 
  870971-avis:48676863|980|a
 9. Sådan skærpes beskatningen ved forældrekøb

  • Avisartikel

  Sådan skærpes beskatningen ved forældrekøb

  I: Jyllands-posten, 2020-01-04, Erhverv (østudgave), s. 16-17
  Regeringen har varslet ændringer af de skatteretlige regler for forældrekøb, og af finanslovsaftalen fremgår det således, at virksomhedsskatteordningen - forventeligt med virkning fra 2021 - ikke skal kunne anvendes ved forældrekøb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47614244|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 16-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-01-04
  Haves:: 
  870971-avis:47614244|980|a
 10. Skærpede skatteregler for forældrekøb

  • Avisartikel

  Skærpede skatteregler for forældrekøb

  I: Jyllands-posten, 2020-09-05, Erhverv (østudgave), s. 18-19
  Spørg om penge Med et lovudkast har Skatteministeriet lagt op til en skærpet beskatning af forældrekøb. Indgrebet er særligt rettet mod forældre, der har væsentlige renteudgifter og anvender virksomhedsordningen. Den tidligere varslede "tvangshævning" af forældrekøbsejendomme i virksomhedsordningen - omtalt i artiklen den 7. januar 2020 "Skærpet beskatning ved forældrekøb" - ser derimod ud til at være opgivet til fordel for en mindre vidtrækkende stramning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48796419|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 18-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-09-05
  Haves:: 
  870971-avis:48796419|980|a