• Dansk
 • English

term.subject="kommuner"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Byrådet : magt og politik i baghaven

  • Bog
  Anders Broholm, Anders Brandt Sørensen: Byrådet : magt og politik i baghaven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39518635|980|.
  Note: 
  Indhold: Byrådsvalget ; Hvorfor deltage i byrådsarbejdet? ; Vælgeradfærd ; Ideologi eller geografi? ; Konstituering - spillet om magten ; Pressen og sociale medier ; Budgettet - byrådets finanslov ; Styring af kommunerne ; Et historisk rids over kommunestyret ; Regionerne - har vi brug for dem?
  ISBN nr.: 
  9788779706927
  Omfang: 
  96 sider
  Udgiver: 
  Columbus
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39518635|980|a
 2. Socialret : børn og unge

  • Bog
  Trine Schultz: Socialret : børn og unge
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38743872|980|a
 3. Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  • Bog
  61.7 BOR

  Borgernær sygepleje : grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om den borgernære sygepleje. Gennem de 20 kapitler skildres relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som kan anvendes til problemløsning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39239469|980|.
  Bidrag af: 
  Tina Risager
  Note: 
  Indhold: Borgernær sygepleje ; Læring og refleksion ; Når den ældre borger er syg ; Demensomsorg ; Medicinering og polyfarmaci ; Kommunal akutfunktion ; Metoder til hverdagsobservation ; Psykosociale problemstillinger ; Palliation ; Værdighed, en grundværdi i den borgernær sygepleje ; Nye opgaver og roller ; Organiseringen af borgernær sygepleje ; Sygepleje i almen praksis ; Sundhedspædagogik ; Rehabilitering ; Velfærdsteknologi ; Klinisk lederskab ; Fælles beslutningstagen ; Samarbejde på tværs ; Forebyggelse af udbrændthed og traumatisering
  ISBN nr.: 
  9788793810457
  Omfang: 
  469 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39239469|980|a
 4. Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande

  • Bog
  : Sygepleje. Bind 4, Akutte tilstande
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38730754|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Præhospital indsats ; Akut sygepleje i kommunerne ; Sygepleje i fælles akutmodtagelser ; Akut sygepleje til patienten på intensivafsnit ; Sygepleje til den akutte lungepatient ; Sygepleje til patienten med akut hjertesygdom ; Sygepleje til den bevidsthedspåvirkede patient ; Sygepleje og klinisk lederskab i patientforløb ved akutte frakturer ; Sygepleje til den multitraumatiserede patient ; Sygepleje til patienten i shock ; Sygepleje til den akutte endokrinologiske patient ; Sygepleje til den akutte abdominalkirurgiske patient ; Sygepleje til den akutte febrile patient ; Sygepleje til det akut syge barn ; Sygepleje til den hypotermiske patient ; Sygepleje til den akutte psykiatriske patient ; Sygepleje ved akutte gynækologiske og obstetriske tilstande ; Ernæring, medicin og væsker til den akutte patient ; Pårørende i akutte patientforløb
  ISBN nr.: 
  9788793810426
  Omfang: 
  476 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38730754|980|a
 5. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  • Bog
  : Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis
  61.4 SUN

  Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund : mellem forskning, planlægning og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Der er en blind vinkel i forhold til ulighed i sundhed i Danmark. Vi fødes lige, men derfra udvikler vores helbred sig meget forskelligt. ”Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis” går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed. Fokus er på, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden. I første del af bogen præsenterer forfatterne udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed. I anden del af bogen kommer praksis tættere på, når forfatterne ved hjælp af cases går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed. De giver hermed indblik i, hvordan planlægningsmodeller og -koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i sundheds- og samfundsvidenskab. Den henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48219608|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegaard Andersen
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfremmeplanlægning og praksis : teorier og perspektiver (Planlægningsmodeller til sundhedsfremme i lokalsamfund / Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen & Heidi Myglegård Andersen. Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet / Tine Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch. Community health - et alternativ til individrettede sundhedsstrategier / Heidi Myglegård Andersen & Jesper Holm. Hverdagslivssociologi som refleksionsrum for sundhedsfremmepraksis / Charlotte Bech Lau & Kristian Nagel Delica) ; Sundhedsfremme kommunalt og i lokalmiljøer (Sundhedssystemet i Danmark - organisering, resultater og udfordringer / Karsten Vrangbæk, Hans Okkels Birk & Marius Brostrøm Kousgaard. Tværsektorielt samarbejde om ulighed i sundhed - potentialer og dilemmaer i praksis / af Ditte Heering Holt, Pia Vivian Pedersen & Morten Hulvej Rod. Empowerment, brugerinddragelse og samskabelse i praksis / af Pernille Tanggaard Andersen & Carsten Kronborg Bak. Håndholdte indsatser som behovssensitiv sundhedsfremme i en kommunal kontekst / Kristian Nagel Delica & Charlotte Bech Lau. Sundhedsfremme i lokalsamfund - med den socialøkonomiske virksomhed INSP som empirisk eksempel / Heidi Lene Myglegård Andersen & Silla Marie Mørch Sievers)
  ISBN nr.: 
  9788741274843
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48219608|980|a
 6. Forvaltning i kommuner og regioner

