• Dansk
 • English

term.subject="forskning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningskommunikation : en praktisk håndbog til eksperter og forskere

  • Bog
  19.1 FOR

  Forskningskommunikation : en praktisk håndbog til eksperter og forskere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Hvordan kommunikerer du effektivt om din ekspertviden og forskning til offentligheden og udvalgte målgrupper? Hvordan samarbejder du mest hensigtsmæssigt med journalister? Og hvordan bruger du sociale medier på den mest optimale måde? Disse vigtige spørgsmål bliver besvaret i denne praktiske håndbog om forskningskommunikation. I en kompleks verden, hvor forskningsbaseret viden bliver vigtigere og vigtigere, samtidig med at mange taler om et postfaktuelt samfund, må du som ekspert og forsker stå fast på, at du har en solid og kvalitetssikret viden og at den viden er vigtig for det omkringliggende samfund og for kvalificeringen af den offentlige debat. Håndbogen er baseret på forskning i strategisk kommunikation, medier, journalistik og ikke mindst forskningskommunikation. Med det udgangspunkt demonstrerer Gitte Gravengaard og Anders Monrad Rendtorff, hvordan du som ekspert og forsker kan lægge en strategi for din forskningskommunikation. Bogen rummer en række konkrete anbefalinger og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at kommunikere effektivt om din viden til den brede offentlighed. Læs mere på forskningskommunikation.net
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48328679|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskningskommunikation – baggrund og perspektiv ; Forskernes rolle i medierne ; Din forskningskommunikation – mål og strategi ; Den gode historie som udgangspunkt for forskningskommunikation ; Medier er kanaler for forskningskommunikation ; Samarbejdet mellem forsker og journalist ; Interviewet: før, under og efter ; Kommunikationsafdelingen og samarbejdet med forskerne
  ISBN nr.: 
  9788759331460
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48328679|980|a
 2. Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  • Bog
  61.07 AKT

  Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48456413|980|.
  Bidrag af: 
  Susanne Winther, Susanne Winther, Ditte Høgsgaard et al.
  Note: 
  Indhold: Aktionsforskning i sundhedsvæsenet : grundantagelser og perspektiver. Eksperimenter i aktionsforskning - en øjenåbner for nytænkning af patientovergange. Samskabelse i en dialogisk forskningscirkel - udvikling af kommunikative kvaliteter i en sundhedsfaglig kontekst. Eksperimenterende processer, der fremmer medarbejdernes refleksion og læring i demensrehabilitering. Dialogisk dokumentation som metode og kommunikationsmiddel i hospice- og hospitalsvæsenet. Personer med demens "kommer til orde" i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering. Opbygning af en personcentreret udviklingskultur i en lokal hospitalskontekst - aktionsforskning med en small-scale tilgang. Kritisk-utopisk aktionsforskning om tværsektorielt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788772103006
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48456413|980|a
 3. Kvalitative metoder : en grundbog

  • Bog
  : Kvalitative metoder : en grundbog
  19.01 KVA

  Kvalitative metoder : en grundbog

  2020
  3. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver. I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst. Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47559634|980|.
  Bidrag af: 
  Svend Brinkmann, Lene Tanggaard (f. 1973)
  Note: 
  Indhold: Metoder (Interviewet : samtalen som forskningsmetode / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Kirsten Hastrup: Feltarbejde. Thomas Szulevics: Deltagerobservation. Pirkko Raudaskoski: Observationsmetoder (herunder videoobservation). Aktionsforskning / Birger Steen Nielsen & Kurt Aagaard Nielsen. Bente Halkier: Fokusgrupper. Kennet Lynggaard: Dokumentanalyse. Charlotte Baarts: Autoetnografi. Peter Dahler-Larsen: Evaluering. Kvalitative forløbsstudier / Anne-Kirstine Mølholt og Søren Kristiansen. Morten Frederiksen: Mixed methods-forskning) ; Tilgange (Fænomenologi / Bo Jacobsen, Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Merete Watt Boolsen: Grounded theory. Barbara Czarniawska: Narratologi og feltstudier. Louise Phillips: Diskursanalyse. Jakob Steensig: Konversationsanalyse. Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning / Lis Højgaard & Dorte Marie Søndergaard. Henrik Kaare Nielsen: Kritisk teori. Judy Gammelgaard: Psykoanalysens empiri. Casper Bruun Jensen: STS. Hans Hauge: Dekonstruktion) ; Perspektiver (Benny Karpatschof: Den kvalitative undersøgelsesforms særlige kvaliteter. Svend Brinkmann: Etik i en kvalitativ verden. Søren Kristiansen: Kvalitative analyseredskaber. Bent Flyvbjerg: Fem misforståelser om casestudiet. Kvalitet i kvalitative studier ; Formidling af kvalitativ forskning ; Uddannelse i kvalitativ metode - en refleksion over praksiserfaringer / Lene Tanggaard & Svend Brinkmann. Martyn Hammersley: Hvad er kvalitativ forskning, og hvordan bør den være? Norman K. Denzin: Hvad er kritisk kvalitativ forskning?), Forlagets forfatterinfo: Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet. Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.
  ISBN nr.: 
  9788741277264
  Omfang: 
  803 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47559634|980|a
 4. Introduction to Research in the Health Sciences

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126601689|980|.
  Bidrag af: 
  Stephen Polgar, Shane Thomas
  Note: 
  Indhold:
  ISBN nr.: 
  9780702074936, 9780702074929, 9780702074912, 9780702074905, 0702074934
  Omfang: 
  vi, 213 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126601689|980|a
 5. Veje til stolthed i erhvervsuddannelserne

