• Dansk
 • English

term.subject="praksis"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  • Bog
  19.01 VIT

  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  2020
  Forlagets beskrivelse: Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet. Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720467|980|.
  Bidrag af: 
  Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte) ; Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv (Per Arne Tufte) ; Kunnskapsbasert praksis og translasjon: om kunnskapstyper og standardisering (Hilde Bondevik & Eivind Engebretsen) ; Handling og rasjonalitet (Edmund Henden) ; Fenomenologiens mange ansikter (Magdalene Thomassen) ; Kropp-sinn; fysisk-psykisk: et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse- og sosialfagene (Gunn Engelsrud) ; Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning (Magdalene Thomassen) ; Hermeneutikk som metode – introduksjon til hermeneutisk intensjonalisme (Nils Gilje) ; Kritisk realisme – å forklare og forstå det sosiale (Monica Kjørstad) ; Sosialkonstruksjonisme (Per Koren Solvang) ; Praktisk kunnskap (Sissel Seim) ; Verdier og forskning (Dag Jenssen) ; Frigjørende samfunnsvitenskap (Mathias Nygaard)
  ISBN nr.: 
  9788205518377
  Omfang: 
  363 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720467|980|a
 2. Home exercise programs for musculoskeletal and sports injuries : the evidence-based guide for practitioners

  • Bog
  ? HOM

  Home exercise programs for musculoskeletal and sports injuries : the evidence-based guide for practitioners

  2020
  Forlagets beskrivelse: ”Home Exercise Programs for Musculoskeletal and Sports Injuries: The Evidence-Based Guide for Practitioners” is designed to assist and guide healthcare professionals in prescribing home exercise programs in an efficient and easy to follow format. With patient handouts that are comprehensive and customizable, this manual is intended for the busy practitioner in any medical specialty who prescribes exercise for musculoskeletal injuries and conditions. The most central aspect of any therapeutic exercise program is the patient’s ability to perform the exercises effectively and routinely at home. This book is organized by major body regions from neck to foot and covers the breadth of home exercises for problems in each area based on the current literature. Each chapter begins with a brief introduction to the rehabilitation issues surrounding the types of injuries that can occur and general exercise objectives with desired outcomes, followed by a concise review of the specific conditions and a list of recommended exercises. The remainder of the chapter is a visual presentation of the exercises with high-quality photographs and step-by-step instructions for performing them accurately. The most fundamental exercises to the rehabilitation of each specific region are presented first as the essential building blocks, followed then by condition-specific exercises that advance throughout the chapter. Using this section, the healthcare practitioner can provide patients with handouts that require little to no explanation and can customize the program and modify instructions to fit individual patient needs and abilities – with confidence the handouts will be a valuable tool to help patients recover successfully from musculoskeletal and sports injuries. Key Features: (1) Concise evidence-based guide for practitioners who prescribe home exercise programs for musculoskeletal and sports injuries. (2) Presents foundational, intermediate, and more advanced exercises for each body region and condition based on the current literature to achieve desired outcomes. (3) Highly visual approach with over 400 photographs demonstrating each exercise effectively with step-by-step instructions. (4) Each chapter includes evidence-based recommendations and goals for advancement of the exercise program. (5) Includes digital access to the ebook for use on most mobile devices and computers.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126601549|980|.
  Bidrag af: 
  Ian W. Wendel, James F. Wyss
  Note: 
  Online version: Home Exercise Programs for Musculoskeletal and Sports Injuries, Indhold: Home Exercise Programs for Shoulder Injuries / Jonathan Kirschner ; Home Exercise Programs for Elbow Injuries / John Gallucci ; Home Exercise Programs for Wrist and Hand Injuries / Julia Doty ; Home Exercise Programs for Hip Injuries / Jessica Hettler and Astrid DiVincent ; Home Exercise Programs for Knee Injuries / Jessica Hettler and Astrid DiVincent ; Home Exercise Programs for Ankle and Foot Injuries / Ian Wendel ; Home Exercise Programs for Cervical Spine Injuries / Gary Mascilak ; Home Exercise Programs for Thoracic Spine Injuries: Gary Mascilak ; Home Exercise Programs for Lumbar Spine Injuries / Amrish Patel
  ISBN nr.: 
  9781620701201
  Omfang: 
  xxxviii, 225 sider
  Udgiver: 
  Springer Publishing Company
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126601549|980|a
 3. Hvidbog om Refleksiv Praksislæring

