• Dansk
 • English

term.subject="kontrol"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

  • Bog
  69.01 DOK

  Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47790255|980|.
  Bidrag af: 
  Statens Byggeforskningsinstitut, Thomas Cornelius, Niels Samsø Nielsen, Lise Jacobsen
  ISBN nr.: 
  9788756319201
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  SBi
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47790255|980|a
 2. Medisinsk treningslære

  • Bog
  ? MED

  Medisinsk treningslære

  2020
  3. utgave
  Forlagets beskrivelse: Boken handler om hvordan mennesket tilpasser seg fysisk belastning, og hvordan trening tilpasses for å imøtekomme den enkeltes behov. Treningslære i medisinsk sammenheng bygger på idrettens treningslære. Mange av de prinsippene som brukes der trening inngår i pasientsammenheng, er de samme som innen idretten. Det er likevel viktige forskjeller, og disse er belyst i denne boken. ”Medisinsk treningslære” er omarbeidet og ajourført med nye forskningsresultater. Treningslære er praktisk anvendelse av kunnskap fra flere integrerte fagfelt – anatomi, fysiologi, psykologi og sosiologi. I medisinsk sammenheng kommer også sykdomslære i tillegg. Boken er primært rettet mot fysioterapistudenter på bachelor- og masternivå. Den er også aktuell i videre- og etterutdanningen i ulike helsefag – for fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell som ønsker en teoretisk og praktisk vinkling mot fysisk aktivitet og trening som en del av rehabiliteringsopplegget.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126723687|980|.
  Bidrag af: 
  Håvard Østerås (f. 1971), Ann-Katrin Stensdotter (f. 1961)
  Note: 
  Indhold:
  Omfang: 
  282 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126723687|980|a
 3. Æresrelateret social kontrol : teori og praksis i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46172477|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er æresrelateret social kontrol? ; Æresrelateret social kontrol på dagsordenen ; Æresrelateret social kontrol og vold ; Æresrelateret social kontrol og kultur ; Patriarkalsk forbundethed ; Familielivets brændpunkter ; Intimt medborgerskab ; Handlemuligheder og dilemmaer
  ISBN nr.: 
  9788750053484
  Omfang: 
  313 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46172477|980|a
 4. Fysioterapi for de minste barna

  • Bog
  61.542 FYS

  Fysioterapi for de minste barna

  2019
  Forlagets beskrivelse: Denne boka fokuserer på fysioterapeutens tilrettelegging og behandling av barn med funksjonsnedsettelse. Den beskriver også den normale bevegelsesutviklingen frem til 14 måneders alder for å gi leseren et bedre grunnlag for å forstå de fysioterapeutiske stimuleringstiltakene som velges for det enkelte barn. De forskjellige temaene i boka belyses med et stort utvalg av bilder. Boka har to hoveddeler. Den første delen beskriver systematisk observasjon og undersøkelse, sentrale begreper som brukes i analyse og spesifikk behandling av de minste barna og hovedtrekkene i bevegelsesutviklingen fra null til fjorten måneder. Den andre delen presenterer fire barn med funksjonsnedsettelse i alderen ni uker til ett år og ni måneder og viser spontanmotorikk og fysioterapeutens tilrettelegging og stimuleringstiltak. ”Fysioterapi for de minste barna” er en fagbok for fysioterapeuter som jobber med barn. Den er også aktuell til bruk på helsestasjoner, for andre faggrupper som møter de minste barna og for enkelte foreldre.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540426|980|.
  Bidrag af: 
  Berit Synøve Sunde (f. 1942), Synnøve Aakvik Skår (f. 1943)
  Note: 
  Indhold: Hovedtrekkene i barnets normale bevegelsesutvikling fra 0 til 14 måneder (Systematisk observasjon og undersøkelse ; Sentrale begreper som brukes i analyse og spesifikk behandling av barn ; Hovedtrekk i bevegelsesutviklingen hos barn fra 0. til 6/7. uke ; Hovedtrekk i bevegelsesutviklingen hos barn fra 7. til 13. uke ; Hovedtrekk i bevegelsesutviklingen hos barn fra 3./4. til 6./7. måned ; Hovedtrekk i bevegelsesutviklingen hos barn fra 7./8. til 12./14. måned ; Spesifikk fysioterapibehandling av barn) ; Presentasjon av Tim, Ola, Hilda Malene og Mikkel (Tim ; Ola ; Hilda Malene ; Mikkel)
  ISBN nr.: 
  9788205510951
  Omfang: 
  175 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540426|980|a
 5. Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  • Bog
  ? PSY

  Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom

  2019
  2. utgave
  Forlagets beskrivelse: Pasienten opplever sine grunnleggende behov som en helhet, der de psykososiale behovene er like viktige som de fysiske. Akutt og/eller kritisk sykdom, overvåkning og behandling kan medføre betydelig stress. Derfor kan den akutt og/eller kritisk syke pasienten oppleve utrygghet og angst, sårbarhet, fremmedgjøring, avhumanisering, isolasjon, lidelse og mangel på kontroll. Denne boka beskriver pasientens psykososiale behov ved behandling av akutt og/eller kritisk somatisk sykdom i sykehus og hvordan sykepleieren kan ivareta behovene, hos barn, ungdom og voksne. Videre beskrives pårørendes opplevelser og behov, og hvordan familiefokusert omsorg kan bidra til at de kan være en ressurs i pasientens behandlingsforløp. Boka er skrevet for bachelor-, videreutdannings- og masterstudenter i sykepleierutdanning, og sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med akutt og/eller kritisk syke mennesker.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540574|980|.
  Bidrag af: 
  Dag-Gunnar Stubberud
  Note: 
  Indhold: Psykososiale konsekvenser av å være akutt og kritisk syk (Dag-Gunnar Stubberud) ; Pasientens psykososiale behov: konsekvenser for sykepleierens kompetanse (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta den voksne pasientens psykososiale behov (Dag-Gunnar Stubberud) ; Å ivareta psykososiale behov hos barn og ungdom (Inger Lucia Sjøberg) ; Å ivareta pasientens psykososiale behov etter overføring fra intensivavdeling til sengepost (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for pårørende til den voksne pasienten (Dag-Gunnar Stubberud) ; Omsorg for foreldre til akutt og / eller kritisk skadde barn på sykehus (Inger Lucia Sjøberg) ; Når mindreårige barn er pårørende til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Inger Lucia Sjøberg) ; Flerkulturell kompetanse i sykepleie til akutt og / eller kritisk skadde pasienter (Dag-Gunnar Stubberud & Anne Eikeland)
  ISBN nr.: 
  9788205523272
  Omfang: 
  261 p.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540574|980|a
 6. Mellom mennesker og samfunn : Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

  • Bog
  61.01 MEL

  Mellom mennesker og samfunn : Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

