• Dansk
 • English

term.subject="omsorg"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem

  • Bog
  May Bjerre Eiby: Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem
  38.63 EIB

  Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forfatteren har siden 2016 drevet sit eget friplejehjem for demente, Dagmarsminde. Udover menneskesynet og værdierne bag, beskrives praksis på plejehjemmet. For såvel praktikere, planlæggere og politikere indenfor ældreområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48844014|980|.
  Bidrag af: 
  Dorthe Boss Kyhn
  ISBN nr.: 
  9788773390061
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Grønningen 1
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48844014|980|a
 2. Erfaret magt : frustrationer og fastholdelser på botilbud

  • Bog
  38.78 ERF

  Erfaret magt : frustrationer og fastholdelser på botilbud

  2020
  1. udg
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130661912|980|.
  Bidrag af: 
  Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy Kragh
  Note: 
  Ifølge Grundloven er den personlige frihed ukrænkelig. Men for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har der altid været undtagelser. På botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autisme kan personalet med hjemmel i serviceloven f.eks. fastholde beboerne, hvis de er til fare for sig selv eller andre. Personalet kan også bruge magt til at afværge ødelæggelse af indbo. Ifølge loven må sådanne indgreb alene ske for at sikre beboerne ”omsorg, værdighed og tryghed” eller for at tilgodese ”hensynet til fællesskabet”. Men hvordan erfarer beboerne egentlig selv at blive holdt fast? Spørgsmålet har hidtil været fraværende i forskningen og den offentlige debat. Denne bog er således den første, som undersøger beboernes egne erfaringer. Bogen belyser både magtanvendelsernes historiske baggrund og deres nutidige konsekvenser. I bogen møder vi mennesker placeret på botilbud i byernes randområder og i udkanten af offentlighedens bevidsthed og interesse. Med udgangspunkt i deres fortællinger viser Erfaret magt, hvordan de voldsomme episoder er forbundet med følelser som trods, afmagt, stolthed og skam, og hvordan destruktive mønstre med eskalerende vold og magt kan blive skabt, men også brudt. Herigennem belyser bogen de menneskelige konsekvenser af særlovene – den måde, de forvaltes på, og det menneskesyn, som ligger bag. Stine Grønbæk Jensen er antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. ved Historie på Syddansk Universitet. Hun har været tilknyttet Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og Pædagogik på Københavns Universitet og er nu ansat på Syddansk Universitet. Hendes forskning omhandler erfaringer og erindringer fra velfærdsstatens institutioner. Modtager af Bank-Mikkelsens Mindepris i 2020. Jesper Vaczy Kragh er historiker og ph.d. ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Arbejder i dag på Københavns Universitet. Har skrevet bøger om udsatte grupper og psykiatriens hist, Med litteraturhenvisninger
  ISBN nr.: 
  9788740833218
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130661912|980|a
 3. Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  • Bog
  Rita Nielsen (f. 1949): Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation
  61.7 NIE

  Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48875335|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan er det at være gammel? ; Mål og indhold i palliation ; Når døden nærmer sig ; Fysiske symptomer og behandling ; Smerter ; Træthed/fatigue ; Gener fra mave-tarmkanalen ; Åndenød ; Psykiske symptomer og behandling ; Kommunikation ; Pårørende - statist eller medspiller ; Fokus på personalet ; Åndelig omsorg
  ISBN nr.: 
  9788741006666
  Omfang: 
  91 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48875335|980|a
 4. Trøst : bidrag til en jordnær, kropsnær og omtænksom pædagogik

