• Dansk
 • English

term.subject="lærere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt

  • Bog
  Aske Stigemo: Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt
  37.39 STI

  Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogens fokus er lærernes erfaringer med hvordan tidsmiljøet har forandret sig fra før og efter arbejdstidsloven og folkeskolereformen i 2014, og på hvilken måde det har påvirket kvaliteten af lærer-arbejdet. Bogen henvender sig til alle aktører i skolen og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48729835|980|.
  Bidrag af: 
  Unge Pædagoger, Marie Schneekloth, René B. Christiansen, Ole Gade
  Note: 
  Bygger på hans ph.d.-afhandling: Den problematiske tid
  ISBN nr.: 
  9788792914644
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  UP
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48729835|980|a
 2. Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  • Bog
  37.39 LÆR

  Læreren som autoritet : faglighed, tillid og myndighed

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogen sætter fokus på læreren som autoritet og viser veje til denne autoritet via faglighed, tillid og myndighed. Bogen har relevans for lærerstuderende samt undervisere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48713629|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Indledning - lærerens autoritet, at styre og sætte fri. Per Fibæk Laursen: Autoritet gennem faglighed. Carsten Fogh Nielsen: Autoritet gennem tillid. Dorte Ågård: Autoritet gennem myndighed
  ISBN nr.: 
  9788741279640
  Omfang: 
  145 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48713629|980|a
 3. God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  • Bog
  : God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet
  37.1 GOD

  God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559146|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Undervisning ; Progression ; Læreren som leder. Per Fibæk Laursen: God og effektiv undervisning ; Rammefaktorer ; Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller. Karsten Agergaard: Indhold ; Mål ; Evaluering. Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af undervisningen / af Peter Brodersen og Stig Toke Gissel. Stig Toke Gissel: Lærerens brug af læremidler
  ISBN nr.: 
  9788741277738
  Omfang: 
  407 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559146|980|a
 4. Den lille håndbog om prøverne i dansk 2020 : brugbar, overskuelig, praktisk

  • Bog
  37.11 RYT

  Den lille håndbog om prøverne i dansk 2020 : brugbar, overskuelig, praktisk

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48260926|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskrivning ; Læsning ; Skriftlig fremstilling ; Mundtlig prøve
  ISBN nr.: 
  9788771609905
  Omfang: 
  50 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48260926|980|a
 5. Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  • Bog
  37.363 SKO

  Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287972|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772045474
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48287972|980|a
 6. Improvisasjon i klasserommet : frigjør superkraften

  • Bog

  Improvisasjon i klasserommet : frigjør superkraften

  2020
  Forlagets beskrivelse: Dette er en innføringsbok i improvisasjonskompetanse for lærere og lærerstudenter. Boken presenterer ulike perspektiver på improvisasjonsbegrepet, med vekt på impulser fra improvisert teater. Gjennom teori og øvelser viser Moltubak hvordan læreren kan utvikle et improviserende tankesett og handlingsmønster. Slik blir læreren bedre rustet til å håndtere komplekse og uforutsigbare undervisningssituasjoner. Forfatteren viser også hvordan øvelser fra teaterimprovisasjon kan brukes som verktøy for å bygge selvtillit og lærevilje i den enkelte elev og kan skape et trygt og inkluderende klassemiljø
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126791577|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215035154
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126791577|980|a
 7. De hellige haller : refleksioner

  • Bog
  37.363 HAN

  De hellige haller : refleksioner

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Samling af 42 blogindlæg, der i perioden 2010-2020 har været publiceret i folkeskolelærernes fagblad "Folkeskolen". Samlingen udfolder den moderne lærers udfordringer, og de løsninger som frembringes i det daglige
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48396844|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Ulbrichsen
  ISBN nr.: 
  9788793927575
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Forfatterskabet.dk
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48396844|980|a
 8. Kort & godt om didaktik

  • Bog
  37.1 LUN

  Kort & godt om didaktik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens? Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser? ”Kort & godt om DIDAKTIK” giver overblik over begrebet ’didaktik’ – både teoretisk, historisk og praktisk – og bogen bugner af viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring. Bogen henvender sig til alle, der underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og videregående uddannelser – og til dem, der arbejder didaktisk på den ene eller anden måde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47985994|980|.
  Note: 
  Indhold: Didaktikbegrebets oprindelse ; Den didaktiske trekant og lærerroller ; Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder ; Didaktiske modeller ; Didaktik og curriculum ; Forskellige syn på eleven ; Didaktisk refleksion - at tænke didaktisk
  ISBN nr.: 
  9788771587654
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47985994|980|a
 9. Fra uro til ro : utfordrende atferd og barns muligheter for læring

  • Bog
  37.7 FRA

  Fra uro til ro : utfordrende atferd og barns muligheter for læring

  2020
  1. utgave, 1. opplag
  Denne boka bygger bro mellom teori og praksis. Samtidig som den formidler den nyeste kunnskapen om hvordan vedvarende stress kan påvirke hjernens utvikling og forårsake utviklingstraumatisering, presenterer den en rekke øvelser og verktøy lærere kan bruke for å skape en skolehverdag som gir større trivsel og mer rom for læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48720625|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205534902
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48720625|980|a
 10. Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring

  • Bog
  37.1 JOR

  Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring

  2020
  Forlagets beskrivelse: Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Dette er nødvendig i en skole hvor mange elever føler seg umyndiggjort, lite sett og får tildelt roller som passive mottakere av kunnskap. Forfatteren av denne boka viser at forutsetningen for å lykkes med dette er å anerkjenne elevene fordi anerkjennelse er menneskets mest grunnleggende psykologiske behov. Med utgangspunkt i anerkjennelsesteori viser forfatteren hva det innebærer i praksis i skolen og hvor avgjørende det er for barns faglige og sosiale læring. Han presenterer rammene for en anerkjennende pedagogikk og viser hvordan en slik praksis vil styrke alle elevers muligheter til deltakelse, mestring og læring. Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene og alle som er opptatt av å skape de beste betingelser for barns oppvekst
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126789335|980|.
  ISBN nr.: 
  9788202603182
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126789335|980|a