  2019
  Forlagets beskrivelse: Hvorfor er det viktig at helse- og sosialarbeidere vet noe om og forstår hvordan individ og samfunn er i kontinuerlig samspill og preger hverandre? Hva er det så de bør vite og forstå? ”Mellom mennesker og samfunn” er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi for profesjonsutdanninger innenfor helse- og sosialfag. Boka tar opp sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og perspektiver og anvender tenkningen og forståelsen på temaer som er sentrale i profesjonsutdanninger. Forfatterne beskriver hvordan den samfunnsvitenskapelige tenkemåten kan være et både analytisk og praktisk verktøy for å håndtere situasjoner og problemstillinger som profesjonsutøvere i sosial- og helsetjenestene ofte opplever. Boka gir også grunnlag for økt bevissthet om tverrfaglig samarbeid og tilfører ny innsikt og faglig påfyll for profesjonsutøvere i disse tjenestene. Denne 3. utgaven av ”Mellom mennesker og samfunn” inneholder to nye kapitler. Samtlige øvrige kapitler er revidert og oppdatert med nyere forskning og litteratur. Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tone Fløtten, Heidi Moen Gjersøe, Marit Haldar, Heidi Haukelien, Reidun Norvoll, Kjersti Røsvik, Berit Thorbjørnsrud og Halvard Vike.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126540493|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth Brodtkorb (f. 1967), Rugkåsa Marianne (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte (Elisabeth Brodtkorb & Marianne Rugkåsa) ; Profesjoner (Heidi Moen Gjersøe) ; Makt og avmakt (Reidun Norvoll) ; Sosiale avvik og sosial kontroll (Reidun Norvoll) ; Velferd (Heidi Haukelien & Halvard Vike) ; Fattigdom på norsk (Tone Fløtten) ; Kulturelle fortolkningsrammer (Berit Thorbjørnsrud) ; Kultur, helse og sykdom (Berit Thorbjørnsrud) ; Livsløpets barndom og alderdom (Marit Haldar & Kjersti Røsvik)
  ISBN nr.: 
  9788205522176
  Omfang: 
  343 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126540493|980|a
 7. Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay

  • Bog
  61.641 TRE

  Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay

  2019
  Sixth Edition
  Forlagets beskrivelse: ”Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay” is a highly practical, easy-to-read resource for all paediatric practitioners and students working with the developmental abilities and difficulties of children, providing a thorough overview of cerebral palsy and its treatment. The ”sixth edition” has been thoroughly revised and updated to integrate the latest evidence-base on motor control and motor learning, whilst still retaining Sophie Levitt's eclectic, holistic and functional approach. It includes greater detail on paediatric occupational therapy, classification systems, the latest systematic reviews of research, as well as an expanded chapter on adolescents and adults with cerebral palsy. The chapter on equipment has also been increased so as to be of further relevance to occupational therapists. Supported by clear diagrams and photographs, as well as summaries to consolidate learning, it outlines therapeutic approaches and suggests treatment and management options, providing a wealth of practical information. The book promotes positive relationships between therapists, people with cerebral palsy and their families.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126129041|980|.
  Note: 
  Indhold: The clinical picture for therapy and management (Incidence of cerebral palsy ; Motor dysfunction ; Associated impairments and disabilities ; Broad framework for therapy and management ; Aetiology of cerebral palsy ; Genetic causes ; Causes in later childhood ; Neuroimaging ; Clinical picture and development ; Change at different ages ; Classification systems ; Topographical classifications ; Classification of motor types of cerebral palsies ; Common features observed in all presenting types of cerebral palsies ; Motor delay ; Summary) ; A collaborative learning approach (Working with parents within a family framework ; Emotional support ; Parents vary ; Other adults ; Family‐centred services ; Research on home and school visits ; Collaborative learning approach ; Opportunities to discover what the parents and child want to achieve ; Opportunities to clarify what is needed for these achievements, to recognize what parents and children already know and can do, and to find out what they still need to learn and do ; Involvement in the selection and use of methods ; Involvement in the evaluation of progress ; Parent–child interaction ; Helping a child to learn motor control (body function) and motor function (activity) ; Observation of parent and child interaction ; Social needs ; Parents’ health ; Teamwork with parents ; Siblings ; Alternative and complementary treatments ; Summary) ; Learning motor function (Learning methods ; Development of a child’s attention and learning ; Practical ideas to promote attention and learning ; A child’s own strategies for a chosen goal ; Task analysis ; Cues for learning ; Verbal guidance ; Rewards ; Practice and experience ; Summary) ; Adolescents and adults (Studies of function in adolescents and adults ; Activity goals ; Issues of concern for adolescents and adults ; Adolescents ; Adults ; Healthy lifestyle ; Develop appropriate community mobility ; Training of self‐care and cosmetic appearance ; Knowledge about the condition ; Therapeutic activities ; Measures ; Summary) ; Outline of treatment approaches (History ; Muscle education and braces ; Progressive pattern movements ; Proprioceptive neuromuscular facilitations (PNF) ; Neuromotor development ; Neurodevelopmental treatment (NDT) (Bobath approach) ; Sensory stimulation for activation and inhibition ; Reflex creeping and other reflex reactions ; Conductive education ; Sensory integration ; Context therapy ; Strength training ; Systems‐based task‐oriented approach ; Mobility Opportunities via Education (MOVE) ; Contemporary theories) ; Evidence‐based practice (Research and clinical studies ; Research on treatment approaches ; Theoretical grounds ; Research studies ; Reviews of research studies ; Research on specific procedures ; Other research ; Clinical experience with evidence‐based practice ; Definitions ; The appraisal of research studies for therapy ; Examples of qualitative research methods (Greenhalgh and Taylor 1997)) ; Synthesis of treatment approaches (The eclectic viewpoint in therapy ; Synthesis of treatment systems ; The postural mechanisms ; Trunk control ; Voluntary motion ; Perceptual–motor function ; Principles for a synthesis of therapy and management ; Developmental training ; Some advantages and disadvantages of modifications of developmental sequences ; Treatment of atypical tone ; Training of movement patterns ; Use of afferent stimuli ; Management of deformity)Assessment for therapy and management (Approach to assessment ; Assessment and measurements ; Examples of atypically persistent postures, movements, and functions ; Functional measures ; Specific functional items ; Measures of upper extremity and hand function ; Measures of daily activity and participation ; Quality of life and health‐related quality of life measures ; Norm‐referenced measures of stages of child development ; Neonatal assessments ; Methods of observation of gait ; Additional assessment required ; Records ; Summary) ; Treatment procedures and management (Motor training ; Development of the child with severe visual impairment ; Developmental Training ; Prone development ; Supine development ; Development of sitting ; Development of standing and walking ; Lower limb orthoses for standing and walking ; Development of hand function ; Techniques for carrying the child correctly) ; Function and the child’s daily life (Motor function in communication ; Motor function in self‐care activities ; Motor function for leisure) ; Therapeutic group work (General management of groups ; Selection of children ; The programme ; Summary) ; Management of deformities (Causes of deformities ; Therapy goals ; Deformities and gait ; General considerations related to surgery ; Therapy and daily care ; Dynamic arm deformity ; Deformities of trunk and neck) ; Assessment, prescription, and provision of equipment (Equipment for self‐care tasks ; Postural management equipment ; Sleep systems ; Other equipment for positioning ; Mobility equipment ; Adaptations and the built environment), Appendix: Developmental levels (Physical ability assessment guide ; Wheelchair use) ; Useful organisations, Forlagets forfatterinformation: Sophie Levitt is a Specialist Physiotherapist and Tutor in Developmental Paediatrics and Paediatric Neurology. Her career has encompassed high profile therapy posts in London. She currently consults to a variety of professionals involved in the field of cerebral palsy internationally. Anne Addison is a Clinical Lead Occupational Therapist working with children and young people with cerebral palsy and other neurodevelopmental disabilities. ??She has worked across community, educational and acute hospital settings and currently has a specialist role supporting children with communication difficulties.
  ISBN nr.: 
  9781119373889, 9781119373865, 9781119373599, 1119373905, 1119373883
  Omfang: 
  xviii, 441 p.
  Udgiver: 
  Wiley Blackwell
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126129041|980|a
 8. Management of Neck Pain Disorders : a Research-Informed Approach