  • Bog
  60.7 HER

  Veje til stolthed i erhvervsuddannelserne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48510388|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757134049
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48510388|980|a
 6. Drømme

  • Bog
  61.28 ROS

  Drømme

  2020
  1. oplag (2020)
  Hvorfor drømmer vi når vi sover, hvad drømmer vi om, og kan vi øve os, mens vi drømmer?
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48255183|980|.
  Bidrag af: 
  Erling Grønlund
  Note: 
  Indhold: Foruroligende natlige aktiviteter ; Hvad er drømme? ; Det videnskabelige studium af drømme ; Hvorfor drømme? ; Hvor lidt vi er enige ; At sove, måske drømme
  ISBN nr.: 
  9788772190686
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48255183|980|a
 7. Mixing methods in social research : qualitative, quantitative and combined methods

  • Bog
  30.01 HAL

  Mixing methods in social research : qualitative, quantitative and combined methods

  2020
  1. edition
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126811918|980|.
  Note: 
  Indhold: The Nature of Social Research and the Emergence of Mixed Methods ; Defining Paradigms and their use in Mixed Methods Research ; Defining the Research Problem and Reviewing the Literature ; Conceptual and Theoretical Frameworks in Social Research ; Choosing the Research Design ; Combining Methods in Mixed Methods Designs ; Sampling Methods - Choosing Research Participants ; Collecting Data Using Self-Completion Questionnaires ; Collecting Data Using Interviews ; Collecting Data Using Observational Methods ; Collecting Secondary Data ; Preparing Data for Analysis ; Analyzing Quantitative Data ; Analyzing Qualitative Data ; Mixed Methods Data Analysis ; Interpreting Research Findings ; Communicating Research Findings ; Turning Research Results into Practice.
  ISBN nr.: 
  9781446282021
  Omfang: 
  ix, 257 sider
  Udgiver: 
  Sage Publications Ltd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126811918|980|a
 8. Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse : viden og erfaringer fra projekt På Tværs

  • Bog
  61.707 LÆR

  Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse : viden og erfaringer fra projekt På Tværs

  2020
  1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38372122|980|.
  Bidrag af: 
  På Tværs projekt, Rigshospitalet, Roskilde Universitet, Mari Holen, Betina Wilhjelm, Sine Lehn-Christiansen, Bolette Holck, Betina Wilhjelm et al.
  ISBN nr.: 
  9788797209400
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Rigshospitalet, Roskilde Universitet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38372122|980|a
 9. Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? : en håndbok i artikkelskriving

  • Bog
  19.1 LER

  Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? : en håndbok i artikkelskriving

  2020
  Forlagets beskrivelse: "Skal du i gang med å skrive en vitenskapelig artikkel? Da er håndboken Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? akkurat noe for deg. Gjennom et lettlest språk og praktiske eksempler følger forfatteren deg trinnvis gjennom den vitenskapelige artikkelens sjanger og krav til struktur og innhold. Målgruppen for boken er studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som skriver artikkelbaserte oppgaver. Spesialisthelsetjenesten er i lovs form pålagt å drive forskning med påfølgende formidling av resultater. Boken er dermed også aktuell for helsepersonell som jobber med manuskripter med mål om vitenskapelig publisering."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720491|980|.
  Note: 
  Indhold: Publisering ; Originalartikklen – historien som skal fortelles ; Oppbygging av den vitenskapelige artikkelen ; Tittelen ; Sammendraget ; Nøkkelord ; Innledningen ; Metodekapitlet ; Resultatkapitlet kvantitative studier ; Resultatkapitlet i en kvalitativ studie ; Tabeller og illustrasjoner ; Diskusjonskapitlet ; Konklusjonen
  ISBN nr.: 
  9788205538573
  Omfang: 
  73 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720491|980|a
 10. Motivation på arbejdspladsen : overblik, indblik og anvendelse

  • Bog
  60.136 HOL

  Motivation på arbejdspladsen : overblik, indblik og anvendelse

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Hvad er det, der motiverer os i vores arbejde? Der gives et overblik over, hvad forskningen ved om arbejdsmotivation. Formidling og diskussion af både de klassiske motivationsteorier, herunder f. eks. behaviorismen, behovsteorierne og rimelighedsteorierne, og en række nyere motivationsteorier såsom commitment, engagement og meningsfuldhed i arbejdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48269265|980|.
  Note: 
  På omslaget: En grundbog, Indhold: Optakt og overblik (Bevægelse ; Hvad, hvorfor og hvordan? ; Motivation på arbejdspladser ; De første organisatoriske studier i motivation ; Tematisering af motivationsforskningen) ; Klassiske motivationsteorier (Behaviorismen og oplæring ; Økonomiske incitamenter: penge ; Behovsteorier ; To-faktor-teorien ; Rimelighedsteorier ; Forventningsteorien ; Jobdesignmodellem ; Selvbestemmelsesteorien ; Målsætningsteorien) ; Andre og nyere motivationsteorier (Psykologisk reaktans ; Commitment ; Engagement ; Normbaseret motivation ; Meningsfuldhed i arbejdet ; Andre-intern motivation) ; Afslutning (Syntetiseringer ; Motivation og de mange muligheder)
  ISBN nr.: 
  9788750054795
  Omfang: 
  400 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48269265|980|a