  • Bog
  37.601 HVI

  Hvidbog om Refleksiv Praksislæring

  2020
  Forlagets beskrivelse: Professionshøjskolen UCN uddanner studerende til en lang række erhverv og professioner i et stadigt mere foranderligt samfund. Vores dimittender skal være parate til at deltage i og udvikle fremtidens samfund og fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en helt særlig tilgang til uddannelse. UCN’s uddannelser baserer sig på Refleksiv Praksislæring (RPL). Vi tror nemlig på, at refleksion er nøglen til at koble teori og praksis. Derfor arbejder vi i UCN med at udvikle en professionsdidaktik, der skaber gode rammer for refleksion – og dermed et højt læringsudbytte. Refleksiv Praksislæring er et fælles udgangspunkt og grundlag, der forener på tværs af funktioner og faglige skel. Vi arbejder bl.a. med at styrke, videreudvikle og integrere RPL i den daglige praksis gennem: (1) Udviklingsprojekter på alle uddannelsesområder. (2) Forskningsprojekter om RPL. (3) Videndeling og formidling, f.eks. konferencer og seminarer. (4) Kompetenceudvikling, f.eks. på UCN’s adjunktforløb.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126965214|980|.
  Bidrag af: 
  Line Helverskov Horn, Camilla Gyldendahl Jensen, Thomas Kjærgaard, Niels Bech Lukassen, Ingrid Maria Sørensen, Camilla Valbak-Andersen, Stine Bylin Bundgaard
  Note: 
  : White Paper on Reflective Practice-based Learning, Indhold: Indledning (Den klassiske udfordring med teori og praksis ; Refleksiv Praksislæring som grundlæggende afsæt på UCN ; Hvidbogens formål og opbygning) ; Det læringsteoretiske afsæt for Refleksiv Praksislæring (Refleksion i læreprocessen ; Oplevelse, tænkning og handling) ; Grundprincipper for undervisning der fremmer Refleksiv Praksislæring (1. grundprincip: Den studerendes egne oplevelser og erfaringer inddrages i undervisningen ; 2. grundprincip: Undervisningen planlægges med passende forstyrrelser ; 3. grundprincip: Undervisningen tilrettelægges som udforskning ; 4. grundprincip: Undervisningens indhold tager udgangspunkt i det gode eksempel ; 5. grundprincip: Undervisere og studerende samarbejder om læreprocesser ; 6. grundprincip: Undervisere og studerende skaber rum for dialog ; 4. Refleksiv Praksislæring: fra læringsteoretisk afsæt til teknikker) ; Referencer
  Omfang: 
  24 s.
  Udgiver: 
  Professionshøjskolen UCN
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126965214|980|a
 4. White Paper on Reflective Practice-based Learning

