• Dansk
 • English

term.subject="klinisk sygepleje"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Psykiatrisk sygepleje

  • Bog
  : Psykiatrisk sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48713734|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Havemann, Niels Buus et al.
  Note: 
  Indhold: Recovery / af Cath Roper et al. Niels Buus: Sygeplejersker i psykiatrien / af Niels Buus med Barbara Askham og Karina Stjernegaard. Sygeplejestuderende i psykiatrien : forventninger, oplevelser og læring / af Niels Buus et al. Patientens møde med de psykiatriske institutioner / af Mari Holen og Agnes Ringer med Esben Sandvik Tønder. Patienterfaringer som kundskabsgrundlag i psykiatrisk sygepleje / af Rose-Marie Bank og Bengt Karlsson. Assessment i psykiatrisk sygepleje / af Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker med Louise Dvinge, Niels Buus og Niels Laurs Pedersen. En søgen efter personen : the tidal model og holistisk assessment / af Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker med Heidi Lindtoft-Kammersgaard, Mads Kastrup Quistgaard og Niels Buus. Psykisk førstehjælp / af Thomas Iversen med Karina Stjernegaard og Barbara Askham. Lene Berring: Deeskalering af konflikter på psykiatriske afdelinger / af Lene Berring med Emil Boulund. Miljøterapiens betydning i behandlingspsykiatrien / af Lisbeth Hybholt og Barbara Askham med Karina Stjernegaard. Åben dialog / af Niels Buus, Andrea McCloughen og Kristof Mikes-Liu med Esben Sandvik Tønder. Psykosocial sundhedspædagogik / af Anja Kammacher og Helle Schnor med Bo Rasmussen. Resonans i relationer / af Esben Sandvik Tønder og Bengt Eirik Karlsson. Påskønnende lytning / af Niels Buus et al. En traume-bevidst tilgang til psykiatrisk sygepleje / af Andrea McCloughen og Cynthia Delgado med Stephanie Ruddie Jørgensen. Selvmordsforebyggelse / af Annette Erlangsen og Merete Nordentoft med Louise Dvinge. Klinisk supervision / af Henrik Gonge og Niels Buus med Barbara Askham. Peerstøtte / af Karina Stjernegaard og Bolette Villesen. På vej mod en tvangsfri psykiatri / af Lene Lauge Berring, Jacob Hvidhjelm og Jesper Bak med Esben Sandvik Tønder og Søren Dixen
  ISBN nr.: 
  9788762820067
  Omfang: 
  599 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48713734|980|a
 2. Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  • Bog
  19.01 VIT

  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  2020
  Forlagets beskrivelse: Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet. Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720467|980|.
  Bidrag af: 
  Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte) ; Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv (Per Arne Tufte) ; Kunnskapsbasert praksis og translasjon: om kunnskapstyper og standardisering (Hilde Bondevik & Eivind Engebretsen) ; Handling og rasjonalitet (Edmund Henden) ; Fenomenologiens mange ansikter (Magdalene Thomassen) ; Kropp-sinn; fysisk-psykisk: et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse- og sosialfagene (Gunn Engelsrud) ; Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning (Magdalene Thomassen) ; Hermeneutikk som metode – introduksjon til hermeneutisk intensjonalisme (Nils Gilje) ; Kritisk realisme – å forklare og forstå det sosiale (Monica Kjørstad) ; Sosialkonstruksjonisme (Per Koren Solvang) ; Praktisk kunnskap (Sissel Seim) ; Verdier og forskning (Dag Jenssen) ; Frigjørende samfunnsvitenskap (Mathias Nygaard)
  ISBN nr.: 
  9788205518377
  Omfang: 
  363 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720467|980|a
 3. Klinisk beslutningstagen : sygeplejefaglige perspektiver

