• Dansk
 • English

term.subject="pædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Spillpedagogikk : dataspill i undervisningen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126874952|980|.
  Bidrag af: 
  Jørund H. Skaug, Aleksander Husøy, Tobias Staaby, Odin Nøsen
  ISBN nr.: 
  9788245032048
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126874952|980|a
 2. Lær sammen

  • Bog
  Johan Lövgren (f. 1963): Lær sammen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48343457|980|.
  Bidrag af: 
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Morten Visby, John Mason
  Note: 
  Udgivet i anledning af 175-året for oprettelsen af den første højskole i Danmark, Trykt tête-bêche, FFD: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Af indholdet: Felicity Markdal: Hvordan man skaber et omsorgsfællesskab. Jesper Trier Gissel: Pædagogisk forsvar for overlagt kaos. Jonathan Spejlborg Juelsbo: En fortælling om mere eller mindre koordinerede øjeblikke af harmoni og dissonans. Mika Lund: Teambuilderlinjen løser ægte opgaver
  ISBN nr.: 
  9788787627870
  Omfang: 
  47, 47 sider
  Udgiver: 
  FFD
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48343457|980|a
 3. Didaktiske revolutioner : undervisningens historie

  • Bog
  Per Fibæk Laursen: Didaktiske revolutioner : undervisningens historie
  37.96 FIB

  Didaktiske revolutioner : undervisningens historie

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Om de væsentligste epoker af undervisningens historie. Om opfindelsen af professionel undervisning med latinskolerne i 1100-tallet. Herefter gennem industrialiseringens fokus på orden og struktur og derefter gennem reformpædagogikkens fokus på eleverne. Hvad der sker herefter, er stadig åbent
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714277|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741274621
  Omfang: 
  315 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714277|980|a
 4. Tæt på pædagogik : grundfaglighed på pædagoguddannelsen

  • Bog
  : Tæt på pædagogik : grundfaglighed på pædagoguddannelsen
  37.01 TÆT

  Tæt på pædagogik : grundfaglighed på pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48404871|980|.
  Bidrag af: 
  Noona Elisabeth Jensen, Henriette Jæger, Thea Bollerup-Jensen
  Note: 
  Hertil findes filmklip på forlagets hjemmeside, Indhold: Pædagogiske miljøer og aktiviteter (Jesper Larsen: Læring, dannelse og didaktik. Ida Rausch: Socialisering og identitetsdannelse. Anne Leick Jepsen: Omsorg, udvikling og trivsel i pædagogiske miljøer. Tomas Thøfner: Sprog og kommunikation. John Gulløv: Kultur og kulturmøder. Anette Erlandson Pedersen: Mangfoldighed, køn, seksualitet og familieformer. Martin Ladefoged Johnsen: Natur, miljø og matematik. Jørn Dam: Idræt og bevægelse. Musik og æstetik / Nils Falk Hansen og Thomas Thorsen. Mikkel Snorre Wilms Boysen: Kunst, æstetik og håndværk) ; Profession og samfund (Medborgerskab, demokrati og selvbestemmelse / Karina Estrup Eriksen og Bodil Høyer Damsgaard. Christina Haandbæk Schmidt: Profession. Lone Grundtvig Buss: Tværprofessionelt samarbejde. Christian Aabro: Etik i pædagogers arbejde. Sundhed og trivsel / Anette Schulz og Ulla Pedersen. Andy Højholdt: Professionel pædagogisk kommunikation. Katrine Willads Lehrmann: Pædagogen som myndighedsperson i velfærdsstaten) ; Pædagogens praksis - 1. praktik (Lærke Testmann: Pædagogiske og samfundsmæssige opgaver i 1. praktik. Mål og styring / Anja Marschall og Sine Penthin Grumløse. Ulla Pedersen: Sundhed og trivsel i praksis. Digitale medier og teknologier / Ole Christensen og Martin Thun Klausen)
  ISBN nr.: 
  9788741272290
  Omfang: 
  439 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48404871|980|a
 5. Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48145426|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Forbedringsprocesser ; Hvad er implementeringskvalitet? ; Kernekomponenter, implementeringsdrivere og vigtige trin i implementeringsprocessen ; Ledelse ; Eksempler på arbejdsformer ; Afsluttende kommentarer
  Original titel: 
  Implementering av endringsprosesser i barnehagen
  ISBN nr.: 
  9788771608076
  Omfang: 
  70 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48145426|980|a
 6. Kort & godt om pædagogisk etik

