• Dansk
 • English

term.subject="familier"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Familie i medgang og modgang

  • Bog
  Anja Marschall, Sine Penthin Grumløse: Familie i medgang og modgang
  30.175 FAM

  Familie i medgang og modgang

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med udgangspunkt i forskellige vinkler på familielivet, beskrives de problemstillinger, der i dag får opmærksomhed af velfærdsprofessionelle, som hver dag samarbejder med de danske småbørnsfamilier. Henvender sig til studerende på de pædagogiske og social- og sundhedsfaglige professionsuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48794106|980|.
  Note: 
  Indhold: Forestillingen om den gode familie ; Dele-, eneforsørger- og solofamilier : mangfoldighed eller almindelighed? ; Udsathed og familieliv ; Familieliv og etnicitet ; Familien mellem samarbejde og intervention
  ISBN nr.: 
  9788741278025
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48794106|980|a
 2. Vold i familien : viden for fagfolk

  • Bog
  34.31 VOL

  Vold i familien : viden for fagfolk

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Samling af nyere dansk viden om fysisk og psykisk vold i familien. Fokus er på partnervold, men også på de konsekvenser, det har for børn at være vidne til volden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47841534|980|.
  Bidrag af: 
  Mary Fonden, Lev Uden Vold forening, Helene Oldrup, Simone Anet Strunge Bodholdt
  Note: 
  Indhold: Vold i familien - et fagligt felt (Helene Oldrup: Vold i familien : mod et mere differentieret fagligt felt. Det tidlige danske velfærdsarbejde med voldsudsatte kvinder og børn 1978-1990 / af Eva Bertelsen & William Østerby Sørensen. Trine Lund-Jensen: Kvinder og børn på kvindekrisecentre : viden om volden gennem 30 år). Psykisk vold - en særlig voldsform (Mai Heide Ottosen: Psykisk partnervold. Nell Rasmussen: Drab og dødelig vold i nære relationer). Konsekvenser af vold og arbejdet med voldsudsatte (Omfang og konsekvenser af fysisk og seksuel partnervold i et kønsperspektiv / af Bjarne Laursen & Katrine Bindesbøl Holm Johansen. Anne Zacho Møller: Et ophold på Danners krisecenter. Mandecentrets arbejde med mænd udsat for partnervold / af Jørgen Juul Jensen ... et al. Mette Bechsgaard Høgh: Efterværnstilbuddet CTI : et skridt på vejen til et liv uden vold). Forebyggelse af vold og arbejdet med voldsudøver (Per Isdal: Aggressionskontrol : et element i behandlingen af mænd, som udøver vold. Dialog mod Volds arbejde med personer, der har udøvet partnervold, og deres familier / af Anne Lippert & Liselotte Pedersen). Vold i minoritetsfamilier (Anika Liversage: Vold i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Sofie Danneskiold-Samsøe: "Det her er bare noget, jeg skal" : æresrelateret vold i etniske minoritetsfamilier. Ellen Mollerup-Degn: RED Safehouse : at opretholde sikkerhed og opdyrke selvstændighed). Børns erfaringer med vold i familien (Stéphanie Vincent Lyk-Jensen: At vokse op i skyggen af vold : konsekvenser for børn. Sofie Henze-Pedersen: "Jeg savner far" : børns komplekse følelser, når de flytter på krisecenter med deres mor. Mødrehjælpens arbejde med børn der vokser op i familier præget af vold / af Annete Bugge Dias, Carina Bothilde Nielsen & Helle Dalgaard Lauridsen)
  ISBN nr.: 
  9788750054375
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag, Mary Fonden, Lev uden Vold
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47841534|980|a
 3. Spiseforstyrrelser : forståelse og behandling : en håndbok

