• Dansk
 • English

term.subject="offentlig forsorg"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Note: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN nr.: 
  9788771608014
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47883245|980|a
 2. Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  • Bog
  38.4 BED

  Bedre møder på tværs : facilitering, processer og beslutninger

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Inspiration til nye former for møder på tværs af professioner og på tværs af kommuner, regioner, private aktører og special- og almenområdet. Den fagprofessionelle skal agere mødefacilitator og facilitator i samarbejdsprocesser med borgeren som central aktør. Med øvelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46108299|980|.
  Bidrag af: 
  Annemette Matthiessen et al.
  Note: 
  Indhold: Del 1 (Morten Ejrnæs: Tværprofessionelt samarbejdes formål, funktioner og dysfunktioner. Ib Ravn: Tværprofessionelle møder bør faciliteres ; At agere facilitator ; Strukturer og teknikker til facilitering) ; Del 2 (Birgitte Zeeberg: Med myndigheden som deltager. Anna Marie Møller: Med borgeren som deltager) ; Del 3 (Tværprofessionelle møder med borgere på beskæftigelsesområdet / Tanja Dall og Karen Dahl-Nielsen. Anne Jørgensen: Tværprofessionelle møder med udsatte voksne. Birgit Raundahl Koldsø: Tværprofessionelle møder med børn, unge og familier i udsatte positioner. Tværprofessionelle møder med mennesker med demens / Charlotte Rugh og Signe Lillegaard Haldgran)
  ISBN nr.: 
  9788759329818
  Omfang: 
  259 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46108299|980|a
 3. Fattigsteder : ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie

  • Bog
  38.409 BRA

  Fattigsteder : ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Gennem besøg på fattiggårde, arbejdsanstalter, børnehjem og fattige rønner fortælles historien om samfundets udstødte og fattige i sidste halvdel af 1800-tallet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47385679|980|.
  Bidrag af: 
  Martin Dreyer Pedersen, Anna Sarelin
  Note: 
  Indhold: Første fortælling: Fanø : Sønderho Fattiggård : et nyt syn på fattighjælp ; Anden fortælling: København : Pjaltenborg : storbyelendighed ; Tredje fortælling: Vendsyssel : Stagstedstenen : vold, had og dæmonisering ; Fjerde fortælling: Fyn : Svendborg Fattiggård : bykultur, arkitektur og hjemlighed ; Femte fortælling: Himmerland : Tordenkalven : frihed ; Sjette fortælling: Sjælland : Greve Hospital : fattighuset som kom på museum ; Syvende fortælling: København : Børnehjemmet af 1870 : børneforsorg ; Ottende fortælling: Vestjylland : Ørre fattigkoloni : hedens folk og kjæltringerne ; Niende fortælling: Holstebro : Skovvang : levekår og sundhed
  ISBN nr.: 
  9788776955793
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Vandkunsten
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47385679|980|a
 4. Aktionslæring som løftestang : professionel praksis på velfærdsområdet

  • Bog
  38.4 MAD

  Aktionslæring som løftestang : professionel praksis på velfærdsområdet

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om hvordan aktionslæring kan medvirke til meningsfuld professionel udvikling på velfærdsområdet og om hvordan metoden kan forankre processerne i deltagernes organisatoriske dagligdag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47308887|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til aktionslæring ; Aktionslæring i uddannelsessystemet ; Teamudvikling ; Udvikling af kvalificeret selvbestemmelse ; Kommunikation og dialog ; Tendenser og dilemmaer på professionsområdet ; Reflekteret erfaringslæring
  ISBN nr.: 
  9788741277448
  Omfang: 
  223 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47308887|980|a
 5. Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde

  • Bog
  38.4 SAM

  Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  11 forskere og undervisere beskriver og analyserer udvalgte dele af de samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle rammevilkår for det pædagogiske arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46823923|980|.
  Bidrag af: 
  Kathrine Hammerich, Katrine Willads Lehrmann, Anette Erlandson Pedersen
  Note: 
  Indhold: Bent Greve: Dansk velfærdshistorie - et rids. Mellem professionalisering, deprofessionalisering og prekarisering / af Nina Vaaben og Ditte Tofteng. Den pædagogiske opgave - mellem kontrol og autonomi / af Nils Falk Hansen og Kaj Storgaard Jensen. Sine Penthin Grumløse: Ulighed - betragtet i et kulturhistorisk bakspejl. Laura Egelund Nielsen: Ulighed i sundhed - et pædagogisk anliggende. Magt og myndighed / af Kathrine Willads Lehrmann og Julie Top-Nørgaard. Anette Erlandson Pedersen: Børn, unge, køn og lligestilling. Vibe Larsen: Den flerkulturelle pædagogiske hverdag. Noona Elisabeth Jensen: Hverdagsliv i institutionen - regler, rutiner og ritualer. Lone Grundtvig Buss: Tværprofessionelt arbejde. Gitte Lyng Rasmussen: Netværksdannelse og social kapital i pædagogisk arbejde
  ISBN nr.: 
  9788772160962
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46823923|980|a
 6. Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46980174|980|.
  Note: 
  Indhold: Det sociale arbejdes vilkår for at skabe hjælp til forandring (Socialt arbejde - et foranderligt felt ; Et kritisk blik på fælleselementerne ; Hjælp og forandring) ; Introduktion til undersøgelse, refleksion og omsorg - URO (Undersøgelse ; Refleksion ; Omsorg) ; Kommunikation og samtaleværktøjer (Kommunikation - fra teori til praksis ; Socialarbejderens samtale med borgeren) ; URO-modellen og værktøjskassen (Præsentation af URO-modellen ; Værktøjskassen)
  ISBN nr.: 
  9788741273631
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46980174|980|a
 7. Det risikoscorede menneske

  • Avisartikel

  Det risikoscorede menneske

  I: Weekendavisen, 2020-07-24, S. 13
  Hvem er arbejdsmarkedsparat? Hvem skal tvangsfjernes? Kunstig intelligens i form af datadrevet beslutningsstøtte spiller en større og større rolle i arbejdet med at prioritere forskellige typer behov, og algoritmer udkonkurrerer i stigende grad menneskelige skøn i velfærdsstaten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48599931|980|.
  Omfang: 
  S. 13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Weekendavisen, 2020-07-24
  Haves:: 
  870971-avis:48599931|980|a
 8. Et uddannelsesperspektiv på socialpædagogisk faglighed

  • Tidsskriftsartikel

  Et uddannelsesperspektiv på socialpædagogisk faglighed

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020), S. 57-66
  Artiklen har til formål at indfange, hvordan socialpædagogisk faglighed formes didaktisk i en uddannelsesmæssig sammenhæng på professionsbacheloren i Diakoni og Socialpædagogik.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48715141|980|.
  Omfang: 
  S. 57-66
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48715141|980|a
 9. Socialpædagogik - noget der udfordrer : om socialpædagogiske grænsemarkeringer

  • Tidsskriftsartikel

  Socialpædagogik - noget der udfordrer : om socialpædagogiske grænsemarkeringer

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020), S. 19-30
  Artiklen tager afsæt i en kritisk læsning af artikler publiceret i Tidsskrift for socialpædagogik med henblik på en undersøgelse af kendetegn ved socialpædagogik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48714722|980|.
  Omfang: 
  S. 19-30
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48714722|980|a
 10. Den færdige fagligheds tænkelige forbandelser

  • Tidsskriftsartikel

  Den færdige fagligheds tænkelige forbandelser

  I: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020), S. 31-48
  Den færdige faglighed=pædagogisk kernefaglighed har en mængde tænkelige skadevirkninger i pædagogisk praksis og uddannelse. De tænkelige skadevirkninger er tågesnak, fremmedgørelse, perfektionisme, hybristisk stolthed og deraf følgende dysfunktionelt samspil, fordi færdig faglighed skaber diskrepanser imellem selvfortolkninger på forskellige niveauer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48714889|980|.
  Omfang: 
  S. 31-48
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 23, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48714889|980|a