• Dansk
 • English

term.subject="lovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 2. Generationsskifte og omstrukturering : det skatteretlige grundlag

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48803008|980|.
  Note: 
  Indhold: Overdragelse af den personligt ejede virksomhed med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse af aktier med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse mellem ægtefæller/ugifte samlevende ; Overdragelse med succession til medarbejdere ; Stiftelse af selskab ; Omstrukturering ; Aktieombytning ; Fusion ; Tilførsel af aktier ; Spaltning
  ISBN nr.: 
  9788757448481
  Omfang: 
  392 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48803008|980|a
 3. Skatteforvaltning - skatteproces - skattekontrol

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48166237|980|.
  Note: 
  Indhold: Principper og historik (Skatteforvaltningsrettens overordnede systematik ; Historik ; Skatteforvaltningsloven) ; Skatteforvaltningen (Told- og skatteforvaltningen - organisation og kompetence ; Skatterådet ; Kommunalbestyrelsens kompetence - Borgerservice ; Skatteministeren ; Sagsbehandlingsregler ; Genoptagelse og ændring ; Ekstraordinær skatteansættelse - Fristgennembrud - 6 måneders reaktionsfrist) ; Skatteproces (Administrativ klage - klagesystem ; Klage til Skatteministeren ; Skatteankestyrelsen ; Fælles regler for klage ; Skatteankenævn ; Landsskatteretten ; Ombudsmanden ; Domstolsprøvelse ; Sagsomkostninger - Omkostningsdækning) ; Skatteansættelsen (Indledning og historik ; Procedure og fremgangsmåde ved skatteansættelsen ; Skatteindberetningsloven ; Oplysningspligten ; Oplysningsfrister ; Administrative sanktioner ved undladt eller ukorrektopfyldelse af oplysningspligt ; Skatteansættelsen - Sagsoplysning og "bevisbyrde") ; Skattekontrollen (Indledning og historik ; National og international skattekontrol ; Kontrolbeføjelsernes tidsmæssige udstrækning ; Kontrolbeføjelser over skatteyderen ; Kontrolbeføjelser over for tredjemand ; Retssikkerhedsloven)
  ISBN nr.: 
  9788757444865
  Omfang: 
  437 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48166237|980|a
 4. Persondataret

  • Bog
  Dorte Høilund: Persondataret
  34.66 PER
  Persondata

  Persondataret

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  En systematisk indføring i gældende regler og retningslinjer på persondataområdet. Området har fået stigende opmærksomhed de senere år, hvor datadeling og dataindsamling er stedet voldsomt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714129|980|.
  Note: 
  Indhold: Formål, anvendelsesområde og begreber ; Regler om personoplysninger ; Den registreredes rettigheder ; Generelle forpligtelser ; Datasikkerhed - beskyttelse af personoplysninger ; Databeskyttelsesrådgiver ; Tilsyn, erstatning og administrative bøder ; Persondataforordning 2016/679 om databeskyttelse ; Databeskyttelsesloven ; Domme og udtalelser
  ISBN nr.: 
  9788741275109
  Omfang: 
  386 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714129|980|a
 5. Når embedsmænd lovgiver

  • Bog
  34.21 NÅR

  Når embedsmænd lovgiver

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udviklingen i omfanget af bemyndigelseslovgivning i Danmark og samspillet mellem regulering ved formel lov og regulering ved bekendtgørelse i henhold til hjemler i lovgivningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48126286|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem lovgiver i Danmark? ; Det regulerende samfund ; Empirisk udgangspunkt : reguleringens udvikling og analysens fokusområder ; Folkeskoleloven : forligspartiernes fulde opmærksomhed ; Beskæftigelsesområdet : kontrol og interessevaretagelse ; Finansiel virksomhed : delegeret regulering ; Miljøbeskyttelsesloven : Danmarks første rammelov ; Bemyndigelseslovgivning : et demokratisk problem?
  ISBN nr.: 
  9788757448122
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48126286|980|a
 6. Dine data på nettet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47579953|980|.
  Note: 
  På omslaget: Tag kontrollen over dine data på nettet! Hvordan beskytter du dine personlige data, og undgår at de bliver misbrugt? Hvordan sletter du dine personlige data-spor?
  ISBN nr.: 
  9788771722987
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Idag & Nordan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47579953|980|a
 7. Generationsskifte - omstrukturering

