• Dansk
 • English

term.subject="sagsbehandling"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 2. Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  • Bog
  38.51 BØR

  Børns rettigheder : i socialfagligt og pædagogisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen har fokus på børns rettigheder og giver de fagprofessionelle, der arbejder med børn, viden og værktøjer til at kunne inddrage børnerettigheder i deres virke
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780764|980|.
  Bidrag af: 
  Asta Breinholt, Anne-Dorthe Hestbæk, Anette Faye Jacobsen et al.
  Note: 
  Indhold: Børns vilkår i velfærdsstaten (Asta Breinholt: Udsatte familier : hvad tæller for børns fremtidsudsigter? Børnefattigdom i velfærdsstaten / Asger Graa Andreasen & Anne-Dorthe Hestbæk. Økonomi og rettigheder / Steen Juul Hansen & Ida Schrøder) ; Rettighedsfokus på børn i udsatte positioner (Peter Hjaltason: Udsatte børns rettigheder i den kommunale socialforvaltning. Mai Heide Ottosen: Udsatte skilsmissebørn og barnets bedste. Anne-Dorthe Hestbæk: Anbragte børn og unges rettigheder - hvor godt lykkes det os?) ; Særlige grupper af børn og unge (Nikolaj Nielsen: Inklusion af børn med handicap i et menneskeretligt perspektiv. Børns rettigheder og æreskultur / Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen. Line Vikkelsø Slot: Uacceptabel social kontrol - en (ny) udfordring) ; Dilemmaer i praktisk socialt arbejde (Børns rettigheder - krav og udfordringer i kommunal praksis / Idamarie Leth Svendsen et. al. Forældre og børns rettigheder i socialt myndighedsarbejde med udsatte familier - inddragelse, indflydelse og deltagelse / Anne Marie Villumsen & Line Berg. Tea Torbenfeldt Bengtsson: At hjælpe socialt udsatte børn) ; Samarbejde om børn i dagtilbud og døgnanbringelser (Samarbejde mellem fagprofessionelle i kommunale forvaltninger og institutioner / Nanna Høygaard Lindeberg & Hans Skov Kloppenborg. Annette Faye Jacobsen: Samarbejdet mellem forvaltning, forældre og anbringelsessted. Martin Hofmann: Børns ret til selv- og medbestemmelse på sikrede institutioner) ; Kontrol med børns forhold og rettigheder (Kontrol og tilsyn / Caroline Adolpsen & Anette Faye Jacobsen. Tilsyn med anbragte børn / Lars Aagerup & Lisbeth Helgesen)
  ISBN nr.: 
  9788750054085
  Omfang: 
  311 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780764|980|a
 3. Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  • Bog
  34.22 MON

  Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178718|980|.
  Note: 
  Indhold: Overblik, retsregler og forvaltningslove ; God forvaltningsskik, journalisering og notatpligt ; Regler for sagsbehandlingen ; Myndighedens behandling og udlevering af oplysninger ; Indholdmæssige krav - lovmæssig forvaltning ; Kontrol og klagemuligheder
  ISBN nr.: 
  9788741268767
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46178718|980|a
 4. Professionelle roller i borgersamtaler

  • Bog
  38.401 PRO

  Professionelle roller i borgersamtaler

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedspersoners samtaler med borgere og de forskellige roller, som forventes af myndighedspersonen: gæst/vært, mødeleder, undersøger, fødselshjælper, rådgiver eller dommer samt om betydningen af samspillet borger/myndighedsperson
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47535352|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning – to eksempler ; Borgersamtaler i det offentlige ; Myndighedspersonens seks roller ; Roller og mellemmenneskelige relationer ; Myndighedsroller i telefonsamtaler ; Kommunikationsmønstre i rollerne
  ISBN nr.: 
  9788771609554
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47535352|980|a
 5. Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  • Bog
  38.79 DIA

  Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46899032|980|.
  Bidrag af: 
  Cecilie Moesby-Jensen
  Note: 
  Indhold: Cecilie K. Moesby-Jensen: Socialfagligt myndighedsarbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Del 1 (Handicapforståelser, neuropsykiatriske diagnoser og myndighedsarbejde med børn og unge / Inge Storgaard Bonfils og Cecilie K. Moesby-Jensen. Louise Bøttcher: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed. Et juridisk blik på børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen. Myndighedsopgaver og heldhedssyn i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Cecilie K. Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs og Maja Lundemark Andersen). Del 2 (Vilkår og praksis i det socialfaglige myndighedsarbejde omkring børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD ; Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og deres oplevelser af samarbejdet med myndighedsrådgivere / Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen. Cecilie K. Moesby-Jensen: Unge med autismespektrumforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere. Maja Lundemark Andersen: Unge med ADHD - i møder med de sociale systemer)
  ISBN nr.: 
  9788759331484
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46899032|980|a
 6. Meningsfuldt? : kritiske perspektiver på social intervention

