• Dansk
 • English

term.subject="demente"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem

  • Bog
  May Bjerre Eiby: Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem
  38.63 EIB

  Omsorgsmanifestet : hvordan vi skaber verdens bedste plejehjem

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Forfatteren har siden 2016 drevet sit eget friplejehjem for demente, Dagmarsminde. Udover menneskesynet og værdierne bag, beskrives praksis på plejehjemmet. For såvel praktikere, planlæggere og politikere indenfor ældreområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48844014|980|.
  Bidrag af: 
  Dorthe Boss Kyhn
  ISBN nr.: 
  9788773390061
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Grønningen 1
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48844014|980|a
 2. Demens og kultur : demensomsorg i et interkulturelt lys

  • Bog
  61.641 HAN

  Demens og kultur : demensomsorg i et interkulturelt lys

  2020
  Forlagets beskrivelse: Interessen for hvordan kultur påvirker mennesker som lever med demens, deres familier og helsearbeidere som har ansvar for omsorg og behandling, øker. Mennesker er like forskjellige i etniske minoritetsgrupper som i majoritetsbefolkningen. Livsstil, livssyn, hendelser og erfaringer gjennom et langt liv gjør at vi alle utvikler oss forskjellig. Det er derfor sentralt å hjelpe personer med demens med å ivareta sin identitet, sin restfunksjon og de trekk ved deres kultur som er viktige for dem. Kunnskap om andre kulturer er et viktig redskap for å kunne møte mennesker fra etniske minoriteter som er rammet av demens, på en god måte. Helsearbeidere gir pleie, omsorg og behandling til enkeltpersoner, ikke kulturer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720459|980|.
  Note: 
  Indhold: Aldring i et kulturelt perspektiv ; Aldring og demens ; Kommunikasjon og samhandling ; Familiebaseret eller profesjonell omsorg? ; Identitetsbevarende og trygghetskapende tiltak ; Ivaretakelse av tradisjoner
  ISBN nr.: 
  9788205531819
  Omfang: 
  120 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720459|980|a
 3. Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  • Bog
  61.01 VER

  Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  2020
  Summary: Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten. Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis - sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering. Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130537936|980|.
  Bidrag af: 
  Dagfinn Nåden, Vibeke Lohne
  Note: 
  Med litteraturhenvisninger og index
  ISBN nr.: 
  9788205513921
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130537936|980|a
 4. Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  • Bog
  38.79 PLE

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46481089|980|.
  Bidrag af: 
  Statens Byggeforskningsinstitut, Maja Skovgaard et al.
  Note: 
  Supplerer: Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål, Indhold: Forord ; Indledning ; Demens (Demenssygdomme ; Velfærdsteknologi) ; Lovgivning (Byggeloven og bygningsreglementet ; Almenboligloven ; Friplejeboligloven ; Lejeloven ; Boligstøtteloven ; Arbejdsmiljøloven ; Fødevareloven ; Serviceloven) ; Hovedgreb (Hjemlighed og atmosfære ; Lysets betydning ; At finde vej ; Kontakt til naturen) ; Anbefalinger (Den private bolig ; Boliggruppen ; Boliggruppe-naboskab ; Fælles udearealer ; Adgangsarealer i bygningen ; Servicearealer i bygningen ; Overordnet planlægning) ; Referencesteder ; Litteratur (Øvrig litteratur ; Øvrige kilder)
  ISBN nr.: 
  9788756319157
  Omfang: 
  117 sider
  Udgiver: 
  Statens Byggeforskningsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46481089|980|a
 5. Pårørt : en pårørendes forløb med alzheimers

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46984269|980|.
  Note: 
  Indhold: Grundlaget for opbygning af en fasemodel for pårørendes forløb (Søgen efter struktur og modeller ; Forståelse og bevægelse ; Meningsfuldhed og stigmatisering ; Faser og forløb ; Posttraumatisk vækst) ; Beskrivelser, dagbogsnotater og refleksioner (Første fase : rystelse og omstilling ; Anden fase : nedslidning og indstilling ; Tredje fase : kamp og fastholdenhed ; Fjerde fase : angst og afgrund ; Femte fase : ro og afklaring) ; Forholdet mellem professionelle og pårørende (Den professionelles støtte til den pårørende ; Samarbejde) ; Metoder og perspektiver (Undersøgelsesmetoder og kvalitetssikring ; Undren og perspektiver)
  ISBN nr.: 
  9788772100258
  Omfang: 
  278 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46984269|980|a
 6. Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  • Bog
  38.79 ROK

