• Dansk
 • English

term.subject="læreruddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Note: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN nr.: 
  9788759332672
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48729789|980|a
 2. Lærerpraksis og pedagogisk teori

  • Bog
  37.31 LÆR

  Lærerpraksis og pedagogisk teori

  2020
  Med utgangspunkt i læreres praksis diskuterer forfatterne sentrale spørsmål om læring, etikk, styring, klasseledelse og vurdering i et kommunikasjonsperspektiv. Boken er forskningsbasert, og problemstillingene belyses ut fra klasseromsobservasjoner og intervjuer med lærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48496385|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215029740
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48496385|980|a
 3. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 4. Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  • Bog
  : Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen
  37.1 UND

  Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremtidens lærer skal besidde mange kompetencer. Denne grundbog handler om at blive og være undervisningskompetent og samtidig have en opmærksomhed på alle de forhold, der har betydning for moderne undervisning. For lærerstuderende i faget "Almen undervisningskompetence"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48717373|980|.
  Bidrag af: 
  Betina Jakobsen, Karen B. Braad
  Note: 
  Indhold: Det samfundsmæssige niveau (Lejf Moos: Folkeskolen - folkets skole? Merete Wiberg: Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Lea Lund: Lærerens professionelle didaktiske kompas). Det organisatoriske niveau (Thorkild Thejsen: Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis / Janne Hedegaard Hansen ... et al. Niels Kryger: At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet). Klasseniveauet (Karen Bønløkke Braad: Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis. Louise Klinge: Relationskompetence og klasseledelse. Mathias Sune Berg: Kroppens betydning for lærerens lederskab. Betina Jakobsen: Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen. Helen Nyboe: At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? Simon Skov Fougt: It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat)
  ISBN nr.: 
  9788759335178
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48717373|980|a
 5. Glad lærer

  • Bog
  Henning Engholt Jørgensen: Glad lærer
  37.39 ENG

  Glad lærer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i egne erfaringer fortæller Henning Engholt Jørgensen i denne bog, hvorfor lærerjobbet er et af verdens vigtigste, sjoveste og mest spændende job. For lærerstuderende, lærere og alle andre med interesse i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48991483|980|.
  Bidrag af: 
  Maj-Britt Lund
  Note: 
  Indhold: Fællesskabet og mønsterbryderens skole ; Dannelsen og uddannelsen ; Inklusion ; Hvem bestemmer i klassen? ; Hvornår lærer vi noget? ; Den gode lærer tager eleverne med på råd ; Professioner i skolen ; Mens vi underviser, leves livet ; Forældreopgaven ; Barnets første lærere ; Den vanskelige samtale, klagen og skolehjemsamtalen ; Et langt og godt lærerliv ; Fremtidens folkeskole
  ISBN nr.: 
  9788794049191
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Forfatterskabet.dk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48991483|980|a
 6. Fagdidaktik og demokrati

  • Bog
  37.1404 FAG

  Fagdidaktik og demokrati

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i de dominerende fag i grundskolen belyses gennem ny forskning, analyser og cases hvordan fagdidaktik og demokrati hænger sammen i teori og praksis. For studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38242725|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Haas, Christina Matthiesen (f. 1971)
  Note: 
  Indhold: De enkelte fags afsæt og muligheder (Lena Lindenskov: Didaktisk model for matematikundervisning og demokrati. Jan Alexis Nielsen: Demokratiforberedende naturfagsundervisning gennem samfundsrelevante problemstillinger. Christina Matthiesen: Argumentationsundervisning i danskfaget og det stærke kairos-begreb. Litteraturlæsning i et demokratisk perspektiv - med teoretiske argumenter og nedslag i læremidler / Anna Karlskov Skyggebjerg og Marianne Oksbjerg. Claus Haas: Historiebrug som identitetspolitisk dannelse : i og uden for skolen ; Forestillinger om grundloven i læremidler for samfundsfag og historie - mellem systembevarende myte og ideologikritik. Bergþóra Kristjánsdóttir: Sprogfag som demokratisk konfliktfelt. Fremstil en stol - og find en plads i demokratiet / Lisbeth Haastrup og Lisa Fälling Andersen). Eksperimenter og perspektiver (Louise Molbæk: Situationsbaseret skrivning og demokratisk dialog. Louise Rosendal Bang: Deltagelsesmuligheder i den litterære klassesamtale - hvad kan vi lære af Forfatterskolens kollektive læsninger?. Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Demokratisk dannelse i den åbne skoles mundane rum : erfaringer fra Næstved Kommune. Helle Rørbech: Didaktisk scenarier og andre rum : om demokratiske dannelsespotentialer i efterskoleelevers filmproduktion. Teknologikritik i skolen : et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse / Elisa Nadire Caeli og Jeppe Bundsgaard. Teknokritisk matematikundervisning : at åbne den skjulte matematik i demokratiets tjeneste / Morten Misfeldt og Uffe Thomas Jankvist)
  ISBN nr.: 
  9788759335888
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38242725|980|a
 7. Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

