• Dansk
 • English

term.subject="hjemmebehandling"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Håndbog i sygepleje : hæmatologi

  • Bog
  61.613 HÅN

  Håndbog i sygepleje : hæmatologi

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Bogen har et anvisende og praksisnært fokus på de mest almindelige sygeplejehandlinger i det hæmatologiske speciale. Den er overskuelig og let at slå op i, og det lille format gør, at den er nem at have med sig i kittellommen. Bogen er opdelt, så læseren får konkret viden om de hyppigst forekommende hæmatologiske sygdomme med fokus på symptomer, observationer, behandling, bivirkninger og tilhørende sygepleje. Også undersøgelser og procedurer som knoglemarvsundersøgelse, lumbalpunktur, C-PAP-behandling, venesectio og anlæggelse af venekatetre forklares og vises. “Håndbog i sygepleje: Hæmatologi” henvender sig både til sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker, men kan med fordel bruges af alle i specialet som let tilgængeligt opslagsværk.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39239507|980|.
  Bidrag af: 
  Pernille Claudius Welinder
  Note: 
  Indhold: Karakteristika ved hæmatologiske sygdomme ; Hyppigst forekommende hæmatologiske sygdomme ; Hyppige undersøgelser og procedurer ; Hyppigt forekommende tilstande ; Venekatetre ; Behandling af hæmatologiske sygdomme ; Samarbejde med patient og familie
  ISBN nr.: 
  9788793590878
  Omfang: 
  193 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39239507|980|a
 2. Selvbehandling i hjemmet og den aktive patient : patientansvar, forventninger og modstand på dialyseområdet

  • Tidsskriftsartikel

  Selvbehandling i hjemmet og den aktive patient : patientansvar, forventninger og modstand på dialyseområdet

  I: Kulturstudier online, 2021, nr. 1,
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39504553|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kulturstudier online, 2021, nr. 1
  Haves:: 
  870971-tsart:39504553|980|a
 3. Hospitalet rykker hjem i stuen under epidemien

  • Tidsskriftsartikel

  Hospitalet rykker hjem i stuen under epidemien

  I: Ugeskrift for læger online, 2021-01-22,
  Nordsjællands Hospital er klar til at indlægge COVID-19-patienter i eget hjem. Det sker som led i en test af en ny model for fremtidens beredskab og håndtering af epidemier. Teknologi er midlet. Målet er at aflaste hospitalet og begrænse smittespredning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38708864|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger online, 2021-01-22
  Haves:: 
  870971-tsart:38708864|980|a
 4. Statsministeren lovede at beskytte de sårbare. Mange sengeliggende får ingen vaccine

  • Avisartikel

  Statsministeren lovede at beskytte de sårbare. Mange sengeliggende får ingen vaccine

  I: Jyllands-posten, 2021-02-20, Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  Der mangler en plan for de borgere, som er så svage, at de er bundet til deres seng
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:38803964|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2021-02-20
  Haves:: 
  870971-avis:38803964|980|a
 5. Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner : manual for NBO (newborn behavioral observations)

  • Bog
  13.43 NYF

  Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner : manual for NBO (newborn behavioral observations)

