• Dansk
 • English

term.subject="læreruddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  • Bog
  : Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen
  37.1 UND

  Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremtidens lærer skal besidde mange kompetencer. Denne grundbog handler om at blive og være undervisningskompetent og samtidig have en opmærksomhed på alle de forhold, der har betydning for moderne undervisning. For lærerstuderende i faget "Almen undervisningskompetence"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48717373|980|.
  Bidrag af: 
  Betina Jakobsen, Karen B. Braad
  Note: 
  Indhold: Det samfundsmæssige niveau (Lejf Moos: Folkeskolen - folkets skole? Merete Wiberg: Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Lea Lund: Lærerens professionelle didaktiske kompas). Det organisatoriske niveau (Thorkild Thejsen: Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis / Janne Hedegaard Hansen ... et al. Niels Kryger: At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet). Klasseniveauet (Karen Bønløkke Braad: Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis. Louise Klinge: Relationskompetence og klasseledelse. Mathias Sune Berg: Kroppens betydning for lærerens lederskab. Betina Jakobsen: Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen. Helen Nyboe: At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? Simon Skov Fougt: It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat)
  ISBN nr.: 
  9788759335178
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48717373|980|a
 2. Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  • Bog
  : Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed
  37.39 LÆR

  Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen sætter fokus på læreren som autoritet og viser veje til denne autoritet via faglighed, tillid og myndighed. Bogen har relevans for lærerstuderende samt undervisere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48713629|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Indledning - lærerens autoritet, at styre og sætte fri. Per Fibæk Laursen: Autoritet gennem faglighed. Carsten Fogh Nielsen: Autoritet gennem tillid. Dorte Ågård: Autoritet gennem myndighed
  ISBN nr.: 
  9788741279640
  Omfang: 
  145 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48713629|980|a
 3. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 4. Natur/teknologididaktik : naturfagsundervisning for begyndere

  • Bog
  37.145 HYL

  Natur/teknologididaktik : naturfagsundervisning for begyndere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Denne bog viser lærerstuderende samt grundskolens naturfagsundervisere, hvorledes man som underviser kan skabe en naturfaglig undervisning, som udvikler de yngste elevers naturfaglige kompetencer samt får dem til at tænke naturfagligt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48793541|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er naturfag i folkeskolen anno 2020? ; Naturvidenskab og naturfag ; Hvorfor undervise i naturfagene? ; Naturfag som en del af folkeskolens demokratiske dannelse ; Hvad karakteriserer de 6-12 åriges måde at lære på? ; Et undervisningsforløb i natur/teknologi på læreruddannelsen ; De fire naturfaglige kompetencer : undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation ; Hvad er lærerens rolle i natur/teknologi? ; Evaluering : hvor skal vi hen, og hvordan finder vi ud af, hvor langt vi er nået? ; De naturfaglige læremidler ; Hvordan er natur/teknologi blevet et skolefag i 2020? ; Hjælpespørgsmål til den faglige og den fagdidaktiske dimension af natur/teknologi
  ISBN nr.: 
  9788741278407
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48793541|980|a
 5. En moderne og aktuel didaktik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780705|980|.
  Bidrag af: 
  Celine Ferot, Ane Qvortrup, Karina Kiær et al.
  Note: 
  Indhold: Didaktikkens udvikling - mellem matter og meaning, mål og medier, fag, elever og læring ; Udviklinger i uddannelsessystemets hensigt - fra perfektion og perfektibilitet over dannelse til entreprenørskab og bæredygtighed / af Ane Qvortrup og Hanne Fie Rasmussen. Karina Kiær: Læreres databrug - mellem indsigt og valg. Hvad skal vi bruge det til? : ansigtsløs kommunikation i praksis - et danskdidaktisk perspektiv / af Karina Kiær og Minea Neigaard. Signe Schmidt Rye: Interkulturel kompetence - et større fokus i faget engelsk. Gitte Stamp: At træne sin læringsmuskel - når lærere skal lære elever at lære. Dansklæreres målforståelser i didaktiske design med innovation / af Karina Kiær og Celine Ferot. Rikke Teglskov: It i matematikundervisningen. Minea Neigaard: It-didaktik - en vej til varieret undervisning. Peder Møgelvang Pedersen: Professionsundervisningens it-didaktik - et paradigmeskift for didaktikken
  ISBN nr.: 
  9788771604092
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780705|980|a
 6. Didaktisk opslagsbog

