• Dansk
 • English

term.subject="global økonomi"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Velferdsteknologi : en ressursbok

  • Bog
  61.4 VEL

  Velferdsteknologi : en ressursbok

  2019
  Forlagets beskrivelse: Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for ”Velferdsteknologi” er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505272|980|.
  Bidrag af: 
  Ingunn Moser (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Velferdsteknologi og nye tjenesteløsninger: Definisjoner, kategorier, bakgrunn og etikk (Innledning ; Hva er velferdsteknologi? Hvorfor velferdsteknologi? Den velferdspolitiske bakgrunnen ; Etikk og lovverk ; Oppsummering ; Litteratur) ; Med verdier og sosiale konsekvenser i sentrum: Et rammeverk for deltagelsesbasert innføring av velferdsteknologiske løsninger (Innledning ; Ett rammeverk – flere rammeverk ; En interaktiv og deltagelsesbasert tilnærming til innovasjon ; Det sosiotekniske perspektivet ; Begreper som verktøy for analyse og vurdering ; Et sett kjernespørsmål til støtte i vurdering og beslutning ; Oppsummering ; Litteratur ; Appendiks) ; Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Oppfølging av pasienter med trykksår ; Et nytt scenario: Hjemmekonsultasjon over nett ; Hvordan skal den nye samhandlingspraksisen være? ; Oppsummering ; Litteratur) ; Kolskofferten: Forhandlinger og læring i et tilbud om hjemmebasert oppfølging av pasienter med kols (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Kolskoffertens skript: definisjon av behov, løsning, aktører, roller og ansvar ; Kolskofferten i praksis: forhandlinger om målgruppe, kriterier, tilbud, roller og ansvar ; Diskusjon og oppsummering ; Litteratur) ; Mulighetsrommet for GPS: Om den sosiale formingen av GPS-løsninger i demensomsorgen (Innledning ; Bakgrunn ; Empirisk kontekst og metode ; Teoretiske og analytiske ressurser ; Emipiri og analyse ; Oppsummering – implikasjoner for velferdsteknologiimplementering i praksis ; Litteratur) ; Hjemmedødens vilkår: Mellom tilrettelegging og styring på avstand (Innledning ; Historisk bakgrunn: Dødens død og gjenoppliving ; Norske forhold ; Teoretiske ressurser og metode ; Skifte fot ; Beredskap for kroppens og sinnets inkontinens ; Å dø hjemme i grisgrendte strøk ; Alternative konfigurasjoner av hjemmedød ; Lindrende medikamenter ; Lindrende medikamentskrin ; Smertepumpens skript ; Oppsummering ; Litteratur) ; Giraffens skript: Om teknologi, brukere, etikk, jus og økonomi (Innledning ; Teoretiske ressurser og metode ; Giraffens de-skripsjon ; Brukere – hjemmesykepleier og pasient ; Brukerkompetanse og effektiviseringsgevinst ; Adgangskontroll, autonomi og samtykkekompetanse ; Datasikkerhet, trådløs kommunikasjon og kryptering ; Finansiering: prosjekt og ordinær drift ; Kontraktsformer: salg–kjøp eller leie ; Oppsummering – løsningsrom mellom regelstyring og lokal samhandling ; Litteratur) ; IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren: En balansekunst (Innledning ; Bakgrunn ; Metode og materiale ; Diskusjon: Hvordan kan vi forstå arbeidet? ; Oppsummering – usynlig arbeid og ulike behov ; Litteratur) ; Forbruksteknologi som hjelpemiddel og velferdsteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Innledning ; Metodisk og analytisk tilnærming ; Caseprosjekter ; Diskusjon ; Oppsummering ; Litteratur)
  ISBN nr.: 
  9788202536480
  Omfang: 
  192 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505272|980|a
 2. Tvivlens år

  • Avisartikel

  Tvivlens år

  I: Information, 2020-01-13, S. 10-11
  De australske brande har bragt klimakrisen helt tæt på og rejst spørgsmålet, om verden i tide evner at klare omstillingen væk fra en vækstfokuseret, fossilt baseret, ulighedsskabende økonomi. Tvivl kan lamme, men kan også være første skridt til opgør med et forældet paradigme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47618665|980|.
  Omfang: 
  S. 10-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-01-13
  Haves:: 
  870971-avis:47618665|980|a
 3. Prognoserne for verdens økonomi bliver værre og værre

  • Avisartikel

  Prognoserne for verdens økonomi bliver værre og værre

  I: Jyllands-posten, 2020-06-13, Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Hver ny prognose for verdensøkonomien tegner et stedse mere dystert billede af en recession, der bliver både dyb og langvarig - stik mod forventningerne, da coronakrisen begyndte
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48423965|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2020-06-13
  Haves:: 
  870971-avis:48423965|980|a
 4. Velkommen til de magiske penges tidsalder : hvordan staternes ekstraordinære krisehjælp kan føre til enten kur eller kollaps

