• Dansk
 • English

term.subject="senmodernitet"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kreativitetens opfindelse : om den samfundsmæssige æstetiseringsproces

  • Bog
  Andreas Reckwitz: Kreativitetens opfindelse : om den samfundsmæssige æstetiseringsproces
  30.12 REC

  Kreativitetens opfindelse : om den samfundsmæssige æstetiseringsproces

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Kultursociologisk blik på kunstens rolle i en større strukturel og samfundsmæssig kontekst. Analyse og redegørelse for hvordan en kobling mellem det æstetiske og det økonomiske i stadig stigende grad gør sig gældende i det senmoderne samfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48195172|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann
  Note: 
  Indhold: Det kreatives uundgåelighed ; Æstetisering og kreativitetsdispositiv : det æstetiske nyes samfundsmæssige regime ; Kunstnerisk "skabelse" mellem genisubjekt og publikum : det moderne kunstfelts tilblivelse ; Centrifugal kunst : kunstpraksissernes selvudvidelse ; Den æstetiske økonomis opkomst : permanent innovation, creative industries og designøkonomi ; Kreativitetens psykologisering : fra det patologiske geni til normaliseringen af ressourceselvet ; Stjernesystemets genese : massemediernes konstruktion af ekspressiv individualitet ; Creative cities : byerne kulturalisering ; Æsteticeringssamfundet : strukturer, dissonanser, alternativer ; Singulariteternes samfund og kreativitetsdispositivitet
  Original titel: 
  Die Erfindung der Kreativität
  ISBN nr.: 
  9788741277202
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48195172|980|a
 2. Singulariteternes samfund : om modernitetens strukturændringer

  • Bog
  30.11 REC

  Singulariteternes samfund : om modernitetens strukturændringer

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46413164|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann
  Note: 
  Indhold: Indledning: Det særliges eksplosion ; Moderniteten mellem det almenes og det særegnes sociale logik (Det almenes sociale logik ; Det særegnes sociale logik ; Kultur og kulturalisering ; Kultursfærens transformation) ; Singulariteternes postindustrielle økonomi (Enestående varer i kulturkapitalismen ; Kulturelle singularitetsmarkeder) ; Singulariseringen af arbejdsverdenen (Arbejds- og organiseringspraksisser i the creative economy ; Arbejdssubjekternes selv- og fremmedsingularisering) ; Digitalisering som singularisering: kulturmaskinens opkomst (Kulturaliseringens teknologi ; Kulturelle og maskinelle singulariseringsprocesser) ; Den singulære livsførelse: livsstile, klasser, subjektformer (Den nye middelklasses livsstil: succesfuld selvrealisering ; Den singularistiske livsstils byggesten ; Ulighedens kulturalisering) ; Differentiel liberalisme og kulturessentialisme: politikkens forandring (Apertistisk-differentiel liberalisme og det lokales politik ; Kulturessentialismens opkomst) ; Afslutning: det almenes krise?
  Original titel: 
  Die Gesellschaft der Singularitäten
  ISBN nr.: 
  9788741273440
  Omfang: 
  444 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46413164|980|a
 3. Folkelige sundhedsopfattelser : et antropologisk feltarbejde om danskernes sundhed

  • Bog
  61.3 OBE

  Folkelige sundhedsopfattelser : et antropologisk feltarbejde om danskernes sundhed

  2019
  1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: Bogen har til formål at undersøge folkelige sundhedsopfattelser i Danmark fra et antropologisk perspektiv. Metodisk baserer bogen sig på etnografiske interviews og deltagerobservation. I betegnelsen folkelig ligger en understregning af, at bogen præsenterer en analyse af informanternes opfattelse af sundhed i deres hverdagsliv. Bogen søger således en forståelse af den sociale og kulturelle dynamik, hvorunder sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd konstrueres. Bogen er relevant for forskere og sundhedsprofessionelle. Den kan benyttes i udformningen af sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, da den søger en forståelse af den sociale og kulturelle dynamik, hvori initiativerne indtræder ved deres implementering. Bogen er en redigeret udgave af en Ph.d., som aldrig blev færdig.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46605381|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning (Det antropologiske perspektiv ; Kulturel distance ; Roller ; Metode ; Subjektivitet ; Bogen opbygning) ; Folkelig sundhed (Sundhed som helhed ; Sundhed og sygdom ; Kontruktionen af folkelig sundhed , Sundhedens forhandling og fortolkning ; At undersøge folkelig sundhed) ; Kultur og krop i senmoderniteten – en teoretisk ramme (Den sociale aktør ; Sociale relationer i senmoderniteten ; Det vestlige selv, den vestlige krop ; Kroppens grænser ; Individets identitesarbejde ; Sociale felter, habitus og symbolsk kapital ; Normalitet mellem selvkontrol og selvudfoldelse) ; Folkelig sundhed som normalitet (Normalitet ; Folkelig sundhed som normalitet ; Selvudfoldelsens normalitet ; Selvkontrollens normalitet ; Indviduelle og sociale sundhedsversioner) ; Forhandlingen af sundhedsversioner (Opvækst ; Sociale handlerum ; Ansvar og indblanding) ; Sundhed og krop (Sundhed som kropstegn ; Sociale kropstegn ; Det usunde kropsideal , Kropstegn som social adskillelse) ; Sundhedsbegrebets historiske konstruktion (Sundhed som statsligt imperativ ; Sundhed og individets autonomi ; Sundhed som matters in place) ; Folkelige sundhedsopfattelser – en konklusion, Forlagets forfatterbeskrivelse: Lars Oberländer er oprindelig uddannet antropolog med en specialisering i medicinsk antropologi. fra Københavns Universitet. Han har lavet feltarbejde i Tanzania og Østafrika. Siden har han arbejdet sundhedsfremme/forebyggelse, akkreditering og kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen
  ISBN nr.: 
  9788743009412
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  BoD
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46605381|980|a
 4. Postmoderne etik

