• Dansk
 • English

term.subject="etik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. 8 cases i medicinsk etik

  • Bog
  61.01 8 C

  8 cases i medicinsk etik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: ”8 CASES I MEDICINSK ETIK” er en træningsbog for medicinstuderende og andre sundhedsprofessionelle. I sundhedsvæsenet træffes der kontinuerligt beslutninger, og enhver beslutning involverer en vurdering baseret på værdier og hermed etik. Bogen præsenterer 8 cases, der både tjener som eksempler på de kom­plekse etiske og filosofiske spørgsmål, der ligger bag medicinsk beslut­ningstagning, og viser den måde, hvorpå sundhedsydelser konstant udvikler sig gennem teknologisk innovation. Eksempler på cases, der optræder i bogen er: den aktuelle praksis med operation af nyfødte med atypiske kønskarakteristika (Kapitel 4); forslag om såkaldt formodet samtykke i forbindelse med organ­donation og brugen af nudging i den sammenhæng (Kapitel 5 og 6); brugen af specifikke teknologier såsom IBM Watson (Kapitel 8) og Sundhedsplatformen (Kapitel 7). Hvert kapitel afsluttes med studie­spørgsmål. Bogens hensigt er, at de principper, sondringer, teorier og begreber, som bruges til at analysere de 8 udvalgte cases med, kan overføres til mange andre cases inden for sundhedsvæsenet og dermed hjælpe den sundhedsprofessionelle til at træffe de rigtige valg i en kompleks hverdag.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47956269|980|.
  Bidrag af: 
  Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen, Jeanette Bresson Ladegaard Knox
  Note: 
  Indhold: Jeanette Bresson Ladegaard Knox: At behandle i grænselandet mellem liv og død : en case fra neonatalklinikken. Peter Laurs: Genterapi : velfærd, rettigheder og forpligtelser. Martin Ejsing Christensen: Rituel omskæring af drengebørn : et ømtåleligt spørgsmål. Samtykke for hvem? : medicinske tilgange til interkønnede personer / af Marie-Louise Holm & Morten Hillgaard Bülow. Lars Poulsen: Kants pligtetik og respekt for autonomi : cases og dilemmaer. Jacob Busch: Nudging og sundhedsfremme : må vi påvirke folk for deres eget bedste? Finn Guldmann: Sundhedsplatformen : videnstab i forbindelse med indførelsen af elektroniske patientjournaler. Kunstig intelligens og medicinsk etik : tilfældet Watson for Oncology / af Ezio Di Nucci, Rasmus Thybo Jensen & Aaro Tupasela
  ISBN nr.: 
  9788762819702
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47956269|980|a
 2. Hvorfor lider vi? : det ondes problem i kulturkritisk perspektiv

  • Bog
  Caspar Wenzel Tornøe: Hvorfor lider vi? : det ondes problem i kulturkritisk perspektiv
  15 TOR

  Hvorfor lider vi? : det ondes problem i kulturkritisk perspektiv

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  På baggrund af filosofisk og teologisk tænkning, redegør forfatteren for, at ondskaben og lidelsen er blevet så stort et problem for det moderne menneske, fordi vi i nutiden har helt andre forventninger til livet og vores egen formåen end tidligere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48330789|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741007137
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48330789|980|a
 3. Omskæring

  • Bog
  Verner Møller (f. 1962): Omskæring
  61.665 MØL

  Omskæring

  2020
  1. oplag (2020)
  Analyse og kvalificering af debatten om omskæring i Danmark
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48287441|980|.
  Note: 
  Indhold: Danske omskæringsdebatter i det 21. århundrede ; Hvad vi taler om, når vi taler om omskæring ; Oprindelser, betydninger, begrundelser ; Aktuelle argumenter for og imod retten til drengeomskæring ; Pigeomskæring - noget helt andet? ; Drenge og dyr ; Religion versus fornuft ; Irrationalitetens renæssance ; Ingen udsigt til forbud i Danmark
  ISBN nr.: 
  9788740832952
  Omfang: 
  203 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48287441|980|a
 4. Organdonation - og behovet for en ny model

  • Bog
  61.01 ALB

  Organdonation - og behovet for en ny model

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Med fokus på afdøde donorer præsenteres den nuværende tilmeldingsmodel og tre alternative tilmeldingsmodeller til udbedring af manglen på organer til transplantation i Danmark. For beslutningstagere, lægefaglige og alment interesserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48718221|980|.
  Note: 
  Indhold: Den danske model (Aktivt tilvalg ; Vægtige værdier) ; Alternative modeller (Aktivt fravalg ; Tvungent valg) ; Tværgående problemstillinger (Prioritetsregler ; Familiens rolle)
  ISBN nr.: 
  9788771847390
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48718221|980|a
 5. Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  : Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48644163|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth Backe-Nielsen (f. 1949), Solveig Fjordside (f. 1958), Marianne Eilsø Munksgaard (f. 1971) et al.
  Note: 
  Indhold: Gitte Sommer Harrits: Etiske udfordringer i sundhedsprofessionelles møde med forskellige livsvilkår. Svein Aage Christoffersen: Professionel etik i kontekst. Marianne Eilsø Munksgaard: Etik på spil i klinisk lederskab. Anders Dræby: Etiske perspektiver på fejlkulturen i sundhedsvæsenet. Etik og sociale medier / Benjamin Olivares Bøgeskov og Marianne Eilsø Munksgaard. Lars Munksgaard: Etiske problemstillinger i sundhedsvæsnet relateret til Det Videnskabsetiske komitésystem. Forskning, positionering og etiske udfordringer / Helle Ploug Hansen og Tine Tjørnhøj-Thomsen. Jarl Voss Sigaard: Etiske overvejelser i forhold til brugen af placebo og nocebo. Etik og telemedicin / Bente Hull Frich og Finn Olesen. Jens Dinesen Strandbech: Etiske perspektiver på sociale robotter i fremtidens sundhedsvæsen. Elisabeth Backe-Hansen: Børn - deltagelse og samarbejde med sundhedsprofessionelle. Etiske udfordringer i psykiatrien / Signe Guldhammer Lystbæk og Henriette Bruun. Agnete Meldgaard Hansen: Etisk arbejde i hverdagsrehabilitering. Etik og demens / Marie Kirk og Anders Møller Jensen. Jacob Dahl Rendtorff: Eutanasi - aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord
  ISBN nr.: 
  9788712058496
  Omfang: 
  227 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48644163|980|a
 6. Kort & godt om pædagogisk etik

