• Dansk
 • English

term.subject="pædagogisk teori"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Tæt på pædagogik : grundfaglighed på pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 TÆT

  Tæt på pædagogik : grundfaglighed på pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48404871|980|.
  Bidrag af: 
  Noona Elisabeth Jensen, Henriette Jæger, Thea Bollerup-Jensen
  Note: 
  Hertil findes filmklip på forlagets hjemmeside, Indhold: Pædagogiske miljøer og aktiviteter (Jesper Larsen: Læring, dannelse og didaktik. Ida Rausch: Socialisering og identitetsdannelse. Anne Leick Jepsen: Omsorg, udvikling og trivsel i pædagogiske miljøer. Tomas Thøfner: Sprog og kommunikation. John Gulløv: Kultur og kulturmøder. Anette Erlandson Pedersen: Mangfoldighed, køn, seksualitet og familieformer. Martin Ladefoged Johnsen: Natur, miljø og matematik. Jørn Dam: Idræt og bevægelse. Musik og æstetik / Nils Falk Hansen og Thomas Thorsen. Mikkel Snorre Wilms Boysen: Kunst, æstetik og håndværk) ; Profession og samfund (Medborgerskab, demokrati og selvbestemmelse / Karina Estrup Eriksen og Bodil Høyer Damsgaard. Christina Haandbæk Schmidt: Profession. Lone Grundtvig Buss: Tværprofessionelt samarbejde. Christian Aabro: Etik i pædagogers arbejde. Sundhed og trivsel / Anette Schulz og Ulla Pedersen. Andy Højholdt: Professionel pædagogisk kommunikation. Katrine Willads Lehrmann: Pædagogen som myndighedsperson i velfærdsstaten) ; Pædagogens praksis - 1. praktik (Lærke Testmann: Pædagogiske og samfundsmæssige opgaver i 1. praktik. Mål og styring / Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse. Ulla Pedersen: Sundhed og trivsel i praksis. Digitale medier og teknologier / Ole Christensen og Martin Thun Klausen)
  ISBN nr.: 
  9788741272290
  Omfang: 
  439 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48404871|980|a
 2. Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 KVA

  Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale i social- og specialspecialiseringens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Med refleksionsspørgsmål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599318|980|.
  Bidrag af: 
  Annika Foxby, Inge Andrea Bjørnshave et al.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Mennesker i udsatte positioner (Birgit Kirkebæk: Social- og specialpædagogikkens historie og paradigmer. Gitte Riis Hansen: Hvem er de udsatte? Mette Tellerup Larsen: Etiske dilemmaer i social- og specialpædagogisk praksis. Videnskabsteori i en social- og specialpædagogisk kontekst / af Louise Hvidtved Byskov og Christian Sung Dan Pedersen. Mikkel Boje Smidt: Pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner). Identitet og fællesskab (Rikke Yde Tordrup: Et barn kan udviklingspsykologisk gå i stykker - udviklende øjeblikke kan "klinke skårene". Heidi Lykke Nissen: At afvige eller være såkaldt normaliseret - det er spørgsmålet. Maj-Lill Skov: Inklusionsdilemmaer med fokus på socialt udsatte. Astrid Hestbech: Teknologi i social- og specialpædagogik. Bevægelse i specialpædagogikken / af Thomas Bille, Mette Schmidt og Göran Krantz). Relation og kommunikation (Didaktik og læreprocesser i relation til social- og specialpædagogik / af Inge Andrea Bjørnhave og Helga Borgbjerg Hansen. Jørgen Lyhne: Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Annika Foxby: Natur og udeliv i social- og specialpædagogikken. Æstetiske læreprocesser i socialpædagogisk arbejde / af Bennyé D. Austring og Merete Cornét Sørensen. Mie Skads Jeppson: Derfor er mindfulness relevant inden for sundhedsfremme på social- og specialområdet). Samarbejde og udvikling (De social- og specialpædagogiske institutioner, deres organisationer og ledelsesmæssige rammer - og tværprofessionelle samarbejde / af Charlotte Nørgaard og Lone Tams Gildberg. Hans Månsson: Skabelse af special- og socialpædagogisk professionsidentitet gennem aktiv udfordring af pædagogisk praksis. Heidi Lykke Nissen: Neuropædagogik og professionel selvrefleksion. Dokumentation og socialpædagogik / af Randi Andersen, Jonas Sprogøe og Lars Christian Aagerup)
  ISBN nr.: 
  9788771606690
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47599318|980|a
 3. Undersøgelser - videnskabsteori og metode i pædagogiske studier