  • Bog
  37.601 WHI

  White Paper on Reflective Practice-based Learning

  2020
  Forlagets beskrivelse: University College of Northern Denmark – UCN – is an education and knowledge institution that educates and qualifies students for a wide range of trades, businesses, and professions in an ever more rapidly changing society. We want our graduates to be ready to participate in and develop the labour market and society of the future. This requires a very particular approach to education. Reflective Practice-based Learning (RPL) forms the base of UCN's study programmes as a shared understanding of learning and teaching. We believe that reflection bridges the gap between theory and practice. That’s why we at UCN continuously work to develop a pedagogical approach to teaching and learning that promotes reflection – thereby creating a high learning outcome. Reflective Practice-based Learning is a common understanding of learning that unites everyone across functions and disciplines. RPL is strengthened, developed and integrated in our daily practice through e.g.: (1) Educational development in all areas. (2) Research projects about RPL. (3) Knowledge sharing and communication, e.g. conferences and seminars. (4) Internal education and skills development. In this White Paper, you can learn more about the theoretical approach to learning and the six pedagogical principles that promote Reflective Practice-Based Learning.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:127039925|980|.
  Bidrag af: 
  Line Helverskov Horn, Camilla Gyldendahl Jensen, Thomas Kjærgaard, Niels Bech Lukassen, Ingrid Maria Sørensen, Camilla Valbak-Andersen, Stine Bylin Bundgaard
  Note: 
  : Hvidbog om Refleksiv Praksislæring, Indhold: Introduction (The classic challenge of theory and practice ; Reflective Practice-based Learning as UCN’s fundamental approach to teaching and learning ; The purpose and structure of the White Paper) ; The theoretical approch to learning supporting Reflective Practice-based Learning (Reflection in the learning process ; Experience, thinking and action) ; Pedagogical principles promoting Reflective Practice-based Learning (Fundamental Principle No. 1: The students’ own experiences are incorporated into teaching and learning activities ; Fundamental Principle No. 2: Teaching and learning activities designed to include appropriate disturbances ; Fundamental Principle No. 3: Teaching and learning activities are organised as exploration ; Fundamental Principle No. 4: The content of teaching and learning activities is based on the good example ; Fundamental Principle No. 5: Lecturers and students work together on learning processes ; Fundamental Principle No. 6: Lecturers and students create room for dialogue) ; Reflective Practice-based Learning: from a theoretical approach to specific techniques ; References
  Omfang: 
  24 p.
  Udgiver: 
  University College of Northern Denmark
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:127039925|980|a
 5. Cooper's Fundamentals of Hand Therapy : Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity

  • Bog
  ? COO

  Cooper's Fundamentals of Hand Therapy : Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity

  2020
  Third Edition
  Forlagets beskrivelse: Written for hand therapy specialists and non-specialists, ”Cooper's Fundamentals of Hand Therapy, 3rd Edition” emphasizes treatment fundamentals, and provides tips and guidelines for hand therapy practice. This easy-to-use illustrated text and reference guide helps further develop your clinical reasoning skills by describing what goes into the evaluation process, highlighting the humanistic side of each encounter through case studies, and providing the wisdom the contributing authors have acquired through years of practice. This new edition also features additional chapters on the use of common physical agents and orthoses, plus added content on how to integrate evidence-based findings into daily hand practice. Key Features: (1) UPDATED! Chapter covering Orthoses Essential Concepts reflects the latest information in the field. (2) Case studies with questions and resolutions help you develop strong clinical reasoning skills while presenting the human side of each client encounter. (3) Special features sections such as Questions to Discuss with the Physician, What to Say to Clients, Tips from the Field, and more help you find your own clinical voice. (4) Anatomy sections throughout text highlight important anatomical bases of dysfunctions, injuries, or disorders. (5) Clinical Pearls highlight relevant information from an experienced author and contributors that you can apply to clinical practice in the future. (6) Evaluation Techniques and Tips help you master appropriate and thorough clinical evaluation of clients. (7) Diagnosis-specific information in the final section of the book is well-organized to give you quick access to the information you need. New to This Edition: (a) NEW! Chapter covering Physical Agent Modalities helps you understand how to use common hand therapy tools. (b) NEW! Evidence-Based Practice content outlines how to closely examine evidence and integrate it into daily hand therapy practice. (c) NEW! Photos and illustrations throughout provide clear examples of tools, techniques, and therapies.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126887825|980|.
  Bidrag af: 
  Christine M. Wietlisbach
  Note: 
  Indhold: Fundamentals (Fundamentals: Hand Therapy Concepts and Treatment Techniques (Cynthia Cooper) ; Evidence-Based Practice: The Basic Tools (Michael John Borst) ; Functional Anatomy (Lori DeMott & Sharon R. Finn) ; Evaluation of the Hand and Upper Extremity (Linda J. Klein) ; Assessment of Functional Outcomes (Bridget Hill & Andrea Bialocerkowski) ; Hand Coordination (Cynthia Cooper & Colleen West) ; Orthoses: Essential Concepts (Deborah A. Schwartz) ; Fundamentals of Edema Management (Aida E. Olvera-Dyckes) ; Physical Agent Modalities in the Hand Clinic (Kendyl Brock Hunter) ; Tissue-Specific Exercises for the Upper Extremity (Peggy Stein & Lori Falkel) ; Clinical Reasoning and Problem-Solving in Upper Extremity Rehabilitation (Saba Kamal) ; Fundamentals of Client-Therapist Rapport (Goldie Eder & Renee B. Lonner) ; Facilitating Adherence to the Plan of Care (Lisa O’Brien & Luke Steven Robinson) ; Narratives in Hand Therapy (Cynthia Cooper) ; Utilization of Therapy Assistants in Hand Therapy (Luella Grangaard) ; Some Thoughts on Professionalism (Luella Grangaard)) ; Clinical Reasoning and Treatment Guidelines for Common Diagnoses of the Upper Extremity (Wounds (Christine M. Wietlisbach) ; Common Shoulder Diagnoses (Mark Butler) ; Elbow Diagnoses (Carol Page) ; Peripheral Nerve Problems (Anne Michelle Moscony) ; Wrist Fractures (Emily Seeley, Sarah Baier & Mike Szekeres) ; Wrist Instabilities (Sarah Mee) ; Hand Fractures (Melissa J. Hirth, Angela C. Chu & Julianne Wright Howell) ; Elbow, Wrist, and Hand Tendinopathies (Kathryn S. McQueen & Tim Pemberton) ; Finger Sprains and Deformities (Gary Solomon) ; Extensor Tendon Injury (Linda J. Klein) ; Flexor Tendon Injury (Linda J. Klein) ; Tendon and Nerve Transfers (Deborah A. Schwartz) ; Arthritis (Cynthia Clare Ivy) ; Burns (Lisa Deshales & Maura Ann Walsh) ; Infections (Louann Gulick Gaub) ; Dupuytren Contracture (Steven Kempton, Mojca Herman & Prosper Benhalm) ; Ganglions and Tumors of the Hand and Wrist (Julie Pal & Jackie Wallman) ; Traumatic Hand Injury Involving Multiple Structures (Paige E. Kurtz) ; The Stiff Hand (Susan Weiss) ; The Neurologic Hand (Gillian Porter & Lara Taggart) ; Complex Regional Pain Syndrome (Susan W. Stralka) ; Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (Cynthia Cooper) ; Clients With Functional Somatic Syndromes or Challenging Behavior (Joel Moorhead))
  ISBN nr.: 
  9780323550123, 9780323524797, 0323550126, 0323524796
  Omfang: 
  xiv, 543 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126887825|980|a
 6. Fundamentals of Care : Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  • Bog
  61.701 FUN