  • Bog
  61.65 MAN

  Management of Neck Pain Disorders : a Research-Informed Approach

  2019
  Forlagets beskrivelse: Written by world renowned researchers and clinicians in the field, Management of Neck Pain Disorders provides a comprehensive insight into the nature of neck pain disorders within a biopsychosocial context to inform clinical reasoning in the management of persons with neck pain. Emphasising a patient centred approach, this book practically applies knowledge from research to inform patient assessment and management. It also provides practical information and illustrations to assist clinicians to develop treatment programs with and for their patients with neck pain. The book covers: 1 Current issues and debates in the field of neck pain disorders. 2 Research informing best practice assessment and management. 3 Biological, psychological and social features which need to be considered when assessing and developing a management program with the patient. 4 A multimodal conservative management approach, which addresses the presenting episode of pain as well as rehabilitation strategies towards prevention of recurrent episodes.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126078927|980|.
  Bidrag af: 
  Gwendolen Jull, Deborah Falla, Julia Treleaven, Shaun O'Leary
  Note: 
  Indhold: Neck Pain Disorders ; Nociception and Pain perception ; Movement and Posture in Neck Pain Disorders ; Neural Tissue in Neck Pain Disorders ; Neuromuscular Disturbances in Neck Pain Disorders ; Sensorimotor Control Disturbances in Neck Pain Disorders ; Psychological and Social Considerations in Neck Pain Disorders ; Clinical Assessment: The Patient Interview ; Clinical Assessment: Physical Examination ; The Differential Diagnosis of Symptoms and Signs of Sensorimotor Control Disturbances ; Headache: The Differential Diagnosis of Cervical Musculoskeletal Causes or Contributors ; Principles of Management ; Communication, Education and Self-Management ; Management of Joint and Movement Dysfunction ; Management of Neuromuscular Dysfunction ; Management of Sensorimotor Control Disturbances ; Management of Nerve Tissue ; Case Presentations: Clinical Reasoning and Clinical-Decision Making ; Concluding Remarks: Focussing on Prevention, Forlagets forfatterbeskrivelse: Gwendolen Jull - Affiliations and Expertise: Emeritus Professor, Physiotherapy, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland, Australia. Deborah Falla - Affiliations and Expertise: Professor, Chair in Rehabilitation Science and Physiotherapy, School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, UK. Julia Treleaven - Affiliations and Expertise: Senior Research Officer in Physiotherapy, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland, Australia. Shaun O'Leary - Affiliations and Expertise: Senior Research Fellow, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland, Australia.
  ISBN nr.: 
  9780702074776, 9780702074769, 9780702074752
  Omfang: 
  ix, 270 p.
  Udgiver: 
  Elsevier Health Sciences
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126078927|980|a
 9. Evidence-Based Sexual and Reproductive Health Care : Policies, Clinical Procedures, and Related Research

  • Bog
  61.26 EVI

  Evidence-Based Sexual and Reproductive Health Care : Policies, Clinical Procedures, and Related Research

