• Dansk
 • English

term.subject="for læreruddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  • Bog
  Marianne Eskebæk Larsen: Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  37.17 SKR

  Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Studiemetodisk værktøjsbog for lærerstuderende om at få det bedste udbytte af uddannelsen samt kunne skrive akademiske opgaver. Bogen er desuden yderst relevant for undervisere på læreruddannelsen, som skal undervise i studieteknik og akademisk skrivning
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48729789|980|.
  Note: 
  Indhold: Studieteknik og skriveproces (Fra elev til studerende ; Læsning af fagtekster ; Den gode skriveproces ; Sammen om at lære ; Sammen om at skrive) ; Fra ide til færdig opgave (Problemstilling og problemformulering ; Vejledning ; Informationssøgning og kildehåndtering ; Skriv akademisk ; Skriv metakommunikerende og få sammenhæng i din tekst ; Skriv med empiri ; Skriv med teori ; Skriv argumenterende ; Formalia i din opgave ; Skriv korrekt ; Den mundtlige eksamen ; Sådan bliver dine prøver og opgaver bedømt) ; Læreruddannelsens opgavegenrer (Opgavetyper på læreruddannelsen ; Dele af opgaver i læreruddannelsen ; Bachelorprojektet)
  ISBN nr.: 
  9788759332672
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48729789|980|a
 2. Lærerpraksis og pedagogisk teori

  • Bog
  37.31 LÆR

  Lærerpraksis og pedagogisk teori

  2020
  Med utgangspunkt i læreres praksis diskuterer forfatterne sentrale spørsmål om læring, etikk, styring, klasseledelse og vurdering i et kommunikasjonsperspektiv. Boken er forskningsbasert, og problemstillingene belyses ut fra klasseromsobservasjoner og intervjuer med lærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48496385|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215029740
  Omfang: 
  251 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48496385|980|a
 3. Fagdidaktik og demokrati

  • Bog
  : Fagdidaktik og demokrati
  37.1404 FAG

  Fagdidaktik og demokrati

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i de dominerende fag i grundskolen belyses gennem ny forskning, analyser og cases hvordan fagdidaktik og demokrati hænger sammen i teori og praksis. For studerende, undervisere og forskere på universiteter og professionshøjskoler
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38242725|980|.
  Bidrag af: 
  Claus Haas, Christina Matthiesen (f. 1971)
  Note: 
  Indhold: De enkelte fags afsæt og muligheder (Lena Lindenskov: Didaktisk model for matematikundervisning og demokrati. Jan Alexis Nielsen: Demokratiforberedende naturfagsundervisning gennem samfundsrelevante problemstillinger. Christina Matthiesen: Argumentationsundervisning i danskfaget og det stærke kairos-begreb. Litteraturlæsning i et demokratisk perspektiv - med teoretiske argumenter og nedslag i læremidler / Anna Karlskov Skyggebjerg og Marianne Oksbjerg. Claus Haas: Historiebrug som identitetspolitisk dannelse : i og uden for skolen ; Forestillinger om grundloven i læremidler for samfundsfag og historie - mellem systembevarende myte og ideologikritik. Bergþóra Kristjánsdóttir: Sprogfag som demokratisk konfliktfelt. Fremstil en stol - og find en plads i demokratiet / Lisbeth Haastrup og Lisa Fälling Andersen). Eksperimenter og perspektiver (Louise Molbæk: Situationsbaseret skrivning og demokratisk dialog. Louise Rosendal Bang: Deltagelsesmuligheder i den litterære klassesamtale - hvad kan vi lære af Forfatterskolens kollektive læsninger?. Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Demokratisk dannelse i den åbne skoles mundane rum : erfaringer fra Næstved Kommune. Helle Rørbech: Didaktisk scenarier og andre rum : om demokratiske dannelsespotentialer i efterskoleelevers filmproduktion. Teknologikritik i skolen : et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse / Elisa Nadire Caeli og Jeppe Bundsgaard. Teknokritisk matematikundervisning : at åbne den skjulte matematik i demokratiets tjeneste / Morten Misfeldt og Uffe Thomas Jankvist)
  ISBN nr.: 
  9788759335888
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38242725|980|a
 4. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 5. Undervisning af ordblinde elever i alle fag

  • Bog
  : Undervisning af ordblinde elever i alle fag
  37.77 UND

  Undervisning af ordblinde elever i alle fag

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Inspiration til undervisning i et hvilket som helst fag i skolen, så ordblinde kan deltage ligeværdigt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47763339|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Bundgaard Svendsen
  Note: 
  Indhold: Helle Bundgaard Svendsen: Om bogens baggrund og indhold ; Ordblindhed ; LST-strategier i praksis. Oplevelsen af ordblindhed / af Martin Fischer, Emma T. Madsen og Jakob B. Svendsen. Line Leth Jørgensen: Ordblindevenlig skole. Heidi Kynde: Læse- og skriveteknologi (LST) i undervisningen). Lotte Pilgaard: Digitale læsestrategier til forskellige tekster. Ordblinde elever i fagundervisningen / af Jens Hagelskjær og Per Nygaard Thomsen. At have en stemme i klassen - fagligt og socialt ; Det er godt at skrive langsomt / af Anja Bols Slåttvik og Elise Dahl Krogh. Sådan skaber vi fællesskab i klassen / af Elsebeth Jensen og Hilmar Dyrborg Laursen
  ISBN nr.: 
  9788750053606
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47763339|980|a
 6. Skolens pædagogiske praksis : introduktion til lærerens arbejde

  • Bog
  Tekla Canger, Lise Aagaard Kaas: Skolens pædagogiske praksis : introduktion til lærerens arbejde
  37.39 SKO