  • Tidsskriftsartikel

  Velkommen til de magiske penges tidsalder : hvordan staternes ekstraordinære krisehjælp kan føre til enten kur eller kollaps

  I: Zetland online, 2020-06-15,
  En krise kan føre til forandringer , men sommetider kræver det to kriser at cementere en egentlig transformation. De store økonomier oplever anden bølge af et særlig kraftigt dobbeltchok med finanskrisen i 2008 og COVID-19-pandemien i 2020
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48484778|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Zetland online, 2020-06-15
  Haves:: 
  870971-tsart:48484778|980|a
 5. Pikettys socialisme

  • Avisartikel

  Pikettys socialisme

  I: Information, 2020-03-06, Bogtillæg, s. 4-7
  Den franske økonom Thomas Piketty har skrevet en ny bog på 1.100 sider om, hvordan ulighed har udviklet sig i hele verden over de sidste mange hundrede år. Hans konklusion er optimistisk - og han har udviklet sit eget bud på en ny form for socialisme, som både skaber lighed og bekæmper klimaforandringerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47924197|980|.
  Note: 
  I anledning af udgivelsen af bogen "Kapital og ideologi"
  Omfang: 
  Bogtillæg, s. 4-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-03-06
  Haves:: 
  870971-avis:47924197|980|a
 6. Thomas Piketty har et bud på en ny socialisme, som både skaber lighed og bekæmper klimaforandringer

  • Avisartikel

  Thomas Piketty har et bud på en ny socialisme, som både skaber lighed og bekæmper klimaforandringer

  I: Information, 2020-05-30, Videnskab, s. 8-10
  Den franske økonom Thomas Piketty har skrevet en ny bog på 1.100 sider om, hvordan ulighed har udviklet sig i hele verden over de sidste mange hundrede år. Hans konklusion er optimistisk - og han har udviklet sit eget bud på en ny form for socialisme, som både skaber lighed og bekæmper klimaforandringerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48354599|980|.
  Note: 
  I anledning af udgivelsen af bogen "Kapital og ideologi"
  Omfang: 
  Videnskab, s. 8-10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-05-30
  Haves:: 
  870971-avis:48354599|980|a
 7. Coronakrisen accelererer en "afglobalisering", der allerede var i gang

  • Avisartikel

  Coronakrisen accelererer en "afglobalisering", der allerede var i gang

  I: Information, 2020-04-21, S. 10-11
  Den globale recession og ikke mindst USA og Kinas store nedtur ryster økonomien, og coronakrisen sætter yderligere skub i afglobaliseringen og nationalstatens genkomst. Her er fire bud på, hvor det sker, samt hvorfor klodens sammenflettede økonomier endnu ikke kan afskrives
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48147739|980|.
  Omfang: 
  S. 10-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-04-21
  Haves:: 
  870971-avis:48147739|980|a
 8. De kalder ham for det 21. århundredes Karl Marx

  • Avisartikel

  De kalder ham for det 21. århundredes Karl Marx

  I: Politiken, 2020-03-08, Sektion 4, s. 4-7
  Politiken har mødt den franske økonom,, Thomas Piketty, i anledning af hans nye storværk, 'Kapital og ideologi',
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47933706|980|.
  Omfang: 
  Sektion 4, s. 4-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2020-03-08
  Haves:: 
  870971-avis:47933706|980|a
 9. Piketty viser vejen for en ny demokratisk socialisme

  • Avisartikel

  Piketty viser vejen for en ny demokratisk socialisme

  I: Information, 2020-05-13, S. 16-17
  Centrum-venstre i Danmark bør lade sig inspirere af Pikettys kamp mod den syge kapitalisme, den destruktive ulighed og rovdriften på klodens ressourcer. Piketty bygger videre på det vilde projekt, der har gjort vores samfundsmodel til verdenshistoriens bedste: Begavet regulering af kapitalismen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48271375|980|.
  Note: 
  I anledning af Tom Pikettys bog "Kapital og ideologi", hvor han giver sit bud på, hvad et retfærdigt samfund er, og hvordan man kommer hen til det
  Omfang: 
  S. 16-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2020-05-13
  Haves:: 
  870971-avis:48271375|980|a
 10. Debatten i Berlingske overser væsentlige pointer om global ulighed

  • Avisartikel

  Debatten i Berlingske overser væsentlige pointer om global ulighed

  I: Berlingske tidende, 2020-02-03, Sektion 1, s. 20-21
  Med udgangspunkt i Oxfams rapport "Time to Care" om global ulighed
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:47727774|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 20-21
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2020-02-03
  Haves:: 
  870971-avis:47727774|980|a