  • Bog
  61.644 SPI

  Spiseforstyrrelser : forståelse og behandling : en håndbok

  2020
  Forlagets beskrivelse: "Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som ofte får alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for den som er syk. For noen er slik sykdom en livstruende tilstand, for andre en plagsom følgesvenn som preger mange sider ved livet. Andre igjen, og særlig de yngste med en kort historie med spiseforstyrrelse, kan legge sykdommen bak seg etter kortvarige intervensjoner. Denne boken bidrar til en forståelse av hvordan spiseforstyrrelser oppleves for barn, unge og voksne, hvordan de fremtrer og hvordan man som hjelper kan bidra. Den består av 36 kapitler fordelt på følgende 11 deler: Brukererfaringer ; Diagnoser og utredning ; Risikofaktorer ; Forebygging ; Grunnleggende elementer i behandling av spiseforstyrrelser ; Behandling i primærhelsetjenesten ; Behandling i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste ; Andre behandlingsformer ; Innleggelse i somatisk sykehus og somatisk behandling i psykisk helsevern ; Samsykelighet ved spiseforstyrrelser ; Avsluttende refleksjoner. Forståelse og behandling av spiseforstyrrelser krever tverrfaglig samarbeid. Boken vil være nyttig for alle som treffer personer med spiseforstyrrelser i ulike sammenhenger, det være seg som representant for kommunehelsetjenesten eller somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, eller som pårørende. Den vil også være relevant for alle som utdanner seg for et virke i disse kontekstene, fra sykepleie, medisin og psykologi til sosialt arbeid og barnevern."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130537189|980|.
  Bidrag af: 
  Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson, Lasse Bang, Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson
  ISBN nr.: 
  9788245024296
  Omfang: 
  337 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130537189|980|a
 4. Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  • Bog
  37.363 SKO

  Skole-hjem-samarbejde med etniske minoritetsfamilier

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med etniske minoritetsforældre, med vægt på at beskrive skole-hjem-samarbejde fra et forældreperspektiv. Målet er at støtte lærere og andre pædagogiske professionelle. Området undersøges ud fra forskellige teoretiske perspektiver og illustreres gennem praksiseksempler og autentiske cases
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287972|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772045474
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48287972|980|a
 5. Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

  • Bog
  61.7 PSY

  Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Beskrivelse af patientens psykosociale behov ved behandling af akut og kritisk somatisk sygdom under indlæggelse på hospitalet, og hvordan sygeplejerskerne kan imødekomme disse behov hos børn, unge og voksne. Desuden beskrives pårørendes oplevelser og behov og familiecentreret sygepleje
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48456456|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Damkjær Syse, Dag-Gunnar Stubberud, Jakob Eberhardt
  Note: 
  Indhold: Dag-Gunnar Stubberud: Psykosociale konsekvenser af at være akut og kritisk syg ; Patientens psykosociale behov : konsekvenser for sygeplejerskens kompetence ; At styrke psykosociale behov hos den voksne patient ; At imødekomme patientens psykosociale behov efter overflytning fra intensivafdeling til et sengeafsnit ; Omsorg for pårørende til den voksne patient. Inger Lucia Søjbjerg: At tilgodese psykosociale behov hos børn og unge ; Omsorg for forældre til akut og/eller kritisk syge børn på hospital. Når mindreårige børn er pårørende til akut og/eller kritisk syge patienter. Flerkulturel kompetence i sygepleje til akut og kritisk syge patienter / Dag-Gunnar Stubberud og Anne Eikeland
  Original titel: 
  Psykosociale behov ved akutt og kritisk sykdom
  ISBN nr.: 
  9788712060857
  Omfang: 
  281 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48456456|980|a
 6. Fædre : fortællinger om at blive til som far

  • Bog
  99.1 SOE

  Fædre : fortællinger om at blive til som far

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48102387|980|.
  Note: 
  Indhold: At krydse (lande)grænser - eksil og barndom (Livet er et overlevelsesskuespil (Janus Bakrawi) ; En barndom på kostskole og evnen til at omstille sig (Asim Latif) ; At gøre verden større – fra Afghanistan til Avedøre (Nagieb Khaja) ; Meta-far i et white trash-område (Niddal El- Jabri) ; Far er det største forbillede i livet (Tarek Ziad Hussein)) ; Om at navigere i verden – ungdom, fællesskab og tab (Den gode palæstinenser-ghetto i Vejle (Tarek Ziad Hussein) ; Vrede efter fars død og kamp for at bryde igennem (Nagieb Khaja) ; En palæstinenser kommer ”hjem” for at dø (Niddal El- Jabri) ; Drømmen om at stifte familie og min kliniske død (Janus Bakrawi) ; Drengen i jakkesæt vender tilbage til den danske stenbro (Asim Latif)) ; Arven fra far – kærlighed og postkort fra fremtiden (Fra præstationsmenneske til drømme og postkort for fremtidens faderskab (Asim Latif) ; Velsignelse, sorg og fødsel (Tarek Ziad Hussein) ; Fra forretningsverdenen til minoritetspolitisk drømmer – og blød far (Niddal El- Jabri) ; Udødeliggørelse og arven til mine børn (Nagieb Khaja) ; Forladelse og befrielsen ved at bryde forældrekoden (Janus Bakrawi))
  ISBN nr.: 
  9788712056881
  Omfang: 
  301 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48102387|980|a
 7. Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352197|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden et al.
  Note: 
  På omslaget: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Indhold: Træk af barndommens historie ; Børn og forældre (Introduktion til temaet forældre og børn ; Forældrenes børneomsorg ; Betydningen af skilsmisser : øget risiko for problemer hos børnene) ; Den sociale arv og mobilitet (Introduktion til temaet social arv og mobilitet ; Den sociale arv vejer tungt ; Social- og uddannelsesmæssig mobilitet : en sammenligning mellem Danmark og USA ; Når far får en dom : social arv i kriminalitet) ; Ulighed i levevilkår (Introduktion til temaet økonomisk ulighed i barndommen ; Udviklingen i børns forbrugsmuligheder siden midten af 1980'erne ; Antallet af børn i lavindkomstfamilier) ; Livet i skolen (Introduktion til temaet livet i skolen ; Hvad bruger skolebørn tiden til? ; Skolestartens betydning for familien ; Betydningen af antal undervisningstimer for resultaterne ved folkeskolen afgangsprøve ; Mere om den manglende uddannelsesmæssige mobilitet og intelligensreserven) ; Anbragte børn er udsatte børn (Introduktion til temaet anbragte børn ; Anbringelser i Danmark ; Anbringelser af børn og unge med en ikke-vestlig baggrund) ; Børn af ikke-vestlige indvandrere (Introduktion til temaet børn af ikke-vestlige indvandrere ; Familiebaggrund og uddannelsesdeltagelse ; Starthjælpen gav forringede levevilkår for børn i flygtningefamilier ; Ikke-vestlige efterkommere og kriminalitet)
  ISBN nr.: 
  9788702292411
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352197|980|a
 8. Alt det forældre kan : ro, tryghed og fokus i familien

