• Dansk
 • English

term.subject="plejepersonale"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Håndbog i forflytninger

  • Bog
  61.31 HÅN

  Håndbog i forflytninger

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Oplagsbog om forflytninger i omsorgsarbejdet. Med opslag, der illustrerer og forklarer, hvordan forskellige typer af forflytninger kan udføres, samt forslag til brug af hjælpemidler. Derudover afsnit om arbejdsstillinger og hjælpemidler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714056|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702296808
  Omfang: 
  173 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714056|980|a
 2. Pårørt : en pårørendes forløb med alzheimers

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46984269|980|.
  Note: 
  Indhold: Grundlaget for opbygning af en fasemodel for pårørendes forløb (Søgen efter struktur og modeller ; Forståelse og bevægelse ; Meningsfuldhed og stigmatisering ; Faser og forløb ; Posttraumatisk vækst) ; Beskrivelser, dagbogsnotater og refleksioner (Første fase : rystelse og omstilling ; Anden fase : nedslidning og indstilling ; Tredje fase : kamp og fastholdenhed ; Fjerde fase : angst og afgrund ; Femte fase : ro og afklaring) ; Forholdet mellem professionelle og pårørende (Den professionelles støtte til den pårørende ; Samarbejde) ; Metoder og perspektiver (Undersøgelsesmetoder og kvalitetssikring ; Undren og perspektiver)
  ISBN nr.: 
  9788772100258
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46984269|980|a
 3. Børn med medfødt alkoholskade : håndbog til omsorgsgivere og professionelle

  • Bog
  38.79 BØR

  Børn med medfødt alkoholskade : håndbog til omsorgsgivere og professionelle

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: ”Børn med medfødt alkoholskade” er en håndbog om de udfordringer, som børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet. Bogen giver svar på mange af de spørgsmål og bekymringer, som voksne omkring børnene kan have, og konkrete forslag til, hvordan man kan yde børnene hjælp og støtte. Forfatterne tager udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang, som hviler på et pædagogisk, psykologisk og forskningsbaseret fundament. Efter en introduktion til føtalt alkoholsyndrom følger kapitler om emner som søvn, spisning, familieforhold, venskaber, udvikling og adfærd. I de sidste kapitler rettes opmærksomheden mod behov hos forældre og omsorgspersoner, og spædbarnsterapien gennemgås. Bogen er skrevet til forældre, plejeforældre og alle, som beskæftiger sig med børn og unge med medfødt alkoholskade og deres familier. Teksten er ledsaget af tegninger af Ib Spang Olsen. Inger Thormann er psykolog og har gennem sit arbejdsliv beskæftiget sig med omsorgssvigtede børn og fået tildelt flere priser for sin indsats. Marcella Broccia er læge i pædiatrien og forsker i alkohol, graviditet og medfødt alkoholskade ved Aalborg Universitetshospital. Begge forfattere har erfaring med børn og unge med medfødt alkoholskade.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47309328|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Sygdom ; Søvn ; Spisning ; Udvikling ; Tale og sprog ; Sansning ; Læring ; Adfærd ; Venskaber ; Familieforhold ; Ungdom ; Behov hos forældre og andre omsorgspersoner ; Hjælp til børn og voksne via spædbarnsterapien og dens metode ; Sårbarhedsmodellen som hjælp i arbejdet med alkoholskadede mennesker
  ISBN nr.: 
  9788741277684
  Omfang: 
  108 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47309328|980|a
 4. Når hjernen visner : pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens

  • Bog
  61.641 NÅR

  Når hjernen visner : pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47080185|980|.
  Note: 
  Indhold: Frontotemporal demens ; De pårørende ægtefællers fortællinger ; De voksne børns fortællinger ; Kærlighed og samliv med en ægtefælle med frontallapsdemens ; Når der opstår problemer med alkohol ; Svære adfærdsforstyrrelser ; Når plejehjemsindflytning bliver nødvendigt ; Særlige boenheder/demensafsnit, Forlagets forfatterinfo: Charlotte Helsted er enke efter en mand med frontotemporal demens. Ingrid Lauridsen er uddannet cand.psych. med speciale i gerontopsykologi. Hun har gennem mere end 25 år arbejdet med pårørendegrupper og grupper for demensramte mennesker.
  ISBN nr.: 
  9788772161297
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47080185|980|a
 5. Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis

