• Dansk
 • English

term.subject="didaktik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Historiedidaktikk : en håndbok for studenter og lærere

  • Bog
  37.149 LUN

  Historiedidaktikk : en håndbok for studenter og lærere

  2020
  6. udgave
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126738846|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215035055
  Omfang: 
  447 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126738846|980|a
 2. Teologi og pædagogik. Bind 2, Udkast til en helhedstænkning

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47831628|980|.
  Bidrag af: 
  Carlo Grevy
  Note: 
  Indhold: Opsummering og oplæg (Ekskurs 1 : om historicitet og forståelse) ; Kristologi, historicitet og forståelse ; Dogmatik mellem historiepositivisme og hermeneutik (Den kristne bekendelse og den historisk-kritiske videnskab ; Ekskurs 2 : om den græske og hebræiske gudstanke og vor situation ; Den kristne bekendelse og den almene hermeneutik ; Ekskurs 3 : om brud og nyskabelse i teologisk og pædagogisk tænkning) ; På vej mod en pædagogisk helhedstænkning (Nogle ansatser til en pædagogisk enheds- og helhedstænkning ; Pragmatisme, eksistensfilosofi og pædagogik) ; Oplæg til spændingsfelter ; Religionspædagogik og dannelsestraditioner ; Situationsbevidsthed og religionspædagogik (Lighed med Goldman ; Distance til Goldman ; Ekskurs 4 : om Michael Grimmitts religionspædagogiske tænkning ; Goldman og Grimmitt af blivende interesse)
  ISBN nr.: 
  9788799766765
  Omfang: 
  133 sider
  Udgiver: 
  Pendulum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47831628|980|a
 3. Kort & godt om didaktik

  • Bog
  37.1 LUN

  Kort & godt om didaktik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forlagets beskrivelse: Hvad er didaktik egentlig? Hvilke tanker er den danske folkeskole og tænkningen om undervisning og læring rundet af? Og hvor kommer det fra, når vi taler PISA-resultater, dannelse, færdigheder og læringsfællesskaber? Hvad er lærerens rolle? Og hvad er elevens? Didaktikken omhandler ikke bare undervisningsmetoder, men er altid bundet op på en argumentation om undervisningens hvorfor. Hvorfor gør du, som du gør i undervisningen? Hvad er rationalerne for planlægningen? Hvad er din intention som underviser? ”Kort & godt om DIDAKTIK” giver overblik over begrebet ’didaktik’ – både teoretisk, historisk og praktisk – og bogen bugner af viden om didaktikkens grundlæggende fokus på både undervisning og læring. Bogen henvender sig til alle, der underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de mellemlange og videregående uddannelser – og til dem, der arbejder didaktisk på den ene eller anden måde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47985994|980|.
  Note: 
  Indhold: Didaktikbegrebets oprindelse ; Den didaktiske trekant og lærerroller ; Dansk didaktiks tilgange og historiske rødder ; Didaktiske modeller ; Didaktik og curriculum ; Forskellige syn på eleven ; Didaktisk refleksion - at tænke didaktisk
  ISBN nr.: 
  9788771587654
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47985994|980|a
 4. Vejledningsdidaktik

  • Bog
  37.09 VEJ

  Vejledningsdidaktik

  2020
  2. rev. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599261|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Plant, Rita Buhl
  Note: 
  Indhold: Christian T. Lystbæk: Vejledning, didaktik og læring - landkort over vejledningens landskab ; Filosofisk vejledning og didaktik - veje til vejledning med en filosofisk klangbund. Peter Plant: Arbejdets spejl - erhvervspraktikkens didaktik. Randi Boelskifte Skovhus: Rammesætning, forberedelse og bearbejdning af vejledningsaktiviteter. Trine Hinchely Harck: Gruppevejledning i systemisk optik - didaktiske perspektiver. Om vejledningsdidaktik i uddannelsesinstitutioner / Rita Buhl og Randi Boelskifte Skovhus. Finn Thorbjørn Hansen: Den taktfulde vejleder - om at forblive ved vejledningens sag. Grethe Fogh Nielsen: Vejledningsdidaktiske grundbegreber og -positioner
  ISBN nr.: 
  9788772161037
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47599261|980|a
 5. Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik

  • Bog
  Mikkel Snorre Wilms Boysen, Nils Falk Hansen: Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik
  37.01 VOV