  • Bog
  37.2 ALE

  Alt det forældre kan : ro, tryghed og fokus i familien

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Guide til at hjælpe børn og deres familier til et liv i harmoni. Primært for forældre med børn i skolealderen, men er også brugbar for professionelle, der arbejder med skolebørn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48643205|980|.
  Note: 
  Indhold: Ro, tryghed og fokus ; Et spørgsmål om stil ; Vi har en opgave ; Skæld - ikke - ud ; Den naturlige modstand ; Trivsel i skolen ; Du er bekymret - hvad kan du gøre? ; Trivsel i skilsmissefamilier
  ISBN nr.: 
  9788750055051
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48643205|980|a
 9. Case-Smith's Occupational Therapy for Children and Adolescents

  • Bog
  61.54 CAS

  Case-Smith's Occupational Therapy for Children and Adolescents

  2020
  Eighth Edition
  Forlagets beskrivelse: The number one book in pediatric OT is back! Focusing on children from infancy to adolescence, ”Case-Smith's Occupational Therapy for Children and Adolescents, 8th Edition” provides comprehensive, full-color coverage of pediatric conditions and treatment techniques in all settings. Its emphasis on application of evidence-based practice includes: eight new chapters, a focus on clinical reasoning, updated references, research notes, and explanations of the evidentiary basis for specific interventions. Coverage of new research and theories, new techniques, and current trends, with additional case studies, keeps you in-step with the latest advances in the field. Developmental milestone tables serve as a quick reference throughout the book! Key Features: (1) Full-color, contemporary design throughout text includes high-quality photos and illustrations. (2) Case-based video clips on the Evolve website demonstrate important concepts and rehabilitation techniques. (3) Research Notes boxes and evidence-based summary tables help you learn to interpret evidence and strengthen clinical decision-making skills. (4) Coverage of OT for children from infancy through adolescence includes the latest research, techniques and trends. (5) Case studies help you apply concepts to actual situations you may encounter in practice. (6) Learning objectives indicate what you will be learning in each chapter and serve as checkpoints when studying for examinations. (7) A glossary makes it easy for you to look up key terms. New to This Edition: (a) NEW! Eight completely new chapters cover Theory and Practice Models for Occupational Therapy With Children, Development of Occupations and Skills From Infancy Through Adolescence, Therapeutic Use of Self, Observational Assessment and Activity Analysis, Evaluation Interpretation, and Goal Writing, Documenting Outcomes, Neonatal Intensive Care Unit, and Vision Impairment. (b) NEW! A focus on theory and principles Practice Models promote clinical reasoning. (c) NEW! Emphasis on application of theory and frames of reference in practice appear throughout chapters in book. (d) NEW! Developmental milestone tables serve as quick reference guides. (e) NEW! Online materials included to help facilitate your understanding of what’s covered in the text. (f) NEW! Textbook is organized into six sections to fully describe the occupational therapy process and follow OTPF.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126814968|980|.
  Bidrag af: 
  Jane Clifford O'Brien, Heather Kuhaneck
  Note: 