  Skolens pædagogiske praksis : introduktion til lærerens arbejde

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Udreder skolens pædagogiske praksis i kapitler om skolen, læreren og eleven. Alle kapitler sættes i relation til den indledende case, der omhandler en klasses liv fra 0. til 9. klasse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48714005|980|.
  Note: 
  Indhold: Skolen (Skolens formål ; Skolens kultur ; Skolens organisering) ; Læreren (Den professionelle lærer ; Lærerroller ; Lærerens samarbejdspraksis) ; Eleven (Elevens rolle og elevens person ; Eleven som lærende individ ; Eleven i det sociale fællesskab) ; Opsamling : skolen, læreren, eleven - tre af hinanden afhængige aktører i skolens pædagogiske praksis ; En dynamisk refleksionsmodel ; Oversigt over udvalgte studiemetoder
  ISBN nr.: 
  9788741275710
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48714005|980|a
 7. Hvorfor går børn i skole?

  • Bog
  37.01 HVO

  Hvorfor går børn i skole?

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Spørgsmålet om hvorfor børn går i skole besvares ud fra forskellige perspektiver som f.eks. historiske, filosofiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske. Med bud på, hvad der vil være brug for i fremtidens skole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47847915|980|.
  Bidrag af: 
  Elsebeth Jensen (f. 1960-07-07), Ole Løw
  Note: 
  Indhold: Gode mennesker og nyttige borgere : om grunde til, at børn har gået i skole / af Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen & Lisa Rosén Rasmussen. Livs- og tilværelsesoplysningsperspektiver (Simon Axø: At stå i et spørgende forhold til tilværelsen. David Bugge: Tilværelsesoplysning og selvforglemmelse. Pia Søltoft: Dannelse, karakter og autenticitet). Sociologiske perspektiver (Stinus Storm Mikkelsen: Social sortering eller lighedsorientering? John Benedicto Krejsler: Skolen som simulation og dannelsesaktivisten : om kunsten at tænke anderledes. Preben Olund Kirkegaard: Undervisning, feedback og læring i et systemteoretisk perspektiv). Psykologiske perspektiver (Ole Løw: Kulturpsykologiske perspektiver på skole og uddannelse. Else Skibsted: Elevens alsidige udvikling : et tilværelsespsykologisk perspektiv). Filosofiske og dannelsesmæssige perspektiver (Svend Brinkmann: Hvorfor går børn i skole? : et pragmatisk perspektiv. Alexander von Oettingen: Folkeskoleidealet : et dannelsesperspektiv på skolen). Aktørperspektiver (Modsætninger i skolens hverdagsliv : perspektiver fra børn, lærere og forældre / af Charlotte Højholt & Dorte Kousholt. Et lærerperspektiv på demokrati som livsform i skolens vigtigste fællesskab - klassen / af Elsebeth Jensen & Hilmar Dyrborg Laursen). Fremtidsperspektiver (Johannes Fibiger: Fra aksetid til teknologiforståelse. Dion Sommer: Den fremtidsparate skole i robotalderen : en vision. Steen Hildebrandt: Fremtiden kalder)
  ISBN nr.: 
  9788750053651
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47847915|980|a
 8. Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt

  • Bog
  Aske Stigemo: Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt
  37.39 STI

  Min tid er min tid : folkeskolelæreres tidsmiljø livshistorisk og aktuelt

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Bogens fokus er lærernes erfaringer med hvordan tidsmiljøet har forandret sig fra før og efter arbejdstidsloven og folkeskolereformen i 2014, og på hvilken måde det har påvirket kvaliteten af lærer-arbejdet. Bogen henvender sig til alle aktører i skolen og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48729835|980|.
  Bidrag af: 
  Unge Pædagoger, Marie Schneekloth, René B. Christiansen, Ole Gade
  Note: 
  Bygger på hans ph.d.-afhandling: Den problematiske tid
  ISBN nr.: 
  9788792914644
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  UP
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48729835|980|a
 9. It-didaktisk design

  • Bog
  Karin Tweddell Levinsen, Birgitte Holm Sørensen: It-didaktisk design
  37.134 IT-

  It-didaktisk design

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i den eksplosive udvikling indenfor den digitale teknologi i skoleverdenen fortæller denne bog om it-didaktisk design samt præsenterer en model, hvor både lærer og elever er didaktiske designere. For lærerstuderende samt undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38187511|980|.
  Bidrag af: 
  Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Den digitale teknologi : et øjebliksbillede ; It i skolen : et historisk perspektiv ; It-didaktisk design ; At udvælge læringsressourcer og digital teknologi ; Den didaktiske LEDD-model i anvendelse ; Aflsutning : den dobbelte didaktik
  ISBN nr.: 
  9788772162522
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38187511|980|a
 10. Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen

  • Bog
  Karen Engelund: Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen
  37.12 ENG

  Mål der giver mening : motivation og differentiering i klassen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af blomstermålsmetoden som er en metode til undervisningsdifferentiering og fastsættelse af læringsmål. Metoden tager udgangspunkt i den enkelte elev og i samarbejde med eleven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47780632|980|.
  Note: 
  Indhold: Gider vi arbejde mere med mål? ; Den enkelte elevs forudsætninger ; Blomstermål som metode ; Blomstermål på alle klassetrin ; Blomstermålstimer i praksis ; Undgå begyndervanskeligheder ; Blomstermål differentierer ; Blomstermål sikrer medbestemmelse for eleven ; Blomstermål motiverer ; Elever med særlige forudsætninger ; Elevsamtaler og forældresamtaler ; Understøttende undervisning og lektiecafé ; Blomstermål i ti trin ; Overskud i undervisningen ; Opgaver til alle
  ISBN nr.: 
  9788750055006
  Omfang: 
  110 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47780632|980|a