• Dansk
 • English

term.subject="psykisk arbejdsmiljø"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  • Bog
  60.136 ABI

  The secret of the four day week : how to make your business grow by working less

  2020
  1. edition, 1. impression (2020)
  Om den danske virksomhed IHH Nordic, der har indført 4-dages arbejdsuge og samtidigt har fordoblet omsætningen. Om fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge og om en ny måde at arbejde på som matcher fremtidens udfordringer. Med råd til både medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47722071|980|.
  Bidrag af: 
  Billy O'Shea, Pernille Bjerrum
  Original titel: 
  Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige
  ISBN nr.: 
  9788772162140
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47722071|980|a
 2. Relationer i organisationer : en verden til forskel

  • Bog
  60.136 HAS

  Relationer i organisationer : en verden til forskel

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  De gængse metoder til at fremme personlig udvikling, løse problemer og afgøre konflikter i organisationer problematiseres, og der anvises alternative metoder til at skabe relationelt ansvar, dialog og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46647238|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskellige perspektiver på livet i organisationer (Indledning til del 1 ; Det enkelte organisationsmedlem – fokus på individ eller relation? (Individet ; Relationer ; Når sproget blænder for relationer) ; Begivenheder i organisationer (Hverdagssproget og den lineære forklaringsmodel ; Forståelse som objektiv årsagsforklaring ; Forståelse som erfaringsbaseret opfattelse af sandheder ; Forståelse som adgangsbillet til en social fremtid ; Den lineære og cirkulære forståelsesforms konsekvenser for relationer) ; Tid i organisationer (Tid som objektiv og målelig tid ; Tid som middel til social koordination ; Tid som konventionel metafor ; Tid som meningsskabende kontekstmarkør ; Tidsforståelser og udvikling) ; Narrativer i organisationer (Narrativet og den lineære forklaringsmodel ; Narrativet som konventionel metafor ; Narrativet som kontekstafhængig og positionsbevidst historie ; Narrativer og organisationsudvikling) ; Organisationer (Organisationer som en del af den objektive virkelighed ; Metaforiske forståelser af organisationer ; Organisationer som heliotropiske systemer ; Organisationsforståelse og ændringsstrategier) ; Kommunikation i organisationer (Kommunikation som transmission af informationer ; Kommunikation som relationsbestemte handlinger ; Kommunikation som komplekse interaktionsmønstre i store systemer ; Forskellige perspektiver på skriftlig kommunikation) ; Magt og afmagt i organisationer (Magt som adgang til og rådighed over ressourcer ; Magt som muligheden for at definere virkeligheden ; Brugbarheden af de forskellige perspektiver på magt) ; Rolle og position i organisationer (Rolle som forventninger til og normer for adfærd ; Position som placering i en diskurs ; Position som et erkendelsesmæssigt udgangspunkt ; Rolle og position – hvor fører begreberne os hen?) ; Følelser, ansvar og etik i organisationer (Følelser som en intrapsykisk tilstand hos den enkelte person ; Følelser, individuelt ansvar og moralsk vurdering af andre ; Følelser og værdinormer ; Følelser som kulturelt formet adfærd ; Følelser og relationer ; Følelser og relationelt ansvar)) ; Erkendelsesteori, sprog og organisationsudvikling (Indledning til del 2 ; Personvurdering i organisationer – når relationer bliver usynlige (Hverdagsforståelsen af personlig udvikling ; Oplevelsen af andre mennesker ; Metoder til leder- og medarbejdervurdering ; Risici ved anvendelsen af lineære metoder til personvurdering ; Kendetegn ved individorienterede metoder til personvurdering) ; Koordinationsudvikling i organisationer – når relationer synliggøres (På vej til et nyt sprog om forbundethed ; Et socialkonstruktionistisk alternativ til personvurdering ; Kendetegn ved relationsorienterede metoder til koordinationsudvikling) ; Konfliktløsning – når relationer er beskadiget (Konflikter som en del af den objektive virkelighed ; Ekspertrådgivning som metode til afgørelse af konflikter ; Konflikter som en kollision mellem parternes individuelle behov og interesser ; Faser i optrapning af konflikter ; Parternes egen forhandling af aftaler som metode ; Aftalefokuseret mediation som metode ; Kendetegn ved individorienterede metoder til konfliktløsning) ; Konflikt-opløsning – når relationer og konflikthistorier omformes (Konflikter som sociale konstruktioner ; Den anerkendende udforskning som metode til konflikt-opløsning ; Systemisk konfliktintervention som metode ; Narrativ mediation som metode ; Kendetegn ved relationsorienterede konflikt-opløsningsmetoder) ; Lederens handlekraft og erkendelsesteori (Grundlæggende antagelser i ledelse ; Individspekulationer og motivgranskning – når ledelse kommer på afveje ; Ledelse af relationer ; Legitim ledelse ; Sprogets skabende kraft ; Lederens handlemuligheder efter en personvurdering ; Lederens handlemuligheder, når der er konflikt ; Lederens handlekraft set i et etisk perspektiv ; Opmærksomhedspunkter for ledere) ; Konklusioner (Metode og erkendelsesteori ; Overblik over de beskrevne metoder ; Det springende punkt ; Det svære valg ; Det relationelle ansvar)), Oversigt over eksempler: Eksempel 1: Den omplacerede leder ; Eksempel 2: Den utilfredse direktør ; Eksempel 3: Den „indædte“ konflikt mellem to afdelinger ; Eksempel 4: Den påtænkte spørgeskemaundersøgelse ; Eksempel 5: Den varme stol ; Eksempel 6: Den beslutningslammede chefgruppe ; Eksempel 7: Den visionære direktør i kamp ; Eksempel 8: Den invaderende medarbejdersamtale ; Eksempel 9: Den omsorgsfulde leder ; Eksempel 10: At tale for lukkede døre ; Eksempel 11: Projektlederen, som skulle udvikle sig ; Eksempel 12: Den uforståelige feedback ; Eksempel 13: De anonyme interviews ; Eksempel 14a: Gruppen med den rå tone ; Eksempel 14b: Gruppen med den rå tone (fortsat) ; Eksempel 15a: Konflikten, der løb løbsk ; Eksempel 15b: Konflikten, der løb løbsk (fortsat) ; Eksempel 16a: Den konfliktramte ledelse ; Eksempel 16b: Den konfliktramte ledelse (fortsat) ; Eksempel 17: Sidste udkald
  ISBN nr.: 
  9788771587111
  Omfang: 
  390 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46647238|980|a
 3. Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige

  • Bog
  60.136 ABI

  Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Om den danske virksomhed IHH Nordic, der har indført 4-dages arbejdsuge og samtidigt har fordoblet omsætningen. Om fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge og om en ny måde at arbejde på som matcher fremtidens udfordringer. Med råd til både medarbejdere og ledere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46538862|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772161174
  Omfang: 
  212 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46538862|980|a
 4. Ledelse med social kapital i den offentlige sektor

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46076311|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er social kapital? (Ti år med social kapital ; Ledelse i den offentlige sektor under forandring ; Social kapital i organisationer ; Kerneopgaven, tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) ; Ledelse med social kapital i praksis (Lederens roller og opgaver ; Effektive arbejdsprocesser med udgangspunkt i kerneopgaven ; Design af samarbejde ; Tillid, magt og kontrol ; Retfærdighed i ledelse af medarbejdere ; Faglige medarbejdere - mellem selvledelse og samarbejde ; Social kapital i samspillet mellem borger og medarbejder ; Forandringer som vilkår?)
  ISBN nr.: 
  9788750053989
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46076311|980|a
 5. Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  • Bog
  61.44 HÅN

  Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  2019
  Forlagets beskrivelse: Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505191|980|.
  Bidrag af: 
  Ole André Bråten (f. 1977), Anette Falkum (f. 1982)
  Note: 
  Indhold: Kommunikasjon og konflikthåndtering (Konflikthåndtering: strategier og metoder ; Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering) ; Før, Under og etter konfliktsituasjonen (Før konfliktsituasjoner ; Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og trusselsituasjoner ; Etter hendelsen) ; Scenariobaserte caser (Arenaer der du kan møte vold, trusler og trakassering)
  ISBN nr.: 
  9788202663636, 9788202625306
  Omfang: 
  205 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505191|980|a
 6. "Mobning rammer de samme centre i hjernen som smerte" : hver 10. er blevet mobbet på jobbet

  • Tidsskriftsartikel

  "Mobning rammer de samme centre i hjernen som smerte" : hver 10. er blevet mobbet på jobbet

  I: IN, Nr. 4 (2020) = 2020, apr., S. 53-55
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48661823|980|.
  Omfang: 
  S. 53-55
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  IN, Nr. 4 (2020) = 2020, apr.
  Haves:: 
  870971-tsart:48661823|980|a
 7. Er du en mobber?

  • Tidsskriftsartikel

  Er du en mobber?

  I: DJØF-bladet, Årg. 44, nr. 7 (2020), S. 54-59
  Husker du at sige hej og invitere alle med til de rigtige møder - og til frokost. Uanset om der er tale om bevidste valg eller rene forglemmelser, kan det nemlig være den slags små ting, der fører til anstrengte relationer på arbejdspladsen og med tiden ender som mobning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48803083|980|.
  Omfang: 
  S. 54-59
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  DJØF-bladet, Årg. 44, nr. 7 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48803083|980|a
 8. Thomas Milsted: Ny bekendtgørelse er en kæmpe sejr for arbejdsmiljøet

  • Tidsskriftsartikel

  Thomas Milsted: Ny bekendtgørelse er en kæmpe sejr for arbejdsmiljøet

  I: A4 medier online, 2020-10-01,
  Ny bekendtgørelse præciserer blandt andet arbejdet med og forebyggelse af stress og sexchikane
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48955738|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  A4 medier online, 2020-10-01
  Haves:: 
  870971-tsart:48955738|980|a
 9. Ingen engle og ingen skurke : mobning

  • Tidsskriftsartikel

  Ingen engle og ingen skurke : mobning

  I: Arbejdsmiljø, Årg. 36 nr. 3 (2020), S. 34-39
  Vi skal gøre op med robusthedskulturen og kigge arbejdsfællesskabet efter i sømmene, hvis vi skal mobning til livs på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48266398|980|.
  Omfang: 
  S. 34-39
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Arbejdsmiljø, Årg. 36 nr. 3 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48266398|980|a
 10. "Mobning rammer de samme centre i hjernen som smerte" : stress og angst

  • Tidsskriftsartikel

  "Mobning rammer de samme centre i hjernen som smerte" : stress og angst

  I: Psykologi, 2020, nr. 5, S. 54-57
  Om mobning på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38350404|980|.
  Omfang: 
  S. 54-57
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Psykologi, 2020, nr. 5
  Haves:: 
  870971-tsart:38350404|980|a