• Dansk
 • English

term.subject="evaluering"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Evaluering i udvikling : bevægelser i teori, metoder og praksis

  • Bog
  : Evaluering i udvikling : bevægelser i teori, metoder og praksis
  60.1 EVA

  Evaluering i udvikling : bevægelser i teori, metoder og praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teoretisk og empirisk inspiration til, hvordan man kan gå til evalueringer med læring og udvikling for øje, og bud på, hvordan forandring i evalueringsfeltet kan indtænkes og kritisk undersøges af opdragsgivere, evaluatorer og studerende i praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393588|980|.
  Bidrag af: 
  Merete Watt Boolsen, Tom Havemann, Nikolai Weissert, Merete Watt Boolsen et al.
  Note: 
  Indhold: Indledning : evalueringerne indflettes / Nikolaj Weissert og Merete Watt Boolsen. Julie Borup Jensen: Hvordan kan evalueringer skabe grundlag for læring? Merete Watt Boolsen: Udviklingsevaluering : teori, validitet og systematik i komplekse evalueringssituationer. Evaluering som en del af praksisudviklingen i den offentlige sektor / Merete Watt Boolsen og Jens Hillingsø. Mikkel Nedergaard: Opdragsgiveren og organisering af samarbejde om evaluering af fondsstøttede projekter. Stefan Brendstrup: Den kritiske ven : udnyttelse af evalueringens fremadrettede potentiale. Peter Dahler-Larsen: Et kritisk blik på læring og udvikling som den højere mening med evaluering. Evert Vedung: Otte spørgsmål til evaluering. Epilog : udviklingerne fortsætter / Merete Watt Boolsen og Nikolai Weissert
  ISBN nr.: 
  9788741277608
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38393588|980|a
 2. Evalueringskultur i dagtilbud : hvad det er, og hvordan vi får det

  • Bog
  Malene Skov Dinesen: Evalueringskultur i dagtilbud : hvad det er, og hvordan vi får det
  37.21 SKO

  Evalueringskultur i dagtilbud : hvad det er, og hvordan vi får det

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:38271598|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771609332
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:38271598|980|a
 3. Jeg må være den dummeste i klassen : når skolens børn evaluerer sig selv

  • Bog
  Mathias Sune Berg, Sine Penthin Grumløse, Lise Aagaard Kaas: Jeg må være den dummeste i klassen : når skolens børn evaluerer sig selv
  37.12 JEG

  Jeg må være den dummeste i klassen : når skolens børn evaluerer sig selv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Denne bog ser nærmere på selvevalueringspraksisser i folkeskolen på godt og ondt og viser veje til som underviser at kunne begå sig i selvevalueringsjunglen. For grundskolens undervisere, lærerstuderende samt andre med interesse i grundskolen og evaluering
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38513702|980|.
  Note: 
  Indhold: Evalueringstendenser i politik og forskning (Evaluering og selvevaluering i skolen ; Skolepolitik mellem undervisning og læring) ; På børnenes side (Når børnenes faglige kundskaber evalueres ; Når værktøjerne tages i brug ; Når selvevaluering sniger sig ind i skole-hjem-samarbejdet ; Når børnenes personlighed gøres til genstand for evaluering) ; Lærerfaglig evalueringsdidaktik (Læring handler da om at kunne vurdere sig selv? ; Inkluderende evalueringsdidaktik involverer samarbejde)
  ISBN nr.: 
  9788759335222
  Omfang: 
  194 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38513702|980|a
 4. Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

  • Bog
  37.11 HOL

  Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48730558|980|.
  Note: 
  Indhold: Den sproglige evalueringsbølge ; Transformationsprocesser i den sproglige evalueringskultur i daginstitutioner og skoler ; Konstruktionen af evalueringen ; Konstruktionen af sproglig dygtighed i daginstitutioner ; Konstruktionen af sproglig dygtighed i skolen ; Den sproglige evalueringsbølge - konklusion og diskussion
  ISBN nr.: 
  9788759335123
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48730558|980|a
 5. Brugerinvolvering i evaluering og forskning : metoder og formål

  • Bog
  Hanne Kathrine Krogstrup: Brugerinvolvering i evaluering og forskning : metoder og formål
  19.01 KRO