  • Bog
  61.7 KLI

  Klinisk beslutningstagen : sygeplejefaglige perspektiver

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: At tage kliniske beslutninger er komplekst, og der findes ikke en enkel måde at lære det på. Formålet med ”Klinisk beslutningstagen” er derfor at kaste lys over de mange perspektiver, der kan anlægges på området. I bogen præsenteres generelle perspektiver som fagligt skøn og modeller til beslutningstagen samt et psykologisk, et etisk og et juridisk perspektiv. Der er fokus på kliniske beslutninger sammen med pårørende, sårbare grupper i samfundet, patienter med multisygdomme og patienter i akutte sygdomsforløb. Afslutningsvis bringes et nutids- og fremtidsperspektiv på digitale kliniske beslutninger. Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende i kliniske og teoretiske undervisningsforløb og dækker hele uddannelsen. Kapitlerne er praksisnære med cases og eksempler i relation til klinikken. Nogle kapitler henvender sig overvejende til studerende i starten af uddannelsen og andre kapitler til senere i uddannelsen. Sygeplejersker og undervisere i sygepleje samt andre sundhedsprofessionelle vil også kunne finde inspiration i bogen.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46557859|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Barbesgaard, Ben Farid Røjgård Nielsen, Lasse Romer Olsen
  Note: 
  Indhold: Charlotte Delmar: Det faglige skøn : en kernekvalifikation i klinisk beslutningstagen. Helle Barbesgaard: Situeret klinisk beslutningstagen. Pædagogisk refleksionsmodel til klinisk beslutningstagen i sygeplejen / Manja Bjerring Rothenberg og Anne Fjord. Fælles beslutningstagen og beslutningsstøtte i sygeplejen / Jeanette Finderup og Kirsten Lomborg. Kirstine Skov Benthien: Klassifikation af kliniske beslutninger i sygeplejen. Et psykologisk perspektiv på beslutningsprocesser i sygeplejen / Ane Søndergaard Thomsen og Ben Farid Røjgaard Nielsen. Ben Farid Røjgaard Nielsen: Klinisk sygeplejeetisk beslutningstagen ; Pårørendes rolle i den kliniske belutningstagen. Hanne Franciska Mortensen: Juridiske perspektiver på den kliniske sygeplejefaglige beslutningstagen. Klinisk beslutningstagen ved multisygdom / Alexandra Ryborg Jønsson og Susanne Reventlow. Perspektiver på sårbare grupper i forhold til klinisk beslutningstagen / Kirstine Halling Kehlet og Christine Enevoldsen Flink. Marianne Linnet: Klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske patientsituationer. Digital klinisk beslutningstagen i sygepleje / Jens Peter Hansen og Rhonda Wilson, Indhold: Det faglige skøn: en kernekvalifikation i klinisk beslutningstagen (Charlotte Delmar) , Situeret klinisk beslutningstagen (Helle Barbesgaard) ; Pædagogisk refleksionsmodel til klinisk beslutningstagen i sygeplejen (Manja Bjerring Rothenberg & Anne Fjord) ; Fællesbeslutningstagen og beslutningsstøtte i sygeplejen (Jeanette Finderup & Kirsten Lomborg) ; Klassifikation af kliniske beslutninger i sygeplejen (Kirstine Skov Benthien) ; Et psykologisk perspektiv på beslutningsprocesser i sygeplejen (Ane Søndergaard Thomsen & Ben Farid Røjgaard Nielsen) ; Klinisk sygeplejeetisk beslutningstagen (Ben Farid Røjgaard Nielsen) ; Juridiske perspektiver på den kliniske sygeplejefaglige beslutningstagen (Hanne Franciska Mortensen) ; Klinisk beslutningstagen ved multisygdom (Alexandra Ryborg Jønsson & Susanne Reventlow) ; Perspektiver på sårbare grupper i forhold til klinisk beslutningstagen (Kirstine Halling Kehlet & Christine Enevoldsen Flink) ; Pårørendes rolle i den kliniske beslutningstagen (Ben Farid Røjgaard Nielsen) ; Klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske patientsituationer (Marianne Linnet) ; Digital klinisk beslutningstagen i sygepleje (Jens Peter Hansen & Rhonda Wilson)
  ISBN nr.: 
  9788793590304
  Omfang: 
  275 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46557859|980|a
 4. Ernæring (Hånden på hjertet)