  • Bog
  38.401 MEN

  Meningsfuldt? : kritiske perspektiver på social intervention

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  En række forskere i social intervention undersøger hvad det indebærer at sociale interventioner er meningsfulde og hvilke kriterier der afgør om en intervention giver mening og har legitimitet. Samt hvem det er vigtigt for - borgerne, de professionelle eller myndighederne?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47606519|980|.
  Bidrag af: 
  Jo Krøjer, Peter Hagedorn-Rasmussen
  Note: 
  Indhold: Manglende meningsfuldhed (Søren Salling Weber: Krisens kompleksitet : fem kritiske perspektiver. Når velfærdsstaten intervenerer / af Martin Bachdal Willaa og Theis Petersen. Anita Mac: En skidt praksis : offentlige forvaltningers tilgange til udsatte borgere. Peter Busch-Jensen: Økonomisk rationalitet og meningsfuldhed). Meningsfulde interventionsmetoder (Jo Krøjer: Erindringsværksted : at intervenere i meningsskabelse. Liv Graversen: Meningsfuldhed i fremtidsværksteder med "aktivitetsparate" unge. Peter Hagedorn-Rasmussen: Fjolleri som meningsskabende intervention. Silas Harrebye: Den sociale interventions aktivistiske traditioner og politiske dimensioner)
  ISBN nr.: 
  9788772162034
  Omfang: 
  260 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47606519|980|a
 7. Midtvejsstatus

  • Tidsskriftsartikel

  Midtvejsstatus

  I: Advokaten, Årg. 99, nr. 2 (2020), S. 22-25
  Er Advokatnævnet blevet skrappere i sine afgørelser? Hvilke sager har gjort størst indtryk? Og kan sagsbehandlingstiden komme længere ned? Højesteretsdommer gør status efter tre år som formand for Advokatnævnet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48415296|980|.
  Omfang: 
  S. 22-25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Advokaten, Årg. 99, nr. 2 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48415296|980|a
 8. Stressede sagsbehandlere har svært ved at overholde lov om udsatte børn

  • Avisartikel

  Stressede sagsbehandlere har svært ved at overholde lov om udsatte børn

  I: Berlingske tidende, 2020-01-22, Sektion 1, s. 18
  Regeringens planer for udsatte børn tager ikke højde for, at kommunernes sagsbehandlere har for travlt til at overholde gældende lovgivning - sådan som Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer selv fortæller
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47670357|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 18
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2020-01-22
  Haves:: 
  870971-avis:47670357|980|a
 9. 25-årig er kommunalansat og født i Danmark - men han må ikke få at vide, hvorfor han ikke kan blive dansk statsborger

  • Avisartikel

  25-årig er kommunalansat og født i Danmark - men han må ikke få at vide, hvorfor han ikke kan blive dansk statsborger

  I: Information, 2020-01-11, S. 8
  Deniz opfylder alle krav til at få dansk statsborgerskab og fik sidste efterår besked om, at han stod til at komme på loven. Alligevel fik han et halvt år senere et overraskende afslag uden begrundelse og uden klagemulighed, et såkaldt PET-afslag. Institut for Menneskerettigheder mener, at den praksis er konventionsstridig
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47620651|980|.
  Omfang: 
  S. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-01-11
  Haves:: 
  870971-avis:47620651|980|a
 10. Ventetiden for behandling afbyggseager i hovedstadsomradet vokser

  • Avisartikel

  Ventetiden for behandling afbyggseager i hovedstadsomradet vokser

  I: Berlingske tidende, 2020-02-23, Sektion 1, s. 4-5
  Ni ud af ti af de kommuner, hvor borgere og virksomheder venter længst på at få behandlet byggesager, ligger i hovedstadsområdet. Generelt er sagsbehandlingen blevet langsommere fra 2018 til 2019. "Ikke godt nok," mener Dansk Byggeri. "Der findes ikke nogen let og hurtig løsning på problemet," erkender Kommunernes Landsforening
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47846803|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 4-5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2020-02-23
  Haves:: 
  870971-avis:47846803|980|a