  2018
  Forlagets beskrivelse: The Newborn Behavioral Observations System er en observasjons- og relasjonsbyggende metode til bruk for helsepersonell som arbeider med spedbarn. Målet er nettopp å fremme tilknytningen og hjelpe foreldre i en kritisk overgangsfase i livet. Metoden gjør helsepersonell i stand til å dele med foreldrene observasjoner som de gjør av spedbarnet, og hjelper foreldrene til å bli mer oppmerksomme på sitt eget barns kompetanse og egenart. «La oss se hva som skjer når du snakker til henne, eller bare bøyer deg frem og viser det gode ansiktet ditt" er et eksempel på en veiledende formulering som hjelper foreldre til å bli mer oppmerksomme. Når barnet får god nok støtte, vil vi ofte oppleve at den nyfødte ser på mamma eller pappa, eller snur seg etter stemmen deres. Dette er magiske øyeblikk for nybakte foreldre.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125940382|980|.
  Bidrag af: 
  J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson, Yvette Blanchard
  Note: 
  Indhold: Observasjon av nyfødtes atferd: en innføring i NBO (J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson & Yvette Blanchard) ; Overgangen til foreldrerollen: å fremme relasjonen mellom foreldrene og spedbarnet (Sarah A. Birss) ; Manual for Newborn Behavioral Observations (NBO) (J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson & Yvette Blanchard) ; Relasjonsbygging med foreldre og barn i nyfødtperioden (J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson & Yvette Blanchard) ; NBO i føde-/barselavdelingen (J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson & Yvette Blanchard) ; NBO i arbeid med premature barn eller nyfødte med perinatale komplikasjoner (J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson & Yvette Blanchard) ; NBO på helsestasjoner og ved hjemmebesøk (Kristie Brandt)
  ISBN nr.: 
  9788205504189
  Omfang: 
  307 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125940382|980|a
 6. Sykepleie i hjemmet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125940757|980|.
  Bidrag af: 
  Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik (f. 1957)
  Note: 
  Indhold: Hjemmesykepleie – bakgrunn og rammer (Begrepsbruk og begrepsavklaringer ; Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien ; Samhandlingsreformen og hjemmesykepleien ; Yngre pasienter ; Hjemmesykepleie til minoritetsgrupper ; Vedtak om hjemmesykepleie og retten til helsehjelp ; Individuell plan og koordinator ; Kvalitet og pasientsikkerhet i hjemmesykepleien) ; Hjemmesykepleie som fagområde (Helsehjelp og omsorg ; Kroniske, langvarige og sammensatte tilstander ; Den praktiske utøvelsen av sykepleie i hjemmet) ; Pasientens hjem som arbeidsarena (Hjemmets spesielle betydning ; De første besøkene i hjemmet ; Ulike situasjoner krever ulik kompetanse ; Arbeidstøy ; Tilsyn ; Tekniske hjelpemidler) ; Den sosiale situasjonen (Alenetilværelse, sosial isolasjon og ensomhet ; Kontinuitet, erfaring og faglig innsikt) ; Pårørende og pasientrettigheter (Hvem er de pårørende? ; Samhandling mellom hjemmesykepleien og pårørende ; Mishandling og overgrep ; Pasientrettigheter ; Brukerstyrt personlig assistanse) ; Samarbeid, samhandling og organisering (Organisering av hjemmesykepleiens personale ; Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ; Hjemmehjelp – praktisk bistand ; Samarbeid og samhandling med sykehjem ; TT-ordning ; Samhandling mellom kommunene og sykehusene ; Forebyggende hjemmebesøk ; Dokumentasjon ; Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)) ; Hud og vev (Generell hygiene og smittevern ; Tiltak ved utbrudd av smittsomme sykdommer ; Personlig hygiene ; Sår og sårbehandling) ; Legemiddelhåndtering (Kvalitetssikring ; Spesielle forhold omkring legemiddelhåndtering i hjemmet ; Multidosepakkede legemidler) ; Ernæring (Risikogrupper og risikofaktorer ; Årsaker til underernæring ; Ernæringsstatus ; Enteral og parenteral ernæring) ; Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi (Det tverrfaglige amarbeidet ; Velferdsteknologi ; Praktiske erfaringer med velferdsteknologi) ; Hjemmeboende med demenssykdom (En diagnostisk vurdering er nødvendig ; Normalisering og forholdet til pårørende ; Møtet med personer med demens ; Innvandrere med demens ; Sikkerhet og forsvarlighet) ; Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet (Pasienter med psykiske lidelser som kan ha behov for hjemmesykepleie ; Trusler, vold, sikkerhet ; Legemiddelhåndtering og -behandling ; Pasienter med rusmiddelavhengighet) ; Den siste tiden (Ulike ønsker og behov ; Palliativ omsorg i hjemmet ; Åndelige og psykologiske forhold ; Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ; Forutsetninger for å kunne dø hjemme ; Smerter og angsten for dødsøyeblikket og selve døden ; Den siste fasen og når døden er inntrådt ; Ettersamtaler)
  ISBN nr.: 
  9788202532604
  Omfang: 
  212 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125940757|980|a
 7. Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  • Bog
  61.7 SYG

  Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46414403|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Klinisk lederskab . Selvledelse . Klinisk lederskab og sundhedslovgivning . Patientrettigheder . Klinisk lederskab og overflytning af patienter . Klinisk lederskab og sammenhængende patientforløb . Sundhed og sygdom . Patientsikkerhed . Evidenbaseret sygepleje . Interkulturel sygepleje . Sygepleje og patientundervisning . Sygepleje og forskning . Kvantitative metoder i sygepleje . Kvalitative metoder i sygepleje . Teknologi og e-sundhedskompetence . Sygepleje til borgere i eget hjem . Klinisk lederskab og tværsektorielt samarbejde . Sygepleje og kræft . Sygepleje og hovedtraumer . Sygepleje til patienter med neurologiske lidelser . Sygepleje og øjensygdomme . Sygepleje og hjertesygdomme . Sygepleje og nyresygdomme . Sygepleje og hoftenær kirurgi . Sygepleje til patienter med abdominalkirurgiske lidelser . Sygepleje til patienter med lungelidelser . Sygepleje og diabetes . Sygepleje til patienter med urologiske lidelser . Sygepleje til patienter med reumatologiske lidelser . Sygepleje til patienter med øre-næse-halslidelser
  ISBN nr.: 
  9788793590359
  Omfang: 
  790 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46414403|980|a
 8. Velferdsteknologi : en ressursbok