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809189|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Note: 
  Indhold: Kommunerne og regionerne i samfundet ; De offentlige myndigheder ; Retlige rammer for kommuner og regioner ; Kommuners og regioners opgaver ; Kommunernes og regionernes styrelse ; Sagsbehandling ; Kontrol med kommuner og regioner
  ISBN nr.: 
  9788774248767
  Omfang: 
  403 sider
  Udgiver: 
  COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48809189|980|a
 7. Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  • Bog
  Kurt Klaudi Klausen: Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab
  36.1 KLA

  Verden vendt på hovedet : decentralt offentligt lederskab

  2020
  1. oplag (2020)
  Analyserer hvad der karakteriserer ledelsessituationen for decentrale offentlige ledere i dag med udgangspunkt i kommunal ledelse, men der refereres også til ledelse i sundhedsvæsenet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47469546|980|.
  Note: 
  Indhold: The world turned upside down ; Undersøgelserne (Struktur- og styringstænkning - råderum ; Ledelsesligningen - kapacitet og kapabilitet ; De nye mellemledere ; Hvorfor hybridledelse?) ; Digressionerne (Hvorfor dele magten? ; Hvorfor blande følelserne med ind i det? ; Hvad betyder menneskesyn og aktørantagelser? ; Hvorfor strategisk manøvrering? Dannelse og den personlige udfordring ; Fremtiden kommer under alle omstændigheder)
  ISBN nr.: 
  9788740832648
  Omfang: 
  308 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47469546|980|a
 8. Den frivillige kommune : samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor

  • Bog
  36.9 FRI

  Den frivillige kommune : samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor

  2020
  1. oplag (2020)
  De danske kommuner samarbejder i stigende grad med foreninger og frivillige om kommunale opgaver. Der er imidlertid store variationer i samarbejdet, og denne bog undersøger, hvorfor den kommunale og den frivillige verden samarbejder, og hvilke dilemmaer samarbejdet er forbundet med
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38240536|980|.
  Bidrag af: 
  Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor projekt, Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen (f. 1952)
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor, Indhold: Den frivillige og den offentlige sektor - historie og italesættelse / Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Foreningernes samarbejde med kommunale institutioner ; Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige / Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. Den kommunale styring og organisering af samspillet med civilsamfundet / Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. Bjarne Ibsen: Kommunale frivillige ; Frivillige på sygehuse : Hjerteforeningens patientstøtte. Erkendelser om samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Skabelse af frivillige - et boligsocialt middel / Marianne Staal Stougaard og Michael Fehsenfeld. Idrætsforeningers samarbejde med folkeskoler / Bjarne Ibsen et al.
  ISBN nr.: 
  9788740832785
  Omfang: 
  281 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38240536|980|a
 9. Håndbok i miljøterapi : Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming

  • Bog
  61.6422? HÅN

  Håndbok i miljøterapi : Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming

  2020
  Forlagets beskrivelse: Faget og behandlingsformen miljøterapi har en 100 år lang historie, men kan i mange sammenhenger være vanskelig å fange essensen i. I denne boken, som handler om miljøterapi til personer med en kognitiv funksjonshemming, samles både oppdatert grunnlagskunnskap, overordnede perspektiver og konkrete metoder. Også områder hvor miljøterapeuter arbeider, men som er lite studert, er presentert i boken. Det gjelder for eksempel miljøterapeuter i spesialavdelinger i grunnskolen og miljøterapi i barnevernsinstitusjoner. Bokens 30 kapitler fordeles over følgende deler: (1) Kunnskapsgrunnlaget. (2) Atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming. (3) Barn og unge. (4) Brukererfaringer og samarbeidspartnere. (5) Psykisk helse. (6) Kartlegging og dokumentasjon. (7) God samhandling. Boken er skrevet av landets fremste fagpersoner fra utdanningsinstitusjonene og kliniske miljøer, samt en rekke brukerrepresentanter. Den vil være til nytte både i utdanning og i praktisk miljøterapeutisk arbeid.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47994357|980|.
  Bidrag af: 
  Trine Lise Bakken
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Det historiske, ideologiske og verdimessige grunnlaget for miljøterapi (Karl Elling Ellingsen) ; Bokens innhold og oppbygging (Trine Lise Bakken) ; Viktige begreper (Trine Lise Bakken)) ; Kunnskapsgrunnlaget (Kunnskapsbasert miljøterapi: et utkast (Jon Arne Løkke & Trine Lise Bakken) ; Om utviklingshemming (Leif Hugo Stubrud) ; Om autismespekterforstyrrelser (Sissel Berge Helverschou) ; Nevrovitenskap og hjerneavbildning knyttet til autismespekterforstyrrelse (Philip Wigglesworth) ; Relasjoner, tilknytning og sosialt fellesskap (Per Lorentzen & Trine Lise Bakken)) ; Atferd som utfordrer: forståelse og tilnærming (Utfordrende atferd og anvendt atferdsanalyse (Kjetil Viken) ; Atferdsanalyse i psykisk helsearbeid (Kjetil Viken & Martin Øverlien Myhre) ; Positiv atferdsstøtte (Ulf Ingar Wangensteen Berge) ; Ungdom med sammensatte vansker: to pasienthistorier (Espen Arnfinn Winther Matre)) ; Barn og unge (Miljøterapi til ungdom med autismespekterforstyrrelse i psykisk helsevern: døgnbehandling (Adele Christine Ofstad, Ella Øvrelid Hosar & Kristian Sandaker Hannon) ; Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner (Ragnhild Neegaard & Trine Lise Bakken) ; Miljøterapitjenester i hjemmet hos barn og unge med kognitiv funksjonshemming (Dag Simon Westengen, André Grøndalen Bakkemo, Daniel Mohus Stenshøi, Olav Årstad Borgen, Inger Mohus, Hege Kylland & Trine Lise Bakken) ; Miljøterapeutoppgaver i grunnskolen (Trine Lise Bakken)) ; Brukererfaringer og samarbeidspartnere (Erfaringer med miljøterapitjenester til personer med autismespekterforstyrrelse (Annette Drangsholt, Scott Drangsholt, Julian Grootendorst, Michelle Pinos & Trine Lise Bakken) ; Erfaringer med miljøterapi hos en voksen kvinne med aspergers syndrom (Anna & Trine Lise Bakken) ; Familienes erfaringer og samarbeid med miljøterapeuter (Ingrid Matheussen, Elisabeth Farnes, Vigdis Nielsen Bø & Trine Lise Bakken) ; Ut av kontoret, samarbeid med leger, psykologer andre behandlere (Arvid Nikolai Kildahl & Maria Hagen Engebretsen)) ; Psykisk helse (Miljøterapi til pasienter med psykose eller stemningslidelse (Trine Lise Bakken) ; Miljøterapi ved angst- og belastningslidelser (Monica Stolen Dønnum & Hege Sem Slette) ; Miljøterapeutisk tilnærming og behandling distriktspsykiatrisk senter – DPS (Ragnar Bang Moe) ; Håndtering av medikamenter (Jill Julianne Gaden & Arne-Henrik Elvehaug) ; Miljøterapi til voksne med autismespekterforstyrrelse i døgnbehandling i psykisk helsevern (Marion Cecilie Bakke & Anita Halvorsen Svanberg)) ; Kartlegging og dokumentasjon (Miljøterapeutiske oppgaver i tverrfaglig utregning (Jane Margrete Askeland Hellerud) ; Atferdsekvivalenter (Trine Lise Bakken) ; Miljøterapi, data og dokumentasjon: forskningsmetode forstått som regler for unngå feil i miljøterapi (Jon Arne Løkke & Lars Rune Halvorsen) ; Sam-rapportering, om journalføring i kommunale tjenester (Laila Blaalid & Trine Lise Bakken) ; Utviklingshemming og selvrapportering (Heidi Sageng Sommerstad)) ; God samhandling (Utfordrende følelser: om avmakt og motmakt (Ole Greger Lillevik) ; Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse: validerende samhandling og nye ferdigheter (Trine Elisabeth Iversen, Arvild Nikolai Kildahl, Tine Finstad Henriksen & Trine Lise Bakken) ; Dårlig miljøterapi: når samhandlingen ikke fungerer (Trine Lise Bakken))
  ISBN nr.: 
  9788245032673, 9788245032673
  Omfang: 
  452 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget, Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47994357|980|a
 10. Naturfredningsforening bremser plan, der skulle forhindre oversvømmelser

  • Avisartikel

  Naturfredningsforening bremser plan, der skulle forhindre oversvømmelser

  I: Jyllands-posten, 2021-08-15, Sektion 1 (østudgave), s. 8
  Mange kommuner har vandproblemer. Men ofte kolliderer klimatiltag med hensyn til naturen. I Holstebro har en klage stoppet en plan for klimatilpasning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39537486|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2021-08-15
  Haves:: 
  870971-avis:39537486|980|a