  • Bog
  37.31 LED

  Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis

  2020
  Handler om lærerens ledelse i klasserommet og den interaksjonen som foregår mellom lærere og elever. I første del fokuseres det på hvordan lærer-elev-interaksjoner på ulike måter fremmer elevenes motivasjon og deres sosiale og faglige læring. I bokas andre del vises det hvordan skolen som organisasjon kan støtte lærernes arbeid med å utvikle god klasseromspraksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48426441|980|.
  Bidrag af: 
  Pål Roland, Randi M. Sølvik, Sigrun K. Ertesvåg et al.
  ISBN nr.: 
  9788202643782
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48426441|980|a
 8. Skolens pædagogiske praksis : introduktion til lærerens arbejde

  • Bog
  37.39 SKO

  Skolens pædagogiske praksis : introduktion til lærerens arbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Udreder skolens pædagogiske praksis i kapitler om skolen, læreren og eleven. Alle kapitler sættes i relation til den indledende case, der omhandler en klasses liv fra 0. til 9. klasse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714005|980|.
  Note: 
  Indhold: Skolen (Skolens formål ; Skolens kultur ; Skolens organisering) ; Læreren (Den professionelle lærer ; Lærerroller ; Lærerens samarbejdspraksis) ; Eleven (Elevens rolle og elevens person ; Eleven som lærende individ ; Eleven i det sociale fællesskab) ; Opsamling : skolen, læreren, eleven - tre af hinanden afhængige aktører i skolens pædagogiske praksis ; En dynamisk refleksionsmodel ; Oversigt over udvalgte studiemetoder
  ISBN nr.: 
  9788741275710
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714005|980|a
 9. Fiktion : litteratur og didaktik på læreruddannelsen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48644902|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er fiktive tekster? : om fiktionskoder og tekstens mønstre ; Genrer er noget vi læser : om genreteori ; Øje for teksten : om litterære metoder ; Hvad betyder teksten? ; om tekstanalyse og fortolkning ; Teksten på spil : om litteraturdidaktik og litteraturpædagogik ; Samtaler med de døde : om litteraturhistorie, klassikere og kanon ; Garderobeskabet og andre steder for fantasien : om børnelitteratur ; I en flydende verden : om digital litteratur og intermedial litteraturdidaktik ; Glem ikke at skrive : om litteraturundervisning og skriftlighed ; Litteraturen rundt på gulvet : om litteraturundervisning, mundtlighed, krop og performativitet
  ISBN nr.: 
  9788771608663
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48644902|980|a
 10. Teknologiforståelser : filtret ind i og ud af teknologiens verden

  • Bog
  Johannes Fibiger (f. 1962): Teknologiforståelser : filtret ind i og ud af teknologiens verden
  37.141961 FIB

  Teknologiforståelser : filtret ind i og ud af teknologiens verden

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Tankevækkende fag- og debatbog målrettet grundskolens fag teknologiforståelse. Bogen er oplagt at anvende på læreruddannelsen samt blandt grundskolens undervisere i faget
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38258907|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er teknologi? ; Hvad er teknologiforståelse? ; Hvad er teknologisk handleevne? ; Designtænkning ; Computationel tænkning ; Digital myndiggørelse ; Didaktisk design
  ISBN nr.: 
  9788759334805
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38258907|980|a