• Dansk
 • English

term.subject="kommuner"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  • Bog
  61.4 SUN

  Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Der er en blind vinkel i forhold til ulighed i sundhed i Danmark. Vi fødes lige, men derfra udvikler vores helbred sig meget forskelligt. ”Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis” går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed. Fokus er på, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden. I første del af bogen præsenterer forfatterne udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed. I anden del af bogen kommer praksis tættere på, når forfatterne ved hjælp af cases går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed. De giver hermed indblik i, hvordan planlægningsmodeller og -koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i sundheds- og samfundsvidenskab. Den henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219608|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegaard Andersen
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfremmeplanlægning og praksis : teorier og perspektiver (Planlægningsmodeller til sundhedsfremme i lokalsamfund / Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen & Heidi Myglegård Andersen. Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet / Tine Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch. Community health - et alternativ til individrettede sundhedsstrategier / Heidi Myglegård Andersen & Jesper Holm. Hverdagslivssociologi som refleksionsrum for sundhedsfremmepraksis / Charlotte Bech Lau & Kristian Nagel Delica) ; Sundhedsfremme kommunalt og i lokalmiljøer (Sundhedssystemet i Danmark - organisering, resultater og udfordringer / Karsten Vrangbæk, Hans Okkels Birk & Marius Brostrøm Kousgaard. Tværsektorielt samarbejde om ulighed i sundhed - potentialer og dilemmaer i praksis / af Ditte Heering Holt, Pia Vivian Pedersen & Morten Hulvej Rod. Empowerment, brugerinddragelse og samskabelse i praksis / af Pernille Tanggaard Andersen & Carsten Kronborg Bak. Håndholdte indsatser som behovssensitiv sundhedsfremme i en kommunal kontekst / Kristian Nagel Delica & Charlotte Bech Lau. Sundhedsfremme i lokalsamfund - med den socialøkonomiske virksomhed INSP som empirisk eksempel / Heidi Lene Myglegård Andersen & Silla Marie Mørch Sievers)
  ISBN nr.: 
  9788741274843
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219608|980|a
 2. Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  • Bog
  36.1 KLA

  Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  2020
  1. oplag (2020)
  Analyserer hvad der karakteriserer ledelsessituationen for decentrale offentlige ledere i dag med udgangspunkt i kommunal ledelse, men der refereres også til ledelse i sundhedsvæsenet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47469546|980|.
  Note: 
  Indhold: The world turned upside down ; Undersøgelserne (Struktur- og styringstænkning - råderum ; Ledelsesligningen - kapacitet og kapabilitet ; De nye mellemledere ; Hvorfor hybridledelse?) ; Digressionerne (Hvorfor dele magten? ; Hvorfor blande følelserne med ind i det? ; Hvad betyder menneskesyn og aktørantagelser? ; Hvorfor strategisk manøvrering? Dannelse og den personlige udfordring ; Fremtiden kommer under alle omstændigheder)
  ISBN nr.: 
  9788740832648
  Omfang: 
  308 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47469546|980|a
 3. Kommunal økonomistyring

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46495438|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er kommunal økonomistyring? ; Portræt af den kommunale økonomistyring ; Teoretisk udgangspunkt ; De socioøkonomiske vilkår og deres betydning ; Den statslige styring og dens effekt ; Politisk/administrativ struktur, økonomistyringskultur og budgetinstitutioner ; Hvad ved vi så nu om kommunal økonomistyring? ; Hvor går den kommunale økonomistyring hen?
  ISBN nr.: 
  9788757442779
  Omfang: 
  127 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46495438|980|a
 4. Ledelse i den kommunale praksis

  • Bog
  36.1 LED

  Ledelse i den kommunale praksis

  2019
  1. oplag (2019)
  Overblik over en række centrale temaer i moderne kommunal ledelsespraksis med referencer til konkrete eksempler på hvad dette drejer sig om i kommunerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46678087|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Sørensen (f. 1972-11-26), Lis Holm Petersen, Kurt Klaudi Klausen
  Note: 
  På omslaget: Petersen, Sørensen & Klausen, Indhold: Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse ; Hybridledelse. Peter Sørensen: Forandringsledelse. Elin Andersen: Vidensledelse. Lillian Fannikke: Grænsekrydsende ledelse. Birger Søndergaard: Teamledelse
  ISBN nr.: 
  9788740832372
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46678087|980|a
 5. Organisation i kommuner og regioner

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47129826|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Note: 
  Indhold: Styring, struktur og organisering - kommunerne og regionerne ; Borgeren i centrum - mennesket først ; Politisk og administrativ organisation i kommunerne og regionerne ; Medarbejderen i den politisk styrede organisation ; Organisation - udvikling og teori ; Kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen
  ISBN nr.: 
  9788774248736
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47129826|980|a
 6. Forvaltning i kommuner og regioner

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47129842|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Note: 
  Indhold: Kommunerne og regionerne i samfundet ; De offentlige myndigheder ; Retlige rammer for kommuner og regioner ; Kommuners og regioners opgaver ; Kommunernes og regionernes styrelse ; Sagsbehandling ; Kontrol med kommuner og regioner
  ISBN nr.: 
  9788774248729
  Omfang: 
  403 sider
  Udgiver: 
  COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47129842|980|a
 7. Og hvad så med forvaltningen? : hvordan forvaltningen kan understøtte skolens grundlæggende opgave

