• Dansk
 • English

term.subject="læring"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Lær sammen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48343457|980|.
  Bidrag af: 
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Morten Visby, John Mason
  Note: 
  Udgivet i anledning af 175-året for oprettelsen af den første højskole i Danmark, Trykt tête-bêche, FFD: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Af indholdet: Felicity Markdal: Hvordan man skaber et omsorgsfællesskab. Jesper Trier Gissel: Pædagogisk forsvar for overlagt kaos. Jonathan Spejlborg Juelsbo: En fortælling om mere eller mindre koordinerede øjeblikke af harmoni og dissonans. Mika Lund: Teambuilderlinjen løser ægte opgaver
  ISBN nr.: 
  9788787627870
  Omfang: 
  47, 47 sider
  Udgiver: 
  FFD
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48343457|980|a
 2. Kort & godt om didaktik

  • Bog
  37.1 LUN

  Kort & godt om didaktik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens? Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser? ”Kort & godt om DIDAKTIK” giver overblik over begrebet ’didaktik’ – både teoretisk, historisk og praktisk – og bogen bugner af viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring. Bogen henvender sig til alle, der underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og videregående uddannelser – og til dem, der arbejder didaktisk på den ene eller anden måde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47985994|980|.
  Note: 
  Indhold: Didaktikbegrebets oprindelse ; Den didaktiske trekant og lærerroller ; Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder ; Didaktiske modeller ; Didaktik og curriculum ; Forskellige syn på eleven ; Didaktisk refleksion - at tænke didaktisk
  ISBN nr.: 
  9788771587654
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47985994|980|a
 3. God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  • Bog
  : God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet
  37.1 GOD

  God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559146|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Undervisning ; Progression ; Læreren som leder. Per Fibæk Laursen: God og effektiv undervisning ; Rammefaktorer ; Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller. Karsten Agergaard: Indhold ; Mål ; Evaluering. Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af undervisningen / af Peter Brodersen og Stig Toke Gissel. Stig Toke Gissel: Lærerens brug af læremidler
  ISBN nr.: 
  9788741277738
  Omfang: 
  407 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559146|980|a
 4. Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  • Bog
  37.1 OPL

  Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i, hvordan de æstetiske begreber oplevelse, fordybelse og virkelyst kan udmønte sig i grundskolens pædagogiske virke, samt præsentation af en didaktisk model med fire virksomhedsformer (kommunikation, æstetik, analyse og håndværk), som undervisere kan anvende ved planlægning og evaluering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559278|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Oplevelse, fordybelse og virkelyst - et æstetisk perspektiv på undervisning ; Æstetik og oplevelse ; Æstetik og virkelyst ; Evaluering af æstetik i undervisningen ; Æstetik og kategorial dannelse. Thomas Illum Hansen: Æstetik og fordybelse. Thomas Ziehe: Æstetisering og selvorientering - om to moderne mønstre i selvorienteringen
  ISBN nr.: 
  9788741277998
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559278|980|a
 5. Didaktisk opslagsbog

  • Bog
  : Didaktisk opslagsbog
  37.1 DID

  Didaktisk opslagsbog

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Der stilles skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48351891|980|.
  Bidrag af: 
  Karsten Agergaard, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Almen didaktik / Henrik Juul og Alexander von Oettingen. Merete Wiberg: Dannelse ; Eksemplarisk princip ; Forståelse og forforståelse ; Problemorientering. Dannelsesbegreberne material, formal og kategorial / Peter Brodersen og Henrik Juul. Jens Aage Poulsen: Deduktive, induktive og abduktive aktiviteter ; Funktionelle og formelle aktiviteter ; Helheds-og elementprincippet. Jørn Bjerre: Demokrati og deltagelse. Dialog og lytning / Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov. Peter Brodersen: Didaktisk dramaturgi ; Organisationsformer ; Praktiske aktiviteter ; Undervisningsmønstre ; Æstetik. Henrik Juul: Didaktiske modeller. Dorthe Carlsen: Differentiering. Jørn Bjerre: Elevforudsætninger ; Rammefaktorer ; Sociale relationer. Karsten Agergaard: Evaluering ; Feedback. Per Fibæk Laursen: Fag, faglighed og tværfaglighed ; Lærerroller ; Læseplan/lærerplan ; Mål og formål ; Planlægning af undervisning ; Undervisningsbegrebet. Lene Tanggaard: Fantasi ; Læring ; Kreativitet. Nikolaj Elf: Fordybelse. Martin Blok Johansen: Forhindringer. Eva Dam Christensen: Gruppearbejde. Thomas Illum Hansen: Indhold ; Oplevelse, erfaring og erkendelse ; Teknologiforståelse. Helle Plauborg: Klasseledelse. Søren Harnow Klausen: Kompetencer og handlekompetencer ; Viden og færdigheder ; Værdier og holdninger. Kulturforståelse og normkritik / Mira C. Skadegård og Pernille Ahrong. Stig Toke Gissel: Læremidler ; Multimodalitet ; Stilladsering. Hanne Balsby Thingholm: Metakognition. Dorte Ågård: Motivation. Thomas R.S. Albrechtsen: Progression ; Taksonomi ; Øvelse. Marianne Tolstrup: Vejledning
  ISBN nr.: 
  9788741277752
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351891|980|a
 6. Den grænseløse hjerne : lev og lær uden begrænsninger