  • Bog
  ? MAR

  Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis

  2019
  Forlagets beskrivelse: Yrkesetikk handler om å vekte hensyn. Det kan dreie seg om hvordan helsepersonell møter pasienter, pårørende og brukere, hvordan pasientens behov vektes mot lovbestemte rettigheter og politiske prioriteringer, og om taushetsplikt mot informasjonsplikt. Det handler også om helsepersonells egne behov og rettigheter mot brukernes forventninger og om samarbeid mellom faggrupper. I dag arbeider helsepersonell i tverrfaglige team der mange deltar i beslutningsprosessene. Det bør også prege tilnærming til etiske problemstillinger. ”Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis” henvender seg til alle yrkesgruppene innen helse- og omsorgstjenesten. Hovedhensikten med boken er å vise hvordan etiske problemstillinger kan diskuteres på en systematisk måte. Det illustreres med utgangspunkt i kliniske situasjoner som bør være gjenkjennelige og relevante for de fleste helsearbeidere. Det er også et mål at boken skal inspirere til etisk refleksjon og fruktbare diskusjoner.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126724276|980|.
  Note: 
  Indhold:, Forlagets forfatterinformation: Trond Markestad er barnelege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har lang og bred klinisk og forskningsmessig erfaring fra universitetssykehus i USA og Canada, og fra Haukeland universitetssykehus og lokalsykehus. Han har også erfaring som helsesjef, kommuneoverlege, helsestasjonslege og skolelege. Han var i 16 år medlem av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening, de siste åtte årene som leder. Han har i en årrekke undervist, og underviser fortsatt, leger, sykepleiere og annet helsepersonell i barnesykdommer og yrkesetikk.
  ISBN nr.: 
  9788245021608
  Omfang: 
  135 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126724276|980|a
 6. Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  • Bog
  ? PSY

  Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  2019
  2. utgave
  Forlagets beskrivelse: Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Akutt og/eller kritisk sykdom, overvåkning og behandling kan medføre betydelig stress. Derfor kan den akutt og/eller kritisk syke pasienten oppleve utrygghet og angst, sårbarhet, fremmedgjøring, avhumanisering, isolasjon, lidelse og mangel på kontroll. Denne boka beskriver pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom i sykehus og hvordan sykepleieren kan ivareta behovene, hos barn, ungdom og voksne. Videre beskrives pårørendes opplevelser og behov, og hvordan familiefokusert omsorg kan bidra til at de kan være en ressurs i pasientens behandlingsforløp. Boka er skrevet for bachelor-, videreutdannings- og masterstudenter i sykepleierutdanning, og sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med akutt og/eller kritisk syke mennesker.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540574|980|.
  Bidrag af: 
  Dag-Gunnar Stubberud
  Note: 
  Indhold: Psykososiale konsekvenser av å være akutt og kritisk syk (Dag-Gunnar Stubberud) ; Pasientens psykososiale behov: konsekvenser for sykepleierens kompetanse (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta den voksne pasientens psykososiale behov (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta psykososiale behov hos barn og ungdom (Inger Lucia Sjøberg) ; Å ivareta pasientens psykososiale behov etter overføring fra intensivavdeling til sengepost (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for pårørende til den voksne pasienten (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for foreldre til akutt og / eller kritisk skadde barn på sykehus (Inger Lucia Sjøberg) ; Når mindreårige barn er pårørende til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Inger Lucia Sjøberg) ; Flerkulturell kompetanse i sykepleie til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Anne Eikeland)
  ISBN nr.: 
  9788205523272
  Omfang: 
  261 p.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540574|980|a
 7. Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  • Bog
  61.44 HÅN

  Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren : Forebygging av trakassering, trusler og vold

  2019
  Forlagets beskrivelse: Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren. ”Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren” er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505191|980|.
  Bidrag af: 
  Ole André Bråten (f. 1977), Anette Falkum (f. 1982)
  Note: 
  Indhold: Kommunikasjon og konflikthåndtering (Konflikthåndtering: strategier og metoder ; Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering) ; Før, Under og etter konfliktsituasjonen (Før konfliktsituasjoner ; Valg av strategier og metoder for å håndtere vold og trusselsituasjoner ; Etter hendelsen) ; Scenariobaserte caser (Arenaer der du kan møte vold, trusler og trakassering)
  ISBN nr.: 
  9788202663636, 9788202625306
  Omfang: 
  205 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505191|980|a
 8. Mellom ordene : Kommunikasjon i profesjonell praksis

