• Dansk
 • English

term.subject="lovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kapitalselskaber : aktie- og anpartsselskaber

  • Bog
  Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber : aktie- og anpartsselskaber
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38203568|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757448191
  Omfang: 
  794 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38203568|980|a
 2. Skatteforvaltning - skatteproces - skattekontrol

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48166237|980|.
  Note: 
  Indhold: Principper og historik (Skatteforvaltningsrettens overordnede systematik ; Historik ; Skatteforvaltningsloven) ; Skatteforvaltningen (Told- og skatteforvaltningen - organisation og kompetence ; Skatterådet ; Kommunalbestyrelsens kompetence - Borgerservice ; Skatteministeren ; Sagsbehandlingsregler ; Genoptagelse og ændring ; Ekstraordinær skatteansættelse - Fristgennembrud - 6 måneders reaktionsfrist) ; Skatteproces (Administrativ klage - klagesystem ; Klage til Skatteministeren ; Skatteankestyrelsen ; Fælles regler for klage ; Skatteankenævn ; Landsskatteretten ; Ombudsmanden ; Domstolsprøvelse ; Sagsomkostninger - Omkostningsdækning) ; Skatteansættelsen (Indledning og historik ; Procedure og fremgangsmåde ved skatteansættelsen ; Skatteindberetningsloven ; Oplysningspligten ; Oplysningsfrister ; Administrative sanktioner ved undladt eller ukorrektopfyldelse af oplysningspligt ; Skatteansættelsen - Sagsoplysning og "bevisbyrde") ; Skattekontrollen (Indledning og historik ; National og international skattekontrol ; Kontrolbeføjelsernes tidsmæssige udstrækning ; Kontrolbeføjelser over skatteyderen ; Kontrolbeføjelser over for tredjemand ; Retssikkerhedsloven)
  ISBN nr.: 
  9788757444865
  Omfang: 
  437 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48166237|980|a
 3. Erhvervsforvaltningsret

  • Bog
  Bent Ole Gram Mortensen: Erhvervsforvaltningsret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48898866|980|.
  Bidrag af: 
  Bassah Khalaf, Bent Ole Gram Mortensen et al.
  Note: 
  Indhold: Bent Ole Gram Mortensen: Erhvervsforvaltningsret - et nyt fokus. Bassah Khalaf: Forvaltningsrettens kilder og indplacering i retshierarkiet. Hvem træffer afgørelse (Bassah Khalaf: Forvaltningens organisation, funktion og kompetencer ; De forvaltningsretlige reglers anvendelsesområder. Hanne Marie Motzfeldt: Habilitet, tavshedspligt og offentliggørelse af kontroloplysninger) ; Forvaltningens ageren (Hanne Marie Motzfeldt: Processuelle krav ; Legalitetsprincippet ; Fortolkning. Skønsudøvelse / Bent Ole Gram Mortensen og Hanne Marie Motzfeldt. Carina Risvig Hamer: Aktindsigt) ; Kontrol, prøvelse og ansvar (Tilsyn, administrativ rekurs og konsekvenser af ulovlige afgørelser / Bent Ole Gram Mortensen og Carina Risvig Hamer. Bassah Khalaf: Ombudsmanden. Bent Ole Gram Mortensen: Domstolsprøvelse) ; Offentlig-privat (Offentlig-privat samarbejde og det offentlige som virksomhed / Carina Risvig Hamer & Bent Ole Gram Mortensen. Carina Risvig Hamer: Offentlige indkøb. Brancheregler og standarder i erhvervsforvaltningsretten / Bent Ole Gram Mortensen & Christian Frier)
  ISBN nr.: 
  9788757437195
  Omfang: 
  551 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48898866|980|a
 4. Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Tekstdel

  • Bog
  Søren Bech (f. 1952-09-16), Henrik Nielsen (f. 1952-01-17): Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Tekstdel
  34.24 SKA

  Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Tekstdel

  2020
  7. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48818226|980|.
  Note: 
  2001-2003 uden undertitel, 2017-2020 momsforhold erstattet med m.v.
  ISBN nr.: 
  9788759335987
  Omfang: 
  282 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48818226|980|a
 5. Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Skemadel

  • Bog
  Søren Bech (f. 1952-09-16), Henrik Nielsen (f. 1952-01-17): Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Skemadel
  34.24 SKA

  Skattemæssige afskrivninger : ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold : Skemadel

  2020
  6. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38275178|980|.
  Note: 
  2001-2003 uden undertitel, 2017-2020 momsforhold erstattet med m.v.
  ISBN nr.: 
  9788759335994
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38275178|980|a
 6. Dine data på nettet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47579953|980|.
  Note: 
  På omslaget: Tag kontrollen over dine data på nettet! Hvordan beskytter du dine personlige data, og undgår at de bliver misbrugt? Hvordan sletter du dine personlige data-spor?
  ISBN nr.: 
  9788771722987
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Idag & Nordan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47579953|980|a
 7. Persondataret

  • Bog
  Dorte Høilund: Persondataret
  34.66 PER
  Persondata

  Persondataret

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  En systematisk indføring i gældende regler og retningslinjer på persondataområdet. Området har fået stigende opmærksomhed de senere år, hvor datadeling og dataindsamling er stedet voldsomt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714129|980|.
  Note: 
  Indhold: Formål, anvendelsesområde og begreber ; Regler om personoplysninger ; Den registreredes rettigheder ; Generelle forpligtelser ; Datasikkerhed - beskyttelse af personoplysninger ; Databeskyttelsesrådgiver ; Tilsyn, erstatning og administrative bøder ; Persondataforordning 2016/679 om databeskyttelse ; Databeskyttelsesloven ; Domme og udtalelser
  ISBN nr.: 
  9788741275109
  Omfang: 
  386 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714129|980|a
 8. Når embedsmænd lovgiver

  • Bog
  34.21 NÅR

  Når embedsmænd lovgiver

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udviklingen i omfanget af bemyndigelseslovgivning i Danmark og samspillet mellem regulering ved formel lov og regulering ved bekendtgørelse i henhold til hjemler i lovgivningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48126286|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvem lovgiver i Danmark? ; Det regulerende samfund ; Empirisk udgangspunkt : reguleringens udvikling og analysens fokusområder ; Folkeskoleloven : forligspartiernes fulde opmærksomhed ; Beskæftigelsesområdet : kontrol og interessevaretagelse ; Finansiel virksomhed : delegeret regulering ; Miljøbeskyttelsesloven : Danmarks første rammelov ; Bemyndigelseslovgivning : et demokratisk problem?
  ISBN nr.: 
  9788757448122
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48126286|980|a
 9. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 10. Generationsskifte og omstrukturering : det skatteretlige grundlag

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48803008|980|.
  Note: 
  Indhold: Overdragelse af den personligt ejede virksomhed med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse af aktier med succession til børn, søskende, m.fl. ; Overdragelse mellem ægtefæller/ugifte samlevende ; Overdragelse med succession til medarbejdere ; Stiftelse af selskab ; Omstrukturering ; Aktieombytning ; Fusion ; Tilførsel af aktier ; Spaltning
  ISBN nr.: 
  9788757448481
  Omfang: 
  392 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48803008|980|a