  • Bog
  Jo Boaler: Den grænseløse hjerne : lev og lær uden begrænsninger
  13.14 BOA

  Den grænseløse hjerne : lev og lær uden begrænsninger

  2020
  1. oplag (2020)
  Opgør med myten om at vi på forhånd er forhåndsdisponeret for at kunne lære bestemte ting, men må gå glip af andre. Med præsentation af seks nøgler til at lære at forstå og udnytte hjernens læringspotentiale og blive i stand til at leve uden begrænsninger
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48147658|980|.
  Bidrag af: 
  Dorthe Klyvø
  Note: 
  Indhold: Hvordan neuroplasticitet ændrer - alt ; Derfor skal vi elske fejl, udfordringer og endda fiasko ; Når du ændrer dit sind, ændrer du din virkelighed ; Den forbundne hjerne ; Hvorfor hastighed er out, og fleksibilitet er in! ; En grænseløs tilgang til samarbejde
  Original titel: 
  Limitless mind
  ISBN nr.: 
  9788771916898
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  HarperLife
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48147658|980|a
 7. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 8. Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring

  • Bog
  37.1 JOR

  Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring

  2020
  Forlagets beskrivelse: Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Dette er nødvendig i en skole hvor mange elever føler seg umyndiggjort, lite sett og får tildelt roller som passive mottakere av kunnskap. Forfatteren av denne boka viser at forutsetningen for å lykkes med dette er å anerkjenne elevene fordi anerkjennelse er menneskets mest grunnleggende psykologiske behov. Med utgangspunkt i anerkjennelsesteori viser forfatteren hva det innebærer i praksis i skolen og hvor avgjørende det er for barns faglige og sosiale læring. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring. Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene og alle som er opptatt av å skape de beste betingelser for barns oppvekst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126789335|980|.
  ISBN nr.: 
  9788202603182
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126789335|980|a
 9. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  • Bog
  Birgit Henriksen: Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere
  37.1489 HVO

  Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48440495|980|.
  Note: 
  Indhold: Lærerkognition og lærermotivation - den reflekterende praktiker ; Lærerens udvikling ; Sprogundervisning fra forståelse til praksis ; Indhold i undervisningen ; Færdighedslæring : lytte og tale, læse og skrive
  ISBN nr.: 
  9788759331606
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48440495|980|a
 10. En moderne og aktuel didaktik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780705|980|.
  Bidrag af: 
  Celine Ferot, Ane Qvortrup, Karina Kiær et al.
  Note: 
  Indhold: Didaktikkens udvikling - mellem matter og meaning, mål og medier, fag, elever og læring ; Udviklinger i uddannelsessystemets hensigt - fra perfektion og perfektibilitet over dannelse til entreprenørskab og bæredygtighed / af Ane Qvortrup og Hanne Fie Rasmussen. Karina Kiær: Læreres databrug - mellem indsigt og valg. Hvad skal vi bruge det til? : ansigtsløs kommunikation i praksis - et danskdidaktisk perspektiv / af Karina Kiær og Minea Neigaard. Signe Schmidt Rye: Interkulturel kompetence - et større fokus i faget engelsk. Gitte Stamp: At træne sin læringsmuskel - når lærere skal lære elever at lære. Dansklæreres målforståelser i didaktiske design med innovation / af Karina Kiær og Celine Ferot. Rikke Teglskov: It i matematikundervisningen. Minea Neigaard: It-didaktik - en vej til varieret undervisning. Peder Møgelvang Pedersen: Professionsundervisningens it-didaktik - et paradigmeskift for didaktikken
  ISBN nr.: 
  9788771604092
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780705|980|a