  • Bog
  37.21 OLS

  Trøst : bidrag til en jordnær, kropsnær og omtænksom pædagogik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Trøst handler om krop, følelser, sprog og den trøstendes praktiske sans. Men hvordan lærer vi at trøste? Med en pædagogiknær indføring i sociologen Pierre Bourdieus teorier stilles der skarpt på trøstens mange mysterier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48985823|980|.
  Note: 
  Indhold: Trøstens mange manifestationer (Trøst er både en alvorlig sag og en avanceret praksis ; Trøstens tre gåder ; Trøsten, dens oprindelse, anledning og mening ; Trøst er noget, vi giver hinanden ; Er trøst ikke bare et særtilfælde af alt det andet? ; Trøst begynder ikke i sproget ; Børn skal hærdes! ; Trøst er den rene trolddomskunst ; Det kommer ikke fra naturens hånd) ; Trøstens pædagogiske og sociologiske teori (Pædagogens praktiske og symbolske mesterskab ; Kroppen tror på det, den gør ; Monsterpædagogikken ; Træghed er det nye sort ; I frit fald : to af pædagogikkens illusioner ; Trøst er en praktisk sans ; Med kroppen uden på tøjet ; Pædagogikkens tre vidensformer ; Viden skal vindes ; En videnskab foreslår ikke forbedringer ; Pædagogikkens kæntrede vision ; Disposition, habitus og kapital ; Social klasse og pædagogisk smag ; Feltteorien ; En uddannelses objektive funktion og symbolske effekt ; Staten som helligdom ; Endnu en fortælling om symbolsk vold ; Trøst, magt og køn) ; Trøstens manifestationer i børnehavens og børnenes liv (Så er det Trines tur ; Trøstens rytme i barnekroppen ; De tre gåder i tilbageblik)
  ISBN nr.: 
  9788750057352
  Omfang: 
  308 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48985823|980|a
 5. Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  • Bog
  61.44 MØL

  Når lunten bliver for kort : stress hos sygeplejersker

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog er til dig, der gerne vil vide mere om stress hos sygeplejersker. Bogen bygger på 40 interviews med sygeplejersker, der fortæller om deres erfaringer med stress i deres arbejde. De kommer selv med forslag til, hvordan man kan forebygge stress i deres arbejde med plejen af patienterne. Stress kan ramme alle og er efterhånden en af de største folkesygdomme i Danmark. Bogen henvender sig til alle typer af sygeplejersker, men kan også læses af andre ansatte i sundhedssektoren, ligesom ledere og ansatte i HR-afdelinger kan have gavn af at læse bogen. Bogen kommer også ind på hvad stress er, og der gives sidst i bogen nogle råd til egen stresshåndtering. ”Når lunten bliver for kort” er skrevet af Mette Mølgaard Hansen f. 1965. Mette er uddannet sygeplejerske og er derudover certificeret coach, stresscoach og masterstresscoach. Hun har i flere år udført stresscoaching til stressede patienter og klienter.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48501524|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Undersøgelsen kort fortalt ; Hvad er værd at vide om stress? ; Kroppens reaktion på stress ; Den stressede patient ; Stresstegn hos sygeplejerskerne ; Årsager til arbejdsrelateret stress hos sygeplejerskerne ; Hvad siger sygeplejerskerne om arbejdsrelateret stress? ; Stressscorer hos sygeplejerskerne ; Sygemeldinger og hjælp til arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskernes liv efter arbejdsrelateret stress ; Forebyggelse af arbejdsrelateret stress ; Sygeplejerskerne ønsker sig ; Omsorg versus stress i sygeplejen ; Stresscoaching som metode ; Hvad kan jeg selv gøre? ; Afslutning
  ISBN nr.: 
  9788797201008
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Naturligvis
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48501524|980|a
 6. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Note: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN nr.: 
  9788771608014
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883245|980|a
 7. Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  • Bog
  19.01 VIT

  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  2020
  Forlagets beskrivelse: Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet. Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720467|980|.
  Bidrag af: 
  Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte) ; Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv (Per Arne Tufte) ; Kunnskapsbasert praksis og translasjon: om kunnskapstyper og standardisering (Hilde Bondevik & Eivind Engebretsen) ; Handling og rasjonalitet (Edmund Henden) ; Fenomenologiens mange ansikter (Magdalene Thomassen) ; Kropp-sinn; fysisk-psykisk: et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse- og sosialfagene (Gunn Engelsrud) ; Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning (Magdalene Thomassen) ; Hermeneutikk som metode – introduksjon til hermeneutisk intensjonalisme (Nils Gilje) ; Kritisk realisme – å forklare og forstå det sosiale (Monica Kjørstad) ; Sosialkonstruksjonisme (Per Koren Solvang) ; Praktisk kunnskap (Sissel Seim) ; Verdier og forskning (Dag Jenssen) ; Frigjørende samfunnsvitenskap (Mathias Nygaard)
  ISBN nr.: 
  9788205518377
  Omfang: 
  363 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720467|980|a
 8. Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate

  • Bog
  61.263 KLA

  Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate

  2020
  Seventh Edition
  Forlagets beskrivelse: Trusted by neonatologists for more than 40 years, ”Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate” provides unique, authoritative coverage of technological and medical advances in this challenging field, and includes personal and practical editorial comments that are the hallmark of this renowned text. The 7th Edition helps you take advantage of recent advances in the NICU that have improved patient care, outcomes, and quality of life, with new coverage of genetics and imaging, new cases and commentary throughout, new contributors, and much more.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126842651|980|.
  Bidrag af: 
  Avroy A. Fanaroff, Jonathan M. Fanaroff
  Note: 
  Indhold: Patient Safety, Quality, and Evidence-Based Medicine (Vijayalakshmi Padmanabhan & Gautham K. Suresh) ; Antenatal and Intrapartum Care of the High-Risk Infant (Felicia L. Bahadue & Kimberly S. Gecsi) ; Resuscitation and Initial Stabilization (Amy E. Heiderich & Tina A. Leone) ; Physical Growth Physical Examination of the Newborn Infant and the Physical Environment (Avroy A. Fanaroff, Tom Lissauer & Jonathan M. Fanaroff) ; Nutrition and Selected Disorders of the Gastrointestinal Tract (Nutrition for the High-Risk Infant (David H. Adamkin & Paula G. Radmacher) ; Selected Disorders of the Gastrointestinal Tract (Michael Dingeldein) ; Necrotizing Enterocolitis (Michael Caplan)) ; Genetics, Inborn Errors of Metabolism, and Newborn Screening (Shawn E. McCandless & Kimberly A. Kripps) ; Care of the Parents (Kristin C. Voss & Jonathan M. Fanaroff) ; Developmental Care - Understanding and Applying the Science (Sheri Ricciardi & Mary Ann Blatz) ; Respiratory Problems (Moira A. Crowley & Richard J. Martin) ; Assisted Ventilation (Waldemar A. Carlo & Namasivayam Ambalavanan) ; Glucose, Calcium, and Magnesium (Richard A. Polin & David H. Adamkin) ; Neonatal Hyperbilirubinemia (Jon F. Watchko & M. Jeffrey Maisels) ; Infections in the Neonate (Ankita P. Desai & Ethan G. Leonard) ; The Heart (Christina M. Phelps, Philip T. Trush & Clifford L. Cua) ; The Kidney (Scott T. McEwen & Beth A. Vogt) ; Hematologic Problems (John Letterio & Sanjay Ahuja) ; Neonatal Brain Disorders (Terrie Eleanor Inder & Lillian G. Matthews) ; Neonatal Imaging Sheila C. Berlin & Mariana L. Meyers) ; The Outcome of Neonatal Intensive Care (Deanne Wilson-Costello & Allison H. Payne) ; Ethical Issues (Jennifer McGuirl, Peter D. Murray & Jonathan M. Fanaroff)
  ISBN nr.: 
  9780323608541
  Omfang: 
  xi, 527 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126842651|980|a
 9. Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46980174|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale arbejdes vilkår for at skabe hjælp til forandring (Socialt arbejde - et foranderligt felt ; Et kritisk blik på fælleselementerne ; Hjælp og forandring) ; Introduktion til undersøgelse, refleksion og omsorg - URO (Undersøgelse ; Refleksion ; Omsorg) ; Kommunikation og samtaleværktøjer (Kommunikation - fra teori til praksis ; Socialarbejderens samtale med borgeren) ; URO-modellen og værktøjskassen (Præsentation af URO-modellen ; Værktøjskassen)
  ISBN nr.: 
  9788741273631
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980174|980|a
 10. Vuggestueliv : omsorg, følelser og relationer

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46223063|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning - om forskningsprojekt, teori og metode ; Mellem børn og voksne (Leg i vuggestuen ; Tryghed og utryghed ; Gråd og trøst ; Indlevelse i børnene ; Tilknytning i vuggestuen ; Regulering af børnenes følelser ; Det afstemte samspil) ; De voksne og deres rammer (Personalets følelser og behov ; Når omsorgen er under pres ; Omsorgsarbejdets betingelser) ; Fire børns perspektiver (Alicia ; Lisa ; Sophia ; Marie) ; Konklusioner
  ISBN nr.: 
  9788759331767
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46223063|980|a