  Se hvem jeg er! : personcentreret omsorg ved demens

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog giver en dybere teoretisk og praktisk indsigt i emnet personcentreret omsorg ved demens. Udgangspunktet er personcentreret omsorg som værdigrundlag for behandling og pleje, og målet er at sætte sundhedsprofessionelle og studerende i stand til at yde en individuelt tilpasset pleje og behandling, der er i overensstemmelse med den opdaterede viden på området. Forfatteren lægger særlig vægt på sammenhængen mellem teori og praksis i omsorgen. Bogen fremhæver også spørgsmål vedrørende ledelse og organisatoriske forhold, der har indflydelse på muligheden for at udøve personlig centreret pleje i praksis. Med refleksionsspørgsmål og forslag til diskussionsemner ønsker forfatteren at fremme refleksion over egen praksis og øge behandling af viden i det kliniske hverdagsliv. Bogens primære målgrupper er studerende inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Den vil også være relevant for efteruddannelse inden for sundhedsområdet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47123895|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Note: 
  Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur
  Original titel: 
  Se hvem jeg er!
  ISBN nr.: 
  9788759333150
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47123895|980|a
 7. Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål

  • Bog
  38.79 PLE

  Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: SBi-anvisning 259 er rettet mod de tidlige faser af planlægning, en ombygning eller et nybyggeri af plejeboliger for personer med demens og gennemgår en række spørgsmål, som det indledningsvis i byggeprocessen er vigtigt at tage stilling til. Fokus for anvisningen er de særlige tiltag, der bør være til stede i et plejecenter samt i den enkelte plejebolig for, at personer med demenssygdomme kan trives og få mest mulig livskvalitet. Målgruppen for anvisningen er private og offentlige bygherrer og deres rådgivere.
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46481127|980|.
  Bidrag af: 
  Statens Byggeforskningsinstitut, Maja Skovgaard et al.
  Note: 
  Supplerer: Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler, Indhold: Indledning (Læsevejledning ; Demenssygdomme ; Lovgivningsmæssige rammer) ; Planlægning (Placering og disponering) ; Plejecentrets omgivelser (Fælles adgangsarealer og stier ; Fælles udearealer) ; Plejecentrets indretning (Generelle anbefalinger til plads ; Indgange og adgangsveje ; Gulve, vægge og lofter ; Døre ; Vinduer ; Farver) ; Plejecentrets fællesfaciliteter (Faciliteter for beboere og borgere ; Servicefaciliteter) ; Boliggruppen (Hjemlighed ; Opholds- og spisestue ; Køkken ; Øvrige fællesrum) ; Den enkelte bolig (Overordnet disponering ; Boligens indretning ; Badeværelse ; Privat uderum) ; Indeklima (Lyd ; Dagslys ; Elektrisk belysning ; Luft ; Temperatur) ; Installationer (Tekniske installationer) ; Litteratur
  ISBN nr.: 
  9788756319126
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46481127|980|a
 8. Når hjernen visner : pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens

  • Bog
  61.641 NÅR

  Når hjernen visner : pårørendes liv med sygdommen frontotemporal demens

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47080185|980|.
  Note: 
  Indhold: Frontotemporal demens ; De pårørende ægtefællers fortællinger ; De voksne børns fortællinger ; Kærlighed og samliv med en ægtefælle med frontallapsdemens ; Når der opstår problemer med alkohol ; Svære adfærdsforstyrrelser ; Når plejehjemsindflytning bliver nødvendigt ; Særlige boenheder/demensafsnit, Forlagets forfatterinfo: Charlotte Helsted er enke efter en mand med frontotemporal demens. Ingrid Lauridsen er uddannet cand.psych. med speciale i gerontopsykologi. Hun har gennem mere end 25 år arbejdet med pårørendegrupper og grupper for demensramte mennesker.
  ISBN nr.: 
  9788772161297
  Omfang: 
  336 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47080185|980|a
 9. Velferdsteknologi : en ressursbok