  • Bog
  34.51 SER

  Generationsskifte - omstrukturering

  2019
  3. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46742885|980|.
  ISBN nr.: 
  9788761940650
  Omfang: 
  712 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46742885|980|a
 8. Dansk persondataret

  • Bog
  34.22 DAN

  Dansk persondataret

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Antologi der giver en generel indføring i dansk persondataret, som den ser ud efter implementeringen af databeskyttelsesforordningen. Fremstillingen er tilrettelagt så den også kan læses af ikke-jurister
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47706769|980|.
  Bidrag af: 
  Bent Ole Gram Mortensen, Bent Ole Gram Mortensen et al.
  Note: 
  Indhold: Generelle spørgsmål (Bent Ole Gram Mortensen: Fra registerlov til databeskyttelsesforordning. Peter Starup: Den centrale lovgivning på databeskyttelsesområdet. Sten Schaumburg-Müller: Hvornår er der tale om en personoplysning, og hvornår er det behandling af en sådan? ; Nærmere om persondatarettens dækning ; Oplysningskategorier og behandlingsbetingelser ; Ytrings- og informationsfrihed ; Personbilleder. Ayo Næsborg-Andersen: De overordnede principper for databehandling. Ansvarlighed og dokumentation ; Ansvarssubjekter og aftaleregulering ; Tredjelandsoverførsler / Jesper Løffler Nielsen & Helene Arensbak Mørk. Lisa Hjerrild: Databeskyttelsesrådgiveren ; Krav om konsekvensanalyse. De registreredes rettigheder / Jøren Ullits, Ayo Næsborg-Andersen & Kent Kristensen. Daniel Hartfield-Traun: Sikkerhed og håndtering af databrud. Carina Risvig Hamer: Tilsynsmyndigheder og sanktioner) ; Udvalgte retsområder (Persondatarettens anvendelse på forskningsprojekter / Kent Kristensen & Jøren Ullits. Ayo Næsborg-Andersen: Statistik. Frederik Waage: Behandlingen af personoplysninger ved domstolene. Persondatabehandling i journalistisk øjemed / Jøren Ullits & Sten Schaumburg-Müller. Sten Schaumburg-Müller: Kunstnerisk, litterær og akademisk virksomhed. Bent Ole Gram Mortensen: Markedsføring og personoplysninger. Forsyningsvirksomheder / Bent Ole Gram Mortensen & Lisa Hjerrild. Lisa Hjerrild: Geodata. Konkurrenceret / Peter Starup & Jesper Kruse Markvart. Sundhedslovens behandlingsregler / Kent Kristensen & Jøren Ullits. Jøren Ullits: Forvaltningens samkøring af borgerdata. Christian Højer Schøler: HR og persondata)
  ISBN nr.: 
  9788742000335
  Omfang: 
  XXXVII, 506 sider
  Udgiver: 
  Ex Tuto
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47706769|980|a
 9. Kend databeskyttelsesreglerne

  • Bog
  34.22 KRI

  Kend databeskyttelsesreglerne

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om de nye gældende regler for databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt om reglernes betydning for registrerede personer, dataansvarlige, databehandlere samt databeskyttelsesrådgivere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47035198|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er databeskyttelse? ; Begrebet personoplysninger ; Hvornår behandles der personoplysninger? ; Hvilke nærmere forpligtelser har den dataansvarlige? ; Den registreredes rettigheder ; Hvordan beskyttes personoplysningerne? ; Børn, unge og uddannelse ; Arbejdsgivernes behandling af personoplysninger ; Beskyttelsen af helbredsoplysninger ; Kreditoplysninger ; Medier og udgivelser ; Sletning af oplysninger fra søgemaskiner ; Behandling af personoplysninger fra offentligt tilgængelige registre ; Big data, markedsføring og profilering ; Behandling af personoplysninger ved forskning og statistik ; Risikobaseret tilgang til persondatasikkerheden ; Overvågning og sporing ; Politi og retsvæsen ; Danmark, EU og resten af verden ; Retsmidler, ansvar og sanktioner ; Særregler ved behandling af arbejdstageres personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold
  ISBN nr.: 
  9788759334799
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47035198|980|a
 10. Totalentreprise : almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer

  • Bog
  34.53 HØR

  Totalentreprise : almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer

  2019
  5. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47260256|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757443110
  Omfang: 
  440 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47260256|980|a