  • Bog
  Bo Hejlskov Elvén: Kort & godt om pædagogisk etik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48566804|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor etik? ; Lydighed og autonomistøtte fra antikken til anden verdenskrig ; Lydighed og autonomistøtte efter anden verdenskrig ; Michael Tomasello og moralen ; Den gode cirkel og den onde cirkel ; Cirklerne, paradigmeskiftet og den moralske pop op-effekt ; Etik i pædagogisk arbejde ; Metoder og supervision, der understøtter den gode cirkel ; Metoder, der understøttrer den onde cirkel : lydighedsmetoder ; Metoder, der skal bruges med omtanke ; Lydighed og selvbestemmelse ; Hvordan gør vi så? ; Vi er mennesker
  ISBN nr.: 
  9788771588835
  Omfang: 
  90 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48566804|980|a
 7. Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab

  • Bog
  60.1 SLØ

  Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forfatteren skildrer lederes erfaringer med ansvar og følelsen af skyld, når der er konflikter og dramaer på arbejdspladsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47848679|980|.
  Note: 
  Indhold: Eksistentielle dramaer i organisationer ; Eksistens og det personlige lederskab ; Vi har brug for et sprog om medmenneskelighed ; Virkelighedens eksistentielle dramaer ; Magten til omsorg i det personlige lederskab
  ISBN nr.: 
  9788771587081
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47848679|980|a
 8. Social bæredygtighed : begreb, felt og kritik

  • Bog
  30.11 SOC

  Social bæredygtighed : begreb, felt og kritik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47909139|980|.
  Bidrag af: 
  Katia Dupret, Luise Li Langergaard
  Note: 
  Indhold: Luise Li Langergaard: Den sociale dimension af social bæredygtighed : tre forståelser af det sociale. Katia Dupret: Teknologisk medieret solidaritet som social bæredygtighed. Jo Krøjer: Social bæredygtighed i velfærdsstaten og i velfærdsinstitutionelt omsorgsarbejde. Susanne Ekman: Offentlig ledelse som gearing og gældsspekulation : hvordan besparelser og effektiviseringskrav lærer den offentlige sektor at love mere, end den kan holde. Peter Hagedorn-Rasmussen: Værdistrømmenes fletværk - social bæredygtighed i et organisatorisk perspektiv. Christine Revsbech Jensen: Social bæredygtighed og social forandring - stabil og mobil med JUMP. Jonas Egmose: Den økologiske bæredygtigheds sociale klangbund - perspektiver på menneskelige levesteder. Socialøkonomi og solidaritetsøkonomi som bæredygtige velfærdsarenaer / Linda Lundgaard Andersen & Lars Hulgaard
  ISBN nr.: 
  9788772162065
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47909139|980|a
 9. I smittens tid : vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje

  • Bog
  Paolo Giordano: I smittens tid : vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje
  61.46 GIO

  I smittens tid : vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje

  2020
  1. oplag (2020)
  Dagbogsagtige overvejelser fra "coronatidens" start i Europa - mere præcist Italien i 2020. Bl.a. om karantænedilemmaet, smitten som infektion i vores menneskelige relationer, vores selvskabte økosystemer, sammenhængen med de øvrige globale udfordringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48285643|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Harder
  Original titel: 
  Nel contagio
  ISBN nr.: 
  9788772045962
  Omfang: 
  86 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48285643|980|a
 10. Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer

  • Bog
  : Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer
  30.1664 FOR

  Forskning med børn og unge : etik og etiske dilemmaer

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352162|980|.
  Bidrag af: 
  Lars Ladefoged, Kirsten Elisa Petersen
  Note: 
  Indhold: Etikkens betydning i forskningen (Carsten Fogh Nielsen: Hvad er etik? : etikkens betydning for mennesker. Øjvind Larsen: Samfundsetik. Catharina Juul Kristensen: Forskningsintegritet og interessekonflikter. Hanne Warming: Inddragelse af børns og unges perspektiver i forskningen) ; Metodiske tilgange - etiske dilemmaer (Line Lerche Mørck: Social praksisetik - situeret etik i praksisforskning. Charlotte Mathiassen: En feministisk tilgang til etik. Mia Glendøs: Tegning som metode i dataindsamling med elever i Østgrønland. Laila Colding Lagermann: Feltarbejde med marginaliserede børn og unge - et spørgsmål om tillid? Lars Ladefoged: Videoobservation af kvalitet i interaktioner. Kirsten Elisa Petersen: Etik i dybdegående forskningsinterview sammen med unge) ; At tage vare på børn og unge i forskning (Erik Simonsen: At arbejde med informeret samtykke i forskningsprocessen. Anonymisering i kvalitative undersøgelser / Tea Torbenfeldt Bengtsson og Anne-Kirstine Mølholt. Sarah Alminde: At passe på børnene imellem alle de voksne. Louise Bøttcher: Børn og unge med handicap)
  ISBN nr.: 
  9788741275321
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352162|980|a