  Fundamentals of Care : Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

  2020
  Forlagets beskrivelse: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care, som handlar om patientens grundläggande vårdbehov, har blivit alltmer uppmärksammat av sjuksköterskor och ledare inom vården runt om i världen. Mot bakgrund av rapporter om vårdskandaler och allvarliga missförhållanden i vården har ramverket setts som ett sätt att visa på sjuksköterskans ansvar för omvårdnad och omvårdnadens betydelse för patienternas vård. Ramverket har utvecklats internationellt, men beskrivs här i svensk översättning och tolkning för att kunna tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. Boken har praktisk tillämpning i fokus – patientfall, reflektioner och övningar visar hur Fundamentals of Care kan användas för att stärka omvårdnaden av patienten, samtidigt tränas läsaren i egen analys och kritiskt tänkande. Målgruppen är främst studenter i grundutbildning till sjuksköterska, men boken kan även användas av studenter på andra nivåer samt yrkesverksamma sjuksköterskor.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130614078|980|.
  Bidrag af: 
  Åsa Muntlin, Eva Jangland
  Note: 
  Indhold: Fundamentals of Care – för dig som ska bli eller är sjuksköterska (Åsa Muntlin & Alison Kitson) ; Fundamentals of Care – ramverkets dimensioner med fokus på vårdrelationen (Eva Jangland & Åsa Muntlin) ; Fundamentals of Care – patientens grundläggande vårdbehov (Åsa Muntlin & Eva Jangland) ; Fundamentals of Care – vårdkontexten (Åsa Muntlin & Eva Jangland) ; Tillämpning inom akutsjukvård (Åsa Muntlin) ; Tillämpning inom kirurgisk vård (Eva Jangland) ; Fundamentals of Care i din utbildning (Eva Jangland) ; Att leda omvårdnadsarbetet (Åsa Muntlin) ; Att ta ansvar och driva utvecklingen inom omvårdnad (Eva Jangland, Åsa Muntlin, Debra Jackson & Åsa Andersson), Appendix: Översättning och tolkning av det teoretiska ramverket till svenska (Åsa Muntlin & Eva Jangland)
  ISBN nr.: 
  9789144130989
  Omfang: 
  199 s.
  Udgiver: 
  Studentlitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130614078|980|a
 7. Comprehensive Healthcare Simulation : InterProfessional Team Training and Simulation

  • Bog
  ? COM

  Comprehensive Healthcare Simulation : InterProfessional Team Training and Simulation