  • Bog
  37.01 UND

  Undersøgelser - videnskabsteori og metode i pædagogiske studier

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af tankegange der ligger bag pædagogisk forskning, forskellige måder, den kan udføres på, og metoder, den kan benytte sig af. Første del handler om, hvad det indebærer at skabe viden. Anden del koncentrerer sig om den praktiske gennemførelse af en undersøgelse, fra hvad der skal undersøges, over de følgende faser, hvor undersøgelsen designes, gennemføres og sammenfattes
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352006|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741279305
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352006|980|a
 4. Den gode praktikvejleder : en håndbog til praktikforløbet på pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.01 GOD

  Den gode praktikvejleder : en håndbog til praktikforløbet på pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47648378|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771608359
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47648378|980|a
 5. Pædagogers kompetencer : mellem etik, dannelse, relationer og metodologi

  • Bog
  : Pædagogers kompetencer : mellem etik, dannelse, relationer og metodologi
  37.01 PÆD

  Pædagogers kompetencer : mellem etik, dannelse, relationer og metodologi

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen giver et bud på, hvad pædagoger bør vide og kunne i dag og i fremtiden i en stadig mere kompleks og digitaliseret institutionsverden. Hvordan bygger man i praksis videre på forskningsbaseret viden, og skaber vedkommende udviklings- og læringsmiljøer for børn og unge?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48775764|980|.
  Bidrag af: 
  Daniela Cecchin, Vicki Sieling
  Note: 
  Indhold: Etik - dannelse (Dion Sommer: Pædagogers komplekse fagligheder i robotalderen. Christina Haandbæk Schmidt: Originale pædagoger - integritet og dømmekraft. Social bæredygtighed og verdensmålene / Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Nils Falk Hansen: Øjeblikkets magi - en balance mellem systematik og spontanitet. Peter Østergaard Andersen: Emotioner, pædagogik og pædagogers kompetencer). Dannelse - relationer (Digital dannelse - og nye pædagogiske kompetencer / Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks. Iben Jensen: Kulturmøder : kan man være farveblind i en fælleskulturel børnehave? Mikkel Snore Wilms Boysen: Musikkens mange veje. Merete Cornet Sørensen: Æstestik og magi i pædagogisk praksis. Videnformer og samspil i daginstitutionsarbejde / Annegrethe Ahrenkiel & Niels Warring. Lene Tanggaard: Kreativitetens materialitet i pædagogiske sammenhænge. Daniela Cecchin: Legen og det legende i bevægelse). Relationer - metodologi (Vicki Sieling: Mentalisering - en pædagogisk nøglekompetence. Rikke Yde Tordrup: Udviklende og trygge fællesskaber. Bente Lynge: "Mentalisering" - et praktisk pædagogisk begreb! Trine Ankerstjerne: Pædagoger i skolens tværprofessionelle arbejde om børns trivsel. Maja Plum: En skrøbelig praksis? : det relationelles betydning for pædagogers faglige formåen. Unni Lind: Kollektiv trivsel i daginstitutionen : en relationel og metodisk udfordring. Alice Kjær: Pædagogers kompetencer i projektorganisering af læringsmiljøer). Metodologi - etik (Klaus Thestrup: Digitalt deltagende og eksperimenterende pædagoger. Kirsten Elisa Petersen: Pædagogers faglige kompetencer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Pernelle Rose: Tidlig forebyggende indstats mellem omsorg og kontrol. Lone Svinth. Øget chancelighed for børn i udsatte positioner. Mathilde Nyvang Hostrup: Pædagogisk inklusionskompetence : individuelle og kulturelle mindset i inklusionspraksis. Søren Engelsen: Etiske færdigheder
  ISBN nr.: 
  9788750054436
  Omfang: 
  447 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48775764|980|a
 6. Den uvidende lærer : fem lektioner i intellektuel emancipation

  • Bog
  Jacques Rancière: Den uvidende lærer : fem lektioner i intellektuel emancipation
  37.01 RAN

