• Dansk
 • English

term.subject="sagsbehandling"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 2. Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  • Bog
  : Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv
  38.51 BØR

  Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen har fokus på børns rettigheder og giver de fagprofessionelle, der arbejder med børn, viden og værktøjer til at kunne inddrage børnerettigheder i deres virke
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780764|980|.
  Bidrag af: 
  Asta Breinholt, Anne-Dorthe Hestbæk, Anette Faye Jacobsen et al.
  Note: 
  Indhold: Børns vilkår i velfærdsstaten (Asta Breinholt: Udsatte familier : hvad tæller for børns fremtidsudsigter? Børnefattigdom i velfærdsstaten / Asger Graa Andreasen & Anne-Dorthe Hestbæk. Økonomi og rettigheder / Steen Juul Hansen & Ida Schrøder) ; Rettighedsfokus på børn i udsatte positioner (Peter Hjaltason: Udsatte børns rettigheder i den kommunale socialforvaltning. Mai Heide Ottosen: Udsatte skilsmissebørn og barnets bedste. Anne-Dorthe Hestbæk: Anbragte børn og unges rettigheder - hvor godt lykkes det os?) ; Særlige grupper af børn og unge (Nikolaj Nielsen: Inklusion af børn med handicap i et menneskeretligt perspektiv. Børns rettigheder og æreskultur / Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen. Line Vikkelsø Slot: Uacceptabel social kontrol - en (ny) udfordring) ; Dilemmaer i praktisk socialt arbejde (Børns rettigheder - krav og udfordringer i kommunal praksis / Idamarie Leth Svendsen et. al. Forældre og børns rettigheder i socialt myndighedsarbejde med udsatte familier - inddragelse, indflydelse og deltagelse / Anne Marie Villumsen & Line Berg. Tea Torbenfeldt Bengtsson: At hjælpe socialt udsatte børn) ; Samarbejde om børn i dagtilbud og døgnanbringelser (Samarbejde mellem fagprofessionelle i kommunale forvaltninger og institutioner / Nanna Høygaard Lindeberg & Hans Skov Kloppenborg. Annette Faye Jacobsen: Samarbejdet mellem forvaltning, forældre og anbringelsessted. Martin Hofmann: Børns ret til selv- og medbestemmelse på sikrede institutioner) ; Kontrol med børns forhold og rettigheder (Kontrol og tilsyn / Caroline Adolpsen & Anette Faye Jacobsen. Tilsyn med anbragte børn / Lars Aagerup & Lisbeth Helgesen)
  ISBN nr.: 
  9788750054085
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780764|980|a
 3. Sagsbehandling i øjenhøjde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:55140340|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er forvaltningsret ; Det retlige landskab ; Forvaltningsloven , Offentlighedsloven ; Beskyttelse af personoplysninger ; God forvaltningsskik ; Kontrol og klagemuligheder
  ISBN nr.: 
  9788757438529
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:55140340|980|a
 4. Bedre begrundet praksis : velfærdsudvikling efter evidensbølgen

  • Bog
  35 BED

  Bedre begrundet praksis : velfærdsudvikling efter evidensbølgen

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Om hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis. Præsentation af modeller, greb og metoder, der kan bruges, når socialrådgivere, lærere, beskæftigelseskonsulenter, pædagoger, sundhedspersonale m.fl. skal bedømme og forbedre hinandens arbejde i en lokalt forankret praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53895549|980|.
  Bidrag af: 
  Leif Tøfting Kongsgaard, Morten Hulvej Rod
  Note: 
  Indhold: Platforme for bedre begrundet praksis (Hanne Kathrine Krogstrup: Er vi forberedte, når evidensbølgen klinger af? Fra kompleksitet til professionel handlekraft / Søren Willert og Andreas Granhof Juhl). Veje til bedre begrundet praksis (Søren Willert: Videosupervision : at møde sig selv på skærmen. Sabine Jørgensen: Den samtaleanalytiske rollespilsmetode : tæt på det talte ord. Paraetnografi : på opdagelse i egen organisation / Morten Hulvej Rod og Kasper Tang Vangkilde. Dorte Caswell: Praksislogikker : et kompas for handling. Drivkraftmodellen : hverdagen som læremester / Charlotte Wegener og Lisbet Lynggaard-Jensen. Diskursmodellen : at sætte ord på det, der tages for givet / Marianne Tewes og Elvi Weinreich. Leif Tøfting Kongsgaard: Audit : fagfæller bedømmer fagfæller. Susanne Bargmann: FIT : systematisk feedback fra borgeren. Hanne Kathrine Krogstrup: BIKVA : brugerinvolvering i kvalitetsudvikling. Aktionslæring : om at skrue på praksis / Anna Paldam Folker og Sigurd Lauridsen. Jakob Hassing Pedersen: Supervision : mellem fagprofessionel læring og organisatorisk udvikling. Jacob Anhøj: Forbedringsmodellen : evidensbaseret kvalitetsudvikling. Steen Hildebrandt: Verdensmålene som begrundelse og ledestjerne for næste praksis)
  ISBN nr.: 
  9788759325773
  Omfang: 
  394 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53895549|980|a
 5. Jura og socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54219539|980|.
  Note: 
  Indhold: Lovregler - hvad skal jeg vide som sagsbehandler? ; Overblik over de forvaltningsretlige regler ; Retssikkerhed ; Lov om aktiv socialpolitik ; Beskæftigelsesområdet ; Love om sygedagpenge ; Revalidering, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og folkepension ; Børn og unge ; Børn og voksne med handicap ; Organiseringen af den kommunale forvaltning og samarbejde ; Økonomiske aspekter
  ISBN nr.: 
  9788750051329
  Omfang: 
  325 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54219539|980|a
 6. Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54872100|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen
  Note: 
  Indhold: Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier / Maria Appel Nissen og Margit Harder. Anne-Dorthe Hestbæk: De mest udsatte familiers levevilkår. Helhedsorienterede sociale indsatser med fokus på handling og læring / Martin Bæksgaard Jakobsen og Ulf Hjelmar. Det bøjelige helhedssyn - når organiseringen former det sociale arbejde / Maja Haack, Annemette Matthiessen og Birgitte Zeeberg. Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier i Skive kommune / Line Berg og Camilla Brath Bach. Christian Buskjær Christensen: Sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune. Ulrikke von Tangen Rothe: Lolland Kommunes heldhedsorienterede indsats for familier med komplekse problemer. Martin Bæksgaard Jakobsen: Virksomme mekanismer i helhedsorienteret socialt arbejde. Anne Marie Villumsen: Familiernes stemme om helhedsorienteret socialt arbejde ; Mellem socialrådgiver og familie. Ulf Hjelmar: Organisatorisk og lovgivningsmæssig læring i det helhedsorienterede sociale arbejde. Camilla Armstrong Gjedde: Hvad slås børnene fra de udsatte familier med? Når der ikke rigtig er noget at tage sig sammen af / Lene Mosegaard Søbjerg og Christina Klitbjerg-Nielsen
  ISBN nr.: 
  9788750051947
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54872100|980|a
 7. Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  • Bog
  34.22 MON

  Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178718|980|.
  Note: 
  Indhold: Overblik, retsregler og forvaltningslove ; God forvaltningsskik, journalisering og notatpligt ; Regler for sagsbehandlingen ; Myndighedens behandling og udlevering af oplysninger ; Indholdmæssige krav - lovmæssig forvaltning ; Kontrol og klagemuligheder
  ISBN nr.: 
  9788741268767
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46178718|980|a
 8. Professionelle roller i borgersamtaler

  • Bog
  38.401 PRO

  Professionelle roller i borgersamtaler

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedspersoners samtaler med borgere og de forskellige roller, som forventes af myndighedspersonen: gæst/vært, mødeleder, undersøger, fødselshjælper, rådgiver eller dommer samt om betydningen af samspillet borger/myndighedsperson
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47535352|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning – to eksempler ; Borgersamtaler i det offentlige ; Myndighedspersonens seks roller ; Roller og mellemmenneskelige relationer ; Myndighedsroller i telefonsamtaler ; Kommunikationsmønstre i rollerne
  ISBN nr.: 
  9788771609554
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47535352|980|a
 9. Meningsfuldt? : kritiske perspektiver på social intervention

  • Bog
  38.401 MEN

  Meningsfuldt? : kritiske perspektiver på social intervention

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  En række forskere i social intervention undersøger hvad det indebærer at sociale interventioner er meningsfulde og hvilke kriterier der afgør om en intervention giver mening og har legitimitet. Samt hvem det er vigtigt for - borgerne, de professionelle eller myndighederne?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47606519|980|.
  Bidrag af: 
  Jo Krøjer, Peter Hagedorn-Rasmussen
  Note: 
  Indhold: Manglende meningsfuldhed (Søren Salling Weber: Krisens kompleksitet : fem kritiske perspektiver. Når velfærdsstaten intervenerer / af Martin Bachdal Willaa og Theis Petersen. Anita Mac: En skidt praksis : offentlige forvaltningers tilgange til udsatte borgere. Peter Busch-Jensen: Økonomisk rationalitet og meningsfuldhed). Meningsfulde interventionsmetoder (Jo Krøjer: Erindringsværksted : at intervenere i meningsskabelse. Liv Graversen: Meningsfuldhed i fremtidsværksteder med "aktivitetsparate" unge. Peter Hagedorn-Rasmussen: Fjolleri som meningsskabende intervention. Silas Harrebye: Den sociale interventions aktivistiske traditioner og politiske dimensioner)
  ISBN nr.: 
  9788772162034
  Omfang: 
  260 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47606519|980|a
 10. Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  • Bog
  38.79 DIA

  Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46899032|980|.
  Bidrag af: 
  Cecilie Moesby-Jensen
  Note: 
  Indhold: Cecilie K. Moesby-Jensen: Socialfagligt myndighedsarbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Del 1 (Handicapforståelser, neuropsykiatriske diagnoser og myndighedsarbejde med børn og unge / Inge Storgaard Bonfils og Cecilie K. Moesby-Jensen. Louise Bøttcher: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed. Et juridisk blik på børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen. Myndighedsopgaver og heldhedssyn i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Cecilie K. Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs og Maja Lundemark Andersen). Del 2 (Vilkår og praksis i det socialfaglige myndighedsarbejde omkring børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD ; Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og deres oplevelser af samarbejdet med myndighedsrådgivere / Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen. Cecilie K. Moesby-Jensen: Unge med autismespektrumforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere. Maja Lundemark Andersen: Unge med ADHD - i møder med de sociale systemer)
  ISBN nr.: 
  9788759331484
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46899032|980|a