  • Bog
  61.4 VEL

  Velferdsteknologi : en ressursbok

  2019
  Forlagets beskrivelse: Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for ”Velferdsteknologi” er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505272|980|.
  Bidrag af: 
  Ingunn Moser (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Velferdsteknologi og nye tjenesteløsninger: Definisjoner, kategorier, bakgrunn og etikk (Innledning ; Hva er velferdsteknologi? Hvorfor velferdsteknologi? Den velferdspolitiske bakgrunnen ; Etikk og lovverk ; Oppsummering ; Litteratur) ; Med verdier og sosiale konsekvenser i sentrum: Et rammeverk for deltagelsesbasert innføring av velferdsteknologiske løsninger (Innledning ; Ett rammeverk – flere rammeverk ; En interaktiv og deltagelsesbasert tilnærming til innovasjon ; Det sosiotekniske perspektivet ; Begreper som verktøy for analyse og vurdering ; Et sett kjernespørsmål til støtte i vurdering og beslutning ; Oppsummering ; Litteratur ; Appendiks) ; Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Oppfølging av pasienter med trykksår ; Et nytt scenario: Hjemmekonsultasjon over nett ; Hvordan skal den nye samhandlingspraksisen være? ; Oppsummering ; Litteratur) ; Kolskofferten: Forhandlinger og læring i et tilbud om hjemmebasert oppfølging av pasienter med kols (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Kolskoffertens skript: definisjon av behov, løsning, aktører, roller og ansvar ; Kolskofferten i praksis: forhandlinger om målgruppe, kriterier, tilbud, roller og ansvar ; Diskusjon og oppsummering ; Litteratur) ; Mulighetsrommet for GPS: Om den sosiale formingen av GPS-løsninger i demensomsorgen (Innledning ; Bakgrunn ; Empirisk kontekst og metode ; Teoretiske og analytiske ressurser ; Emipiri og analyse ; Oppsummering – implikasjoner for velferdsteknologiimplementering i praksis ; Litteratur) ; Hjemmedødens vilkår: Mellom tilrettelegging og styring på avstand (Innledning ; Historisk bakgrunn: Dødens død og gjenoppliving ; Norske forhold ; Teoretiske ressurser og metode ; Skifte fot ; Beredskap for kroppens og sinnets inkontinens ; Å dø hjemme i grisgrendte strøk ; Alternative konfigurasjoner av hjemmedød ; Lindrende medikamenter ; Lindrende medikamentskrin ; Smertepumpens skript ; Oppsummering ; Litteratur) ; Giraffens skript: Om teknologi, brukere, etikk, jus og økonomi (Innledning ; Teoretiske ressurser og metode ; Giraffens de-skripsjon ; Brukere – hjemmesykepleier og pasient ; Brukerkompetanse og effektiviseringsgevinst ; Adgangskontroll, autonomi og samtykkekompetanse ; Datasikkerhet, trådløs kommunikasjon og kryptering ; Finansiering: prosjekt og ordinær drift ; Kontraktsformer: salg–kjøp eller leie ; Oppsummering – løsningsrom mellom regelstyring og lokal samhandling ; Litteratur) ; IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren: En balansekunst (Innledning ; Bakgrunn ; Metode og materiale ; Diskusjon: Hvordan kan vi forstå arbeidet? ; Oppsummering – usynlig arbeid og ulike behov ; Litteratur) ; Forbruksteknologi som hjelpemiddel og velferdsteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Innledning ; Metodisk og analytisk tilnærming ; Caseprosjekter ; Diskusjon ; Oppsummering ; Litteratur)
  ISBN nr.: 
  9788202536480
  Omfang: 
  192 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505272|980|a
 10. I skuffelse og vrede flyttede Jes sin kone ud af plejehjemmet

  • Avisartikel

  I skuffelse og vrede flyttede Jes sin kone ud af plejehjemmet

  I: Politiken, 2020-08-02, Sektion 4, s. 4-7
  Til sidst fik Jes Elnif nok. Han havde ellers fået sin hustru Jytte ind på et plejehjem, men hun fik ikke den pleje, han havde håbet på. Han tog sagen i egen hånd og flyttede hende ud på landet og var sammen med hende i ni måneder til hendes død. Dette er en beretning om skuffede forventninger i velfærdsstaten
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:48630685|980|.
  Omfang: 
  Sektion 4, s. 4-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2020-08-02
  Haves:: 
  870971-avis:48630685|980|a