  • Bog
  61.4 VEL

  Velferdsteknologi : en ressursbok

  2019
  Forlagets beskrivelse: Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for ”Velferdsteknologi” er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505272|980|.
  Bidrag af: 
  Ingunn Moser (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Velferdsteknologi og nye tjenesteløsninger: Definisjoner, kategorier, bakgrunn og etikk (Innledning ; Hva er velferdsteknologi? Hvorfor velferdsteknologi? Den velferdspolitiske bakgrunnen ; Etikk og lovverk ; Oppsummering ; Litteratur) ; Med verdier og sosiale konsekvenser i sentrum: Et rammeverk for deltagelsesbasert innføring av velferdsteknologiske løsninger (Innledning ; Ett rammeverk – flere rammeverk ; En interaktiv og deltagelsesbasert tilnærming til innovasjon ; Det sosiotekniske perspektivet ; Begreper som verktøy for analyse og vurdering ; Et sett kjernespørsmål til støtte i vurdering og beslutning ; Oppsummering ; Litteratur ; Appendiks) ; Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Oppfølging av pasienter med trykksår ; Et nytt scenario: Hjemmekonsultasjon over nett ; Hvordan skal den nye samhandlingspraksisen være? ; Oppsummering ; Litteratur) ; Kolskofferten: Forhandlinger og læring i et tilbud om hjemmebasert oppfølging av pasienter med kols (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Kolskoffertens skript: definisjon av behov, løsning, aktører, roller og ansvar ; Kolskofferten i praksis: forhandlinger om målgruppe, kriterier, tilbud, roller og ansvar ; Diskusjon og oppsummering ; Litteratur) ; Mulighetsrommet for GPS: Om den sosiale formingen av GPS-løsninger i demensomsorgen (Innledning ; Bakgrunn ; Empirisk kontekst og metode ; Teoretiske og analytiske ressurser ; Emipiri og analyse ; Oppsummering – implikasjoner for velferdsteknologiimplementering i praksis ; Litteratur) ; Hjemmedødens vilkår: Mellom tilrettelegging og styring på avstand (Innledning ; Historisk bakgrunn: Dødens død og gjenoppliving ; Norske forhold ; Teoretiske ressurser og metode ; Skifte fot ; Beredskap for kroppens og sinnets inkontinens ; Å dø hjemme i grisgrendte strøk ; Alternative konfigurasjoner av hjemmedød ; Lindrende medikamenter ; Lindrende medikamentskrin ; Smertepumpens skript ; Oppsummering ; Litteratur) ; Giraffens skript: Om teknologi, brukere, etikk, jus og økonomi (Innledning ; Teoretiske ressurser og metode ; Giraffens de-skripsjon ; Brukere – hjemmesykepleier og pasient ; Brukerkompetanse og effektiviseringsgevinst ; Adgangskontroll, autonomi og samtykkekompetanse ; Datasikkerhet, trådløs kommunikasjon og kryptering ; Finansiering: prosjekt og ordinær drift ; Kontraktsformer: salg–kjøp eller leie ; Oppsummering – løsningsrom mellom regelstyring og lokal samhandling ; Litteratur) ; IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren: En balansekunst (Innledning ; Bakgrunn ; Metode og materiale ; Diskusjon: Hvordan kan vi forstå arbeidet? ; Oppsummering – usynlig arbeid og ulike behov ; Litteratur) ; Forbruksteknologi som hjelpemiddel og velferdsteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Innledning ; Metodisk og analytisk tilnærming ; Caseprosjekter ; Diskusjon ; Oppsummering ; Litteratur)
  ISBN nr.: 
  9788202536480
  Omfang: 
  192 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505272|980|a
 9. Når hospitalet flytter hjem : en undersøgelse af patienters oplevelser af at være indlagt i eget hjem

  • Tidsskriftsartikel

  Når hospitalet flytter hjem : en undersøgelse af patienters oplevelser af at være indlagt i eget hjem

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 34, nr. 2 (2020), S. 83-99
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48470165|980|.
  Omfang: 
  S. 83-99
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 34, nr. 2 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48470165|980|a
 10. Lysbehandling i hjemmet giver familien ro

  • Tidsskriftsartikel

  Lysbehandling i hjemmet giver familien ro

  I: Fag & forskning, 2020, nr. 3, S. 46-51
  Gulsot hos nyfødte kræver ofte behandling. Hjemmebehandling med et særligt tæppe er et permanent tilbud til familier i Region Hovedstaden, hvis nyfødte barn har behov for simpel lysbehandling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48969224|980|.
  Omfang: 
  S. 46-51
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2020, nr. 3
  Haves:: 
  870971-tsart:48969224|980|a