  • Bog
  15 BAU

  Postmoderne etik

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Om etik i postmodernismen, som er såvel den moralske persons fordærv og mulighed, og om hvordan det er et moralsk spørgsmål, hvilket af den postmoderne tilstands to ansigter, der vil blive den permanente
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52619742|980|.
  Bidrag af: 
  Leif Ebbesen
  Note: 
  Indhold: Moral i moderne og postmoderne perspektiv ; Moralsk ansvar, etiske regler ; Den ironiske universalitet ; De ironiske udgangspunkter ; En moralsk sammensmeltning af to : Bag den moralske forening ; Sociale rum : det kognitive, det æstetiske, det moralske ; Privat moral, offentlig usikkerhed ; En oversigt : afslutningen er i begyndelsen
  Original titel: 
  Postmodern ethics
  ISBN nr.: 
  9788799841158
  Omfang: 
  322 sider
  Udgiver: 
  Reflect
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:52619742|980|a
 5. Stress : en konsekvens af senmoderniteten?

  • Bog
  30.13 STR

  Stress : en konsekvens af senmoderniteten?

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Stress set i et sociologisk perspektiv med fokus på identitetsdannelse og socialisation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29896860|980|.
  Bidrag af: 
  Ole Hedegaard Jensen
  Note: 
  Indhold: Stress - en konsekvens af senmodernitetens mangfoldighed og individuelle frihed? ; Samfundsforandringernes betydning for individ og identitet ; Stresssamfundet - en ny virkelighed for det senmoderne netværksmenneske? ; Hvad skal, kan og bør gøres for at forebygge stress? ; Essays om stress
  ISBN nr.: 
  9788761649874
  Omfang: 
  124 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:29896860|980|a
 6. Senmodernitet

  • Artikel
  Haves:: 
  870971-faktalink:37062332|980|a
 7. På med studenterhuen!

  • Avisartikel

  På med studenterhuen!

  I: Berlingske tidende, 2016-06-22, Sektion 1, s. 31
  Eksamenstid. Studenterhuen er i senmodernitetens navn blevet et helt personligt projekt for den unge student. Traditionelt har det været læreren, der satte huen på hovedet af eleven, men i dag er det oftest forældre, søskende, bedsteforældre eller en ven, som gør det. Huen er ikke bare en hue, men et udtryk for selviscenesættelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37008613|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 31
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2016-06-22
  Haves:: 
  870971-avis:37008613|980|a
 8. Teaching, learning and education in late modernity : the selected works of Peter Jarvis

  • Bog
  37.01 JAR

  Teaching, learning and education in late modernity : the selected works of Peter Jarvis

  2012
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:111993483|980|.
  ISBN nr.: 
  9780415684743, 9780415684736, 9780203802946
  Omfang: 
  xvi, 225 s.
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:111993483|980|a
 9. Børn i senmoderniteten : barndomspsykologiske perspektiver

  • Bog
  30.1662 SOM

  Børn i senmoderniteten : barndomspsykologiske perspektiver

  2010
  1. udgave, 1. oplag (2010)
  Om børn og børneopdragelse i en tid, hvor barnet ses som et unikt væsen, der oplever og forstår på sin egen måde, og hvor der stilles krav til både forældre og pædagoger om at kunne erkende og indleve sig i det enkelte barns perspektiv - og handle derefter
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:28284357|980|.
  Bidrag af: 
  Ole Gammeltoft, Tom Havemann
  Note: 
  Indhold: Børneperspektiv og børns perspektiv : teorisyn i senmoderniteten (Børneperspektiv og børns perspektiv i en senmoderne kontekst ; Barndomssociologiske positioner : et børneperspektiv? ; Børnesyn i udviklingspsykologien : et et børneperspektiv muligt? ; Integration af perspektiverne : er det muligt?) ; Senmoderne barndomstemaer (Forældres opdragelsesstile : hvordan reguleres børn i senmoderniteten? ; Fædre i senmoderniteten : hvor involverede er de? ; Findes det reflekterende barn i det refleksivt senmoderne? : kritiske vurderinger og pædagogiske fordringer ; Situation og relation : et barndomspsykologisk perspektiv ; Børns læring i senmoderniteten : et barndomspsykologisk standpunkt ; Senmoderne barndomstemaer)
  ISBN nr.: 
  9788741253251
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:28284357|980|a
 10. Tabere og vindere i disciplinens tid

  • Avisartikel

  Tabere og vindere i disciplinens tid

  I: Weekendavisen, 2013-10-18, S. 4
  Akademikere & Co. vil hellere løbe rundt om Søerne, når det passer dem, end gå til gymnastik hver torsdag. Og derfor formes byerne efter dem. De slanke grupperer sig midt i byerne, de fede i udkanterne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:35769420|980|.
  Omfang: 
  S. 4
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Weekendavisen, 2013-10-18
  Haves:: 
  870971-avis:35769420|980|a