  2019
  Forlagets beskrivelse: ”Evidence-Based Sexual and Reproductive Health Care: Policies, Clinical Procedures, and Related Research” embraces the concept of a multi-professional approach to clinical care excellence in sexual and reproductive health care. A comprehensive resource, it explores the complex nature of sexual health related issues, contemporary management interventions, and the underpinning theories and concepts. With contributions from leading experts from around the globe, the text features perspectives from a wide variety of fields, such as education, medicine, nursing, and the health professions. User-friendly and practical in approach, it explores current and future developments, ongoing research, new treatment procedures, and emerging technological advancements. Also incorporated are group interactive techniques that encourage critical thinking around key issues explored in the chapters.
  Emner: 
  Amerikas Forenede Stater EBP HTLV-III Human Immunodeficiency Virus Ulster acquired immune deficiency syndrome antikonception anvendt psykologi behandlingsmetoder betændelse børnebegrænsning erhvervet immundefekt syndrom evidensbaseret praksis fødselskontrol fødselsregulering guideline homofile immundefekt syndrom kliniske guidelines kliniske retningslinjer kontraception kønsliv reproduktionssystemet reproduktionsvidenskab retningslinjer s.o.s. seksologi seksualrådgivning seksuel adfærd seksuologi sexpartnere sexualitet sexualliv sub-sahara sundhedspsykologer svangerskabsforebyggelse systematic review systematic reviews as topic terapi transseksualitet transseksuelle transsexualitet Afrika England Europa Ghana Lesotho Nordamerika Nordirland Sahara Skotland Storbritannien USA Wales aids behandling biseksualitet biseksuelle bøsser etik evidens evidensbaseret klinisk praksis familieplanlægning fertilitet forebyggelse forplantning frugtbarhed heteroseksualitet heteroseksuelle hiv homoseksuelle infektioner infektionsforebyggelse infektionssygdomme intervention jura kliniske vejledninger kontrol kønssygdomme lesbiske moral pleje prævention psykisk sundhed psykologer psykologi psykoterapi reproduktion reproduktiv sundhed retsvidenskab rådgivning screening seksualhygiejne seksualitet seksualliv seksualpartnere seksualpsykologi seksualvaner seksualvejledning seksualvidenskab seksuel dysfunktion seksuel identitet seksuel sundhed seksuelle minoriteter seksuelle problemer seksuelt overførte sygdomme sex sexologi sundhed sundhedsfremme sundhedspsykologi transkønnede transkønnethed vejledning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125465242|980|.
  Bidrag af: 
  Theodora D. Kwansa, Jill Stewart-Moore
  Note: 
  Indhold: Exploration of the Concept of Evidence-Based Practice and Related Challenges (Clinical Governance in the United Kingdom and the U.S. National Strategy for Quality Improvement: Interrelationships with the Principles of Evidence-Based Practice (Theodora D. Kwansa) ; Overview of the Key Concepts and Guiding Principles of EBP as Applied in Sexual and Reproductive Health Care (Theodora D. Kwansa) ; Systematic Reviews: Consolidating Research Evidence for EBP (Theodora D. Kwansa) ; Evidence-Based Practice: Practical Challenges in the Implementation Process (Theodora D. Kwansa)) ; Applied Reproductive Science; Contemporary Interventions; Accessible Contraception Services (Applied Reproductive System: Scientific Aspects (Kevin R. Smith) ; Sexually Transmitted Infections and Associated Reproductive Tract Infections: Recommended Screening, Care, and Treatment Interventions (Theodora D. Kwansa & Linda A. Graf) ; HIV/AIDS: Contemporary Interventions (Fred Stephen Sarfo) ; Contraception in a Changing World (Elizabeth D. Kennedy)) ; Support Services in Sexual and Reproductive Health Care (Sexually Transmitted Infections and HIV: Requirements for Surveillance Systems, Policy Regulations, Control, and Prevention (Theodora D. Kwansa) ; Subfertility and Its Impact (Jill Stewart-Moore) ; Identifying Special Client Groups with Recommended Screening Services and Referral Systems (Jill Stewart-Moore) ; Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Trans-Sexual, and Questioning Dispositions (Theodora D. Kwansa) ; Applied Psychology and Sexual Health: The Roles of Clinical and Health Psychologists (Mandy J. Forbes & Hannah L. Dale) ; Counseling and Psychotherapeutic Interventions in Sexual Health Care (Tina Campbell) ; Roles and Responsibilities of Sexual Health Advisers and Partner Services Providers (Theodora D. Kwansa) ; Health Promotion and Health Education: Integral Components of Excellence in Sexual and Reproductive Health Care (Theodora D. Kwansa)) ; The Wider Context of Sexual and Reproductive Health Care: Workforce Development and The Significance of Research and Clinical Audit (Developing a Competent and Capable Sexual and Reproductive Workforce (Lorraine Forster) ; Significance of Research and Clinical Audit in Sexual and Reproductive Health Care (Theodora D. Kwansa) ; Ethical, Moral and Legal Quandaries in Professional Practice in Sexual and Reproductive Health Care (Theodora D. Kwansa)) ; Providing Sexual and Reproductive Care and Services in Resource-Constrained Developing Countries (Providing Sexual and Reproductive Care and Service in Resource-Constrained Countries: Sub-Saharan Africa-Lesotho (Philip Okai Odinkor, Regina M. Mpemi & Maseabata V. Ramathebane) ; Providing Sexual and Reproductive Health Care and Services in Resource-Constrained Countries: Ghana (Sally-Ann Ohene))
  ISBN nr.: 
  9781284114959, 9781284114942, 1284114953, 1284114945
  Udgiver: 
  Jones & Bartlett Learning
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125465242|980|a
 10. An Introduction to Human Movement and Biomechanics