  Brugerinvolvering i evaluering og forskning : metoder og formål

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i, hvordan man involverer brugere som medforskere i forsknings- og evalueringsprocesser med henblik på udvikling og forandring af den offentlige sektor. Henvender sig til professioner, der har med brugere at gøre inden for det sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske felt, og til forsknings- og projektansvarlige i velfærdsinstitutioner
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38393715|980|.
  Note: 
  Indhold: Begreber, anvendelsesformer og forskellige typer af brugerinvolvering ; Design, rammer og modeller for brugerinvolverende evaluering og forskning ; Videnskabsteoretisk forankring, tokenisme og gyldighed
  ISBN nr.: 
  9788741273518
  Omfang: 
  165 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38393715|980|a
 6. Evaluering på godt og ondt

  • Bog
  Jens Dolin: Evaluering på godt og ondt
  37.363 DOL

  Evaluering på godt og ondt

  2020
  1. oplag (2020)
  Den gode evaluering er nødvendig for at understøtte elevers læring - men hvad er evaluering egentlig? Det giver denne bog et bud på til glæde for alle undervisere i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38454196|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indhold: Hvorfor måler vi? ; Hvad er evaluering? ; Karakterer, prøver og test ; feedback og faglig progression ; Evaluering af undervisningen ; Evaluering af undervisningen
  ISBN nr.: 
  9788772191652
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38454196|980|a
 7. Evaluering af projekter - og andre ting, som ikke er ting

  • Bog
  60.1 DAH

  Evaluering af projekter - og andre ting, som ikke er ting

  2018
  2. udgave, 1. oplag (2018)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46336208|980|.
  Note: 
  Indhold: Evaluering af projekter : teori og begreber ; Målopfyldelsesevaluering ; Effektevaluering : variansbaserede strategier ; Virkningsevaluering : en procesbaseret tilgang til effektevaluering ; Participatorisk evaluering ; Anvendelse ; Organisering ; Opsamling : evaluator i evalueringssituationen
  ISBN nr.: 
  9788740831078
  Omfang: 
  283 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46336208|980|a
 8. Intern evaluering af undervisningen

  • Bog
  37.1 AND

  Intern evaluering af undervisningen

  2018
  2. udgave, 1. oplag (2018)
  Gennemgang af redskaber og måder hvorpå elever, lærere og pædagogiske ledere kan gribe den interne evaluering af undervisningen an
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54604610|980|.
  Note: 
  I kolofonen: Teorier, redskaber og principper, Indhold: Om evaluering af undervisning ; Evalueringstyper ; Evalueringsprocessen ; Principper for organisering af undervisningsevaluering ; Redskaber til brug for undervisningsevaluering
  ISBN nr.: 
  9788741273112
  Omfang: 
  166 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54604610|980|a
 9. Rubrics i skolen : redskaber til målorienteret undervisning i praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53827691|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Fra undervisningsmål til læringsmål ; Forskellige slags rubrics ; Hvordan skrives rubrics? ; Digitale rubrics ; Hvordan kan det vejledende materiale på EMU blive til rubrics? ; Det gode ved rubrics ; Blooms taksonomi og SOLO-taksonomien ; Brugen af rubrics i Danmark og USA ; Tjeklister og ratingskalaer ; Andre typer vurdering ; Rubrics, de nye forenklede Fælles Mål og folkeskolens prøver ; Skriftlig fremstilling med adgang til nettet
  ISBN nr.: 
  9788771601657
  Omfang: 
  76 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53827691|980|a
 10. Fælles om læring : formativ vurdering i teori og praksis

  • Bog
  37.12 NEE

  Fælles om læring : formativ vurdering i teori og praksis

  2018
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Metodebog med fokus på den formative vurdering i teori og praksis. Indeholder 25 enkle og effektive vurderingsværktøjer og -strategier, som kan hjælpe undervisere og elever med at følge elevens fremskridt og finde veje videre frem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54188757|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Baggrund (Den danske kontekst ; En didaktisk ramme) ; Fra teori til praksis (Vurdering : broen mellem undervisning og læring ; De fem nøglestrategier for formativ vurdering) ; Formativ vurdering i praksis (Vurderingsværktøjer ; Instant vurderingsværktøjer ; Grafiske organiseringsmodeller ; SOLO-vurderinger ; Samarbejdsstrukturer ; Online vurderingsværktøjer) ; Udvikling af en formativ vurderingspraksis (Vurdering af praksis ; Perspektiver : mellem potentialer og udfordringer)
  ISBN nr.: 
  9788771605532
  Omfang: 
  232 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:54188757|980|a