  • Bog
  19.5 MEL

  Mellom ordene : Kommunikasjon i profesjonell praksis

  2019
  2. utgave
  Forlagets beskrivelse: Hvordan kan vi forstå kommunikasjon mellom mennesker? Kan kunnskap om kommunikasjon bidra til å forbedre profesjonell praksis? Kan slik kunnskap bidra til å endre fastlåste situasjoner og se nye muligheter? Det finnes mange forskjellige profesjoner med ulike oppgaver i helse- og sosialfeltet og i pedagogisk virksomhet. En fellesnevner er at de yter profesjonelle tjenester samfunnet behøver. Kvalifiserte profesjonsutøvere utvikler gode relasjoner og snakker med mennesker på gode og hjelpsomme måter. I det profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt; samtaler med brukere, klienter og pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer. Del 1 introduserer et grunnleggende relasjons- og kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 introduserer flere teorier for profesjonell praksis, dialog, anerkjennelse og interkulturell kommunikasjon. Del 4 omfatter mer praktiske perspektiver på kommunikasjon i profesjonell praksis. Del 5 viser til et kart over kommunikasjonsteorier og handler også om profesjonell utvikling. Forfatterne henvender seg direkte til leseren og inviterer til egne refleksjoner underveis i lesingen. Boken retter seg i første rekke til grunnutdanning av de store gruppene profesjonsutøvere; sosionom og barnevernspedagog, vernepleier og sykepleier, lærer og barnehagelærer, men er også aktuell for andre utdanninger innenfor profesjonsfeltet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540558|980|.
  Bidrag af: 
  Per Jensen (f. 1951), Inger Ulleberg (f. 1955)
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Kommunikasjon og relasjoner (Om kommunikasjonsperspektiver ; Grunnleggende antakelser om kommunikasjon ; Relasjoner på ulike nivåer) ; Systemisk kommunikasjonsteori (Systemisk grunnlagsforståelse ; Gregory Batesons kommunikasjonsteori ; Informasjon i kontekst ; Sirkularitet og punktuering ; Digital og analog kommunikasjon ; Metakommunikasjon ; Læring og forandring) ; Teori for profesjonell praksis (Profesjonell praksis ; Coordinated Management of Meaning (CMM) ; Dialog og anerkjennelse ; Narrativer ; Interkulturell kommunikasjon) ; Kommunikasjon i profesjonell praksis (Brukermedvirkning ; Samtalens for og innhold ; Spørgsmål og lytting ; Å snakke med barn, ungdom og familier ; Resonanskartet i profesjonell praksis) ; Kommunikasjonsteorier og profesjonell utvikling (Et kart over kommunikasjonsteoretiske tradisjoner ; forskning og fagutvikling) ; Etterord til 1. utgave ; Etterord til 2. utgave ; Referanser ; Register
  ISBN nr.: 
  9788205513532
  Omfang: 
  438 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540558|980|a
 9. Bør personalet deltage i begravelsen, når en plejehjemsbeboer dør?

  • Avisartikel

  Bør personalet deltage i begravelsen, når en plejehjemsbeboer dør?

  I: Kristeligt dagblad, 2020-08-15, Arv & Testamente, s. 28
  etik Blandt plejehjemsledere, ansatte og pårørende er der delte meninger om, hvorvidt de ansatte på plejecentre skal med til begravelsen, når en af beboerne dør. Åben dialog er altafgørende, mener hospicechef
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48684319|980|.
  Omfang: 
  Arv & Testamente, s. 28
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2020-08-15
  Haves:: 
  870971-avis:48684319|980|a
 10. "Man kan sagtens tale med borgeren om hans fortid, mens man vasker ham"

  • Avisartikel

  "Man kan sagtens tale med borgeren om hans fortid, mens man vasker ham"

  I: Jyllands-posten, 2020-07-31, Sektion 1 (østudgave), s. 4
  Vi skal væk fra afkrydsningsskemaer og have fokus på mennesket, siger flere fagfolk efter TV 2-dokumentar, som afslører svigt af ældre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48621031|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 4
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-07-31
  Haves:: 
  870971-avis:48621031|980|a