  Vovemod og handlekraft : om kreativitet, æstetik og skabende pædagogik

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:48719376|980|.
  Note: 
  Indhold: Æstetik og sanser (På vej mod en æstetisk genfortryllelse af den pædagogiske verden ; Kropslige læringsforståelser som pædagogisk mulighedsrum ; Børns forskellighed: en pædagogisk ressource eller et pædagogisk problem? / Niels Falk Hansen). Kreativitet og entreprenørskab (Hvad er kreativitet? ; Kreativitet i praksis ; Innovation og entreprenørskab / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Leg og eventyr (Legens gådefulde verden i teori og praksis ; På vandring i fantasilegens eventyrlandskaber / Niels Falk Hansen). Fællesskab og medborgerskab (At skabe sammen / Mikkel Snorre Wilms Boysen. Det musikalske mødes magi / Niels Falk Hansen). Didaktik og skattejagt (Didaktik fra skrivebordet ; ”ud på gulvet”-didaktikken ; På tur med kreativitetsbussen / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Forskning og viden (Hvad kan forskning bruges til? ; Den nære forskning / Mikkel Snorre Wilms Boysen). Drøm og realisme (Det meningsfulde og det meningsløse / Mikkel Snorre Wilms Boysen)
  ISBN nr.: 
  9788750054023
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:48719376|980|a
 6. Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  • Bog
  37.1 LAR

  Lærerfaglige begreber : kom i gang og videre med studierne

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En opslagsbog til læreruddannelsen og beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teorier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didatik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48062911|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741270807
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48062911|980|a
 7. God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  • Bog
  : God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet
  37.1 GOD

  God og effektiv undervisning : didaktiske nærbilleder fra klasserummet

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47559146|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Brodersen, Peter Brodersen et al.
  Note: 
  Indhold: Peter Brodersen: Undervisning ; Progression ; Læreren som leder. Per Fibæk Laursen: God og effektiv undervisning ; Rammefaktorer ; Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller. Karsten Agergaard: Indhold ; Mål ; Evaluering. Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af undervisningen / af Peter Brodersen og Stig Toke Gissel. Stig Toke Gissel: Lærerens brug af læremidler
  ISBN nr.: 
  9788741277738
  Omfang: 
  407 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47559146|980|a
 8. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  • Bog
  37.1489 HVO

  Hvorfor gør jeg det, jeg gør? : refleksionshåndbog for sproglærere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48440495|980|.
  Note: 
  Indhold: Lærerkognition og lærermotivation - den reflekterende praktiker ; Lærerens udvikling ; Sprogundervisning fra forståelse til praksis ; Indhold i undervisningen ; Færdighedslæring : lytte og tale, læse og skrive
  ISBN nr.: 
  9788759331606
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48440495|980|a
 9. Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  • Bog
  : Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen
  37.1 UND

  Undervisningskompetence : en grundbog til læreruddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Fremtidens lærer skal besidde mange kompetencer. Denne grundbog handler om at blive og være undervisningskompetent og samtidig have en opmærksomhed på alle de forhold, der har betydning for moderne undervisning. For lærerstuderende i faget "Almen undervisningskompetence"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48717373|980|.
  Bidrag af: 
  Betina Jakobsen, Karen B. Braad
  Note: 
  Indhold: Det samfundsmæssige niveau (Lejf Moos: Folkeskolen - folkets skole? Merete Wiberg: Dannelsesidealer og undervisningskoncepter. Lea Lund: Lærerens professionelle didaktiske kompas). Det organisatoriske niveau (Thorkild Thejsen: Skolens kultur - spændetrøje eller sammenhængskraft? Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis / Janne Hedegaard Hansen ... et al. Niels Kryger: At sætte barnet fri - udfordringen i skole-hjem-samspillet). Klasseniveauet (Karen Bønløkke Braad: Didaktik - undervisningsplanlægningens praksis. Louise Klinge: Relationskompetence og klasseledelse. Mathias Sune Berg: Kroppens betydning for lærerens lederskab. Betina Jakobsen: Teater og drama som eksempel på æstetiske læreprocesser i undervisningen. Helen Nyboe: At tage skolen udenfor - hvorfor og hvordan? Simon Skov Fougt: It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat)
  ISBN nr.: 
  9788759335178
  Omfang: 
  244 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48717373|980|a
 10. Undervisning af ordblinde elever i alle fag

  • Bog
  : Undervisning af ordblinde elever i alle fag
  37.77 UND

  Undervisning af ordblinde elever i alle fag

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Inspiration til undervisning i et hvilket som helst fag i skolen, så ordblinde kan deltage ligeværdigt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47763339|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Bundgaard Svendsen
  Note: 
  Indhold: Helle Bundgaard Svendsen: Om bogens baggrund og indhold ; Ordblindhed ; LST-strategier i praksis. Oplevelsen af ordblindhed / af Martin Fischer, Emma T. Madsen og Jakob B. Svendsen. Line Leth Jørgensen: Ordblindevenlig skole. Heidi Kynde: Læse- og skriveteknologi (LST) i undervisningen). Lotte Pilgaard: Digitale læsestrategier til forskellige tekster. Ordblinde elever i fagundervisningen / af Jens Hagelskjær og Per Nygaard Thomsen. At have en stemme i klassen - fagligt og socialt ; Det er godt at skrive langsomt / af Anja Bols Slåttvik og Elise Dahl Krogh. Sådan skaber vi fællesskab i klassen / af Elsebeth Jensen og Hilmar Dyrborg Laursen
  ISBN nr.: 
  9788750053606
  Omfang: 
  155 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47763339|980|a