  • Bog
  37.33 AXE

  Og hvad så med forvaltningen? : hvordan forvaltningen kan understøtte skolens grundlæggende opgave

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Handlingsorienterede bud på et konstruktivt og læringscentreret samarbejde mellem forvaltning og skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46828437|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771607963
  Omfang: 
  109 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46828437|980|a
 8. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  61.7 SYG

  Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: ”Sygepleje i det nære sundhedsvæsen” giver et fornyet blik på den kommunale sundhedspraksis med særligt henblik på de forandringer, der over de sidste mange år er pågået som led i moderniseringen af den offentlige sektor. Mange sygeplejefaglige opgaver er flyttet fra regionalt til kommunalt regi, og den organisatoriske ændring med såvel flere behandlingstiltag som pleje- og rehabiliteringsopgaver i kommunerne bevirker, at der ganske enkelt er behov for at gentænke sygeplejen i et nyt lys. Fremtidens sygeplejersker vil, uanset hvor i sundhedsvæsnet de arbejder, skulle kende og forstå arbejdet i ”det nære sundhedsvæsen”, idet det tværsektorielle samarbejde anses for en del af løsningen på sundhedsvæsnets problemer. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring – og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor. Teori og praksis ses i denne bog ikke som modsætninger, og kapitlerne er således afdækkende, beskrivende, analyserende og reflekterende i en bevægelse mellem teori og praksis. Bogen er løbende underbygget af en gennemgående case om en hjemmesygeplejerske, der støder ind i forskellige problemstillinger i løbet af sit arbejde – og forankrer således stoffet med et vedvarende blik for den praktiske, virkelighedsnære hverdag for sundhedsprofessionelle i den primære sektor. Emner i bogen er bl.a.: 1 Det tværsektorielle samarbejde. 2 De organisatoriske rammer, herunder standardiseringsregler og lovgivning. 3 Brugerorientering og selvbestemmelse. 4 Møder mellem standardiserede systemer og individuelle borgere. 5 Hjemmesygeplejerskens rolle som tovholder i borgerforløb. 6 Telemedicin og kommunikationsformer i den borgernære sygepleje. 7 Fokuspunkter i mødet med kronisk syge, demensramte og palliative patienter. 8 Inddragelse af pårørende og frivillige.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46002202|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Beck, Ulla Skjødt (f. 1960), Inge Jekes (f. 1960) et al.
  Note: 
  Indhold: Den organisatoriske rammesætning for sygepleje i kommunerne (Ulla Skjødt: Fra landsygepleje til sygepleje i det nære sundhedsvæsen ; Standardisering som redskab i organiseringen af sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Inge Jekes: Lovgivning som ramme for den kommunale sygepleje. Kent Kristensen: Værgemål, fremtidsfuldmagter og magtanvendelse). Ledelse og koordinering af borgernes sygdomsforløb med respekt for borgeren som menneske (Inge Jekes: Ledelse og koordinering af sygeplejen til borgere i det nære sundhedsvæsen. Ditte Høgsgaard: Det tværsektorielle samarbejde - en udfordring i det nære sundhedsvæsen. Jonas Sprogø: Individuel og organisatorisk læring i praksis). Sygepleje mellem brugerorientering og den svækkede borger (Anne Dichmann Sorknæs: Telemedicinsk sygepleje. Annie Petrea Gissing: Selvbestemmelse og selvansvarlighed for borgeren. Kirsten Teglgaard Lund: Om at være nær pårørende til et menneske med demens. Ditte Marie Popp Mathiesen: Frivillighed i det nære sundhedsvæsen). Klinisk sygepleje i det nære sundhedsvæsen i samspil med borgeren (Lotta Bojesen: Sygepleje og koordinering i det nære sundhedsvæsen. Grete Bækgaard Thomsen: Sygepleje til borgere med livslang sygdom - perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse. Inge Jekes: Tidlig opsporing og akut sygepleje i det nære sundhedsvæsen. Æstetiske måltider i eget hjem - hjemmesygeplejerskens stemningsbærende rolle / Malene Beck, Vibeke Østergaard Steenfeldt og Malene Marianne Elrond)
  ISBN nr.: 
  9788712056577
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46002202|980|a
 9. Politisk og administrativ ledelse : roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner

  • Bog
  36.1 POL

  Politisk og administrativ ledelse : roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46564405|980|.
  Note: 
  Indhold: Administrative topledere : ledelse i toppen af hierarkiet ; Kommunalpolitikeres personlighed og ledelse ; Samspillet mellem politiske og administrative topledere ; Roller, relationer og personlighed : hovedresultater og implikationer
  ISBN nr.: 
  9788757443530
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46564405|980|a
 10. Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen : flerfagligt samarbejde mellem lærere og vejledere

  • Bog
  37.1 SPE

  Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen : flerfagligt samarbejde mellem lærere og vejledere

  2019
  1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48817785|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Note: 
  Indhold: Undersøgelsens seks cases ; Hvordan igangsættes flerfagligt samarbejde? ; Hvordan bringer vejlederne deres viden og kompetencer i spil i samarbejdet? ; Hvordan kan flerfagligt samarbejde bidrage til udvikling af praksis?
  ISBN nr.: 
  9788771823486
  Omfang: 
  71 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48817785|980|a