  • Bog
  61.27 INT

  An Introduction to Human Movement and Biomechanics

  2019
  Seventh Edition
  Forlagets beskrivelse: Now in its seventh edition, this reputable textbook is an ideal introduction to the study of human movement and an excellent reference encouraging and directing further study. For the first time there is a chapter dedicated to measuring and understanding physical activity, recognising the importance of this area to many health and sports professionals. More time is spent explaining the basic principles of biomechanics and the way they can be used to improve practice, including tissue mechanics and movement analysis techniques. ”An Introduction to Human Movement and Biomechanics” is the perfect guide for students and professionals all around the world to consolidate learning and apply to real clinical/sports situation. Information is given in a clear and accessible way, with case studies, illustrations, textboxes and practical examples. New to this Edition: 1 A chapter on physical (in)activity. 2 More chapters explaining basic biomechanics and its application to understanding human movement. 3 A new section dedicated to measuring human movement including movement analysis techniques. 4 A whole chapter of case studies with real patient and athlete data. 5 Scientific theory related to re-learning movement and movement control. 6 Problems posed to help students work through the theory and apply it to clinical scenarios. 7 Written by well-known and multi-disciplinary researchers with extensive experience in the field. 8 It includes access to the ”Evolve” online resources: A Log on to: evolve.elsevier.com/Kerr/movement/ and test out your learning. B Case studies, including videoclips and animations. C Hundreds of self-assessment questions.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126485905|980|.
  Bidrag af: 
  Andy Kerr, Philip Rowe
  Note: 
  Indhold: Introduction (Andy Kerr & Philip Rowe) ; How Things Move and Flow (Force (Andy Kerr & Philip Rowe) ; Stability and Balance (Andy Kerr & Philip Rowe) ; Energy and Movement (Andy Kerr & Philip Rowe) ; Flow (Andy Kerr & Philip Rowe)) ; Human Movement (Skeletal Muscle, Muscle Work, Strength, Power and Endurance (Tim Sharp) ; Joint Mobility (Andy Kerr) ; Posture and Balance (Clare Kell & Andy Kerr) ; Motor Control (Kristen Hollands) ; Development and Decline of Movement (Jennifer Muhaidat & Andy Kerr)) ; Measurement of Movement (Nine Key Things That Define Physical Movement (Philip Rowe) ; Biomechanical Measurements Including Three-Dimensional Motion Analysis Systems (Philip Rowe) ; Clinical Measures of Mobility Within the International Classification of Functioning, Disability and Health Framework (Andy Kerr) ; Physical (In)Activity (Daniel Rafferty)) ; Restoring and Optimising Human Movement (Motor Relearning Principles (Madeleine A. Grealy & Andy Kerr) ; Ergonomics: The Influence of the Environment on Human Movement (Philippa Coales) ; Case Studies in Human Movement (Seda Bilaloglu, Roy Bowers, Bruce Carse, Megan Caughey, Konstantinos Kaliamtas, Andy Kerr, Andrew Murphy, Preeti Raghavan, Jennifer Stone & Alvin Tang)), Forlagets forfatterinformation: Edited by Andrew Kerr, PhD, MSc, MCSP, Lecturer, Biomedical Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK and Philip Rowe, PhD, Professor Of Rehabilitation Science, Biomedical Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  ISBN nr.: 
  9780702065361, 9780702065187, 9780702065002, 9780702062360, 0702062367
  Omfang: 
  xvi, 352 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126485905|980|a