• Dansk
 • English

term.subject="offentlig forvaltning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  • Bog
  Lotte Bøgh Andersen: Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens
  35 OFF

  Offentlige styringsparadigmer : konkurrence og sameksistens

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af syv styringsparadigmer, der forstås som sammenhængende forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan organiseres, styres og ledes. Styringsparadigmerne sammenlignes på centraliseringsgrad, vægtning af værdier, brug af incitamenter og inddragelse af det omgivende samfund i styringen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730744|980|.
  Note: 
  Indhold: Bureaukratiet som styringsparadigmer ; Professionsstyret som styringsparadigme ; New public management som styringsparadigme ; Neo-Weberian state som styringsparadigme ; Digital era governance som styringsparadigme ; Public value management som styringsparadigme ; New public governance som styringsparadigme ; Ledelse i en offentlig sektor præget af skiftende, konkurrerende og hybride styringsparadigmer
  ISBN nr.: 
  9788757446722
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730744|980|a
 2. Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  • Bog
  Tina Øllgaard Bentzen: Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering
  35 BEN

  Samskabt styring : nye veje til afbureaukratisering

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48172547|980|.
  ISBN nr.: 
  9788759333921
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48172547|980|a
 3. Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  • Bog
  34.22 MON

  Sagsbehandling : en indføring i forvaltningsret

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178718|980|.
  Note: 
  Indhold: Overblik, retsregler og forvaltningslove ; God forvaltningsskik, journalisering og notatpligt ; Regler for sagsbehandlingen ; Myndighedens behandling og udlevering af oplysninger ; Indholdmæssige krav - lovmæssig forvaltning ; Kontrol og klagemuligheder
  ISBN nr.: 
  9788741268767
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46178718|980|a
 4. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 2. oplag (2020)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen et al.
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard og Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen og Mads Leth Jakobsen. Peter Bjerre Mortensen: Statens forvaltning. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen og Martin Bækgaard. Jens Blom-Hansen: Forvaltning i EU ; Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? Thomas Pallesen: Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? Simon Calmar Andersen: Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew og Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen og Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen og Caroline Howard Grøn. Vibeke Lehmann Nielsen: Implementering. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen og Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz og Peter Munk Christiansen. Jens Grønnegård Christensen: Politisk-administrativ kontrol
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47041325|980|a
 5. Fællesoffentlig ledelse : hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

  • Bog
  35 GRE

  Fællesoffentlig ledelse : hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Introduktion af begrebet fællesoffentlig ledelse - løsning af fælles problemer for den offentlige sektor, hvor offentlige ledere indgår i og bidrager til fællesoffentlige strategier, arbejder sammen med andre i institutionaliserede samarbejdsinstitutioner for at skabe offentlig værdi og imødeser fællesoffentlig vurdering af værdiskabelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47620988|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757437218
  Omfang: 
  92 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47620988|980|a
 6. Løsninger i partnerskab : offentlig-privat samarbejde

  • Bog
  35 GRE

  Løsninger i partnerskab : offentlig-privat samarbejde

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Eksempler på, hvordan aktører fra den offentlige og private sektor arbejder sammen om problemløsning, samt bud på, hvordan vi bliver bedre til at lede og styre partnerskaber fremover
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47019087|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702231564
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47019087|980|a
 7. Forvaltning og stat

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071615|980|.
  Note: 
  Indhold: Politologi og forvaltning ; Formel organisation ; Statsteori og styringskæde ; Fra korporatisme til styringsnetværk ; Politiske aktører : partier, politikere, Folketinget og regering ; Embedsmænd og deres samspil med politikere ; Borger, klient, kunde, bruger og samskaber
  ISBN nr.: 
  9788741272368
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47071615|980|a
 8. Policy-analyse : teori og praksis

  • Bog
  35 POL

  Policy-analyse : teori og praksis

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indføring i hvordan man udarbejder samfundsøkonomiske analyser i forhold til politiske tiltag og reformer samt præsentation af et analyseværktøj der demonstreres på en række velfærdsområder, bl.a. uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, sundhed og pension. Med praktiske eksempler og cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47308984|980|.
  Note: 
  Indhold: Den teoretiske ramme (Det perfekte marked ; Markedsfejl ; Interventionsværktøjer ; Interventionsulemper ; Policy-analyse : det samlede framework) ; Applicering af policy-analysen på centrale velfærdsområder (Daginstitution og grundskole ; Videregående uddannelse ; Arbejdsløshedsforsikring ; Sundhedsbehandling ; Pension) ; Eksekvering i praksis (Policy-analysens udarbejdelse i praksis ; Formidling af embedsmandens beslutningsoplæg)
  ISBN nr.: 
  9788741269955
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47308984|980|a
 9. Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  • Bog
  38.4 BED

  Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Inspiration til nye former for møder på tværs af professioner og på tværs af kommuner, regioner, private aktører og special- og almenområdet. Den fagprofessionelle skal agere mødefacilitator og facilitator i samarbejdsprocesser med borgeren som central aktør. Med øvelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46108299|980|.
  Bidrag af: 
  Annemette Matthiessen et al.
  Note: 
  Indhold: Del 1 (Morten Ejrnæs: Tværprofessionelt samarbejdes formål, funktioner og dysfunktioner. Ib Ravn: Tværprofessionelle møder bør faciliteres ; At agere facilitator ; Strukturer og teknikker til facilitering) ; Del 2 (Birgitte Zeeberg: Med myndigheden som deltager. Anna Marie Møller: Med borgeren som deltager) ; Del 3 (Tværprofessionelle møder med borgere på beskæftigelsesområdet / Tanja Dall og Karen Dahl-Nielsen. Anne Jørgensen: Tværprofessionelle møder med udsatte voksne. Birgit Raundahl Koldsø: Tværprofessionelle møder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Tværprofessionelle møder med mennesker med demens / Charlotte Rugh og Signe Lillegaard Haldgran)
  ISBN nr.: 
  9788759329818
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46108299|980|a
 10. Jura for pædagoger

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071305|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder og metode ; Forvaltningsret ; Tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge ; Underretningspligten ; Børn og unge ; Erstatningsansvar ; Voksne med særlige behov ; Familieret
  ISBN nr.: 
  9788741277028
  Omfang: 
  197 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47071305|980|a