  Indhold: Foundational Knowledge for Occupational Therapy for Children and Youth (The Occupational Therapy Process in Pediatrics: Overview of Essential Concepts (Heather Kuhaneck & Jane Case-Smith) ; Using Occupational Therapy Models and Frames of Reference With Children and Youth (Jane O’Brien & Heather Kuhaneck) ; Working With Families (Lynn Jaffe, Sharon Cosper & Sarah Fabrizi) ; Occupational Therapy View of Child Development (Natasha Smet, Cheryl B. Lucas, Diane Parham & Zoe Mailloux) ; The Intentional Relationship: Working With Children and Families (Jane O’Brien & Renee Taylor)) ; Occupational Therapy Assessment and Evaluation Methods and Process (Observational Assessment and Activity Analysis (Susan L. Spitzer) ; Use of Standardized Tests and Pediatric Practice (Megan C. Chang & Pamela K. Richardson) ; Evaluation Interpretation, and Goal Writing (Susan M. Cahill) ; Documenting Outcomes (Gloria Frolek Clark)) ; Assessment and Treatment of Occupations (Assessment and Treatment of Feeding, Eating, and Swallowing (Kimberly Korth & Nancy Creskoff Maune) ; Assessment and Treatment of Play (Kari J. Tanta & Heather Kuhaneck) ; Assessment and Treatment of Activities of Daily Living, Sleep, Rest, and Sexuality (Jane Shepherd & Carole Ivey) ; Assessment and Treatment of Instrumental Activities of Daily Living and Leisure (Theresa Carlson, Ashley Stoffel, Mary A. Khetani & Winifred Schultz-Krohn) ; Assessment and Intervention of Social Participation and Social Skills (Claudia List Hilton & Jessica Kramer) ; Assessment and Treatment of Educational Performance (Colleen M. Schneck & Shirley Peganoff O’Brien)) ; Occupational Therapy Approaches (Application of Motor Control and Motor Learning (Jane O’Brien, Patty C. Coker-Bolt & Katherine Dimitropoulou) ; Cognitive Interventions (Angela Mandich, Jessie Wilson & Kaitlyn Carmichael) ; Mobility (Sandy Hanebrink, Lauren Rosen, Lisa Rotelli & Andrina Sabet) ; Assistive Technology (Judith Weenink Schoonover & Jane O’Brien) ; Sensory Integration (Linda Diane Parham & Zoe Mailloux) ; Behavioral Approaches (Renee Watling)) ; Pediatric Occupational Therapy Services (Neonatal Intensive Care Unit (Rosemarie Bigsby) ; Early Intervention Services (Christine T. Meyers & Jana Carson) ; School-Based Occupational Therapy (Susan M. Cahill & Susan Bazyk) ; Transition Services (Dennis Cleary & Andrew Persch) ; Hospital and Pediatric Rehabilitation Services (Brian J. Dudgeon) ; Pediatric Hand Therapy (Jenny Marie Dorich & Karen Harpster)) ; Occupational Therapy for Specific Conditions (Mental Health Conditions (Karen Ratcliff, Patricia Fingerhut & Jane O’Brien) ; Neuromotor Conditions: Cerebral Palsy (Teressa Garcia Reidy, Patty C. Coker-Bolt & Erin Naber) ; Autism Spectrum Disorder (Heather Kuhaneck) ; Trauma-Induced Conditions (Amber Sheehan, Patricia A. Sharp & Elizabeth Warnken) ; Vision Impairment (Mitchell Scheiman))
  ISBN nr.: 
  9780323512633, 0323512631
  Omfang: 
  x, 902 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126814968|980|a
 10. Livet med et udviklingshæmmet barn : håndbog for familier og professionelle

  • Bog
  38.78 GRA

  Livet med et udviklingshæmmet barn : håndbog for familier og professionelle

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46444957|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er udviklingshæmning? ; Diagnosen ; Gave eller opgave? : leve eller overleve? ; Tilknytning ; Alt det, man troede, man vidste om børn ; Barsel, sundhedsplejerske og mødregruppe ; Når barnet ikke sover ; Daginstitution og skole ; Mødet med det offentlige system ; Sorg, angst og forbudte tanker ; Parforhold ; Søskende ; Bedsteforældre ; Aflastning ; Flytte hjemmefra før 18 år? ; Hvordan har du forandret dig? ; Erkendelse, forståelse og identitet ; Handicaperkendelse ; Handicapforståelse ; Handicapidentitet ; Når barnet bliver ung ; Seksualitet og prævention ; Når den unge bliver voksen ; Organisationer, foreninger og andre netværk
  ISBN nr.: 
  9788793716278
  Omfang: 
  300 sider
  Udgiver: 
  Pressto
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46444957|980|a