  • Bog
  Bo Hejlskov Elvén: Kort & godt om pædagogisk etik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48566804|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor etik? ; Lydighed og autonomistøtte fra antikken til anden verdenskrig ; Lydighed og autonomistøtte efter anden verdenskrig ; Michael Tomasello og moralen ; Den gode cirkel og den onde cirkel ; Cirklerne, paradigmeskiftet og den moralske pop op-effekt ; Etik i pædagogisk arbejde ; Metoder og supervision, der understøtter den gode cirkel ; Metoder, der understøttrer den onde cirkel : lydighedsmetoder ; Metoder, der skal bruges med omtanke ; Lydighed og selvbestemmelse ; Hvordan gør vi så? ; Vi er mennesker
  ISBN nr.: 
  9788771588835
  Omfang: 
  90 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48566804|980|a
 7. Børns perspektiver i vuggestuen

  • Bog
  Crisstina Munck: Børns perspektiver i vuggestuen
  37.22 MUN

  Børns perspektiver i vuggestuen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen undersøger vuggestuebørns perspektiver på hverdagsliv i daginstitutioner ud fra forståelsen om, at barnet indgår i sociale praksisser i samspillet med andre børn og voksne, og under påvirkning af samfundsmæssige praksisser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48383025|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan udforsker vi små børns perspektiver i vuggestuen? ; Udfordringer med at udforske små børns perspektiver ; Når små børns perspektiver tilsidesættes i opsporingsarbejdet ; Pædagogisk faglighed knyttet til viden om børns hverdagsliv ; Afrunding - at arbejde med decentrerede børneperspektiver
  ISBN nr.: 
  9788771609479
  Omfang: 
  124 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48383025|980|a
 8. Det pædagogiske projekt : om at udøve, undersøge og udvikle pædagogisk praksis

  • Bog
  Line Togsverd, Jan Jaap Rothuizen: Det pædagogiske projekt : om at udøve, undersøge og udvikle pædagogisk praksis
  37.01 PÆD

  Det pædagogiske projekt : om at udøve, undersøge og udvikle pædagogisk praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48644147|980|.
  Note: 
  Indhold: Fire fortællinger ; Velkommen i projektværkstedet ; Det pædagogiske projekts historie og kulturelle rødder ; Når pædagogik institutionaliseres ; Nogle af det pædagogiske projekts væsentligste temaer ; Ballade i pædagogikken ; Pædagogikkens vidensformer ; Professionsidentitet : hvordan vil du være pædagog?
  ISBN nr.: 
  9788750054955
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48644147|980|a
 9. Flygtningebørn i danske daginstitutioner : pædagogiske dilemmaer og balancegange

  • Bog
  37.21 FLY

  Flygtningebørn i danske daginstitutioner : pædagogiske dilemmaer og balancegange

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48145345|980|.
  Bidrag af: 
  Annelise Arent, Susanne Bregnbæk, Nanna Jordt Jørgensen et al.
  Note: 
  Indhold: Susanne Bregnbæk: Børn i asylsystemet : etiske dilemmaer. Pædagogisk usikkerhed : balancegang mellem struktur og fleksibilitet / af Hanne Ellegaard og Nanna Jordt Jørgensen. Du skal tale dansk! : flygtningebørns sprogtilegnelse og kommunikation / af Asger Martiny-Bruun og Susanne Bregnbæk. Flygtningebørns leg som pædagogisk udfordring : tilpasning og handlekraft / af Asger Martiny-Bruun og Nanna Jordt Jørgensen. Mødet med systemet : tillid og mistillid i forældresamarbejdet / af Annelise Arent og Susanne Bregnbæk. Nærhed og distance i relationen mellem pædagog og familier med flygtningebaggrund / af Nanna Jordt Jørgensen og Susanne Bregnbæk. Nanna Jordt Jørgensen: Pædagogik i et politisk felt : inklusion eller eksklusion
  ISBN nr.: 
  9788771607550
  Omfang: 
  106 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48145345|980|a
 10. Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik

  • Bog
  Mikkel Snorre Wilms Boysen, Nils Falk Hansen: Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik
  37.01 VOV

  Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48719376|980|.
  Note: 
  Indhold: Æstetik og sanser (På vej mod en æstetisk genfortryllelse af den pædagogiske verden ; Kropslige læringsforståelser som pædagogisk mulighedsrum ; Børns forskellighed: en pædagogisk ressource eller et pædagogisk problem? / Niels Falk Hansen). Kreativitet og entreprenørskab (Hvad er kreativitet? ; Kreativitet i praksis ; Innovation og entreprenørskab / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Leg og eventyr (Legens gådefulde verden i teori og praksis ; På vandring i fantasilegens eventyrlandskaber / Niels Falk Hansen). Fællesskab og medborgerskab (At skabe sammen / Mikkel Snorre Wilms Boysen. Det musikalske mødes magi / Niels Falk Hansen). Didaktik og skattejagt (Didaktik fra skrivebordet ; ”ud på gulvet”-didaktikken ; På tur med kreativitetsbussen / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Forskning og viden (Hvad kan forskning bruges til? ; Den nære forskning / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Drøm og realisme (Det meningsfulde og det meningsløse / Mikkel Snorre Wilms Boysen)
  ISBN nr.: 
  9788750054023
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48719376|980|a