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46414438|980|.
  Bidrag af: 
  Pia Wehner
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Ernæring i sygeplejen ; Kostråd ; Energi og næringsstoffer ; Underernæring ; Væske ; Screening for ernæringsmæssig risiko ; Kostformer ; Måltidets sociale, kulturelle og æstetiske dimension ; Religion, kost og sundhed ; Sondeernæring og parenteral ernæring ; Ernæring under graviditet og amning ; Børneernæring ; Ældrernæring ; Diæter ved diabetes, hjerte-kar-sygdomme og overvægt ; Diæter ved nyresygdomme, allergi og mave-tarm-sygdomme
  ISBN nr.: 
  9788762818361
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46414438|980|a
 5. Strategies for Theory Construction in Nursing

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125547389|980|.
  Bidrag af: 
  Lorraine Olszewski Walker, Kay Coalson Avant
  Note: 
  Indhold: Overview of Theory and Theory Development (Theory in Nursing: where have we been? Where are we going? ; Using Knowledge development and Theory to Inform Practice ; Approaches to Theory Development) ; Derivation Strategies (Concept Derivation ; Statement Derivation ; Theory Derivation) ; Synthesis Strategies (Concept Synthesis ; Statement Synthesis ; Theory Synthesis) ; Analysis Strategies (Concept Analysis ; Statement Analysis ; Theory Analysis) ; Perspectives on Theory and Its Credibility (Asseing the Credibility and Scope of Nursing Knowledge Development: concepts, statements, and theories)
  ISBN nr.: 
  9780134754079, 0134754077
  Omfang: 
  ix, 262 p.
  Udgiver: 
  Pearson
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125547389|980|a
 6. Evidence-Based Practice in Nursing

  • Bog
  61.701 EVI

  Evidence-Based Practice in Nursing

  2019
  Fourth Edition
  Forlagets beskrivelse: The ”Evidence-Based Practice Manual” successfully breaks down the skills required for evidence-based nursing into manageable components. The reader will learn how to find, critically read and interpret a range of research studies, and will discover optimal approaches towards helping patients reach decisions that are informed by the best-available evidence. The more-strategic concepts of developing an organisational evidence-based culture and making evidence-based changes at the organisational level are addressed in the final chapter. This popular book comes with helpful online exercises including NCLEX questions for the US readership. Key Features: (1) Helps students learn to read and understand research results as a foundation for evidence-based practice. (2) Easy writing style makes a potentially difficult subject accessible and enjoyable. (3) Explains how to search the literature and rank it according to the strength of its evidence. (4) Case studies, scenarios and exercises ‘bring the subject to life’. (5) Clearly explains the process of critical appraisal – quality of the study, interpretation of the results, and applicability of the findings to individual patients. (6) Explains the various means of applying data from population studies to the individual. (7) Offers practical advice on how to communicate risks and benefits to patients. (8) Contains a glossary of useful terms. New to This Edition: (a) New editorship brings an international dimension to the content. (b) Includes a new chapter on mixed methods studies. (c) Expanded discussion of the evaluation of qualitative systematic reviews. (d) Updated information on the implementation of guidelines and the current role of evidence in healthcare organisational policy. (e) Now published in full colour throughout.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126607342|980|.
  Bidrag af: 
  Jean V. Craig, Dawn W. Dowding
  Note: 
  Indhold: Evidence-Based Practice in Nursing (Jean V. Craig & Dawn W. Dowding) ; How to Ask the Right Question (Jean V. Craig) ; Searching the Literature (Olwen Beaven & Jean V. Craig) ; Using Evidence from Qualitative Studies (Bernie Carter & Helena Dunbar) ; Using Eevidence from Quantitative Studies (Gillian A. Lancaster & Gareth McCray) ; Using Evidence from Mixed Methods Studies (Diane Bunn & Sarah Hanson) ; Using Evidence from Systematic Reviews (Kate Flemming & Leanne V. Jones) ; Evidence-Based Guidelines (Dawn Dowding & Arlene Smaldone) ; Using Research Evidence in Making Clinical Decisions with Individual Patients (Dawn Dowding) ; How Can We Develop an Evidence-Based Culture? (Carl Thompson & Patricia Quintan)
  ISBN nr.: 
  9780702070488, 9780702070457, 0702070483, 0702070459
  Omfang: 
  xi, 195 p.
  Udgiver: 
  Elsevier Health Sciences
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126607342|980|a
 7. Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  • Bog
  61.7 SYG

  Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46414403|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Klinisk lederskab . Selvledelse . Klinisk lederskab og sundhedslovgivning . Patientrettigheder . Klinisk lederskab og overflytning af patienter . Klinisk lederskab og sammenhængende patientforløb . Sundhed og sygdom . Patientsikkerhed . Evidenbaseret sygepleje . Interkulturel sygepleje . Sygepleje og patientundervisning . Sygepleje og forskning . Kvantitative metoder i sygepleje . Kvalitative metoder i sygepleje . Teknologi og e-sundhedskompetence . Sygepleje til borgere i eget hjem . Klinisk lederskab og tværsektorielt samarbejde . Sygepleje og kræft . Sygepleje og hovedtraumer . Sygepleje til patienter med neurologiske lidelser . Sygepleje og øjensygdomme . Sygepleje og hjertesygdomme . Sygepleje og nyresygdomme . Sygepleje og hoftenær kirurgi . Sygepleje til patienter med abdominalkirurgiske lidelser . Sygepleje til patienter med lungelidelser . Sygepleje og diabetes . Sygepleje til patienter med urologiske lidelser . Sygepleje til patienter med reumatologiske lidelser . Sygepleje til patienter med øre-næse-halslidelser
  ISBN nr.: 
  9788793590359
  Omfang: 
  790 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46414403|980|a
 8. Læringsforløb for udvekslingstuderende på Rigshospitalets kardiologiske laboratorium i en Coronatid : refleksion over betydende faktorer i klinisk uddannelse af internationale studerende

  • Tidsskriftsartikel

  Læringsforløb for udvekslingstuderende på Rigshospitalets kardiologiske laboratorium i en Coronatid : refleksion over betydende faktorer i klinisk uddannelse af internationale studerende

  I: Uddannelsesnyt online, Årg. 31, nr. 2 (2020),
  Refleksion over erfaringer med håndtering af klinisk uddannelse i en særlig tid. Væsentlige forhold, der bidrager til et godt læringsmiljø for internationale studerende og betydning af organisering af behandling og pleje, afdelingens (lærings)kultur, de studerende selv, samt afholdelse af "klinisk refleksion" og journal club
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38182706|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Uddannelsesnyt online, Årg. 31, nr. 2 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:38182706|980|a
 9. Sygepleje. Bind 1, Klinisk beslutningstagen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46414489|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Klinisk beslutningstagen . Omsorg og klinisk beslutningstagen . Sygeplejeprocessen som grundlag for klinisk beslutningstagen . Sygepleje og screeningsredskaber . Sygepleje og kropspleje . Sygepleje og mundpleje . Sygepleje og respiration . Sygepleje og cirkulation . Sygepleje og temperaturegulering . Sygepleje og kvalme/opkastning . Sygepleje og udskillelse af urin . Sygepleje og udskillelse af fæces . Sygepleje og akutte smerter . Sygepleje og kroniske smerter . Sygepleje og sårbehandling . Sygepleje og kroniske/akutte sår . Sygepleje og væske- og elektrolytbalance . Sygepleje og ernæring . Sygepleje og palliation . Sygepleje og rehabilitering . Sygepleje og søvn . Sygepleje og akutte kritiske tilstande . Sygepleje, inaktivitet og immobilitet . Sygepleje og døden . Sygepleje og infektionshygiejne
  ISBN nr.: 
  9788793590342
  Omfang: 
  623 sider, 3 bind
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46414489|980|a
 10. Klinisk forudsætningskrav på hospice under COVID-19

  • Tidsskriftsartikel

  Klinisk forudsætningskrav på hospice under COVID-19

  I: Uddannelsesnyt online, Årg. 31, nr. 3 (2020),
  To 6. semester sygeplejestuderende har undersøgt hospicesygeplejerskers oplevelser i forbindelse med restriktioner ved corona-nedlukningen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38183621|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Uddannelsesnyt online, Årg. 31, nr. 3 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:38183621|980|a