  • Bog
  : Didaktisk opslagsbog
  37.1 DID

  Didaktisk opslagsbog

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Der stilles skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48351891|980|.
  Bidrag af: 
  Karsten Agergaard, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Almen didaktik / Henrik Juul og Alexander von Oettingen. Merete Wiberg: Dannelse ; Eksemplarisk princip ; Forståelse og forforståelse ; Problemorientering. Dannelsesbegreberne material, formal og kategorial / Peter Brodersen og Henrik Juul. Jens Aage Poulsen: Deduktive, induktive og abduktive aktiviteter ; Funktionelle og formelle aktiviteter ; Helheds-og elementprincippet. Jørn Bjerre: Demokrati og deltagelse. Dialog og lytning / Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov. Peter Brodersen: Didaktisk dramaturgi ; Organisationsformer ; Praktiske aktiviteter ; Undervisningsmønstre ; Æstetik. Henrik Juul: Didaktiske modeller. Dorthe Carlsen: Differentiering. Jørn Bjerre: Elevforudsætninger ; Rammefaktorer ; Sociale relationer. Karsten Agergaard: Evaluering ; Feedback. Per Fibæk Laursen: Fag, faglighed og tværfaglighed ; Lærerroller ; Læseplan/lærerplan ; Mål og formål ; Planlægning af undervisning ; Undervisningsbegrebet. Lene Tanggaard: Fantasi ; Læring ; Kreativitet. Nikolaj Elf: Fordybelse. Martin Blok Johansen: Forhindringer. Eva Dam Christensen: Gruppearbejde. Thomas Illum Hansen: Indhold ; Oplevelse, erfaring og erkendelse ; Teknologiforståelse. Helle Plauborg: Klasseledelse. Søren Harnow Klausen: Kompetencer og handlekompetencer ; Viden og færdigheder ; Værdier og holdninger. Kulturforståelse og normkritik / Mira C. Skadegård og Pernille Ahrong. Stig Toke Gissel: Læremidler ; Multimodalitet ; Stilladsering. Hanne Balsby Thingholm: Metakognition. Dorte Ågård: Motivation. Thomas R.S. Albrechtsen: Progression ; Taksonomi ; Øvelse. Marianne Tolstrup: Vejledning
  ISBN nr.: 
  9788741277752
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48351891|980|a
 7. Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  • Bog
  37.1 OPL

  Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i, hvordan de æstetiske begreber oplevelse, fordybelse og virkelyst kan udmønte sig i grundskolens pædagogiske virke, samt præsentation af en didaktisk model med fire virksomhedsformer (kommunikation, æstetik, analyse og håndværk), som undervisere kan anvende ved planlægning og evaluering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559278|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Oplevelse, fordybelse og virkelyst - et æstetisk perspektiv på undervisning ; Æstetik og oplevelse ; Æstetik og virkelyst ; Evaluering af æstetik i undervisningen ; Æstetik og kategorial dannelse. Thomas Illum Hansen: Æstetik og fordybelse. Thomas Ziehe: Æstetisering og selvorientering - om to moderne mønstre i selvorienteringen
  ISBN nr.: 
  9788741277998
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559278|980|a
 8. Fiktion : litteratur og didaktik på læreruddannelsen

  • Bog
  Thomas Thurah: Fiktion : litteratur og didaktik på læreruddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48644902|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er fiktive tekster? : om fiktionskoder og tekstens mønstre ; Genrer er noget vi læser : om genreteori ; Øje for teksten : om litterære metoder ; Hvad betyder teksten? ; om tekstanalyse og fortolkning ; Teksten på spil : om litteraturdidaktik og litteraturpædagogik ; Samtaler med de døde : om litteraturhistorie, klassikere og kanon ; Garderobeskabet og andre steder for fantasien : om børnelitteratur ; I en flydende verden : om digital litteratur og intermedial litteraturdidaktik ; Glem ikke at skrive : om litteraturundervisning og skriftlighed ; Litteraturen rundt på gulvet : om litteraturundervisning, mundtlighed, krop og performativitet
  ISBN nr.: 
  9788771608663
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48644902|980|a
 9. Celebritykultur

  • Bog
  30.13 HꜲS

  Celebritykultur

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Introduktion til den nyeste forskning i celebritykultur og medier. Fænomenet celebritykultur sættes ind i et mediehistorisk perspektiv og gennem konkrete analyser vises, hvilken betydning celebritykulturen har i den aktuelle mediekultur
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48320066|980|.
  Note: 
  Indhold: Celebritykulturens teorier ; Celebritykulturens historie og Hollywoods stjernesystem ; Celebritykulturen, modtageren og fankulturen ; Den komplekse portrætdokumentar : politikeren som celebrity ; Celebritykultur på Instagram : Celebrityaktivisten ; Prisuddelinger og celebritykultur : Nobel og Oscar som mediebegivenheder
  ISBN nr.: 
  9788759321720
  Omfang: 
  161 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48320066|980|a
 10. Hør, hvad jeg tegner! : tegning i pædagogisk arbejde med børn

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47896959|980|.
  Note: 
  Indhold: Tegning i den moderne barndom (Et opgør og et alternativ ; Tegning som udtryk for børns legekultur ; Tegning er visuel kommunikation) ; Børns intentioner med at tegne (Hvorfor tegner børn? ; Eksperimenter ; Fortælling ; Kommunikation ; Kulturudtryk) ; Tegning i pædagogisk praksis (Tegning i dagtilbud og skole ; Samtalen i tegneprocessen ; Materialevalg og fysiske rammer)
  ISBN nr.: 
  9788750052456
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47896959|980|a