• Dansk
 • English

term.subject="offentlig ledelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  • Bog
  Lotte Bøgh Andersen: Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens
  35 OFF

  Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af syv styringsparadigmer, der forstås som sammenhængende forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan organiseres, styres og ledes. Styringsparadigmerne sammenlignes på centraliseringsgrad, vægtning af værdier, brug af incitamenter og inddragelse af det omgivende samfund i styringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730744|980|.
  Note: 
  Indhold: Bureaukratiet som styringsparadigmer ; Professionsstyret som styringsparadigme ; New public management som styringsparadigme ; Neo-Weberian state som styringsparadigme ; Digital era governance som styringsparadigme ; Public value management som styringsparadigme ; New public governance som styringsparadigme ; Ledelse i en offentlig sektor præget af skiftende, konkurrerende og hybride styringsparadigmer
  ISBN nr.: 
  9788757446722
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730744|980|a
 2. Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  • Bog
  Tina Øllgaard Bentzen: Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering
  35 BEN

  Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48172547|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759333921
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48172547|980|a
 3. Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  • Bog
  36.1 KLA

  Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  2020
  1. oplag (2020)
  Analyserer hvad der karakteriserer ledelsessituationen for decentrale offentlige ledere i dag med udgangspunkt i kommunal ledelse, men der refereres også til ledelse i sundhedsvæsenet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47469546|980|.
  Note: 
  Indhold: The world turned upside down ; Undersøgelserne (Struktur- og styringstænkning - råderum ; Ledelsesligningen - kapacitet og kapabilitet ; De nye mellemledere ; Hvorfor hybridledelse?) ; Digressionerne (Hvorfor dele magten? ; Hvorfor blande følelserne med ind i det? ; Hvad betyder menneskesyn og aktørantagelser? ; Hvorfor strategisk manøvrering? Dannelse og den personlige udfordring ; Fremtiden kommer under alle omstændigheder)
  ISBN nr.: 
  9788740832648
  Omfang: 
  308 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47469546|980|a
 4. Samskabelse af velfærd : muligheder og faldgruber

  • Bog
  35 TOR

  Samskabelse af velfærd : muligheder og faldgruber

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om samskabelse i den offentlige sektor. Gennemgang af de muligheder og faldgruber, der er forbundet med at samskabe. Med cases og anvisninger til hvilke greb der er afgørende for at lykkes med samskabelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46076397|980|.
  Note: 
  Indhold: Samskabelse : hvad taler vi om? ; Samskabelse har mange ansigter ; Samskabelse som samfundsstyring ; At lede samskabelse : hands-off og hands-on ; Ledelse, der understøtter samskabelse i praksis ; Samskabelse, demokrati og magt ; Hvilken værdi giver samskabelse - og hvordan kan vi måle den? ; Gode vilkår for samskabelse : tre udfordringer ; Kan samskabelse redde velfærden?
  ISBN nr.: 
  9788741272603
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46076397|980|a
 5. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 2. oplag (2020)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen et al.
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard og Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen og Mads Leth Jakobsen. Peter Bjerre Mortensen: Statens forvaltning. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen og Martin Bækgaard. Jens Blom-Hansen: Forvaltning i EU ; Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? Thomas Pallesen: Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? Simon Calmar Andersen: Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew og Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen og Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen og Caroline Howard Grøn. Vibeke Lehmann Nielsen: Implementering. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen og Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz og Peter Munk Christiansen. Jens Grønnegård Christensen: Politisk-administrativ kontrol
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47041325|980|a
 6. Strategisk ledelse for offentlige ledere : tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet

  • Bog
  35 STR

  Strategisk ledelse for offentlige ledere : tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47547938|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til strategi og styringsparadigmer (Om strategi som begreb og forskelle mellem offentlig og privat strategitænkning ; Styringsparadigmer i det offentlige og deres betydning for strategisk ledelse) ; Strategimodeller og -teorier i det offentlige (Modeller til forskellige strategiperspektiver ; Modeller til analyse, udvikling og prioritering i strategiarbejdet ; Modeller til implementering af de strategiske målsætninger) ; Den strategiske ledelsespraksis på de forskellige ledelsesniveauer (De fire ledelsesniveauer i leadership pipeline - en kort introduktion ; Strategisk ledelse i centraladministrativt koncernperspektiv ; Strategisk ledelse i fagdirektør- og fagchefperspektiv ; Strategisk ledelse i et institutionslederperspektiv ; Strategisk ledelse i et driftslederperspektiv) ; Afslutning (Strategisk ledelse i hverdagen ; Spørgeramme til strategieftersyn)
  ISBN nr.: 
  9788759333594
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47547938|980|a
 7. Løsninger i partnerskab : offentlig-privat samarbejde

  • Bog
  35 GRE

  Løsninger i partnerskab : offentlig-privat samarbejde

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Eksempler på, hvordan aktører fra den offentlige og private sektor arbejder sammen om problemløsning, samt bud på, hvordan vi bliver bedre til at lede og styre partnerskaber fremover
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47019087|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702231564
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47019087|980|a
 8. Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor

  • Bog
  35 STY

  Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Præsentaton af udvalgte teorier om styring og ledelse i den offentlige sektor, efterfulgt af gennemgang af konkrete cases, der illustrerer kompleksiteten i den faktiske styring og ledelse i forskellige organisatoriske sammenhænge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46616162|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Juul Hansen, Matilde Høybye-Mortensen
  Note: 
  Indhold: Ledelse og styring af professionelle i den offentlige sektor / Steen Juul Hansen og Matilde Høybye-Mortensen. Del 1 - Begreber og teorier om styring og ledelse i den offentlige sektor (Steen Juul Hansen: Styring i den offentlige sektor ; Styringsrationaler i den offentlige sektor ; Perspektiver på implementering. Caroline Howard Grøn: Offentlig ledelse. Matilde Høybye-Mortensen: Borgeren set i et styringsperspektiv). Del 2 - Eksempler på styring og ledelse i den offentlige sektor (Matilde Høybye-Mortensen: Når professionelle udsættes for regelstyring. Ida Schrøder: Økonomiske rammer i beslutninger om udsatte børn og unge. Styring af beskæftigelsesområdet / Anders Bøggild Christensen, Thorsten Braun og Else Marie Dalgaard Frandsen. Caroline Howard Grøn: Den fagprofessionelle leder - et deskriptivt blik. Samspil mellem digitalisering, styring og ledelse / Lena Kjeldsen og Matilde Høybye-Mortensen. Klaus Majgaard: Ledelse i spændingsfelter)
  ISBN nr.: 
  9788741273174
  Omfang: 
  347 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46616162|980|a
 9. Fællesoffentlig ledelse : hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

  • Bog
  35 GRE

  Fællesoffentlig ledelse : hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Introduktion af begrebet fællesoffentlig ledelse - løsning af fælles problemer for den offentlige sektor, hvor offentlige ledere indgår i og bidrager til fællesoffentlige strategier, arbejder sammen med andre i institutionaliserede samarbejdsinstitutioner for at skabe offentlig værdi og imødeser fællesoffentlig vurdering af værdiskabelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47620988|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757437218
  Omfang: 
  92 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47620988|980|a
 10. Resultatbaseret ledelse i den offentlige sektor

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46413733|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til resultatbaseret ledelse ; Udfordringer ved måling af komplekse offentlige ydelser ; Et kontrolorienteret ledelsesredskab? ; Anvendes resultatinformationen reelt? ; Dysfunktionelle adfærdsmæssige effekter af resultatbaserede ledelsessystemer? ; Resultatbaserede ledelsessystemers vækst og eskalation ; Opsamling, anbefalinger og videre perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788741271743
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46413733|980|a