• Dansk
 • English

term.subject="lovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedsret

  • Bog
  Helle Bødker Madsen: Sundhedsret
  61.41 BØD

  Sundhedsret

  2021
  5. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet. Endvidere beskæftiger bogen sig med autorisationsordningen, sundhedspersonalets pligter og rettigheder samt klage- og erstatningsordningen på sundhedsområdet. Også reglerne om sundhedsvæsenets tilrettelæggelse – herunder adgangen til ved aftale eller overenskomst at samarbejde med den private sundhedssektor, f.eks. privatpraktiserende sundhedspersoner, private sygehuse og klinikker – og behandlingssteder i udlandet belyses. Det samme gælder de retlige rammer for assisteret reproduktion og kosmetisk behandling. Endelig indeholder bogen en fremstilling af reglerne om adgangen til at anvende tvang som led i sygdomsbehandling, herunder tvangsbehandlingsloven og epidemiloven. Forfatteren er professor, dr.jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39570548|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Organisation og opgavefordeling ; Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse ; Autorisationsordningen ; Sundhedspersonalets pligter og rettigheder ; Patientrettigheder ; Behandlingstilbud ; Selvbestemmelse ; Aktindsigt ; Fortrolighed ; Ventetider ; Valg af behandler og behandlingssted ; Behandling i udlandet ; Tvangsanvendelse i behandlingsøjemed ; Forbud og rammer – Assisteret reproduktion og kosmetisk behandling ; Patienterstatningsordningen ; Tilsyn og klageadgang
  ISBN nr.: 
  9788757451764
  Omfang: 
  597 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39570548|980|a
 2. IT-ret

  • Bog
  Henrik Udsen: IT-ret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39617013|980|.
  Note: 
  Indhold: Immaterialret ; Databeskyttelsesret ; Mellemmandsansvar ; E-handel ; It-kontrakter
  ISBN nr.: 
  9788742000502
  Omfang: 
  xxxii, 847 sider
  Udgiver: 
  Ex Tuto
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39617013|980|a
 3. Finansielle virksomheder - regler og rapportering

  • Bog
  Erik Werlauff, Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller: Finansielle virksomheder - regler og rapportering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38744232|980|.
  Note: 
  Indhold: Udviklingstræk ; Finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed ; Tilladelse ; Forbrugerbeskyttelse ; Ejerforhold ; Selskabsretlige særkrav og ledelsesregler ; Identifikation af aktionærer, proxy advisor, politik foraktivt ejerskab og politik for aktieinvesteringsstrategi ; Kapital- og solvensforhold ; Ekstern rapportering, årsrapport, revision, overskud og skat ; Hvidvask ; Indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed ; Særregler for visse finansielle virksomheder ; Tilsyn mv. ; Andre finansielle virksomheder
  ISBN nr.: 
  9788757449433
  Omfang: 
  480 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38744232|980|a
 4. Erhvervslejemål

  • Bog
  Jeppe Wedel Nielsen: Erhvervslejemål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61396179|980|.
  Note: 
  På titelsiden: På grundlag af Niels Gangsted-Rasmussens fremstilling, Indhold: Erhvervslejelovgivningen ; Lejeaftalens indgåelse ; Andre brugsaftaler ; Forhold under lejemålets løbetid ; Markedslejeregulering ; Aftalt lejeregulering i bestående lejemål ; Lejemålets overgang ; Opsigelse ; Ophævelse ; Lejers fraflytning ; Retssager om erhvervslejemål ; Særlige spørgsmål ; Erhvervslejelovens ikrafttrædelses- og overgangsregler
  ISBN nr.: 
  9788761942524
  Omfang: 
  464 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61396179|980|a
 5. Persondatarettens dilemmaer : fra person til personoplysning

  • Bog
  Peter Blume: Persondatarettens dilemmaer : fra person til personoplysning
  34.22 BLU

  Persondatarettens dilemmaer : fra person til personoplysning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Persondataretten er overalt, og den bevæger sig hele tiden. Denne bog inddrager hele persondataretten og giver et samlet overblik over de mange regler, der kan virke kaotiske og uoverskuelige. Fokus er på de almindelige regler således at der netop er et overblik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61536116|980|.
  Note: 
  Indhold: Persondatarettens formål og kilder ; Den grundlæggende ramme og aktørerne ; Principper ; Behandlingsbetingelser ; Rettigheder ; Dataoverførsler ; Design, sikkerhed og konsekvensanalyse ; Den interne kontrol ; Tilsynsapparatet ; Sanktioner ; Overvågning
  ISBN nr.: 
  9788757449150
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  DJØF
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61536116|980|a
 6. Produktefterligninger i praksis

  • Bog
  34.57 PRO

  Produktefterligninger i praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Beskrivelse af nyere retspraksis inden for sager om produktefterligninger. Med gennemgang af en række af de seneste 20 års vigtigste domme om produktefterligninger. Henvender sig til praktikere og domstole, der beskæftiger sig med retsområdet samt til virksomheder, der sælger produkter, hvori der er lagt en fremtoningsmæssig indsats
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39075962|980|.
  Note: 
  Indhold: Tildeling af beskyttelse og gyldighedsperiode ; Fremtoningsbeskyttelsens omfang og krænkelsesvurderingen ; Håndhævelse ; Gennemgang af relevant retspraksis fra 2001-2020 ; Praktiske overvejelser
  ISBN nr.: 
  9788757439427
  Omfang: 
  362 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39075962|980|a
 7. Den juridiske løsning : introduktion til juridisk metode

  • Bog
  34 MUN

  Den juridiske løsning : introduktion til juridisk metode

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39437902|980|.
  Note: 
  Indhold: Ret, regler og metode ; Loven ; EU-ret og international ret ; Lovfortolkning ; Retspraksis ; Sædvaner ; Forholdets natur ; Andre kildeelementer ; Retsdogmatiske systematikker ; Metode og opgavebesvarelse
  ISBN nr.: 
  9788757451924
  Omfang: 
  124 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39437902|980|a
 8. Ejendomsformidlingsloven med kommentarer

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61576541|980|.
  Note: 
  Indhold: Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. ; Godkendelse af ejendomsmæglere m.v. ; Advokater ; Ejendomsformidlingsvirksomheder ; Ejendomsformidling ; Andre erhvervsdrivende ; Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere ; Udveksling af oplysninger ; Digital kommunikation ; Finansiering af hvidvasktilsyn ; Klageadgang m.v. ; Straffebestemmelser ; Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning, overgangsbestemmelser og territorial gyldighed
  ISBN nr.: 
  9788757446470
  Omfang: 
  696 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61576541|980|a
 9. Socialret : børn og unge

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38743872|980|a
 10. Jura for pædagoger

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61628452|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder og metode ; Forvaltningsret ; Tværprofessionelt samarbejde omkring børn og unge ; Underretningspligten ; Børn og unge ; Erstatningsansvar ; Voksne med særlige behov ; Familieret
  ISBN nr.: 
  9788702341119
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61628452|980|a