  2020
  Forlagets beskrivelse: Discusses everything from basic concepts in IP team training and simulation to the practical application in different healthcare settings. This book focuses on InterProfessional (IP) Team Training and Simulation, from basic concepts to the practical application of IP in different healthcare settings. It thoroughly and comprehensively covers the role of simulation in healthcare, human factors in healthcare, challenges to conducting simulation-based IP, logistics, and applications of simulation-based IP in clinical practice. Supplemented by high-quality figures and tables, readers are introduced to the different simulation modalities and technologies employed in IP team training and are guided on the use of simulation within IP teams. Part of the authoritative Comprehensive Healthcare Simulation Series, InterProfessional Team Training and Simulation can be used in training for a variety of learners, including medical students, residents, practicing physicians, nurses, and health-related professionals.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126751192|980|.
  Bidrag af: 
  John T. Paige, Shirley C. Sonesh, Deborah D. Garbee, Laura S. Bonanno
  Note: 
  Indhold: Theories and Concepts (Improving Patient Care: The Role of Effective Simulation (Stephanie Zajac, Amanda L. Woods, Brian Dunkin & Eduardo Salas) ; The Impact of Interprofessional Education on Healthcare Team Performance: A Theoretical Model and Recommendations (Megan E. Gregory) ; Human Factors in Healthcare: Theoretical Underpinnings for Simulation in Interprofessional Education (Ashley M. Hughes) ; Teamwork: Education and Training in Healthcare (Jennifer Feitosa & Adrian Foneseca) ; Best Practices for Interprofessional Education Debriefing in Medical Simulation (Kristen L. W. Webster & Joseph R. Keebler)) ; Nuts and Bolts (Challenges to Conducting Simulation-Based Interprofessional Education for Non-technical Skills (Lauren E. Benishek, Elizabeth H. Lazzara & Shirley C. Sonesh) ; Establishing a Sustainable, Integrated Pre-professional Interprofessional Simulation Program (Erik W. Black, Heather A. Davidson & Nicole M. Paradise Black) ; Optimizing Interprofessional Education with In Situ Simulation (Aimee Gardner, Stephanie DeSandro, M. Tyson Pillow & Rami Ahmed) ; Considerations and Strategies for Assessing: Simulation-Based Training in Interprofessional Education (Kristen L. W. Webster, Amanda C. Tan, Nicholas Unger & Elizabeth H. Lazzara) ; Logistics in Simulation-Based Interprofessional Education (Stephen Charles & Mary L. Koehn) ; Developing a State-of-the-Art Simulation-Based Education Center (Robert V. Rege)) ; Perspectives og Interprofessional Education (Interprofessional Simulation in Prelicensure Learners (John C. Luk, M. Kathryn Sanders, Veronica Young, Barbara L. Jones & Kimberly M. Brown) ; Simulation-Based Training for Post-graduate Interprofessional Learners (Jannet Lee-Jayaram, Benjamin W. Berg & Susan Steinemann) ; Simulation-Based Training for Interprofessional Teams of Practicing Clinicians (Jamie M. Robertson, Suzanne B. Klainer, Dorothy M. Bredley, Steven Yule & Douglas S. Smink) ; Simulation-Based Training for Assessment of Competency, Certification, and Maintenance of Certification (Scott C. Watkins)) ; Application of Simulation-Based Interprofessional Education in Clinical Practice (Teamwork in the Operating Room (Edwin Tomoya Ozawa & Sohail K. Mahboobi) ; Applications of Simulation-Based Interprofessional Education in Labor and Delivery (Colleen A. Lee, Dena Goffman, Peter S. Bernstein, David L. Feldman & Komal Bajaj) ; Applications of Simulation-Based Interprofessional Education in Critical Care Settings and Situations: Emergency Room, Trauma, Critical Care, Rapid Response, and Disasters (John T. Paige, Laura S. Bonanno & Deborah D. Garbee) ; Pre-hospital Care: Emergency Medical Services (Jennifer McCarthy, Amar Pravin Patel & Andrew E. Spain))
  ISBN nr.: 
  9783030288457, 9783030288440, 3030288455, 3030288447
  Omfang: 
  xxviii, 312 p.
  Udgiver: 
  Springer, Adam I. Levine Samuel DeMaria Jr.
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126751192|980|a
 8. Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  • Bog
  61.01 VER

  Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  2020
  Forlagets beskrivelse: Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis – sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering. Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130537936|980|.
  Bidrag af: 
  Dagfinn Nåden (f. 1951), Vibeke Lohne (f. 1954)
  Note: 
  Indhold: Om verdighet (Dagfinn Nåden & Vibeke Lohne) ; Verdighet og sårbarhet i ulike livsfaser – i primærhelsetjenesten (Å bli tatt på alvor som menneske med demens (Anne Kari Tolo Heggestad) ; Verdige og krevende møter med pårørende (Betty-Ann Solvoll & Ellen Mogård Larsen) ; Etiske utfordringer og verdier i møte med eldre pasienter (Åshild Slettebø) ; Verdighetshorisont-modellen – verdighetsbevarende omsorg for personer med demens (Oscar Tranvåg)) ; Verdighet og sårbarhet i ulike livsfaser – i spesialisthelsetjenesten (Verdighet i et barneperspektiv (Astri Melheim) ; Innvandrerkvinners verdighet, ære og skam (Line Nortvedt) ; Verdighet og sårbarhet i et rehabiliteringsperspektiv (Synnøve Caspari) ; Møtets mulighet til å styrke livskraft hos selvmordsnære (May Vatne) ; Verdighet i møte med døden (Berit Sæteren) ; Etik och värdighet i praxis – den kliniska vården (Lillemor Lindwall))
  ISBN nr.: 
  9788205544802, 9788205513921
  Omfang: 
  211 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130537936|980|a
 9. Clinical reasoning in the health professions