  Den uvidende lærer : fem lektioner i intellektuel emancipation

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Pædagogisk debatbog med udgangspunkt i Jacques Jacotots anti-pædagogik. Rancière gør op med uligheden i pædagogikken og indfører princippet om, at alle mennesker har en lige stor intelligens
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48944493|980|.
  Bidrag af: 
  Kunsthal Aarhus, Holger Ross Lauritsen
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med udstilling i Kunsthal Aarhus, Indhold: Et intellektuelt eventyr ; Den uvidendes lære ; De ligeværdiges fornuft ; Foragtens samfund ; Emancipatoren og hans efteraber
  Original titel: 
  Le maître ignorant
  ISBN nr.: 
  9788793694637
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Antipyrine
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48944493|980|a
 7. Køn, seksualitet og mangfoldighed

  • Bog
  37.01 KØN

  Køn, seksualitet og mangfoldighed

  2020
  2. udgave
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:127095744|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759334751
  Omfang: 
  250 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:127095744|980|a
 8. Sans for bevægelse : livsnerven i pædagogisk arbejde

  • Bog
  37.21 SAN

  Sans for bevægelse : livsnerven i pædagogisk arbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi om bevægelse og pædagogik ud fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv. Med fokus på at bevægelse - udover det fysiske - også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48219144|980|.
  Bidrag af: 
  Jens-Ole Jensen (f. 1968), Ole Lund (f. 1977)
  Note: 
  Indhold: Torben Hangaard Rasmussen: Leg : et fænomen i bevægelse. Læring : kropslige og bevægelsesmæssige læreprocesser i børnehaven / Lene Tanggaard, Noomi Matthiesen og Paula Cavada. Jørn Dam: Empati : på et fundament af kropslighed og bevægelsessansning. Liv Kondrup Hardahl: Flertydighed : pædagogiske intentioner og medbetydninger i bevægelse. Kenneth Aggerholm: Handicap : om det pædagogiske arbejde med besværligheder, forhindringer og ulemper. Øvelse : bevægelse og eksistentiel læring i børnehaven / Flemming Nørgaard og Jens-Ole Jensen. Michael Blume : Energi : pædagogiske refleksioner over energien, der skaber bevægelse. Ole Lund: Lidenskab : lidenskabelige bevægelser i pædagogisk praksis. Steen Nepper Larsen: Inkorporation og ekstension : pædagoger som bevægelsesfilosoffer. Ejgil Jespersen: Selvbevægelse : mellem aktivisme og passivisme. Jens-Ole Jensen : Bevægelsesglæde : et fysisk, metafysisk, traditionsbundet og forpligtende fænomen
  ISBN nr.: 
  9788741274942
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48219144|980|a
 9. Fantasiens Hus : en praktikers bud på en kreativ uddannelseskultur : en introduktion af den kreative læringslandsby, som et bud på en samlet uddannelseskultur

  • Bog
  37.01 HUM

  Fantasiens Hus : en praktikers bud på en kreativ uddannelseskultur : en introduktion af den kreative læringslandsby, som et bud på en samlet uddannelseskultur

  2020
  1. oplag (2020)
  Et bud på, hvordan børn og unge uddannes bedst muligt til et samfund i konstant forandring og udvikling, samt hvordan man kan skabe et kreativitetsfremmende læringsmiljø, der inkluderer flest mulige børn og unge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48137482|980|.
  Bidrag af: 
  Fantasiens Hus
  ISBN nr.: 
  9788743081562
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Books on Demand
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48137482|980|a
 10. Lær sammen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48343457|980|.
  Bidrag af: 
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Morten Visby, John Mason
  Note: 
  Udgivet i anledning af 175-året for oprettelsen af den første højskole i Danmark, Trykt tête-bêche, FFD: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Af indholdet: Felicity Markdal: Hvordan man skaber et omsorgsfællesskab. Jesper Trier Gissel: Pædagogisk forsvar for overlagt kaos. Jonathan Spejlborg Juelsbo: En fortælling om mere eller mindre koordinerede øjeblikke af harmoni og dissonans. Mika Lund: Teambuilderlinjen løser ægte opgaver
  ISBN nr.: 
  9788787627870
  Omfang: 
  47, 47 sider
  Udgiver: 
  FFD
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48343457|980|a