  • Bog
  61.01 CLI

  Clinical reasoning in the health professions

  2018
  4th edition
  Clinical reasoning lies at the core of health care practice and education. Clinical Reasoning in the Health Professions, therefore, occupies a central place in the education of health professionals, the enhancement of professional decision making of individuals and groups of practitioners with their clients, and research into optimal practice reasoning.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126176333|980|.
  Bidrag af: 
  Joy Higgs, Gail M Jensen, Stephen Loftus, Nicole Christensen
  Note: 
  Indhold: Section 1 Understanding clinical reasoning: Clinical reasoning: Challenges of interpretation and practice in the 21st century ; Re-interpreting clinical reasoning: A model of encultured decision making practice capabilities ; Multiple spaces of choice, engagement and influence in clinical decision making ; Clinical reasoning and models of practice ; The development of clinical reasoning expertise ; Expertise and clinical reasoning. Section 2 The changing context of clinical reasoning and practice: The context of clinical reasoning across the health professions in the 21st century ; Changing demographic and cultural dimensions of populations: Implications for healthcare and decision making ; Clinical thinking, client expectations and patient-centred care ; Next generation clinical practice guidelines ; Action and narrative: Two dynamics of clinical reasoning ; The language of clinical reasoning ; Evidence-based practice and clinical reasoning: In tension, tandem or two sides of the same coin? ; Methods in the study of clinical reasoning. Section 3 Collaborative and transdisciplinary reasoning: Collaborative decision making in liquid times ; Ethical reasoning ; Shared decision making in practice ; Using decision aids to involve clients in clinical decision making ; Clinical decision making, social justice and client empowerment ; Clinical decision making across orthodox and complementary medicine fields. Section 4 Clinical reasoning and the professions: Clinical reasoning in medicine ; Clinical reasoning in nursing ; Clinical reasoning in physiotherapy ; Clinical reasoning in dentistry ; Clinical reasoning in occupational therapy ; Clinical decision making in emergency medicine ; Clinical decision making in paramedicine ; Clinical decision making in optometry ; Clinical reasoning in dietetics ; Clinical reasoning in pharmacy. Section 5 Teaching clinical reasoning: Pedagogies for teaching and learning clinical reasoning ; Teaching clinical reasoning in medical education courses ; Teaching clinical reasoning in nursing education ; Speech-language pathology students: Learning clinical reasoning ; Clinical reasoning and biomedical knowledge: Implications for teaching ; Cultivating a thinking surgeon, using a Clinical Thinking Pathway as a learning and assessment process: ten years on Interprofessional programs to develop clinical reasoning ; Assessing clinical reasoning. Section 6 Learning clinical reasoning: Learning to communicate clinical reasoning ; Developing clinical reasoning capability ; Remediating learning and performance of clinical reasoning in medicine ; Learning about factors influencing clinical decision making ; Learning reasoning using simulation ; Learning to use evidence to support decision making ; Learning to research clinical reasoning ; Learning clinical reasoning across cultural contexts ; Peer learning to develop clinical reasoning abilities.
  ISBN nr.: 
  9780702062247
  Omfang: 
  xix, 511 sider
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126176333|980|a
 10. Hele vejen rundt om kunsten

  • Bog
  37.21 HEL

  Hele vejen rundt om kunsten

  2018
  Erfaringsopsamling om børns møde med kunst og kultur i dagtilbud og om samarbejdet mellem kunstner og dagtilbud. Om hvordan pædagogernes kompetencer styrkes i forhold til at arbejde med æstetiske læreprocesser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125995373|980|.
  Spatial: 
  Thisted
  Bidrag af: 
  Heidi Fly, Marie Louise Klitgaard Nielsen, Hanne Kusk
  Omfang: 
  63 s.
  Udgiver: 
  Thisted Kommune
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125995373|980|a